Переддень 100-ої річниці Фатімських об’явлень

Надійшов місяць жовтень, в якому Католицька Церква звертає наш погляд на Пречисту Діву Марію, оскільки цей місяць посвячено Цариці Святої Вервиці. Церква за­кликає всіх своїх вірних прибігати з молитвою на вервиці під покров На­шої Небесної Цариці й Матері у своїх потребах і бідах, особистих і загаль­них. У Греко-Католицькій Церкві цей місяць водночас посвячений і Свято­му Йосифу Обручнику.

Не маловажна річ, яку слід при­гадати, що 13 жовтня відбулося останнє публічне об’явлення Матері Божої у Фатімі. Це об’явлення стає ще актуальнішим, оскільки на­ступний рік ювілейний – сота річни­ця об’явлень Матері Божої у Фатімі. Нам слід приготуватися до цієї дати, щоб належним чином відзначити її, щоб подякувати Найсвятішій Діві за Її доброту і поміч у цих небезпечних часах історії. А цим приготуванням є ніщо інше, як наша відповідь на всі прохання Марії: наша молитва, жертва і посвята. Нам слід перегля­нути Фатімські послання Пречистої Діви Марії і запитати себе: чи ми їх виконали і впровадили у своє життя, і що, власне, Марія просила людей через малих візіонерів?

Основною метою об’явлень Ма­тері Божої у Фатімі було прохання, аби люди перестали ображати сво­їми гріхами Господа Бога і не втра­тили своєї вічної щасливості, опи­нившись у місці вічного прокляття. 13 жовтня 1917 р. Вона сказала: «Не ображайте більше Господа Бога, бо Він і так вже є зневажений». Мати Божа хотіла нагадати усьому люд­ству, що кожного може чекати вічне прокляття. Як доказ, Вона показала візію пекла. Ось як це описує с. Лу­ція: «Ми побачили океан вогню, у ньому потоплені чорні спалені істо­ти, трупи, злі духи і душі в людських подобах, які виглядали як прозоре розпечене вугілля. Вони промінням кидались уверх і зі всіх боків пада­ли назад, як іскринки під час вели­кої пожежі, ніби без ваги і водночас без можливості піднятися і літати. При цьому вони видавали такі жа­лібні плачі й крики відчаю та болю, що ми від жаху і страху злякалися. У злих духів були чудотворні розміри невідомих звірів, багато з них були прозорі, як розпечене вугілля». Піс­ля цього Марія сказала, як Бог хоче допомогти світові: «Ви бачили пе­кло, у яке потрапляють бідні душі. Щоб їх врятувати, Господь Бог хоче завести у світі набоженство до мого Непорочного Серця. Якщо зроблять це, що Я вам скажу, спасеться бага­то душ і настане мир».

Підсумовуючи слова с. Луції, Мати Божа зволила «дати світові два середники, як останній лік: Вервицю і набоженство до Непорочного Серця Марії». Набожність до Її Серця поля­гає у прийманні винагороджуючого Св. Причастя у перші суботи місяця і поширення цієї практики між людь­ми. Крім цього, мало відбутися по­свячення Папою зі всіма єпископами світу Росії Її Серцю. І слід констату­вати, що ні перше, ні друге прохання не виконано, як слід. Посвята Росії від нас не залежить, можемо лише молитися за її здійснення, а от вина­городжуюче Святе Причастя нам під силу. Маю запитати себе: чому цьо­го не виконую, чому не приносимо тому люблячому Непорочному Сер­цю подяки, потіхи і винагороди. Ми звертаємося у всіх бідах і потребах за поміччю до Матері Божої й Вона нам допомагає, то чому ж наше сер­це таке ліниве і байдуже до Її прось­би? Хіба ж ми не Її діти, які мають слухати свою Матір?

Сьогодні люди стали дуже зма­теріалізовані, а через це – ліниві до молитви. Навіть для віруючої люди­ни, яка ходить щонеділі до церкви, стає щораз важче помолитися на Св. Вервиці з розважаннями (бодай 5 таїнств). Всього-на-всього 15-20 хвилин на день присвятити молит­ві. Важко, немає часу, хоча завжди знайдеться час на телевізор, Інтер­нет, соціальні мережі, тільки на спіл­кування з Богом – ні! У Фатімі Мати Божа постійно повторювала про не­обхідність молитви на Св. Вервиці. Діва Марія знову і знову наголошу­вала на великій потребі цієї молит­ви: «Щоденно моліться Вервицю!» І так шість разів підряд з кожним об’явленням з 13 травня до 13 жовтня 1917 року повторює це прохання. Ні, Вона не забувала про те, що у по­передньому об’явленні вже просила о ту молитву. А це означає необхід­ність і важливість щоденної спільної молитви в родинах на Св. Вервиці. Якщо навчимо дітей і молодь любити Вервицю, а вони введуть її у повсяк­денне життя без нагадування, то можна бути безпечним за їхні душі. Будьмо певні, що Мати Божа не за­лишить своїх дітей ні тут на землі, а тим більше ви, батьки, будете спо­кійні за їхню вічність. І саме задля цього Мати Божа так наполягає на щоденній Вервиці.

Два роки тому прийшла моя чер­га їхати на Схід. Чесно кажучи, вже четвертий раз їхав туди, а зрозуміти ментальність людей, їхнє відношен­ня до молитви, до Бога – важко. Як їх заохотити? Це питання не одного року. Більшість там не молиться вза­галі, дехто знає «Отче наш», ніхто, окрім наших парафіян не знають молитви «Богородице Діво». Села спиваються, деградують, молоді виїжджають, і що найгірше атеїзм і далі процвітає, як бур’ян у полі. Коли приїхав туди вперше як диякон з о. Степаном Рожаком, а пізніше як священик, намагався якось заохоти­ти людей ходити до церкви. Десятки разів обіцяють прийти, але навіть на Великдень не приходять. За якийсь час ми переносили від хати до хати фігуру Матері Божої Містичної Тро­янди. Завдяки дії Марії, люди від­кривали свої серця, впускали до по­мешкання, де ми відправляли моле­бень, вчили молитися, хто вже вмів молитву «Богородице Діво», вчився молитися на вервиці. Одного разу відвозили фігуру в одне віддалене від нашої парафії село, де жила ро­дина нашої парафіянки, ті люди бра­ли участь у Службі Божій три-п’ять разів на рік по великих святах. Село атеїстів: в суботу сидять на лавоч­ках, їдять насіння і балакають про те і се, а в неділю город копають. От приїхали, молилися, вчили молитви на вервиці, заохочували до молитви на ній. Приїхали на другий день по­молилися, ще раз заохотили. І зда­ється, це були всі контакти з ними. Через парафіянку з м. Барвінкове, їхню родичку, передавали словесну заохоту, щоб не покидали молитв, особливо на Вервиці. Так пройшло пару років. І от останній раз, коли був на Сході, помер чоловік нашої парафіянки в м. Барвінкове, з’їхала- ся вся родина, були також і ті з да­лекого села, куди возили фігуру Матері Божої. Ми зраділи, що знову зустрілися. Звичайно, як священик, хотів при нагоді розпитати цю особу про її духовне життя. Бо чесно ка­жучи, мало хто навіть після того, як отримає науку, вводить її в практи­ку. Я був би дуже щасливий, якби почув від них, що моляться бодай раз у день «Отче наш» і «Богороди­це Діво», чи хоч через день. Спитав: «Ну ви хоч молитеся там, у тому ате­їстичному селі?» «Звичайно, отче. Молимося, ми з дочкою відмовляємо вервицю, яку ви нас навчили, не бу­ває свята і неділі коли б ми опустили молитву!» Я був надзвичайно здиво­ваний тими словами, адже пройшло так багато часу, у такій безбожній атмосфері, без духовної підтримки люди вже більше п’яти років прак­тикують молитовне життя і молять­ся на Св. Вервиці. На тих теренах – це чудо, чудо Матері Божої. А це чудо полягає в тому, що Марія збе­рігає віру в серцях тих, які молять­ся, Вона не дозволяє втратити віру і побожність, а жити з пам’яттю про Небо. Ця її донечка, навіть якщо й піде своєю дорогою, вона ніколи не опустить молитви на Св. Вервиці, а мама буде безпечна за душу своєї дитини. По-простому скажу: вона її зустріне в Небі.

Для збереження віри в серцях людей потрібна молитва на Вервиці і саме через це Пречиста Діва Марії просить у Фатімі щоденно молитися на Вервиці!

Триває війна на сході України з Росією. Саме у Фатімі Мати Божа да­вала перестороги на майбутнє щодо неї: «Росія буде вибраним знаряддям для покарання всього світу…, якщо не допровадимо до навернення цьо­го нещасного народу» Сестра Луція говорила це у 1957 р. – вже після ІІ світової війни. Не треба відносити тих слів виключно до минулих подій. У нас війна – ми просимо миру. А як його випросити? Блаженна Якинта, якій з’являлася Богородиця, пере­конливо наполягала: «Миру треба випрошувати в Непорочного Серця Марії… оскільки Бог Їй його пові­рив!»

Не маловажний ще один факт, який чекає свого сповнення в короткому часі. Після об’явлень 1917 р. с. Луція через якийсь час вступи­ла в монастир, де мала приватні об’явлення, аби повністю виконати місію Фатімських послань. В одно­му з них у 1929 р. Ісус просив через

с. Луцію Папу, щоб він посвятив Росію Непорочному Серцю Марії і тим поширив набожність до Її Сер­ця. Коли в 1930 р. Папа Пій ХІ не хотів виконати того прохання (саме воно складало зміст ІІ частини Фа­тімської таємниці), то Ісус Христос в об’явленні від 29 серпня 1930 р. сказав такі суворі слова: «Не хотіли слухати Мого прохання! Перекажи Моїм слугам: оскільки вони пово­дяться подібно до короля Франції, відтягуючи виконання Мого прохан­ня, то їх спіткає таке саме нещастя». Питання: а що було з королем Фран­ції і коли? З історії знаємо, що Хрис­тос об’явив через св. Маргарету Аля­кок своє Найсвятіше Серце для по­читання і бажав, щоб король Франції посвятив Францію Серцю Христово­му. Йшов 1689 рік. Тодішній король і його попередники цього не зроби­ли. І що сталося? Рівно за 100 років відбулася французька революція 1789 р., яка повалила монархію, ко­роль загинув під гільйотиною, наста­ло тяжке переслідування Церкви у Франції, було створено нову релігію, де центральне місце посідав люд­ський розум. За відмову посвяти, за егоїзм і вдавану самодостатність, за гординю отримали відвернення Бога від свого народу.

І ось ми стоїмо на порозі 100-ої річниці від часу об’явлень у Фаті­мі, а прохання посвячення Росії ще досі не виконане! Що нас чекає у 2017 (або ж ще в 2030 – в річницю від того часу, як було пророковано Христом нещастя)!?

Дорогі вірні, що б нас не чека­ло, ми маємо знати: хто вірний по­сланням Фатіми, того Бог обереже за будь-якої лихої години. І ще с. Луція сказала, що Марія обіцяла, що жахи війни послабнуть і Вона зменшить кару настільки, наскільки будемо поширювати тих два останніх серед­ники, даних нам Небом: набожність до Непорочного Серця Марії через винагороджуючі Св. Причастя пер­ших субот місяця і молитви на Св. Вервиці.

І тому в переддень 100-ої річни­ці, починаючи з 13 жовтня 2016 р. до 13 жовтня 2017 р., щоб відзна- чити цю ювілейну дату і випросити в Матері Божої Фатімської обиль­них ласк, заохочуємо вірних всіх парафій разом із священиками, сестрами-монахинями, семінарис­тими молитися щоденно повну Вер­вицю з розважанням (15 таїнств). Молимося її в загальному наміренні: за Церкву, за народ і мир на нашій землі, за духовенство, за Священиче Братство Святого Священномучени­ка Йосафата, за сестер-монахинь, за семінаристів і за святі покликання, за наші парафії, за родини і молодь, за навернення грішників і за всі лас­ки, яких найбільше потребуємо най­більше. Спільно молімося у наших родинах на Вервиці, і хай вона стане нашої молитвою на щодень до кінця наших днів на цій землі. Стараймо­ся практикувати винагороджуюче Св. Причастя в перші суботи місяця, бо тим ми перепрошуємо Бога і Ма­тір Божу за свої гріхи і за гріхи тих, які не моляться, випрошуємо Божо­го благословення для всього нашого народу. І це буде найкращим на­шим приготуванням і відзначенням 100-ої річниці Фатімських об’явлень. Хай розбудиться у наших душах ревність у практикуванні цих набо­женств, ревність в їхньому поширен­ні й велика любов до Пречистої Діви Марії.

о. Андрій Коваль, СБССЙ