Місяць жовтень – місяць Вервиці Святої

Ми згадуємо сьогодні події жов­тня 2004 р. Б. З матеріалів Міжєпар­хіяльного Церковного Трибуналу Києво-Галицької Митрополії І-ї Ін­станції чітко видно, як влада УГКЦ тиснула на цю створену нею судову структуру, отже не дивно, що через поспішний спосіб ведення судових засідань, упередженість судового процесу над отцем Василем Ков­паком вона завела всю цю справу у глухий кут. А щоб вийти з нього, наша церковна влада була змуше­на відкликати свої неправомірні де­крети, а Церковний Трибунал - свій несправедливий вирок і розпоча­ти його заново. Хоч замішання се­ред вірних церковній владі вдалося створити неабияке. Та є в цій справі, так би мовити, й інший, майже по­зитивний бік: після цього вірні й цілі парафії задумалися, як саме вони мають захистити себе в майбутньому від свавілля своєї ж церковної вла­ди.

Кореспондент. Тож повернімо­ся до подій жовтня 2004 р. Б.

3 жовтня 2004 р. Б. - З храму Вознесіння Господнього смт. Івано-Франкове вийшла велика процесія в напрямі до каплички Матері Божої Люрдівської. Процесію очолювало Фанне Братство, традиційні свяще­ники СБССЙ. Під балдахіном отець Євстахій Галаник ніс монстранцію з Найсвятішими Тайнами. За ним ішли традиційні сестри-монахині ЧСВВ, а потім вірні Святої Унійної Традиції. Під час Служби Божої отець Василь Ковпак виголосив проповідь, в якій підкреслив культ Матері Божої і значення Святої Вервиці у щоденному житті християнина. Він наголосив на важливості її почитання нарівні з набоженствами до Найсвятішого Іс­усового Серця і Непорочного Серця Матері Божої.

При цьому отець Василь жодним словом не обмовився про дії церков­ної влади супроти нього і Св. Тради­ції в цілому. Він прагнув наголосити на тому, що лише молитвою і твер­дою непохитною вірою можна подо­лати всі труднощі й хрести, які му­сить нести кожна віруюча людина.

7 жовтня 2004 р. Б. - Отець Василь Ковпак подає рекурс (заяву-відповідь) на ім'я Єпископа Помічника Кир Ігоря Возняка.

9 жовтня 2004 р. Б. - У від­повідь на звернення отця Василя Ковпака до Конгрегації для Східних Церков (липень ц.р.) надійшов Про­токол 2/91 від цієї Конгрегації на ім'я Його Преосвященства Кардинала Любомира Гузара.

Тут не зайвим буде зазначити, що переклад цього документа отець Василь отримав на руки 1 грудня аж 2005 р. Б., тобто через рік і два мі­сяці після того, як Конгрегація для Східних Церков надіслала його на Святоюрську Гору до Львова. (Ну й довго ж там шукали перекладача!).

11 жовтня 2004 р. Б. - Пись­мова скарга отця Василя Ковпака на ім'я голови Міжєпархіяльного Трибу­налу І-ї Інстанції отця-доктора Ми­хайла Квятковського.

11 жовтня 2004 р. Б. - Відкри­тий лист голови парафіяльної ради храму Вознесіння Господнього (смт. Івано-Франкове) Богдана Сойки до Владики Ігоря Возняка, в якому, зокрема, йшлося: "Маємо прохання: дайте, владико, нарешті спокій на­шій парафії, не проводьте лукавий психологічний тиск на отця Ковпака, заздрість і ненависть для духовних осіб може привести до необдуманих дій і рішень. Хай моляться тих кілька парафій так, як колись їхні предки. А в своїх реформованих церквах і громадах покажіть найкращі зразки духовного служіння, значного до­сягнення духовних чеснот вірних, і можливо, наша парафія згодом приєднається до Нової Об'єднаної Української Помісної чи Греко-Православної, чи як там дальше, не знаємо - Вам краще знати".

12 жовтня 2004 р. Б. - Звер­нення отця Василя Ковпака до го­лови Міжєпархіяльного Трибуна­лу Києво-Галицької Митрополії ІІ-ї Інстанції отця-ліцензіянта Тараса Коцюби: "2 липня 2004 р. Б. мої адвокати написали до Вас заяву, у якій виступили зі скаргою на по­спішні дії церковної влади, зокрема щодо вироку Трибуналу І-ї Інстанції. В своєму декреті Блаженніший Кир Любомир від 7. 06. 2004 р. Б. (вих. ЛВ 04/415) свідчить, що Трибунал закінчився 27. 05. 2004 р. Б. вине­сенням вироку Великої Екскомуніки, тоді як останнє засідання відбулося 1. 06. 2004 р. Б., однак Ви цього не взяли до уваги. /.../ Зважаючи на ви­щенаведене, Трибунал І-ї Інстанції в своєму корені позначений вадою недійсності та непоправної не­правосильності. А йдучи за логікою факту, дії Трибуналу ІІ-ї Інстанції не можуть мати ніякого місця. Тобто без Трибуналу І-ї Інстанції не може від­буватися Трибунал ІІ-ї Інстанції".

12 жовтня 2004 р. Б. - Звер­нення отця Василя Ковпака до Глави УГКЦ Блаженнішого Любомира Гуза­ра (Вх. № 704).

12 жовтня 2004 р. Б. - Отець-ліцензіянт Тарас Коцюба видає "Де­крет про закриття справи" (Пр. ПТ 2004/09, Вих.: 09/06), яким "про­голошує закриття апеляційно­го процесу у справі священика Львівської Архиєпархії УГКЦ Василя КОВПАКА, розпочато­го 8. 07. 2004 р. Б. (Декрет ПТ 2004/09 Вих.: 09/01)".

12 жовтня 2004 р. Б., 15.00 - Згідно з повідомленням від 29 ве­ресня 2004 р. Б. головного судді Ко­легіального Трибуналу ІІ-ї Інстанції Патріяршого Трибуналу УГКЦ отця-ліцензіянта Тараса Коцюби відбу­лося засідання "у справі священика Львівської Архиєпархії УГКЦ Василя КОВПАКА як апелянта".

Не може відбуватися Трибунал ІІ-ї Інстанції і Трибунал І-ї Інстанції одночасно.

15 жовтня 2004 р. Б. - Лист (прот. МТ-1 04/074 від 12 жовтня) голови Церковного Трибуналу І-ї Ін­станції отця Михайла Квятковського до отця Василя Ковпака, в якому повідомляється: "Враховуючи рекомендацію Промотора Справедливос­ті та обговорення цієї проблеми між членами трибуналу, цей трибунал відкликає вище згадуваний вирок згідно з ККСЦ, к. 1307 та викликає відповідача о. Василія Ковпака до чергової зустрічі Міжєпархіяльного Трибуналу І-ї Інстанції, що відбу­деться у п'ятницю 15 жовтня 2004 о 15:30 у приміщенні Патріаршого Трибуналу за адресою площа св. Юра, 5, місто Львів".

19 жовтня 2004 р. Б. - Отець Василь Ковпак листовно звернувся до глави УГКЦ Блаженнішого Кардинала Любомира Гузара з наполегливим проханням на підставі кан. 1141 ККСЦ надати дозвіл п. Володи­мирові Пелещаку й п. Ігореві Шкар­пінцю представляти його інтереси в чинності адвокатів перед Церков­ним Трибуналом І-ї Інстанції УГКЦ, що розпочав свою роботу 15.10 2004 р. Б.

Тобто, виходить, що відклика­ний через свою неправомірність і численні помилки вирок у справі отця Василя Ковпака, про що було повідомлено церковною владою і на­віть виголошено у деяких львівських храмах, не поставив остаточної крапки у процесі, бо насправді Між­єпархіяльний Трибунал Києво-Галицької Митрополії І-ї Істанції відновив свою роботу 15 жовтня 2004 р. Б.

26 жовтня 2004 р. Б. - Про­хання Міжєпархіяльного Трибуналу до Преосвященного Владики Ігоря Возняка на погодження двох адво­катів у новому процесі над отцем Ва­силем Ковпаком.

27 жовтня 2004 р. Б. - Рекурс отця Василя Ковпака до голови Мі­єпархіяльного Трибуналу Києво-Галицької Митрополії ІІ-ї Інстанції отцеві-ліцензіятові Тарасові Коцюбі, в якому, зокрема, йдеться: "Дивним і незрозумілим є факт поспішності закриття справи Трибуналом ІІ-ї Ін­станції, адже "Після зібрання доказів суддя повинен декретом дозволити сторонам та їх адвокатам під карою недійсності, щоб у канцелярії три­буналу переглянути акти, які їм ще не відомі... " (кан. 1281 параграф 1 ККСЦ), чого не було зроблено. Тобто Трибунал ІІ-ї Інстанції припинив свої дії не Вашим декретом, а декретом отця М. Квятковського від 12 жовтня 2004 р. Б. Бо не може відбуватися Трибунал ІІ-ї Інстанції, коли Трибу­нал І-ї Інстанції ще не є правосильно закінчений".

29 жовтня 2004 р. Б. - Декрет Міжєпархіяльного Трибуналу І-ї Ін­станції Києво-Галицької Митрополії УГКЦ (прот.: МТ-1 04/0073) про від­кликання вироку у справі карного процесу над священиком Василем Ковпаком.

29 жовтня 2004 р. Б. - Декрет (прот.: МТ-1 04/0076) про призна­чення о. Сергія Стесенка адвокатом від уряду УГКЦ у карному процесі Міжєпархіяльного Трибуналу І-ї Ін­станції у справі священика Василя Ковпака.

29 жовтня 2004 р. Б. - Лист-розпорядження Єпископа-Помічника Львівського Ігоря Возняка (Вих. ЛВ 04/814), адресований вірним парафії Вознесіння Господнього (смт. Івано-Франкове, Яворівщина).

До речі, як, певне, пам'ятають наші читачі, Блаженніший Любомир Гузар призначив вищезгаданого священика, о. Івана Нижника, ад­міністратором цього храму ще в лю­тому 2004 р. Б. Невже владика Ігор про це жодним чином не знав? Бо чомусь аж тепер це звернення було розклеєне по всіх парканах і стовпах Янова.

Тим часом у часописі УГКЦ "Арка" (жовтень 2004 р. Б., число 20 (102) читаємо повідомлення про історичну подію: "Над Дніпром зася­яли хрести. 10 жовтня було освячено та встановлено хрести на Патрі­аршому соборі УГКЦ у Києві".

Кореспондент: А яким був жов­тень нинішнього, тобто 2015 року?

Володимир Пелещак. Судіть самі. Минуло 11 років з того часу, і мали би бути якісь позитивні зру­шення й духовний прогрес, щоб наша молодь відчула опіку з боку офіційної церковної влади на своїх парафіях, зростала у вірі й молитов­них практиках.

Сьогодні дуже неспокійний час у нашій державі, але разом з тим і в Церкві не вщухає також запекла боротьба серед греко-католиків. У минулому числі часопису ми згаду­вали с. Прилбичі, де в одному греко-католицькому храмі відправляють дві греко-католицькі громади. Там, на превеликий жаль, починаючи від 20 вересня, під час щонедільних Богослужінь постійно вимикається світло (рубильник). І робить це не хто інший, а сам отець Андрій Стад­ницький, якого 8 років тому митро­полит Ігор Возняк, у якого цей отець був на той час нотарем, призначив на цю парафію, і вони разом розді­лили цілісну до того часу громаду навпіл, бо потрібне було місце для служіння отцеві Стадницькому. Вла­дика Возняк не зважав на те, що у храмі Собор Пресвятої Богородиці, згідно з грамотою кардинала Івана Мирослава Любачівського, ще від 20 квітня 1992 року настоятелем є отець Богдан Радюк, котрий 15 років відправляв Богослужіння під відкритим небом, коли не було храму. По­даємо коротку інформацію за жов­тень ц. р., щоб показати, як вірні цієї парафії намагаються апелювати до всіх як державних, так і церковних інстанцій про те, що їм неправомірно вимикають світло під час Богослу­жінь.

1 жовтня 2015 р. Б. - Пред­ставник від громади Марія Бубісь та Володимир Пелещак від Громадсько­го Комітету із захисту Святої Уній­ної Традиції УГКЦ "Щит Святої Унії" мали зустріч з головою Яворівської держадміністрації О. Гнипом та голо­вою Яворівської райради І. Карпою з приводу неподобств у храмі Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника у Прилбичах.

2 жовтня 2015 р. Б. - 5-хви­линна розмова Володимира Пелещака з митрополитом Ігорем Воз­няком на подвір'ї Собору Святого Юра, під час якої вдалося встигнути повідомити владику про ситуацію у храмі Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника в родинно­му селі Митрополита Андрея у його 150-річний ювілей.

4 жовтня 2015 р. Б. - Володи­мира Пелещака в'їхавши в с. Прил­бичі й відвідавши Богослужіння, на­очно переконався у відсутності світ­ла.

6 жовтня 2015 р. Б. - Марія Бубісь подає від імені громади звер­нення до митрополита Ігоря Возня­ка.

6 жовтня 2015 р. Б. - Во­лодимир Пелещак мав телефонну розмову з віцеканцлером Києво-Галицького Верховного Архиєпис­копства отцем Миколою Сулимою, просив його про аудієнцію у Бла­женнішого Святослава. Отець Ми­кола повідомив, що Блаженніший до 1 листопада перебуватиме у Римі, а щодо подій у Прилбичах порадив звернутися з офіційним запитом до митрополита на місці, тобто до вла­дики Ігоря Возняка.

7 жовтня 2015 р. Б. - о 16.15 телефонна розмова Володимира Пелещака з канцлером Львівської Архиєпархії отцем Сергієм Коваль­чуком про стан справ у храмі УГКЦ с. Прилбичі. Отець-канцлер порадив передзвонити особисто о. Андрієві Стадницькому. Через годину в теле­фонній розмові з о. Андрієм Воло­димирові Пелещаку було сказано, що світло для отця Богдана Радюка ввімкнене не буде: "Тому що єдиний адміністратор у цьому храмі - я".

8 жовтня 2015 р. Б. - об 11.25 Володимир Пелещак мав зустріч у канцелярії Львівської Архиєпархії з о. Сергієм Ковальчуком у цій самій справі. На що отець-канцлер пора­див звернутися безпосередньо до митрополита Ігоря Возняка. О 14.00 за попередньою домовленістю Во­лодимир Пелещак зустрівся у Львові на економічному форумі з головою Яворівської райдержадміністра­ції п. О. Гнипом та головою Яворів­ської районної ради п. І. Карпою. На запитання "Коли буде світло в прилбицькому греко-католицькому храмі?" вони пообіцяли вирішити цю справу.

11 жовтня 2015 р. Б. - На не­дільному Богослужінні знову не було світла.

12 жовтня 2015 р. Б. - Від парафіяльної громади отця Богда­на Радюка за підписом М. Бубісь, В. Диди і Г. Мици вручено листа отцю Андрію Стадницькому з проханням увімкнути світло.

13 жовтня 2015 р. Б. - Від Гро­мадського комітету із захисту Святої Унійної Традиції УГКЦ "Щит Святої Унії" скеровано листа митрополитові Ігорю Возняку з додатком матеріалів з Інтернету, які помістив там о. Андрій Стадницький (на 9-ти сторінках).

13 жовтня 2015 р. Б. - Проща вірних Св. Унійної Традиції до Духо­вного Центру "Українська Фатіма" (с. Рокитне, Яворівщина), в якій ак­тивну участь узяли парафіяни храму Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника з Прилбич. Вони ревно молилися за спокій і порозу­міння на рідній парафії.

13 жовтня 2015 р. Б. - Теле­фонна розмова Володимира Пе­лещака з віцеканцлером Києво-Галицького Верховного Архиєпис­копства отцем Миколою Сулимою, який повідомив: поки не буде відпо­віді від митрополита Ігоря Возняка, не може йти й мови про зустріч з Блаженнішим Святославом. На наше звернення, як підкреслив о. Мико­ла, митрополит має надати відповідь протягом 30 днів.

14 жовтня 2015 р. Б. - У смт. Шкло (Яворівщина) на свято Покро­ви церковна громада храму Препо­добної Матері Параскевії і Святого Мученика Назарія, провівши спіль­но з селищною радою й активними мешканцями селища попередню ве­лику роботу, встановила пам'ятник героям Небесної Сотні, головним у якому є сакральний елемент - фігу­ра Божої Матері. Урочисте освячення пам'ятника при численному здвигу вірних провели отець Василь Ковпак і отець Михайло Процик, СБССЙ.

15 жовтня 2015 р. Б. - Ма­рія Бубісь подає заяву від громади храму Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника (с. Прилби­чі) на ім'я начальника Яворівсько­го РВ ГУ МВСУ підполковника міліції І. Мухи з проханням "провести роз'яснювальну роботу з отцем Ан­дрієм Стадницьким...".

18 жовтня 2015 р. Б. - у сіль­ському клубі с. Прилбичі відбулася зустріч з вірними Св. Унійної Тради­ції греко-католицького храму Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника, на якій обговорювалися засоби з запобігання неправомір­ним діям, пов'язаним з можливими провокаціями з боку іншої громади. Отець Богдан Радюк закликав сво­їх вірних терпеливо переносити всі кривди, молитися й зберігати ду­шевний спокій, в жодному разі не піддаватися на різні провокації. Гро­мада звертається до різних держав­них і церковних інстанцій, щоб це питання вирішувалося виключно у правовому полі, адже новозбудова­ний храм не може бут узурпованим однією зі сторін.

20 жовтня 2015 р. Б. - У черго­вій телефонній розмові віце-канцлер Києво-Галицького Верховного Архи­єпископства отець Микола Сулима запропонував Володимирові Пеле­щаку звернутися до особистого се­кретаря Блаженнішого отця Олега Олекси, що той і зробив. Отець Олег запевнив, що непорозуміння в Прил­бичах мусить розв'язати тільки Ми­трополит Ігор Возняк.

21 жовтня 2015 р. Б. - Лист М. Бубісь, О. Грицан та Г. Диди до голо­ви сільської ради Р. Вороняка щодо сприяння у справі освітлення храму.

21 жовтня 2015 р. Б. - Лист М. Бубісь, О. Грицан та Г. Диди до го­лови Яворівської райради І. Карпи, в якому вони інформують його про те, що справа зі світлом у прилбицькій Греко-Католицькій церкві досі не зрушила з місця.

Таке коротке висвітлення подій, які мали місце в жовтні 2015 р. Б. лише на одній з наших традицій­них парафій, зокрема у храмі Собор Пресвятої Богородиці й Св. Йосифа Обручника в с. Прилбичі. А скіль­ки ще відбувалося різних подій по інших парафіях, які нам невідомі, а відомі лише самому Господу Богові. В таких ситуаціях нашим вірним залишається одне: бути витриманими, терпеливими й не відповідати крив­дникам злом на зло.

27 жовтня 2015 р. Б. - Від­пуст у смт. Шкло (храм Преподобної Матері Параскеви і Св. Мученика Назарія). З нагоди 10-ї річниці при­єднання парафії до Св. Традиції відбулося урочисте Богослужіння. Сво­го часу цій парафії довелося зазнати багато утисків і переслідувань від нинішньої церковної влади, старо­винний дерев'яний храм ХVІІІ ст., цінну пам'ятку архітектури, там було по-варварськи спалено. Але незва­жаючи на це, парафіяни боролися, згуртувалися, звели новий мурова­ний храм, твердо й дружно стоять при Святій Унійній Традиції. Про бо­ротьбу за батьківську віру і про фор­мування цієї парафії піде мова в на­ступних часописах "ГКТ".

(Далі буде)

Володимир Пелещак,
голова Громадського комітету
із захисту Святої Унійної
Традиції УГКЦ
"Щит Святої Унії"

Спілкувалася
Любов Горбенко-Старак,
член Національної спілки письменників України