Молитва, яка досягає своєї мети. Набоженство до Помпейської Матері Божої

Блаженний Вартоломео Лонго

Блаженний Вартоломео Лонго

Дорогі читачі і вірні, хочу поді­литися з вами тим, про що недав­но дізнався, що сам практикую і до чого вас заохочую. Для мене це було оживленням віри і надії до Матері Божої, бо чуда і в сьогоднішньому ХХІ столітті відбуваються так само, як відбувалися колись, про що ми не раз читаємо в життєписах святих. Це було для мене також сильним заохо­ченням і відновленням ревності до молитви на Святій Вервиці. Це було беззаперечним голосом всіх святих, які поширювали й заохочували лю­дей до відмовляння Вервиці. Все, що вони говорили про Вервицю (про що дізнаємося з їхніх творів і життєпи­сів, з описів чуд) - це істинна прав­да. Та, немов до невіруючого Томи, треба було сказати: "Доторкнись... І будь віруючий, а не невіруючий". І так, як до самого себе відносив ці слова, так само і вам кажу: візьміть і прочитайте це до кінця і не будь­те невіруючі. Повірте, що Мати Божа подає особливі ласки й сьогодні усім, хто відмовляє Святу Вервицю. Хто ще не вірить у чуда, хай відкине всі упередження і повірить.

Декілька місяців тому перебував у Варшаві о. Карл Штелін із Брат­ства Святого Пія Х, який ще до серп­ня цього року є настоятелем руху Традиції і традиційних священиків у Східній Європі (невдовзі переїж­джає до Сінгапура, де буде настоя­телем Азіатського дистрикту, який простягається від Індії до Японії че­рез цілу Океанію). Наше Священиче Братство Святого Священномуче­ника Йосафата завдячує о. Каролю за постання, розвиток і збереження Традиції в Україні. Саме він розказав нам про так звану Помпейську Матір Божу, про яку сам недавно довіда­вся, і більше того - переконався на собі. Наперед слід сказати, що цей священик дуже критично ставить­ся до різних новітніх приватних чи публічних об'явлень, визнає тільки ті, які визнала Католицька Церква або які підтверджені беззаперечним фактами й не суперечать традицій­ним вказівкам розпізнавання правдивості об'явлення. Тому, почувши від нього про якесь там об'явлення, трохи здивувався, але водночас мав до цього довіру, бо знав, що цей свя­щеник небилиць і різних об'явлень якоїсь "побожної бабці" не перепо­відатиме.

Набожність до Помпейської Ма­тері Божої, як розкажемо згодом детальніше, включає в себе відмов­ляння повної Вервиці з розважання­ми впродовж 54 днів. Отець Кароль розказує, що він і все Братство мало в Польщі великі проблеми, не гово­рив які, і я з поваги не питав, але зрозумів, що дуже серйозні, оскіль­ки всі традиційні священики, які є на теренах Польщі, молились до Матері Божої, щоб випросити їх вирішен­ня, і молилися не що інше, як по­вну Вервицю день у день майже два місяці. Як зізнається о. Кароль, ця, здається надзвичайно складна для вирішення проблема, дивним чином легко розв'язалась. Саме тому він і поручає її для поширення і для прак­тикування.

Помпея

Коротенько згадаємо про Пом­пею - місто приблизно за 22 км від Неаполя і 10 км від вулкана Везу­вій, який 29 серпня 79 р. н. е. залив лавою і засипав попелом та вулка­нічними грудами цілу Помпейську долину. Свідком катастрофи міста був Плінній Молодший, який зали­шив лист з описом вибуху вулкана. Три дні тривало безперервне вивер­ження, внаслідок чого місто покрила 5-6 м. верства попелу й вулканічного дощу.

У 1748 р. археологи відкрили Помпею. Попіл, який засипав це міс­то, зберіг будівлі, предмети й тіла людей та звірят, завдяки чому від­криття було таким цінним. Розкопки показали всю красу й пишноту по­ганських палаців і святинь, театрів, терм, амфітеатрів; відкрито настінні розписи, мозаїки, посуд та інші до­сконало збережені експонати.

Сатаніст, який став блаженним, та санктуарій Матері Божої Святої Вервиці

Місто Помпея відоме славною Папською базилікою на честь Матері Божої Святої Вервиці. Її збудував ко­лишній сатаніст, який став блажен­ним - Вартоломей Лонго.

Вартоломей Лонго народився 11 лютого 1840 р. у католицькій сім'ї. Навчався у католицькій школі, однак під час навчання на юриста піддався течії антиклерикалізму, втратив віру і потрапив у секту сатаністів. Секта мала крайній антицерковний харак­тер, висміювала єпископів і свяще­ників, а також обряди Католицької Церкви. Оскільки Лонго хотів стати жерцем культу сатани, його було "висвячено" в цей сан "єпископом" секти. Як він згадував пізніше, "під час цієї церемонії капище сатани перетворилося в правдиве пекло": вдарила страшна гроза, а серед гро­му і блискавиць звучали богохуль­ства учасників дійства. Переляканий Лонго втратив свідомість і декілька днів не приходив до себе. Однак свою діяльність у секті не залишав, упродовж декількох років ревно ви­конував обов'язки окультного жер­ця, зневажав Католицьку Церкву і брав активну участь в антипапських демонстраціях.

Але в нього був добрий товариш- католик, професор Вінцент Поуп, який не покидав намагання навер­нути сатаніста. Розмови з ним, а та­кож тривалі суперечки з прекрасним богословом, домініканцем Альберто Раденте врешті відвернули Вартоломео від секти й схилили до на­вернення на дорогу християнського життя.

Вже навернений Лонго присвятив себе допомозі бідним, але ніяк не міг знайти духовного миру. Зму­чений і весь у знеохоченні, він при­їхав у Помпею. Побачивши, в якій злиденності живуть тут люди, на­скільки спустошені вулиці міста, впав, як він сам згадував, у відчай і був близький до самогубства. Розду­муючи про своє становище, він дій­шов висновку, що коли священичий сан дається на всю вічність, то поді­бним чином діє і посвячення сатані. Вражений власним висновком, він почув у серці відлуння слів о. Аль­берто, який повторював услід за Бо­городицею: "Той, хто поширює Свя­ту Вервицю, буде спасенний". Лонго впав на коліна і дав обітницю, що не покине це здичавіле місто, поки всі його мешканці не полюблять Верви­цю. Саме ж місто було пристанови­щем різного роду бандитів, які гра­бували всю округу. Тільки незначна частина жителів залишалася вірна вірі, інші повернулися до поганських культів.

Лонго відмовився від кар'єри юриста. Мешканці Помпейської до­лини жили далеко один від одного, і до всього тут буйним цвітом про­цвітало поганство. Багато хто вза­галі не знав молитви "Богородице Діво". Тому Вартоломей почав ходи­ти від хати до хати, вчив молитися і роздавав вервиці. Щоб привернути місцевих жителів, він організовував зустрічі, в тому числі з оркестром і лампами. І з часом це дало свої ре­зультати. Люди, бачачи, як багато він для них чинить, нічого не про­сячи взамін, почали йому довіряти.

Лонго організував парафіяльні місії 1875 р., під час яких декілька священиків впродовж 12 днів навча­ли людей. Плоди місій перевершили всі очікування: більшість мешкан­ців навернулися до Бога. У день за­кінчення приїхав єпископ Неаполя, який урочисто заснував братство Святої Вервиці і благословив при­везений Лонгом образ Матері Бо­жої Святої Вервиці. На цьому образі зображено Пречисту Діву Марію з Дитятком-Ісусом, де Дитятко-Ісус подає Вервицю святому Домінікові, а Мати Божа подає Вервицю св. Рожі з Ліми. Сила цього образа в духовних цінностях: "Бог дав нам цей образ, щоб ми через нього отримували бла­годать, яка змінить світ", - говорив про нього ревний почитатель Святої Вервиці Папа Римський Лев ХІІІ.

Бачачи, як зростає популярність образа серед мешканців північної частини Італії, Вартоломео Лонго вирішив побудувати церкву. І почав збирати для цього пожертви. Вже через два місяці був посвячений на­ріжний камінь. Завдяки чудесним зціленням за посередництвом Пом­пейської Матері Божої, люди стали більше жертвувати і будівництво пришвидшилось. Занотовано чудес­не оздоровлення вмираючої матері Лонго, паралізованого єзуїта і моло­дої неополітанки Фортунати Агреллі, яка була невиліковно хвора і якій об'явилася Мати Божа, про що буде мова далі. Будівництво церкви було закінчене через 13 років, у 1891 р.

Поки тривало будівництво, Лон­го зайнявся видавничою діяльністю і благочинністю. Він заснував жур­нали "Розарій" і "Нова Помпея", у яких писав, зокрема, про необхід­ність виховання дітей злочинців. За­лишені, несучи на плечах кару вини батьків, вони, як правило, вибирали ту ж дорогу. Лонго побудував дім для соціальних сиріт, навчав їх ре­месла й молитви. Навколо базиліки швидко виникли типографії, фабри­ки і швейні майстерні. Вістка про дім для сиріт швидко поширилася по всіх тюрмах Італії, і в'язні почали надсилати листи з проханнями за­опікуватися їхніми дітьми, обіцявши навернутись на добру дорогу. Все це Лонго здобув завдяки Вервиці.

У 1883 р. Папа Лев ХІІІ, това­риш Лонго і прихильник будівництва базиліки у Помпеї, об'явив жовтень місяцем особливої молитви на Свя­тій Вервиці. Колишній сатаніст, а тепер навернений і ревний почи­татель Святої Вервиці Вартоломео Лонго помер 5 жовтня 1926 р., а у жовтні 1980 р. Папа Йоан Павло ІІ під час паломництва в Помпею за­числив апостола Святої Вервиці до лику блаженних.

Помпейська дев'ятниця

Дізнавшись про помпейську дев'ятницю від традиційного священи­ка в Польщі, повертаючись додому, вірив тому, що священик говорив, але віра, можна сказати, була хит­кою. Як це часто буває, ми потребу­ємо доказів, щоб повірити в те, що було сказано. І ось, перебуваючи в польській релігійній книгарні, по­спішав і вже розвертався, щоб вихо­дити, як на очі мимоволі потрапила маленька книжечка "Помпейська новенна і свідчення". Згадав, що нам про неї говорили, повагавшись, купити чи ні, знадобиться чи ні, по­бачивши, що все ж таки мало ко­штує, купив - і побіг. Та потім, коли її прочитав, подумав: "Це випадко­вість чи Боже Провидіння, що в мої руки потрапила ця книжка? У Бога випадковостей чи збігу обставин не­має, у Нього все заплановано". Тому подякував Божому Провидінню, яке відкрило наново велику силу Святої Вервиці і показало ще один (давній і призабутий) засіб випрошення собі ласк, і то ласк не тільки духовних, а й тілесних оздоровлень з невиліков­них хвороб.

Спочатку подам з маленької польської книжечки про Помпейську Матір Божу і її дев'ятницю, що за Божим Провидінням потрапила мені до рук, історію оздоровлення однієї дівчини, якій і була дана ця дев'ятниця і обітниця вислухання її через Матір Божу. Цю історію було пере­друковано з іншої книжки, яку на­писав сам блаженний Вартоломео Лонго "Чуда і ласки Цариці Святої Вервиці в Помпеї". Опісля вже по­даються свідчення осіб, які отрима­ли ласку вислухання своїх прохань у цій дев'ятниці, свідчення не давні, а сучасні.

Як Мати Божа дала світовіПомпейську дев'ятницю

8 травня 1884 р. в Неаполі пере­бувала 21-літня хвора дівчина Фор­тунатіна (від латинського fortuna - щастя), яка терпіла на тяжку хво­робу, що приковувала її до ліжка вже 13 місяців. Дівчина була щедро обдарована духовними чеснотами, відзначалася вразливим серцем, правдивою любов'ю до Бога і Матері Божої. Натіна росла здоровою, але коли мала 19 років, почала зазнава­ти нападів дивної хвороби і тяжких терпінь.

Фортунатіна дуже була прив'язана до своєї родички Альмарінди Галассі. Померла вона на свято Бла­говіщення Пречистої Діви Марії у 1883 р., залишивши родину у вели­кому жалі. Делікатна Натіна відчула втрату так болісно, що від того дня не була вже більше такою веселою, як колись, а її молодість в'яла під тя­гарем жалоби.

Дійшло до того, що страшна хво­роба стала проявлятися сильними конвульсіями, які щоденно повторю­валися від другої пополудню і трива­ли неустанно протягом 10 годин до півночі. Найболіснішим було стис­нення горла - дівчина відчувала що­вечора в гортані ніби клубок, який її душив і не дозволяв вимовити ані слова. Вона трималася за уста і горло, щоб звільнитися від того клубка; кидалася на ліжку і вдарялася так сильно, що чотири особи не могли її стримати. У такі хвилини терпінь вона виривала волосся собі з голо­ви, намагалася гризти себе та інших. Потрібно було бути надзвичайно обережним, щоб не допустити хво­рої до покалічення себе або опіку­нів. Дівчина терпіла також головний біль, біль у ногах і животі, гарячку, яка становила загрозу її життю.

Так тривало цілий рік і повністю вичерпало сили дівчини. Нехіть до їжі так виснажила шлунок, що будь-яка рідка їжа викликала в неї сильний біль живо­та. Всі оточували її тур­ботливою опікою.

Лікування професо­ра Вінцента Бельмоте не принесло хворій ані покращення, ані най­меншого полегшення. Кликали також інших відомих лікарів і хірур­гів, але й ті були безпо­радні. Натіна молилася часто до Матері Божої, просячи Її про допомо­гу. Молилася до Марії з Люрду - ці молитви дещо полегшували тер­піння, але не усували їх.

Через деяких лю­дей Натіні переда­ли образок, медалик і дев'ятницю до Помпей­ської Матері Божої. На­тіна зробила постанову, яку записали на лист­ку, бо сама не могла це зробити: "Тяжко хво­ра Фортунатіна Агреллі просить про оздоров­лення Пречисту Діву Царицю Святої Вервиці в Помпеї. Якщо Мати Божа вислухає мене, прирікаю особисто при­бути до Помпеї, скласти свою подяку і переказа­ти жертву на Її церкву".

Два дні після закін­чення дев'ятниці 3 бе­резня Фортунатіна опи­сує:

"Я лежала напівсонна, коли мені явилася Мати Божа. Побачивши Її, я одразу ж зробила на собі знак святого хреста. Пре­чиста Діва однією рукою тримала Дитятко-Ісуса, а другою - Верви­цю. Вона сиділа на троні, який ото­чували ангели. Марія і Ісус були в біло-золотих шатах, на головах мали корони з коштовним камінням. Були там також монах і монахиня свята Домініка. Трон, краса Марії і краса Неба мене захопили. Марія дивилася на мене співчутливим Материнським поглядом. Це збудило моє довір'я, і я почала її зараз же благати: "Царице Святої Вервиці в Помпеї, уділи мені ласку здоров'я! Я вже зложила Тобі це прохання, відмовила дев'ятницю, але не отримала Твого Милосердя. О Маріє, досі Ти не уділила мені ще жодної ласки. Хочу бути здоровою!"

Марія відповіла:

"Ти молилась до мене під різ­ними титулами і завжди отримувала ласки. Тепер, коли взиваєш мене під іменем Цариці Святої Вервиці з Помпеї, яке мені ближче понад всі інші, Я не можу тобі відмови­ти. Відмов три дев'ятниці, віддавай Мені честь, а виздоровієш - ще три дев'ятниці. - По хвилі запитала мене ніжно: "Чому ти зняла Мій меда­лик?"

Я відповіла, що мені його забра­ли, і обіцяла, що завжди буду його носити, а образок повішу в головах над ліжком. Обіцяла, що коли буду здоровою, прибуду до Помпеї, зніму взуття перед входом до церкви і уві­йду до нього боса, щоб вклякнути перед образом, який Бог призначив на Її трон.

Марія з'являлася дівчині ще три­чі, на прохання Фортунатіни чітко називала дні, в які закінчаться спо­чатку конвульсії, а потім інші терпін­ня - і все збувалося. В останньому об'явленні Фортунатіна просила Ма­рію про пришвидшення цілковито­го оздоровлення з усіх хвороб, на що Пречиста Діва Марія відповіла: "Оскільки ти переносила хворобу, покладаючись на Божу волю, Бог уділить тобі цю ласку на Моє про­хання..." А перед тим, як мала віді­йти, додала голосом, повним любові й доброти: "Якщо хтось прагне отримати ласки, хай відправить на Мою честь три дев'ятниці, відмовляючи п'ятнадцять таємниць Вервиці, а потім хай відмовить знову три дев'ятниці подячні".

Фортунатіна виздо­ровіла так, як і казала Мати Божа. 18 червня 1884 р. вона приїхала до Помпейської долини і там дала свідчення чуда та склала подяку за лас­ку оздоровлення Цариці Святої Вервиці.

Звідси й почала по­ширюватися Помпей­ська дев'ятниця, а з нею - випрошенні чуда у Ма­тері Божої.

Свідчення оздоровлення від раку грудей

Пані Ванда з Гдан­ського Старогарда хво­ріла на рак грудей. Мала великий вузол під грудьми й метастази, які поширилися на лім­фатичні вузли, опухлу руку і плечі. Прийняла курс хіміотерапії, який не дав результату. Змі­нено їй хімію, але нічо­го не допомагало. Про­читавши книжку "Чуда і ласки Цариці Святої Вервиці в Помпеї" бл. Вартоломея Лонго, по­чала відмовляти Пом­пейську дев'ятницю. Перша дев'ятниця йшла дуже зле: жінка ледве говорила, була дуже слабою і хво­рою, але все ж їй вдалося закінчити 54-денну дев'ятницю. Після цього вона знову почала відмовляти другу, всі частини вервиці.

17 травня 2011 р. на досліджен­нях у Медичній Академії в Гданську раку не виявлено! Пані Ванду огля­дали дві лікарки, одна з яких була з Рима. Обидві були здивовані й зраділи, що немає вузла. Лімфатич­ні вузли були в нормальному стані, опухлість зійшла. Аналізи крові під­твердили діагноз лікарок, що рак зник. Від вузла залишилася тільки заглибина.

Пані Ванда знає, що була оздо­ровлена завдяки відмовлянню Пом­пейської дев'ятниці. Вона дякує Ма­рії за це чудесне оздоровлення і дає свідчення свого оздоровлення. Коли дзвонила до нашого видавництва, щоб поділитися цим чудесним свід­ченням, плакала від щастя і радості.

Хай кожен знає, що Цариця Свя­тої Вервиці нагороджує витривалу молитву. І надалі відбуваються чуда оздоровлень за Її посередництвом! Богові слава і слава Марії - Цариці Святої Вервиці з Помпеї!

Свідчення щасливої любові

Улітку цього року (2013 р.) від­мовила дев'ятницю в наміренні осо­бистого щастя моєї самітньої доньки. Вже через місяць після відмовлення моя дочка зустріла на свої життєвій дорозі чоловіка і тепер вона щасли­во закохана. Вірю сильно в допомо­гу Матері Божої і дякую Їй за вислу­хання моєї молитви. Тепер поручаю Марії двох осіб: мою дитину і її об­ранця, вірю, що Вона оточить їх Сво­єю опікою. Молюся витривало, хоч часом так тяжко молитися 54 дні!!! Мати Божа чекає на нашу молитву, а ми потребуємо стільки ласк.

Єва

Ласка материнства

Хочу дати свідчення про чудо, яке відбулося у моїй родині за за­ступництвом Матері Божої Помпей­ської. Моя дочка і зять мали сер­йозні проблеми із зачаттям дитини. Лікувалися 2 роки, і лікарі не давали їм шансу на природне зачаття здо­рової дитини, скеровували їх на in vitro (цей спосіб суперечить науці Католицької Церкви і неприйнятний для вірних під тяжким обов'язком. - Прим. Ред.). Однак вони чекали й вірили, що стануть природними батьками. Я, як їх мати, будучи 3 жовтня 2011 р. на вервиці в косте­лі, вислухала читання про чудесну дев'ятницю Помпейську. Через кіль­ка днів розпочала її відмовляти в на­міренні чуда здорового, природного материнства для дочки і її чоловіка. Закінчуючи прохальну частину, в передостанній день моя дочка по­відомила, що вагітна. Радості і сліз щастя не було кінця. Сьогодні роз­почала подячну частину до Цариці Святої Вервиці, Матері Божої Пом­пейської. Прошу розповсюдити це свідчення чуда на славу Матері Бо­жої і для кріплення людських сер­дець. Бог заплатить!

Мати В.

Повернення сина

Прагну подякувати Цариці Свя­тої Вервиці за всі ласки, отримані завдяки відмовлянню Помпейської дев'ятниці. Цю дев'ятницю я моли­лася в наміренні сина, який пережи­вав великі труднощі і пішов з дому, нікому нічого не сказавши. Мій роз­пач був безмежний, однак завдяки відмовлянню дев'ятниці син повер­нувся додому. Повернувся за два дні до її закінчення, і все в нас наразі складається добре. Моя вдячність Цариці Святої Вервиці є великою, важко її висловити словами. Заохо­чую кожного до відмовляння Пом­пейської дев'ятниці, це дуже ефек­тивна молитва.

Аліція

Дар материнства

Хочу заохотити всіх, щоб відда­ли своє життя в руки Матері Божої. Мати Божа мені дуже помогла через Помпейську дев'ятницю. Я не могла завагітніти, лікувалася в одній із найкращих клінік у Польщі. Перене­сла також операцію. Лікар не давав мені великої надії на природне за­чаття. Тоді почала дев'ятницю. Че­рез два місяці завагітніла. Своєю ди­тиною завдячую Матері Божій.

Анета

Оздоровлення від раку легень

Бажаю подякувати Матері Бо­жій з Помпеї за оздоровлення пані Аделаїди від раку легень. Після до­слідження PET SCAN і аналізів кро­ві немає жодної ракової клітинки в організмі. Щиро дякую Цариці Святої Вервиці з Помпеї!

Дорота

Чудесне зникнення злоякісної пухлини

Минулого року (2012 р.) мій син захворів на злоякісну пухлину щи­товидної залози. Лікарі не мали га­рантії, що не буде метастазів, а один із професорів давав йому тільки мі­сяць життя. Почала пошук лікарів і дуже швидко знайшла... Царицю Святої Вервиці з Помпеї. Почала від­мовляти Помпейську дев'ятницю. Через деякий час лікар, не бачачи покращення, наважився на опера­цію, оскільки біопсії весь час пока­зували ракові клітини... Якими були сльози радості, коли під час операції виявилося, що рак зник і все було чисте. Лікарі-асистенти під час опе­рації, маючи перед очима аналізи біопсії, не могли цього пояснити з точки зору медицини, і я їм не ди­вуюся, оскільки сина вилікувала Ца­риця Святої Вервиці з Помпеї. Тепер всім поручаю цю молитву, бо ніхто не відійде не вислуханим... Царице Святої Вервиці з Помпеї, ще раз усім серцем складаю Тобі, люба Ненько, подяку за оздоровлення сина.

Анна-Марія

* * *

Дорогі читачі, маючи такі безза­перечні свідчення, які відбувалися декілька років тому, ми не повинні мати жодного сумніву щодо вислу­ховування нашої молитви. Повторі­мо слова Матері Божої: "Якщо хтось прагне отримати ласки, хай відпра­вить на Мою честь три дев'ятниці, відмовляючи п'ятнадцять таємниць вервиці, а потім хай відмовить зно­ву три дев'ятниці подячні". Маймо сильну віру в дієвість і міць Святої Вервиці, але тільки для тих, хто її відмовляє, а не просто носить чи по­вісить у машині. Відмовлена повна Вервиця може випросити в Марії все, як колись, так і тепер. Маєте пробле­му у родині, хтось хворий - моліться Помпейську дев'ятницю, повну Вер­вицю протягом 54 днів (дев'ятниця - відмовляння кожен день певної молитви, в даному випадку вервиці з розважанням всіх 15 таїнств; від­мовляння трьох дев'ятниць прохальних - це 27 днів, також відмовляння трьох дев'ятниць подячних - це на­ступні 27 днів; разом 27+27=54 дні), родина розпадається або на грані розпаду - молися повну Вервицю, загроза життю - молися повну Вер­вицю, молоді подружжя не мають ді­тей - моліться повну Вервицю, чоло­вік у родині п'є, син чи дочка пішли блудною дорогою - моліться повну Вервицю; молоде, переживаєш за своє навчання і вибір стану, за своє майбутнє, за вибір доброго хлопця чи дівчини для спільного щасливого подружнього життя - моліться Пом­пейську дев'ятницю до Цариці Святої Вервиці. Зараз триває війна на Сході України, хтось із родини там є воїном - молися до Помпейської Матері Бо­жої за мир і про охорону. Мати Божа ще у Фатімі, під час І Світової війни говорила: "Моліться Вервицю, і ві­йна закінчиться, настане мир". Від відмовляння Вервиці залежить мир - як колись, так і тепер. Довіряймо і вірмо Марії, поручаймо всі свої біди, негаразди, терпіння, переживання і болі Непорочному Серцю Марії через Вервицю, а Вона всім зарадить і до­поможе!

P.S. Хто одержить за допомогою Помпейської дев'ятниці вимолювану ласку, хай на знак подяки Цариці Святої Вервиці і для поширення на­божності до Неї напише про це до редакції ГКТ або передасть авторові цієї статті опис отриманої ласки. В західному світі її називають "безвідмовною дев'ятницею", бо Мати Божа обов'язково вислухає її.

о. Андрій Коваль, СБССЙ