Благословляйте тих, хто вас кривдить… (Історія діяльності «Щита Святої Унії»)

10 серпня 2014 р. Б. громадська організація із захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ "Щит Святої Унії" відзначає 10-ліття від дня заснування Комітету. Про історію заснуван­ня, правову базу, мету та діяльність організації розмовляємо з Володимиром Пелещаком - головою "Щита Святої Унії".

Яка головна мета організації?

Ми маємо свій статут, у якому окреслено завдання громадського комітету. Члени організації ставлять за основну мету своєї діяльності запобігання можливому розколу УГКЦ, сприяння збереженню Святої Унійної Традиції Української Греко-Католицької Церкви, захист законних прав членів Комітету, вірних Святої Традиції та священнослужителів, сприяння просвітницькій діяльності та поширення правдивої інформації серед вірних УГКЦ.

Окрім статуту у нас є свідоцтво (№1036) від 10.08.2004 р. Б., зареєстроване у Міністерстві юстиції України, яке надає право на гро­мадську діяльність, а це правозахис­на, просвітницька та організаційна робота. Наш громадський комітет було створено при релігійній громаді храму Свв. Верх. Апп. Петра і Павла, що в Рясне-І.

Що спонукало Вас до ство­рення громадського комітету релігійного спрямування?

Давайте спочатку пригадаємо, що у 1988-1990-х рр. існував гро­мадський комітет зі сприяння виходу УГКЦ з підпілля і її легалізацію, яку очолював тоді п. Іван Гель, на жаль, сьогодні вже покійний.

УГКЦ вийшла з підпілля - наста­ла ейфорія, вірних переповнювала гордість і безмежна радість за свою Унійну Церкву, котра через стільки років поневірянь знову підняла дух українському народу.

З-за кордону приїхала офіційна церковна влада і очолила нашу ка­такомбну, вистраждану Українську Греко-Католицьку Церкву. Здава­лося б, що вірні, які так довго че­кали цього моменту, нарешті змо­жуть відкрито, вільно молитися у своїх храмах у рідному церковному обряді.

Декілька років церковна влада УГКЦ придивлялася, спостерігала, пасивно реагувала на запити вірних, які домагалися і виборювали у судах право повернути свої церковні спо­руди та майно храмів, котре належа­ло греко-католикам до 1946 р. Б.

Практично допомоги з боку влади церковної в тих питаннях було мало, вона погоджувалася на почергові богослужіння з право­славними.

Вірні УГКЦ у 1990 р. Б. ще не знали, що їх чекає вже через 10 років після виходу з підпілля. А че­кало їх те, що тепер повинні були відстоювати право на свій храм, на богослужіння та на свій мамою на­вчений "Отче наш".

З 2000-го р. Б. практично по 2004-2007 роки серед вірних Української Греко-Католицької Церкви практично на всіх парафіях Галичини було велике згіршення, непорозуміння, люди мали душев­ний неспокій. Церковна влада УГКЦ відкрито взяла курс на зближення з православ'ям, модернізм розпу­стив свої щупальці. Сіялась ворож­неча, у сім'ях було непорозуміння, у родинах - неспокій. З'явилося багато отруйної літератури, бро­шур, листівок проти тих, хто став в обороні Унійної Традиційної УГКЦ, як вірних, так і священиків.

Наша влада церковна, вла­да, яка на той час перебувала на Святоюрській горі, вела вели­ку психологічну атаку на так зва­них традиціоналістів у всіх засобах масової інформації, як церковних, так і державних, а також в Інтернеті. Казали про те, що з'явилася секта так званих лефевристів.

Усім нам, вірним, було важко розібратися, що до чого. Потрібно було читати духовну літературу, аналізувати, думати, як маємо захи­щати нашу прадідівську віру.

От тоді і виникла потреба у створенні громадського комітету із захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ "Щит Святої Унії".

Я виношував цю ідею не один місяць, але не знав, як це робити, чим ми можемо зарадити і як можемо протистояти нашій церковній владі, щоб вона не ганьбила нас, а в першу чергу себе.

Адже наші вірні і священики відстоювали свою УГКЦ на Арбаті (у Москві) не для того, щоб їх після десятиліття виходу з підпілля (тепер вже свої владики) не допускали до святинь.

Тому переговоривши з одно­думцями з різних парафій, я і п. Володимир Хавалко звернулися до о. Василя Ковпака з пропозицією створення громадського комітету із захисту Унійної Традиції УГКЦ. Правда, за першим разом нам не вдалося переконати о. Василя, що це є необхідною справою. Адже все це, що робилося церковною владою проти так званих традиціоналістів, є просто неправомірним.

Ми розуміли, що отець не хотів наражати нас на неприємності з боку церковної влади. Він волів прийня­ти весь удар, всі звинувачення на себе, такий є наш отець Василь. Та за третім разом, коли ми дали отцеві наші пропозиції на папері, письмово, тоді він дав нам Боже благословення на створення такого громадського комітету.

Тоді ми ще не знали, з чого нам починати і чого очікувати від Курії Львівської Архиєпархії. Окрім основного осередку, ми створили ще три: Яворівський, Самбірський та Мостиський. Наше зосереджен­ня було на тому, щоби в першу чергу вести роз'яснювальну, прав­диву інформаційну роботу серед вірних. Ми виїжджали на різні греко-католицькі парафії, проводили довготривалі бесіди.

Поволі наш громадський комітет став посередником між владою цер­ковною, владою місцевою на місцях та правоохоронними органами, до яких ми йшли на прийоми та зверта­лися листовно.

Таким чином, наш громадський комітет став вивчати те чи інше пи­тання на тій чи іншій парафії і дово­дити його до логічного завершення. Безумовно, не завжди нам це вда­валося, але ми до всього ставилися дуже відповідально.

Забігаючи наперед, хочу сказа­ти, що наша церковна влада нас серйозно не сприймала, не відповідала на наші запити, ігнорувала. Та все-таки їй доводилося нас вислухову­вати. А на аудієнцію з главою УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром ми чекали півтора місяці, але зустріч все таки відбулася. В цій зустрічі взяли участь Ірина Калинець, Бог­дан Сойка, Павло Боднар і я. Це було 02.04.2004 р. Б. Думаю, ще буде змога це описати в часописі.

А сьогодні, користуючись наго­дою, хотів би привітати усіх членів громадського комітету із захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ "Щит Святої Унії", подякувати за працю. Від всіх членів Комітету хочу подяку­вати нашим канонічним правникам о. Тарасові і о. Любомирові Митле­вичам за науку, моральну підтримку нашого Комітету. Також хочу вис­ловити подяку нашому духовному наставникові о. Василеві Ковпакові - Генеральному настоятелю Свяще­ничого Братства Святого Священно­мученика Йосафата.

Просимо для всіх Божого благо­словення, опіки Матері Божої Потіхи, любові до ближнього, здоров'я, ду­шевного спокою та якнайшвидшого миру на нашій українській землі.

P.S. Назву "Щит Святої Унії" за­пропонував о. Василь Ковпак

Володимир Пелещак,
Голова громадського комітету
із захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ
"Щит Святої Унії"

Щиро вітаємо всіх членів "Щита Святої Унії" з ювілеєм діяльності комітету! Божого благословен­ня, опіки Матері Божої, наснаги та терпеливості у виконанні ваших обов'язків! Хай Христос вам дає сил і наснаги, щоб далі були гідними та мужніми борцями нашої Святої Традиції!