Пастирський лист до Клира Станиславівської Єпархії. Про візантійство

Все наше освячення, все вдоско­налення і вся справжня наша вар­тість, корисна й благословенна ді­яльність назовні полягає у тому, щоб у нашій душі було життя з благодаті, віри й любові, щоб у нашому сер­ці була праця і дія Св. Духа. І тому Христос-Спаситель наказав нам шу­кати Божого царства, й шукати його всередині нас: «Царство Боже є між вами» (Лк. 17, 21). На цьому зупи­нятися не буду, бо про це говорив уже у своєму Пастирському листі від дня 13 травня 1930 року.

Нині хочу звернути головну ува­гу на перепони й небезпеки, які за­грожують цьому царству Божому в людській душі. Найперші й найбіль­ші перепони та небезпеки для цього царства Божого є головним чином у нас самих, а саме – наші похоті й пристрасті, які зродилися з гріха й провадять до гріха, а гріх, своєю чергою, вбиває в душі Боже царство, тобто життя з надприродної ласки. І тому Ісус Христос, закликаючи всіх до наслідування Себе, а тим самим до осягнення освячення душі, вису­ває першу й головну умову, а саме – самозаперечення, тобто боротьбу зі своїми похотями й пристрастями: «Коли хтось хоче йти за Мною, не­хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за Мною» (Мт. 16, 24).

Ці похоті породжують у нас ту неустанну війну між духовним за­коном і зіпсованою людською при­родою, про яку згадує св. Ап. Павло (Рм. 7, 14–23), і через них головним чином спокушає й легко перемагає також диявол і грішний світ.

Наші похоті, а через них також грішний світ і його князь, тобто ди­явол, найбільше прагнуть завадити впровадженню царства Божого в душі або щоб його завоювати і зни­щити, якщо воно вже є в душі. Бо коли їм це вдасться, тоді людина стає невільником гріха, піддатливим знаряддям до згубних планів і цілей диявола та грішного світу.

Похоті й злі інстинкти зіпсованої людської природи стають тим не­безпечнішими й згубнішими, коли вони одягнені й прикрашені формою фальшивої наукової системи, а ще більше тоді, коли набирають вигля­ду духовної діяльності та релігійної ревності. Для того, щоб легше зво­дити людей, диявол прибирає навіть вигляд ангела: «Сам бо сатана вдає з себе ангела світла» (ІІ Кр. 11, 14).

У цьому своєму листі хочу звер­нути основну увагу на те, як діють похоті, засоромлені фальшивими доктринами та зайвими релігійними теоріями. Загрозливий приклад має­мо з фарисейської касти Старого За­віту. Фарисеїв вважали ревнителями Мойсеєвого закону, знавцями й охо­ронцями Святого Письма, а одягнені в тоги учителів, вони мали в народі великий вплив і значення. Однак уся їхня ревність полягала на зовнішній формі, на вигадуванні різних і не­зліченних обрядових формальнос­тей аж до нестерпності, а при цьому всьому вони легковажили внутрішнє життя душі й дійшли до того, що по­ставили свою правду понад правду Божу. Під зовнішньою формою релі­гійної ревності вони ще більше стали невільниками низьких інстинктів і похотей, допускалися зловживань і грішних вчинків, так що Господь Ісус Христос прирівняв їх до гробів, звер­ху побілених, а всередині повних мертвих костей і нечистоти (Мт. 23, 27–28). Назовні прив’язаність до об­рядових формальностей аж до забо­бону, а всередині запустіння аж до втрати віри. І тому, коли появився між ними Христос, воплочений Син Божий як Месія, як дорога, правда і життя (Йо. 14, 6), вони спротиви­лися Йому, вибрали радше розбійни­ка Варраву, аніж Ісуса Христа, саму Святість, прийняли радше пануван­ня римського цісаря, ніж Христа- Царя, хоча й ненавиділи римлян, і в своєму засліпленні, ненависті та під­ступності розп’яли Христа на хресті й відкинули Месію. І за те став від­кинутим весь ізраїльський народ, який, розсіяний, поневіряється по цілому світі й продовжує залишати­ся у своєму засліпленні. Ось до чого доводить похіть, коли вона, убивши царство Боже в душі, запанує над людським серцем.

Однак історія Христа не закінчу­ється, бо, за словами св. Ап. Павла, Христос – той самий, нині, вчора і вовіки віків (Євр. 13, 8). Христової долі зазнають особи, які живуть ду­хом і життям Христа-Спасителя, осо­би, які виконують Його владу, цієї долі зазнають Його установи, а голо­вним чином – Його Церква, як збірне Його Містичне Тіло, в якому Христос живе далі, продовжує свою місію і здійснює свою месіянську діяль­ність. Затяту війну проти Спасителя не припиняють князь світу цього і натхнений ним світ, а головну зброю і всякі середники до цієї війни він бере з зіпсованого людського серця.

Не так давно один католицький періодичний часопис представив ко­ротко судьбу св. Йоана Золотоустого під заголовком «Das Chrysostomus drama» на основі докладної і обшир­ної студії над життям цього святого, яку видав о. венедиктинець Хризос­том Бавр. Із цього звіту довідуємося, що св. Йоан Золотоустий став жерт­вою інтриг, наклепів, підступу, хит- рості та насильства (і то не якихось злочинців чи явних грішників, а осіб, що займали високі церковні стано­вища і вважалися навіть праведни­ками, а саме: єпископів і монахів). Саме ці люди спричинили вигнання св. Йоана Золотоустого, яке було радше мучеництвом. Місцем ви­гнання йому призначили місцевість Кукузус у далеких краях. Подорож туди св. Йоан відбув пішки в супро­воді озброєних воїнів. Мав хворий шлунок, терпів при цьому на голов- ний біль та лихоманку, а крім того – сильно дошкуляли нестерпне сон­це, спека, брак їжі й прихистку. Так тривало сімдесят днів. Відтак діс­тався св. Йоан до Арависсуса, де з часом настало полегшення, а навіть з’явилася надія на відкликання його з вигнання. Однак запеклість воро­гів не вщухала, бо цей святий муж був для них небезпечний, тому вони поклопоталися про імператорський наказ, який місцем вигнання для св. Йоана призначив Пітиус – глуху, надзвичайно віддалену місцевість на самому краю північного сходу над Чорним морем біля підніжжя кав­казьких гір. І мусив св. Йоан знову відбути далеку дорогу пішки, зазна­ючи при цьому нелюдського трак­тування від жовнірів (здається, з наказу самого імператора). Хоч не раз дошкульна спека й сліпуче сон­це спричиняли сильний головний біль, а проливний дощ промочував наскрізь, хоч св. Йоан просив про якийсь перепочинок, все було марно, і він мусив безнастанно продовжува­ти подорож. День за днем, тиждень за тижнем з героїчною терпеливістю відбував св. Йоан свою справжню хресну дорогу. Врешті, вибившись із сил, попросив про відпочинок, однак комендант наказав іти далі. І так тяг­нулася дорога аж до брами містечка Команас. Смертельно замучений, св. Йоан упав посеред вулиці. Пульс у нього був дуже частий, а дихання припинилося. Його занесли до одно­го дому. В останніх смертельних су­домах він, піднісши свої очі до неба, сказав: «За все хай буде слава Бого­ві Святому!»

Свою розповідь автор закінчує такими роздумами: «І це є Хризос­томус драма! Трагічна понад всяку міру. Трагічна не тільки тому, що вона своїми колесами розтрощила таку благородну особистість, як Зо­лотоустий, не тільки тому, що зламала таку благословенну єпископ­ську діяльність у розквіті, а тому, що вона братньою незгодою, партійною ненавистю, своїм прилюдним згір­шенням завдала незаживаючої рани Східній Церкві й спричинила пізні­ший розрив Сходу з материнською Церквою.

Але найтрагічніша вона тим, що її відіграли священики, й що вона від­крила таку священичу пристрасть. А при цьому були ті священики не зовсім «поганими». Багато з них – таких як патріарх Теофіл, Єпископи Антіох, Епіфаній, Кирил – відзнача­лися ревністю, а авва Ісаак і Ака­кій – своїм довголітнім аскетичним життям. Про святість деяких із них ходила гучна слава, а однак – така затята боротьба проти собрата Єпис­копа, який був святим. Хто пояснить «ту загадку?»

Адже вони могли відзначитися своєю сильною ревністю, невтом­но дбати про чистоту віри, взірцево управляти своїми єпархіями, роками вправлятися в зовнішніх умертвлен­нях, проте всі вони прогледіли одне: очищення внутрішнього чоловіка. При всій їхній ревності виростав бур’ян. У Теофіла – жадоба влади, в Акакія – надмірна вразливість, у Се­веріяна – жадоба слави, в Епіфанія – сліпа нахабність, у аввасса Ісаака – своя воля і сварливість. В усіх них, незважаючи на духовні ризи, продовжувала жити стара людина, й саме вона спричинила неймовірну повінь безправ’я й насилля, засліпленості й ненависті до Константинопольської Церкви».

Саме тут почав прокльовувати­ся, саме тут показав своє обличчя дух візантійства, який узяв за мету зовнішню ревність коштом внутріш­нього ушляхетнення й освячення душі. Тут зав’язь і джерело, тут го­ловна причина розриву між Сходом і Заходом. Пізніший Константино­польський Патріарх Йоан строго по­стив (тому його й назвали Постни­ком), але це не заважало йому бути невільником гордості, яка спонукала його до надання собі титулу Екуме­нічного Патріарха наперекір Римові й посіяти перше зерно схизми, з яко­го зібрали жниво Фотій і Керуларій, що довершили формальний розрив з Католицькою Церквою.

Цей дух візантійства з метою ще більшого впливу, з метою більшого заманювання й обману, а тим самим з метою більшого відвернення ува­ги від внутрішнього вдосконален­ня перетворився в певну систему й набрав колориту доктринерських засад. А головне – він поставив об­рядові формальності за мету усієї духовної діяльності, замість життя з надприродної віри й ласки, й тому під тією зовнішньою обрядовою фор­мальністю витворилися запустіння й гнилий розклад в усьому релігійно- церковному житті. І тут повторилося те, що сказав Христос про фарисеїв: візантійство стало гробом, зовні по­біленим, а всередині – повним мерт­вих костей і гнилі.

Ще до того, як настав цілкови­тий розрив з Католицькою Церквою, візантійська Церква схилялася під владу імператора, бо позволяла світ­ським володарям втручатися у чисто церковні справи і їх вирішувати, а коли відбувся повний розкол, тоді Церква на Сході стала цілковитою рабинею світської влади, релігійне внутрішнє життя цілковито завмер­ло, а обрядова формальність на­брала значення певної догми. Най­більше цьому сприяло те, що Східна Церква, ставши невільницею світ­ської держави, прийняла також фор­му і спосіб правління світської дер­жави, яка керує завдяки виключно фізичній силі, а не дбає про внутріш­ній розвиток своїх громадян. Таким чином, Східна Церква замість того, щоб підпорядкуватися законному наслідникові св. Петра як Христово­му Намісникові й зберегти свою силу та гідність, опинилася у принизли­вій неволі світських володарів. Одне слово, головою Церкви на Сході став світський володар, утворився цеза­ропапізм, подібний до потвори, бо з людським тілом, а з головою звіра.

І ця візантійська система знищи­ла внутрішню людину, впровадила світського духа; назовні, немов у твердині, вона оточила себе граніт­ним муром суворої і мертвої обря­довості, унеможливлюючи в такий спосіб навернення і з’єднання з ма­теринською Католицькою Церквою.

Через це будь-які спроби Като­лицької Церкви опам’ятати й навер­нути Схід досі виявилися безуспіш­ними. Щоправда, були випадки, коли Схід шукав з’єднання, але це діялося тільки з зовнішніх політич­них спонук, а тому навернення мало всього лиш перехідний характер, після чого все знову закінчувалося тією ж схизмою.

Одним із таких випадків, і то найвизначніших, був Феррара-Флорентійський Синод. Тоді грекам за­грожувала небезпека від турків, і тому вони виявили бажання об’єднатися з Католицькою Церквою. Од­нак їхня поведінка наочно показала, що цей намір не був щирим. Папа Євген ІV дав значну суму коштів на утримання греків під час Синоду. Греки прийшли просити про допо­могу проти турків, а тим часом їхня поведінка було повна гордості й за­розумілості. Хоча воля тодішнього грецького імператора була доброю, однак і він хотів зазначити свою суверенність, бо бажав в’їхати на коні до каплиці на перше засідання Синоду й нарікав на службу, котра йому в цьому перешкодила. Врешті, він велів занести себе до каплиці на престолі. Доки не було дано йому сатисфакції, не хотів брати участі в жодному засіданні. Що більше: щоб його заспокоїти, Папа мусив наказа­ти вибити нову браму в своїй палаті. Престол грецького імператора мав бути точно такий великий і так само прикрашений, як для римського ім­ператора. Ще більше проявилася гордість константинопольського па­тріарха, який радше хотів від’їхати, аніж зложити Папі гомаґіюм. Папа відтак, щоб заспокоїти греків, за­лишив їм до вподоби форму приві­тання. Шістнадцять засідань забрав диспут над «Filioque», а Єпископ До­зитей з Монембазії кричав: «Волимо радше померти, ніж златинізува­тися!» І це діялося в той час, коли греки прийшли просити про лас­ку, коли візантійська держава була майже руїною, коли турецький меч ударяв уже в брами Константинопо­ля. Врешті, укладено унію, але на як довго? Імператора, котрий підписав унію, в час його повернення натовп прийняв прокльонами, а монахи під’юджували публіку. Ненависть до «генотиків» (з’єднаних) була такою великою, що їм у багатьох місце­востях забороняли християнський похорон. Усе це мусило спровади­ти Божу кару, й вона прийшла. На турецький престол зійшов Маго- мед ІІ, в час правління якого скін­чилася судьба Константинополя. Ім­ператор Костянтин ХІІ у найбільшій небезпеці звернув знову очі до Риму, який після численних заходів вислав свого леґата до Константинополя. Дня 12 грудня 1452 р. Папський ле­ґат відправив урочисте Богослужен­ня на знак того, що одна віра, одна молитва і одна Св. Жертва єднає Схід і Захід. Однак греки, зауваживши не­дотримання свого обряду, як напри­клад вливання теплої води до чаші, покинули церкву Св. Софії й подали­ся за порадою до монаха Ґеннадія, який вважався святим, але разом з тим був найзатятішим ворогом Като­лицької Церкви. І цей монах закинув безбожність римлянам і лихословив на них. Навіть монахині, «чисті, як ангели, а горді, як дияволи», зірва­ли всяку єдність із латинниками, публіка проклинала «генотиків», моряки пили на погибель Папи і «його невільників», а сам адмірал Нотарас заявив, що воліє бачити в Константинополі тюрбан Магомеда, ніж тіару Папи чи кардинальський капелюх. Точнісінько так, як колись кричали фарисеї, що воліють рим­ського цісаря, аніж Христа-Царя. Упродовж усієї зими, цей останній термін для опам’ятання, тривала шалена агітація на проповідальницях проти генотиків, не дозволяло- ся навіть у годину смерті прийма­ти Св. Причастя з рук «генотиків». Церкву Св. Софії оминали, як дім ідо­лопоклонства… І вичерпалося Боже милосердя. Турки здобули Констан­тинополь, у боротьбі поліг останній грецький імператор, а коли клич «Аллах акбар!» рознісся на вулицях міста, тоді тисячі людей сховалися до церкви Св. Софії, однак ворожі сокири порубали двері, й жахливі події зогидили святе місце. Хрест був зірваний, кивот поламаний, його накрили яничарською шапкою і об­ношували з глумливим криком: «Ось Бог християн!» Цілих вісім годин тривали вбивства й грабунок. Так скінчилася грецька держава і Церк­ва на Сході. Патріарх мусив жебрати у турків на своє утримання, храм Св. Софії перетворили в турецьку ме­четь, а один грек, що пережив той страшний упадок Константинополя, написав так: «Я бачив воїнів, одяг­нених у священичі ризи, а інший водив псів на ув’язі, зробленій з по­яса високого священика. Один пив з чаші, другий їв із дискоса… Там ба­чив я монахинь з високого роду, які раніше проклинали Унію, а тепер, зневажені, приносили жертву богові Магомета».

Візантійська Держава упала, а Церква зовсім утратила своє значен­ня. Залишився тільки гучний титул Екуменічного Патріарха, залишилася форма без змісту, а Фанарон, патрі­арша резиденція в Константинополі, без жодного впливу. Візантійський дух здеморалізував весь Схід, спри­чинивши розклад духовного життя.

Однак сам він не загинув, він пе­реніс своє царствування в інше міс­це, а саме до Росії, де його панування сягнуло повного розцвіту. Тут цеза­ропапізм виявив повну свою владу. Російський цар присвоїв собі повну, необмежену владу над Церквою, став її головою. Патріархат у Москві знесено, а натомість установлено як найвищу церковну інституцію «Свя­тійший Синод», головою якого був світський урядник, званий «обер- прокурором». Церква в Росії не мала ніякої можливості для свободи своєї діяльності, вона, як невільниця, була прив’язана до державного корабля, її стали вважати й уживати як полі­ційну експозитуру, функції якої вона виконувала. Незважаючи на святи­ні, з яких аж капало золото, духов- не життя було в занепаді. Держава гнобила совість громадян, а Церква була безпорадною, чи радше пере­бувала на услугах держави. Замість релігійного культу, який проникав би в душі, була тільки прив’язаність до зовнішнього обряду, яка межува­ла з забобонністю. Під зовнішньою, так би мовити, забобонною релігій­ністю, все більше посилювався ду­ховний розклад. Фальшивий і блуд­ний містицизм породив багато сект, які, не маючи в державній Церкві душевного заспокоєння, шукали його у різних своїх вигадках, нерід­ко вражаючих або абсурдних аж до неймовірності. Так само нестерпним стало й політичне та суспільне жит­тя. За кожного громадянина мала думати державна поліція і держав­ний уряд, а хто б наважився думати інакше, того чекала тюрма або за­слання в Сибір. Найбільше тюрем, і то найрізноманітніших, було в Росії. Під цим оглядом вона перевершила всі держави світу. Поліція заглядала в кожен закуток дому, відстежувала кожен крок громадян, шпіонаж на­віть у мирний час не припиняв своєї діяльності. Звідси зродилися відомі підкуп і хабарництво, бо тільки та­ким шляхом можна було звільнити­ся від зловживань поліцейського чи урядника. Одне слово, атмосфера була дуже задушливою й тяжкою. З цієї причини постало дві Росії: одна державна, а друга підпільна, під­земна. Останню виховували Досто­євські, Толстої, Ґорькі й інші. Тут, у підземеллі, дозрівали різні деструк­тивні течії, починаючи від соціалізму й закінчуючи анархізмом та нігіліз­мом.

Щодо Римо-Католицької Церк­ви, то хоча держава й визнала за нею право на громадянство, однак гнобила Її й переслідувала. Що ж стосується Церкви східного обря­ду, з’єднаної з Римом, то російська держава прямо таки ненавиділа й страшно переслідувала Її, аж врешті частину її вірних вислала в Сибір, частину забила батогами й замучи­ла, а решту під примусом зарахува­ла до російської церкви, і в той спо­сіб у Росії було ліквідовано Унію.

Однак і над Росією вичерпала­ся міра Божого милосердя й тер­пеливості. Над жодною державою не виявився тяжчий палець Божої справедливості, як над Росією. Росія була справді колосом, але на глиня­них ногах, і тому так ганебно була розтрощена.

До того Росія була пострахом Єв­ропи, а після у занепаду ще більшим, бо не тільки для Європи, а й для всього світу. Росія була величезним гробом, зовні імпонуючим, а всере­дині страшним вулканом. Вона піс­ля свого розвалу перетворилася на царство антихриста, стала країною страшних і нечуваних досі злочинів, країною знищення, загибелі і смерті. Замість царської Росії прийшла Ро­сія більшовицька. Замість замордо­ваного білого царя, гнобить народи червоний цар, замість давньої цар­ської поліції, виконує свою жорстоку владу «чрезвичайка». Церкви або замкнені, або перетворені на будин­ки забави й розпусти. Духовенство розстріляне або мучиться на Соло­вецьких островах, на каторгах, а те, яке ще залишилося, позбавлене всіх прав. Голод, нужда й різні нещастя нищать людей. А що страшніше – аморальність, знищення родинного життя, затоптування всякого релі­гійного почування, відкрита й при­людна безбожність – вбивають у ду­шах всяке почуття людської гідності. Одне слово, більшовизм тріумфує, а своїми намірами й планами хоче викликати загальну всесвітню рево­люцію й тому загрожує знищенням цілому світові.

А що таке більшовизм? Це най­вищий вицвіт, вершина остаточно й послідовно реалізованого візантій­ства, перещепленого до Росії. Що більше, можна сказати, що більшо­визм є останньою ланкою ланцюга, першою ланкою якого була секта фарисеїв. Той самий зміст під іншою формою, під іншою назвою, та сама ціль. Фарисеї кричали: «Геть Ісуса Назарянина!» А через те, що Ісус продовжує жити і діє в Католицькій Церкві, візантійці кричали: «Геть Католицьку Церкву!» А більшовики дійшли до останньої межі й кричать: «Геть всяку реліґію!» І все це діяло­ся й діється під виглядом або зовнішніх обрядових формальностей, або облудних закликів, або фальши­вих релігійних чи гуманітарних док­трин. Всюди той самий терор, брех­ня, підступність, інтрига, ненависть і злобна затятість…

Головна причина всього цього лиха – чи то в Єрусалимі, під час розгулу фарисейської секти, чи у Ві­зантії, чи в Росії, як царській, так і більшовицькій – одна, а саме: збез­чещення внутрішнього життя в душі, брак очищення внутрішнього чоло­віка в людському серці, душевна ґанґрена.

Особливо що стосується Росії, то це страшно мститься на тій нещасній державі. Саме тому, що Церква там не виконала свого впливу на внутрішнє життя, більшовизм знайшов для себе сприятливий ґрунт і, незва­жаючи на своє страхітливе пануван­ня, ще досі, там шаленіє, бо народи, здеморалізовані російською держа­вою, не можуть спромогтися на ре­акцію й на своє звільнення з-під того сатанинського панування. Зносять і терплять все пасивно.

До якого ступеня пережерло російське візантійство в російській державі людські душі, видно також з того, що росіяни в еміграції не за­мислюються над своїм ставленням до Католицької Церкви. З одного боку, вони бачать, до чого дійшла російська Церква, бачать її неміч і безсильність, а з другого – мають нагоду пізнати католицьку прав­ду, значення, життєвість і могутній та благородний вплив Католицької Церкви, однак нема в них загально­го опам’ятання й загального навер­нення до Католицької Церкви, за ви­нятком одиниць. Бо треба знати, що російська Церква існувала за раху­нок заперечення Католицької Церк­ви. Російська Церква з метою по­розуміння зверталася й звертається радше до англіканської Церкви або до протестантів, але ніколи до Като­лицької Церкви. Росія культивувала панславізм, щоб під його вивіскою потягнути всіх слов’ян до правосла­вія, тобто до схизми.

Кажуть, що за заповітом Петра Великого Росія мала тоді спочи­ти, коли козак напоїть коня в річці Рейн і коли здобуде Константино­поль, щоб запанувати таким чином над цілим Сходом і притягнути його до схизми. Слід також ще й увійти в душу росіянина. У нього російська держава і російська Церква – це як душа і тіло в людини, вони мають бути одним цілим. Він, вирікаючись російської віри, а приймаючи като­лицьку, думає, що себе заперечує, що перестає бути росіянином, одне слово, що він перестає цілком існу­вати. А вже на пункті обрядовості він взагалі втрачає всякий резон. На саму згадку, що ставши католи­ком, мусив би з часом змінити дещо в обряді, він зовсім втрачає рівно­вагу духа. Це для нього немисли­ме. Один священик, навернувшись до єдності з Католицькою Церквою, допускається аж смішного, аби тіль­ки зберегти зовнішню обрядовість. Св. Літургію трохи читає, а трохи співає, бо в російській Церкві не­має читаних літургій. У Росії свяще­ник завжди звершує Св. Літургію з дияконом, а оскільки цей наверне­ний священик не має диякона, тому допомагає собі таким чином, що ті частини Св. Літургії, де бере участь диякон, співає грубим голосом, на­слідуючи диякона, а частини, що на­лежать до священика, співає підне­сеним голосом – і таким чином одна й та сама особа виконує функції і диякона і священика.

І тому навернення теперішньої Росії дуже тяжке. Апостольська сто­лиця проявила свою велику зичли­вість для Росії, чи то свого часу ря­тунковою акцією для голодуючих у Росії, чи то жертволюбністю для емі­грантів, однак загального відгомону в справі навернення до єдності не чути. Потрібно ще багато покути з боку Росії, щоб там перестав шале­ніти більшовизм, а відтак, щоб Росія могла навернутися.

Український народ, який на­раховує близько сорока мільйонів, мав нещастя після прийняття віри зі Сходу потрапити в залежність від ві­зантійських впливів, а тим самим до­свідчує на собі судьбу Сходу. Мав він своїх князів, відтак гетьманів, був під Польщею, а врешті основна його частина, тобто до тридцяти мільйо­нів на Великій Україні, опинилася в російській державі, а менша частина – в австро-угорській монархії. Після світової війни основна частина, тоб­то Велика Україна, далі залишається в Росії, а решта перебуває під Поль­щею, Чехословаччиною, Югославією і Румунією. Значна частина осіла та­кож у Сполучених Штатах Америки, в Канаді, Бразилії та Аргентині.

Український народ – не те саме, що російський. Хоч це нібито один слов’янський корінь, але українці й росіяни – це дві окремі гілки, подібно як поляки, чехи, хорвати, болга­ри та інші слов’янські народи, і тому не можна сказати, що українці й росіяни є одним народом, хоч одні і другі є слов’янами. Український на­род ніколи не зжився з російськими царськими традиціями, він ніколи не зжився з російським націоналізмом, він заодно боровся за свою окре­му національність від російської. І тому, щоб зазначити ще більшу свою окремішність від російського народу й російської держави, він змінив на­віть свою історичну назву «Русь», «русин», на «Україну», «українці». Наш народ більше схиляється до За­ходу, ніж до Сходу, його мова, його вся культура і психіка цілком відмін­ні від російського народу.

Всі, що подорожують по Росії, за­уважують різницю, де закінчується російський, а де починається укра­їнський. Навіть зовнішній вигляд міст, сіл і поодиноких осель відразу вказує на різницю між російським і українським народом.

Коли весь Схід опинився у схиз­мі, він потягнув за собою також і український народ, що дотримував­ся східного обряду. Константино­польські Патріархи деморалізували цей народ, здирали великі податки, накидали йому єпископів, не гребу­ючи при цьому зазвичай симонією (по суті, хабарництвом, купівлею кращих місць. – Прим. Ред.). А на­віть коли цей народ прийняв унію в ХV столітті, то інтриги візантійських патріархів завадили її реалізації. Аж коли відновлено унію в 1596 р. в Бе­ресті, тоді католицьке життя значно пожвавішало. Передусім Василіян­ський Чин виявився дуже діяльним і багато причинився до скріплення католицького духа. А Замойський Синод в 1720 р., маючи за собою майже 150-літню злуку з Католиць­кою Церквою, вважав за можливе, а навіть необхідне запровадити на церковній ниві норми і рішення, які б відповідали потребам і розвоєві у нас католицького життя, не зважаю­чи на царгородські обрядові звичаї, а радше на душевні потреби наро­ду. Однак після останнього поділу Польщі в 1795 р. майже весь укра­їнський народ опинився в Росії, за винятком малої частини, яка опини­лася в Австро-Угорщині, а саме – на Галичині, Буковині та Закарпатті. Унія на Поліссі, Холмщині та Білорусі була Росією згноблена й затримала­ся тільки в тій частині, що була під Австро-Угорщиною.

У цьому листі займуся головним чином нами, що опинилися в Гали­чині під австрійською владою, а те­пер після розпаду Австрії – в Польщі.

Є нас біля чотирьох мільйонів, поділених на три єпархії. Майже чо­тириста літ ми перебуваємо в унії, укладеній з Католицькою Церк­вою. Апостольська столиця назвала наш обряд ritus ruthenus, а Австрія – «греко-католицьким» на проти­вагу римо-католицькому. Протягом усього часу свого існування наша Церква боролася з досить тяжкими відносинами й труднощами. Поляки засуджували нас за тяжіння до Росії, звинувачували то у схизмофільстві, то в уярмленні Великої України, а з другого боку – русофільська і схиз­мофільська партія, щедро матеріаль­но підтримувана Росією, лякала нас латинізацією й полонізацією та по­ширювала у своїх часописах аґітацію на користь Росії і схизми, вживаючи серед інших як середник – «чистоту обряду» на зразок російського. Це вдавалося тій партії тим більше, що у нас «греко-католик» і «українець», відповідно «русин» були синоніма­ми, подібно як «римо-католик» був синонімом «поляка». Росія все біль­ше закидала у нас на Церкву й на наш народ свої сіті, й та російська аґітація мала свій вплив, тим біль­ше, що австрійський уряд досить неприхильно ставився до україн­ського народу. Та незважаючи на це, ми залишилися вірними унії. Ми дотримувалися й зберігали рішення Замойського Синоду. Відтак у нас відбувся Львівський Синод 1891 р., який також підтвердив і прийняв усі рішення Замойського Синоду.

Але хоча ми й залишалися при унії чотириста літ, однак у нас тут, у Галичині, католицька ідея не вкорі­нилася як слід у душу нашого наро­ду. Ми замість уживати «католиць­ка» Церква, радше говорили «хрис­тиянська» Церква. Назва «католик» вживалася у нас нерідко як жарт. Зате ми пишалися обрядом, надава­ли йому великого значення – з ост­раху перед латинізацією та полоні­зацією.

Католицькі практики, які при­чиняються до пробудження й релі­гійного розросту та внутрішнього життя, вважалися латинськими або польськими.

Аж коли за бл. пам’яті Папи Льва ХІІІ у нас зреформовано Ва­силіянський Чин, тоді пробудилося релігійне й духовне життя. Отці Ва­силіяни своїми місіями для народу, реколекціями для священиків, своєю душпастирською діяльністю, а вре­шті своїми релігійними видавництва­ми проламали кригу нашої холодної обрядовщини й промостили доро­гу до розквіту внутрішнього життя з надприродної ласки. Передусім у нас розвинувся Євхаристійний культ зі всіма практиками – такими як адо­рація, часті Святі Причастя, прилюд­не святкування урочистості Божого Тіла. Також існує у нас «Товариство Священиче Адорації Найсвятішої Єв­харистії». Відтак практики культу Пресвятого Серця Ісуса Христа, Свя­то Серця Христового, Апостольство молитви у злуці із Серцем Христо­вим, перша п’ятниця й перша неді­ля місяця притягають багато вірних на Богослуження і до приймання Св. Тайн. А щодо почитання Пре­святої Діви Марії, то немає потреби багато тут говорити. У нашому на­роді дуже високо почитана й гаряче люблена Пречиста Діва Марія, але практичний культ з великим впли­вом і користю для поширення цар­ства Божого в душі запровадив Ва­силіянський Чин. Досить згадати Ма­рійські Конґреґації, урочисте святку­вання Непорочного Зачаття, Майські Богослуження. Відмовляння вервиці тепер загально практиковане свя­щениками і вірними. А пам’ятаю ще часи, коли наші священики гіршили­ся, побачивши в руках вірних вер­вицю. Так само прижився шкаплір (параман), і ніхто вже між нами ним не гіршиться.

І в нас прийнявся католицизм не тільки за назвою, а з внутрішнього переконання та з почуття любові й прив’язаності до Католицької Церк­ви, а католицька ідея у нас вкорі­нилася й отримала громадянство. Однак через це ми ані не златинізу­валися, ані не сполячилися, а націо­нальне наше почуття не зменшилося – навпаки: де пульсує католицьке життя, там більша прив’язаність до свого народу, там правдива й щира любов до свого народу, ошляхет­нена впливом надприродного жит­тя з віри. Так само й обряд не за­знав страти, бо всі ті практики, що в нас запроваджені, убрано в форму східного обряду. Навпаки: наш об­ряд через ці практики набрав жит­тя, тепла й зацікавлення у вірних. Нині ніхто у нас не скаже, що всі ці практики – латинські чи польські, але наші католицькі. Що більше, у нас прийнявся навіть целібат, і то в Станиславівській Єпархії від 1920 р., а в Перемиській – від 1925 р. І хоча й зчинилася у нас тоді буря і крики, однак ані сонце не затьмарилося, ані земля не запалася, ані народ через те не згинув.

Та останніми роками почало у нас проростати візантійство. Цей напрям почав пропагувати періо­дичний часопис «Нива», церковний орган, що видавався у Львові для нашого кліру, головним чином почи­наючи від 1925 р. до кінця 1929 р. Дух візантійства, пропагований ви­щеназваним часописом, почав під­важувати дві головні основи життя й сили католицизму. Бо це безсумнів­на річ, що життя і сила Католицької Церкви спирається головно на двох основах. Перша – це сила внутріш­нього духовного життя за наказом Христа-Спасителя, щоб шукати цар­ства Божого в душі, а друга – дисципліна й організація через розуміння, повагу й підпорядкування її автори­тетові, встановленому, освяченому й наказаному Христом.

Щодо духовного внутрішнього життя у Католицькій Церкві, то воно аж надто помітне в усіх його зовніш­ніх проявах. Не тільки Її численні й великі святі безнастанно по всі віки, не тільки різнорідність і практику­вання релігійного культу, але й діла та посвята на різних ділянках люд­ського й суспільного життя аж над­то вказують на Її внутрішню духовну життєву силу, проявом чого є зо­внішнє життя і діяльність. А осеред­ком і головним джерелом, з якого Ка­толицька Церква черпає своє внутрішнє духовне життя, є Найсвятіша Євхаристія, культ якої найбільше практикований у Католицькій Церк­ві, й тому Євхаристія є її життям, її силою, її світлом і теплом.

Щодо дисципліни й організації Католицької Церкви, то це видно з авторитету, який тут шанується і респектується. Значення цього авто­ритету випливає з надприродної віри й совісті. Тут виконується правдивий християнський послух згідно з на­казом Господа Нашого Ісуса Христа, зверненого до апостолів: «Хто вас слухає, Мене слухає». У Католицькій Церкві перший і найвищий автори­тет – Христовий Намісник, Святіший Отець, відтак під Його проводом і його владі підлеглі Єпископи, потім священики під владою своїх Єпис­копів і врешті вірні під проводом своїх душпастирів. Тут цей послух не керується особистими уподобан­нями, вигодами чи особистими за­стереженнями, але в усіх законних і слушних розпорядженнях своїх настоятелів бачить, відчуває й ви­знає волю Христа й підкоряється так само, як наказам Христа.

І в цьому полягає все достоїн­ство й заслуга християнського по­слуху, а водночас уся сила краси й могутності Католицької Церкви, якої по всі віки не змогла й не зможе зла­мати ніяка земна сила, а навіть сила ворожа, пекельна.

Саме проти цих двох проявів життя й сили Католицької Церкви редакція «Ниви» зайняла непри­миренну позицію. У цьому журналі почали пропагувати думки й заса­ди, які мають на меті щораз більше відчуження від духа й життя Като­лицької Церкви, а натомість вщепи­ти в нас візантійську мертвоту, яка вбиває духа й підриває церковну дисципліну та авторитет. Все, що ми взяли від Католицької Церкви – це, на думку «Ниви», латинізація. Одне слово, від неї повіяло духом такої собі латинофобії.

Передусім редакція «Ниви» не­вдоволена з Євхаристійного культу, який прищепився до нас із Като­лицької Церкви і який всіма своїми практиками оживляє наші душі, спо­нукає й сприяє практикуванню чес­нот, вдосконаленню духовного жит­тя. І тому через манію обрядовості й зі страху перед латинізацією редак­ція «Ниви» усунула особового Ісуса Христа, присутнього в Найсвятішій Євхаристії, «за сцену» («Нива», 1929, с. 206).

Разом з тим «Нива», з одного боку, почала засуджувати релігійні практики, взяті з Католицької Церк­ви, як латинізацію, а з другого – по­чала радо змішувати різні прояви, які можуть відчужити нас від Като­лицької Церкви.

Не менше «Нива» підірвала ав­торитет Церковної Влади. Вона трак­тує Єпископів зневажливо, а навіть, можна сказати, з зухвалістю, якщо вони не бажають піддатися її дик­татам. Передусім тоді, коли тривала боротьба проти целібату, «Нива» не мала ніякого стриму.

Бунт, зчинений «Нивою» проти тутешніх Єпископів, перенісся аж до Америки, де насіння, тут кинуте, там безоглядно буяє. І тому «Нива» своїми дописами багато причинила­ся до того лиха, яке підняло голову в Америці.

Для доповнення й узагальнення слід додати, що пресову діяльність «Ниви» підтримувала також наша ліберальна преса, публікуючи в ній дописи гуртка деяких львівських священиків під загальновідомою на­звою «чорна рада» та деяких її од­нодумців із провінції.

Наслідком впливу «Ниви», а по­ряд з нею й ліберальної преси та «чорної ради» стала брошура «В обо­роні прав нашої греко-католицької Церкви», видана в липні 1929 р. ав­торами під псевдонімом «Оборонці прав греко-католицької Церкви». Ця брошура – святотатська робота свя­щеників, мерзенний розбій, щоб під фірмою «оборони» Церкви Її валити й руйнувати.

Справді, як писав один поваж­ний автор, найстрашнішими ворога­ми Божих справ були завжди люди з духовних кіл. Вони володіють най­більшим зухвальством, яким не во­лодіє жоден лаїк (світська особа. – Прим. Ред). Не бичем, ані мечем, але набагато делікатнішою зброєю, бо подібно як Юда, вони поцілунком приязні завдають смерть Христові- Спасителеві і вбивають Його справи (Eberhard, Kanzelvortraege, T. V, с. 409).

Так, справді не явні атеїсти, не відверті вороги Божі, а «оборонці прав Церкви» найбільше спричиня­ють розвал і руїну Церкви. Та бро­шура – не що інше, як повторен­ня змісту статей, надрукованих у «Ниві», з тією лише різницею, що написана вона в цілком нестрима­ному й зухвалому дусі. У ній проби­вається відкритий бунт проти Като­лицької Церкви. Вона своїм змістом змагає до відокремлення від Като­лицької Церкви, бо тоді, на їхнє пе­реконання, буде забезпечена повна окремішність нашої Церкви від Ка­толицької, тоді не буде жодної не­безпеки «латинізації», тоді буде за­безпечена «підставова частина усіх наших окремішностей», або іншими словами, тоді буде українська авто­кефальна Церква. Це фінал пісні, яку ініціювала «Нива», а саме: що треба нашу унію довести до «чистого типу» («Нива», 1926. – с. 153–156).

І до цього якраз прямує візан­тійство, яке почало підносити в нас голову. Підірвати церковну дисци­пліну й авторитет, зогидити Єписко­пів, спричинити непорозуміння, ви­сушити релігійне життя в людських душах й усунути з них Боже цар­ство, а натомість поставити обрядо­ву формальність «чистого типу», яка врешті-решт доводить до схизми.

Напрям, пропагований «Нивою», не залишився тільки теорією. Він по­чинає втілюватися на практиці. По­являються якісь літургійні видавни­цтва, не схожі з духом Замойського і Львівського Синодів, виникають у нас на релігійно-церковному полі непорозуміння, дезорієнтація й замі­шання. Постає небезпека ослаблен­ня і знищення духовного життя.

Під впливом цього започаткова­ного в нас візантійства також деякі священики тутешньої церковної про­вінції починають впроваджувати в практику обряд «чистого типу», ви­кликаючи згіршення, а самі наража­ються на сміх. Так, наприклад, один священик правив принагідно Св. Лі­тургію в моїй Єпархії, ніби «читану», бо за приписами «обряду чистого типу» мається співати, і тому голос- но кричав. Присутні вірні не могли цього зрозуміти й пояснювали собі це в той спосіб, що той священик певно глухий, коли так голосно чи­тає Св. Літургію. Ось доказ візантій­ської нерозторопності. В одній міс­цевості приступило до Св. Причас­тя двоє питомців однієї з тутешніх духовних семінарій, але стоячи. Їм звернено увагу, щоб уклякнули, бо приймання Св. Причастя настоячи приносить згіршення нашим вірним, які не можуть зрозуміти, як можна стоячи приймати Св. Причастя. Од­нак ті питомці не хотіли клякнути, хоча ноги їм не затерпли, ані не були хворі. Ось доказ візантійської упер­тості. Один священик, перебуваючи під час відпустки в моїй Єпархії, пра­вив Св. Літургію за обрядом «чисто­го типу». Він обклався на престолі книгами (окремо літурґікон, окремо Євангеліє, а окремо апостол) і почав голосно читати, чи радше кричати, викликаючи здивування, і тому я, довідавшись про це, заборонив йому в такий спосіб «читати» Св. Літургію. Але той священик не тільки хотів за­імпонувати обрядом «чистого типу», але також зазначив свого духа, бо заявив, що не визнає Замойського Синоду, бо Отці того Синоду, тобто Єпископи, котрі вирішували поста­нови на тому Синоді, були, мовляв, або невігласи, або злобні люди. Ось візантійське зухвальство! Зауважу, що Замойський Синод потверджува­ла спеціальною повагою Апостоль­ська Столиця.

І що то за обряд, за котрим у нас так побивається візантійство? Це об­ряд чисто синодальний російський! І дивна річ, і незрозуміла. Колись за царської Росії ми боронилися проти російської обрядовості з остраху пе­ред русифікацією, а тепер прийма­ємо ту обрядовість під іншою фор­мою, бо під назвою «чистого типу». Щоб національно відокремитися від Росії, ми навіть змінили назву «Русь» на «Україну», а «русин» на «украї­нець», а тепер хочемо самі прийняти російського духа у формі обрядовос­ті, бо, як було попередньо сказано, російський націоналізм і російська держава ідентифікується з росій­ською Церквою.

У тій частині Польщі, яка колись була під російською займанщиною, заведено тепер для новоз’єднаних з Католицькою Церквою обряд під назвою «східнослов’янський», який прийняли також єзуїти в Альбер­тині, що займаються поширенням унії між тамтешніми схизматика­ми. Однак той обряд – то також лише перехрещений синодально-російський обряд. Через ту назву проведено кордон між нами тут, в Галичині, і тамтими вірними, бо мовляв, у Галичині існує інший об­ряд, бо «греко-католицький», а там «східнослов’янський». Так само кон­кордатом з боку польської держави вилучено церковну ієрархію греко- католицького обряду, а всі вірні, на­вернені до Католицької Церкви, ма­ють підпорядковуватися латинським Єпископам. Однак та справа не йде, бо це неприродно, так само як не­природно, коли курка вигріє качат, які відтак плавають по воді, а курка мусить ходити по березі. Так само не вдається навернення схизмати­ків, бо, можна жартом сказати, на­вернеться двадцять п’ять осіб, а від­вернеться тридцять.

А в нас тепер прихильники «чи­стого» обряду мають намір запровадити той самий обряд, тобто си­нодальний. Чи це не диво? Як я недавно довідався, новонавернені росіяни затримали свій синодальний російський обряд, однак перехрес­тили його на обряд «візантійсько- слов’янський». Чому однак не на­звати прямо – «російський»? І вже ніяк не можна зрозуміти, чому при­чепили таку осоружну назву: «ві­зантійський»? Ця назва так живо нагадує того візантійського духа, який завдав і тепер завдає такої ве­ликої шкоди для церковної єдності, рисами якого є: хитрість, підступ, мінливість, опір, зухвальство і бунт проти Католицької Церкви. Чому замість «візантійський» не назвати його радше «грецький» (від грець­кого народу), подібно як називаєть­ся обряд вірменський, сирійський і т. п. Назва «візантійський» так живо нагадує Візантію, яка була середовищем радше інтриг і махінацій «церковних» східних людей, аніж осередком правдивого церковно- релігійного культу.

При цій нагоді насувається також трудне питання, а саме: як назвати спільним іменем східний обряд для новоз’єднаних з Католицькою Церк­вою всіх східних народів? Це питан­ня тому тяжке до розв’язання, що на Сході не було середовища, спільного для релігійного культу й церковної дисципліни, і тому витворилися різні Церкви, окремі одна від одної, з різ­ними обрядами, і то не тільки серед різних народів, але навіть подекуди в тому самому народі. Інакше справа виглядала на Заході. Тут Рим зцентралізував з часом релігійний культ всіх народів в одну обрядову форму й запровадив одну церковну дисци­пліну.

Після довших і зрілих роздумів я дійшов до переконання, що спіль­ний корінь був би найліпший: «схід­нокатолицький», а відтак окремо для кожного народу окремі назви, які, немов паростки, виростали б зі спільного кореня. Отже, наприклад: східнокатолицький російський, схід­нокатолицький український, східно­католицький болгарський, східно­католицький вірменський і т. д., або коротко у щоденному вжитку: росій­ський, український, болгарський і т. д., розуміючи при цьому «східно­католицький». Таким чином був би зазначений спільний зміст і форма, тобто віра і обряд, а разом з тим збе­реглася б відрубність поодиноких народів чи Церков на Сході так, щоб усі були задоволені. Однак спіль­на назва «візантійський» рішуче не прийметься у всіх, бо не тільки, на­приклад, вірмени, сирійці, копти чи інші східні народи, які нічого спіль­ного не мали й не мають з Візантією, не приймуть цієї назви, але навіть не всі інші народи, котрі прийняли схід­ний обряд від греків.

А тепер повертаючись до візан­тійства, яке в нас наростає, чую від його прихильників закид, що я мов­бито їх засуджував за прямування до схизми, а вони бажають тільки того, щоб наша Східна Церква зберегла свої питомі риси, щоб стала «квіту­чим Сходом для католицизму», а не «зламаним Сходом задля католициз­му», як твердить «Нива». Я зовсім не хочу засуджувати, що прихильники візантійства свідомо прямують до схизми, але тверджу, що дух візан­тійства, як показує досвід і історія, завжди прямує до схизми й закінчу­ється схизмою.

Крім того, я ставлю таке запитання: а де ж той «чистий тип», сталий і абсолютний, на який би ми мали взоруватися, яким мали визволитися й надати питомі риси нашій Церкві? Хіба нам повернутися до первісного стану, з якого ми вийшли, тобто до схизми, до Фотія і Керуларія, котрі зірвали з Католицькою Церквою. Але й тоді цей обряд не буде обря­дом «чистого типу», бо він був лише поступовим розвоєм попередніх сто­літь. Обряд – це тільки зовнішня форма духовного життя й релігійно­го культу й тому підлягає еволюції згідно з вимогами й потребами в міру розвитку внутрішнього духовного життя, як це бачимо в Католицькій Церкві.

Але навіть коли ми повернемо­ся до перших віків християнства, то тоді обряд був ще в пеленках, він лише почав розвиватися й рости. Хіба, врешті, треба повернутися аж до старозавітної синагоги з її фари­сейською сектою, котра майстерно вигадала всякі обрядові формаль­ності. Всі ті формальності так за­тверділи й закам’яніли, що в них і весь жидівський народ закам’янів і, розсипавшись по всьому світу, не може навернутися, а бере головний провід у війнах і наступах проти Католицької Церкви. І подібно, як колись фарисеї, так і нині кричать жиди: «Розпни, розпни!» Ось до якого страхітливого наслідку можна дійти, коли всю свою увагу зверне­мо на обрядову зовнішність, а не на віру й життя з віри.

Як би то не було, все одно в кож­ному випадку ми, приймаючи обряд «чистого типу», мусили б повертати­ся назад. А однак ми вже підросли в духовному житті, ми вдягли обря­дову одіж, яка нам вигідна, а тепер повертатися означало б те саме, що казати дорослому чоловікові вби­ратися в одіж, в якій він ходив, ще будучи малим хлопцем. Чи це не смішно?

Нехай новонавернені тримають­ся свого обряду, до якого звикли, а накидати їм католицькі практики не вказане, бо це могло б їх зразити, але й вони, якщо хочуть зробити по­ступ у релігійному житті й утверди­тися в католицизмі, а не стояти на мертвій обрядовій точці й перебува­ти завжди в небезпеці повернення до схизми при певних політичних змінах, то й вони мусять з часом самі добровільно прийняти прояви духовного життя, які практикуються у Ка­толицькій Церкві.

Католицькі практики, які завели­ся у нас, ніхто нам не накидав, ми їх самі добровільно прийняли як необ­хідність для розвою нашого духовного організму. Через це ми не ста­ли латинниками, ані не втратили рис східного обряду, бо ми ці католицькі практики вбрали у форму східного обряду. Наші вірні полюбили ці ка­толицькі практики, бажають їх, бе­ручи в них живу участь, горнуться до церкви, тримаються свого обряду так, що ці практики не вважаються у нас латинськими, а в наших об­ставинах – польськими, але като­лицькими, і то як нашими рідними. Ми через це нічого не потерпіли під національним оглядом, а навпаки – ще більше скріпилися. Одне слово, ми вже відчули смак у католицизмі.

Всі ці католицькі набоженства не тільки не противляться східному об­рядові, а навпаки – вони той обряд оживляють і вливають у нього тепло й зацікавлення, а разом з тим є най­сильнішим заборолом католицької віри. Саме там, де їх практикують, вірні усвідомлені у вірі й там до них не мають приступу ані протестант­ські, ані схизматицькі аґітації. Навпаки, де тільки звертається увага на обрядову формальність, і то на об­рядовість «чистого типу», там легко приймається схизма або інші хибні науки.

Про це свідчить досвід, про це свідчать факти. Візьмімо Лемківщи­ну в Перемиській Єпархії. Це було володіння кількох священичих ро­дин, споріднених і посвоячених між собою, і ніхто з «нових» не смів там одержати парафії. Там дбали тільки про чистоту обряду і про різні обря­дові формальності, а щодо віри, то народ був темний і неусвідомлений. І тому там легко в найновіші часи прийнялися схизматицькі аґітації. Візьмімо наш народ у Чехословаччи­ні і Югославії, який до війни був під володінням Угорської держави. Чис­ло його було понад 600 000 душ. Це народ український, а називає себе «руським». Він був занедбаний, а загал духовенства, надто залежний від мадярського уряду, був більше мадярським, ніж самі мадяри, і про релігійне життя мало хто дбав. Там процвітало русофільство й казенна та холодна обрядовість. Там Церк­ва залишилася на сотні літ позаду Церкви у нас. І тому не диво, що там тепер так легко приймаються схизматицькі аґітації. Як мені стало відомо, схизматицький Єпископ хоче заснувати навіть свою резиденцію в Мукачеві.

Загал вірних не розуміється на спекулятивних релігійних тонкощах. Він підходить до справи з практично­го боку й, бачачи той самий повер­ховий обряд у себе та у схизматиків, гадає, що то все одно. Але коли там практикують у себе католицькі на­боженства, яких не бачать у схиз­матиків, то мимоволі приходить їм думка, що то не є те саме.

Саме католицькі практики спри­чинили, що наші вірні на Поліссі, Холмщині, Волині й Білорусі, буду­чи під російською займанщиною, терпіли за католицьку віру від Росії каторгу, заслання в Сибір, а навіть багато понесло мученицьку смерть.

Тому я дуже здивувався, а на­віть згіршився, коли з польських ду­ховних кіл пролунав голос, що наш обряд у Галичині – то «безобразіє», а в тамтешніх вірних, тепер навер­нених, «східнослов’янський» обряд є правдиво чистий. Колись поляки, а передусім польське духовенство, засуджували нас за схизмофільство, дорікали, що ми не приймали като­лицьких набоженств і дивилися на нас із презирством, а коли ми зросли й скріпилися в католицизмі та прак­тикуємо католицькі набоженства, то тепер вони нас висміюють і назива­ють наш обряд «безобразієм». Як це пояснити? Та ж св. Йосафат, світлий мученик церковної єдності, запеча­тав своєю мученицькою кров’ю цю ідею разом з її «безобразіями», а ми, своєю чергою, старалися його щиро наслідувати, скріпитися в католи­цизмі й стати вірними католиками. Та ж іще не так давно польські Єпис­копи занесли Св. Отцеві як реліквію грудку з тієї землі, на якій жили вірні, котрі прийняли мученицьку смерть саме за те «безобразіє». І ті самі польські кола, які колись не могли знести російського духа, ненавиділи російську обрядовщину, тепер цю саму обрядовщину впроваджують під формою «східнослов’янського» обряду й ним ще чваняться.

Справді, це виглядає комічно з боку тих, які національні й політичні справи ставлять вище за справи віри й релігії.

І навіщо то людям замилювати очі, чому вигадувати якісь штучні обрядові назви? Чому не назвати річ її властивим іменем? Чому ясно й відверто не висвітлювати католиць­кої справи? Чому триматися тактики Никодима? Хіба тому, щоб допомогти всякого роду Семашкам у каламутній воді ловити рибу*. (* Семашко був єпископом-суфраґаном київського митрополита Йосафата Булгака і як знаряддя царської Росії причинив­ся до ліквідування унії в тій частині Польщі, що була під займанщиною Росії. Він, між іншим, запровадив носіння бороди і ряс із широкими рукавами для священиків католиків східного обряду, щоб вірні таким чи­ном освоїлися з зовнішнім виглядом російських схизматицьких батюшок. Крім того, були замовчувані вислови «католик, католицький» у стосунку до Греко-Католицької Церкви. І так поволі настало відчуження від Като­лицької Церкви, а повне «навернен­ня» до схизми довершив російський кнут).

Дух візантійства не вдовольня­ється самими назвами й теоріями, а вживає всіх способів для впрова­дження їх у практику, бо без цього він не міг би існувати, без цього він мусив би розвіятися й щезнути. Це його тактика – приманювати орієн­тальними теоріями, фантазією, щоб відтак у практиці спричинити спус­тошення духовного життя й знищити Боже царство в людських душах.

Видно це по всіх прихильни­ках візантійства, які, ним заманені, стараються реалізувати його духа й нерідко доходять аж до апостазії від Католицької Церкви. На це за­носиться також у нас, де розпоча­ли оголошувати, щоб усунути като­лицькі практики, а натомість повер­нутися до «унії чистого типу», однак «у незалежності від Западу», тобто також від Католицької Церкви.

А чому то один зі священиків «візантійсько-слов’янського» обря­ду (єзуїт, за походженням француз, а за духом росіянин) вдається на Че­хословаччину, де хоче запровадити свій обряд й утворити свою школу, хоча там і немає росіян до навер­тання, хоча там оо. Василіяни пра­цюють вже з успіхом і поширюють католицьке життя?

Чому також деякі русофільські священики з Закарпаття, обрядовці «чистого типу», де тільки можуть, оскаржують оо. Василіян, а навіть самого Єпископа в «українізації»? Не інакше як тому, щоб припинити розвій життя у католицькому дусі.

Візантійський дух використовує всяку нагоду для осягнення своєї цілі. Навіть таку собі нібито невинну справу потрафить використати для себе. Візьмімо слово «право­славний». Само в собі воно невинне, гарне й має своє значення. Його вживав св. Анатазій* (Св. Анатазій Великий, архієпископ Александрій­ський, (295–12.05.373) – Отець Церкви, головний противник аріан­ства, захисник католицької віри, зо­крема догматів про природу Пресвя­тої Тройці та божественність Ісуса Христа, упорядник Символу віри, у текст якого входить «філіокве») у своєму символі, воно було в ужитку всієї Східної Церкви як ознака прав­дивої віри. Коли ж Схід відірвався від материнської Церкви, це сло­во стало в практиці небезпечним, бо відірваний Схід вживає це слово як ознаку відрізнення (siqnum distinctivum) від Католицької Церкви. Передусім у нас назва «православ­ний», «православіє» є синонімом схизматика, схизми. У нас ніхто не назве схизматика схизматиком або схизму схизмою, але «православ­ний», «православіє», і часто аґіта­тори зловживають цим словом, аби довести, що між нашою Церквою та схизматицькою немає жодної різни­ці. І тому Єпископи провінції були змушені розпорядитися, аби це сло­во опустити в Літургії або замінити його словом «правовірний», що вже ввійшло у звичай тутешньої Єпархії.

Загал вірних, простий люд, да­лекий від фантазій та різних вига­даних теорій. Він бажає позитивного корму для душі, він бажає спасіння. Ось приклад. Один священик тутеш­ньої провінції, обрядовець «чистого типу», усунув з парафіяльної церкви все, що нагадувало «латинство», та­кож усунув давній вівтар, а поставив звичайний стіл чи паку.

Вірні зносили це з прикрістю. Після нього прийшов другий свя­щеник, однак ще не зовсім «чисто­го типу». Спочатку він не знав, що робити. Врешті відважився і вночі витягнув із шопи давній вівтар і по­ставив у церкві так, як було раніше, а відтак правив Богослуження по-нашому, правив Суплікацію при ви­ставленні Найсвятіших Тайн. А що на це вірні? Вони з радості розплака­лися. Ось чого бажає людська душа!

Та не тільки тутешні вірні, але навіть у Польщі вірні з колишньої ро­сійської займанщини бажають того самого, бо в одній місцевості проси­ли священика «східнослов’янського» обряду більше до них не приїжджа­ти, бо вони вже бачили таких батю­шок за російських часів, а натомість радо прийняли одного з оо. Василі­ян, хоча він був без бороди й ряси з широкими рукавами, а все Богослу­ження правив чисто в нашому об­ряді і без безнастанного хрещення й кланяння. Тут також видно, яким цілком не обґрунтованим є твер­дження обрядовців «чистого типу», котрі кажуть, що нам треба збли­зитися обрядом до східних схизма­тиків, аби легше було приєднати їх до Католицької Церкви. Безперечно, що часом можна, де цього вимагає необхідність, пристосуватися до їх­нього обряду, і то тимчасово, щоб їх було легше навернути. Але наві­що цей їхній обряд впроваджувати між нами самими? Якщо ми почнемо у нас самих обрядом зближатися до схизматиків і звертати головну ува­гу на зовнішню обрядовість, то самі ослабимо себе у вірі і в релігійному житті й будемо готові самі «наверну­тися», але до схизми, як це трапля­ється подекуди з нашими вірними, котрі занадто зблизилися обрядом до схизматиків й піддалися несовісним аґітаціям.

Не самим тільки обрядом до­вершується навернення до правди­вої віри, а головним чином Божою благодаттю, а вона сходить через молитву, труд і жертву. Навернення тільки задля обряду є зазвичай по­верхове й дуже сумнівне.

* * *

Гадаю, що я вже чітко пред­ставив, наскільки позволили рамки цього листа, чим є візантійство, його ґенезу, його план і ціль, а також його згубні наслідки. Треба дуже вболівати з приводу того, що в пово­єнні часи, які спричинили як всюди, так і в нас небезпеки для віри, релі­гії і моралі, замість докладання всіх можливих зусиль до внутрішнього очищення і вдосконалення людських душ – одне слово, до поширення Бо­жого царства в людських серцях – у нас почав підносити голову візантій­ський дух, заперечливий і ворожий для внутрішнього Царства Божого.

Звідусіль сектантські аґітації протестантів, схизматиків і всяких інших деструктивних чинників ідуть у жорстокий наступ на Боже Царство в людських серцях, а в нас замість того, щоб стати єдиним фронтом проти ворогів віри й релігії, ведеться пропаганда візантійства, яке не тіль­ки не зупиняє ворожої роботи, а навпаки допомагає, бо прагне ослабити духовне життя й спричинити зане­пад на церковно-релігійній ниві.

Наш народ розбитий і розшма­тований. Лише Церква ще становить у нас єдину твердиню, забороло й надію нашого піднесення й оздоров­лення під кожним оглядом. А тим ча­сом на довершення нашого гіркого й невідрадного положення починає вкрадатися у нас дух візантійства, щоб і в Церкву впровадити хаос, за­мішання й духовний розклад. І що нам тоді залишиться? Хіба закласти національний цвинтар…

Тому будьмо далекі й стережі­мося візантійства як найбільшого й найнебезпечнішого ворога. Візантій­ство – одне з найсильніших і найне­безпечніших знарядь «світу», того «світу», за який Христос-Спаситель не молився (Йо. 17, 9). «Світ» потра­фить протиснутися навіть до святая святих. При слушних нагодах він ви­ступає у повноті достоїнства, ганить навіть гріх, коли той з’являється у невідповідному вбранні або занад­то разить і впадає в очі. Він висуває гарні засади публічної моралі й ре­комендує спасенні поліцейські нор­ми. Він здатний відкрити церкви, за­палити свічки на вівтарях і заспівати Найвищому Господові «Тебе, Бога, хвалим».

Подібно й візантійство вміє вико­ристати на зле навіть святу справу, якою є обряд, щоб заслонити об­личчя Христа-Спасителя, щоб через зовнішні обрядові формальності від­вернути увагу від праці над внутрішнім вдосконаленням, а натомість підтримати недобрі схильності й до­помогти розгорітися похотям, спри­чиняючи таким чином духовне спус­тошення.

Диявол спокушав Христа-Спасителя потрійним способом. Спочатку матеріалізмом і суто земними спра­вами, відтак гордістю й розголосом людської популярності, а врешті – повною апостазією від Бога.

Так само робить і «світ». Коли йому вдасться звести першими дво­ма способами, тоді він спокушає і зводить до явної апостазії від Бога. Фарисейська секта задля своєї ма­теріалістичної ідеї про Месію відки­нула і вбила Христа-Спасителя. Ві­зантійство звело й деморалізувало цілий Схід своєю гордістю, облуд­ними фантазіями та поверховою об­рядовою формальністю, відкинувши Католицьку Церкву, а відтак, пере­щеплене до Росії, воно витворило більшовизм, який відкрито оголосив у себе війну Богові й намагається мобілізувати весь світ до наступу проти Бога.

Отже, за жодну ціну не даймо заманювати себе духом візантійства. Стіймо сильно у вірі, як до цього за­кликає св. Ап. Павло (І Кр. 16, 13) й живімо життям з віри. А цю віру ми збережемо й житимемо життям з віри, якщо будемо жити життям Католицької Церкви. Зрозуміймо і сильно вірмо, що Католицька Церк­ва – це примножений, продовжений, це весь Христос, це Сам Христос у Своєму Містичному Тілі, як каже один поважний католицький автор. Не біймося латинізації, а страхаймо­ся найменшого відхилення від Като­лицької Церкви. Відомий апологет Albert Maria Weiss каже, що тому, хто хоче наслідувати Ісуса Христа і Йому подобатися, не досить брати життя від Христа-Спасителя, подібно, як дитя ссе корм з грудей мате­рі, але треба врости в Ісуса Христа й живитися його соками, подібно, як галузка живиться соками дерева, в яке вона вщеплена. Так само і з Католицькою Церквою. Не «західні культурно-релігійні здобутки задер­жати, одначе не з титулу залежнос­ти нашої Церкви від Заходу», як не­розумно й хитро стверджує «Нива» (1926 р. – с. 153–156). Ми маємо врости в Католицьку Церкву й жити її соками.

І тому маємо продовжувати практикувати запроваджені в нас набоженства Католицької Церкви, бо вони, вбрані у форму східного обряду, стали вже в нас традицією. Усувати тепер ці набоженства озна­чало б те саме, що вбивати в нас ду­ховне життя. Не звертаймо уваги на докори чи насмішки, які нас можуть спіткати через ці набоженства. Люди доброї волі, які керуються прагнен­ням правди, ніколи з цього приводу не згіршаться, хіба люди лукаві й немудрі, думка яких не має жодної вартості й на неї не слід зважати.

Твердження, що ми маємо на­близитися обрядом до східних, не з’єднаних з Католицькою Церквою, щоб таким чином скоріше навернути Схід, зовсім не слушне. Бо чи маємо ми навернути Схід – це другорядне питання, але що нашим абсолютним обов’язком є берегти нашу като­лицьку віру, що нашим обов’язком є найперше дбати про власне спасіння – це річ безсумнівна. А католицьку віру збережемо і в ній спасемо наші душі не самими орієнтальними фан­тазіями, не поверненням нашого об­ряду до «чистого типу», а реальним, конкретним і живим життям Като­лицької Церкви. Тому нашим свя­тим обов’язком є, перш за все, жити повноцінним католицьким життям і стати сильним католицьким наро­дом, а коли це настане, Боже Прови­діння з певністю послужиться нами й до навернення Сходу, і лише тоді ми зможемо сповнити нашу велику місію на Сході.

При цій нагоді звертаюся до Чину Святого Василія Великого й кладу йому на серці цю найважли­вішу справу нашої Церкви. Нехай Чин зважить (втім, він сам це розу­міє), що своїм поширенням і зміцнен­ням він завдячує саме тісній злуці з Апостольським Престолом і традиці­ям, які зродили такого мученика за єдність із Католицькою Церквою, як св. Йосафат. Чин, ставши на цих тра­диціях, звершив у нас великі перемі­ни й домігся великого піднесення на церковно-релігійній ниві, передусім своїми місіями, реколекціями та ре­лігійними видавництвами. Чин своєю діяльністю у цій сфері перекреслив плани схизматицької Росії, яка свого часу закинула свої сіті на нас у Га­личині, бо усвідомив і двигнув у нас ідею Католицької Церкви. Монаший Чин у Церкві є тим, чим є твердиня у світській державі. Тому я впевнений, що в нинішні небезпечні часи для нашої Церкви Чин стоятиме на ви­соті свого високого історичного по­кликання в переконанні, що від ви­конання цього завдання залежатиме його розквіт, міць і могутність.

Також звертаюся до Чину Най­святішого Ізбавителя, званого у нас Редемптористами, Отці якого при­йшли до нас недавно, прийнявши наш обряд. Цей Чин розпочав у нас гарну працю й діяльність, а наші вір- ні ставляться до нього з любов’ю й довір’ям. Хай цей Чин зважить, що він покликаний для того, аби ще більше відновити в нас – скажу так – духа західної крові. І коли цей Чин матиме перед очима цю ціль і стара­тиметься всіма силами її реалізува­ти, тоді його діяльність буде благо­словенна й корисна. Але якщо б він дався заманити – чого не хочу при­пустити – орієнтальними фантазіями і духом візантійства, тоді він став би на мертвій точці й закостенів.

Не менше насмілюся звернутися також до Чину Товариства Ісусового, званого єзуїтами. Цей Чин теж мав свій вплив на долю Церкви у нас. За дорученням бл. п. Папи Лева ХІІІ, він здійснив у нас реформу Чину Святого Василія Великого. Тоді Чин Єзуїтів відступив найкращих і най­здібніших своїх синів для проведен­ня цієї реформи. Та реформа принесла благословенні успіхи не тільки для Чину оо. Василіян, але й для на­шої Церкви. Дерево Чину оо. Васи­ліян, що вже було зів’яло й усихало, знову віджило, зазеленіло, розцвіло й видало гарні плоди також для на­шої Церкви. За це складаю прилюд­но подяку від імені нашої Церкви для Чину оо. Єзуїтів. Роблю це тому, що цей Чин не зазнав від нас належної вдячності й визнання. Навпаки, він зазнав багато прикростей, підозр і осуджувань, і то вже на самому по­чатку реформи, коли в нас піднесли­ся крики й різні протести.

Крім того, маю ще одну важливу просьбу. Наскільки орієнтуюся, Чин Єзуїтів взяв майже виключно всю ініціативу навернення нез’єднаних народів царської Росії у свої руки. І я бажаю йому якнайкращих успіхів. Бо хто ж би не бажав навернення цих нещасних народів? Однак, смію звернути увагу, аби Чин, зосередившись виключно на Росії, не прогле­дів також існування українського народу або не трактував його під кутом зору російського націоналіз­му й не причинився б також (хоча б і в добрій вірі) до впроваджен­ня у нас синодального російського обряду під назвою «візантійсько- слов’янського», що могло б принести небажані наслідки для справи Церкви, а для самого Чину прикрос­ті. Нехай Чин Товариства Ісусового візьме до свого сумління ці слова, що походять із сумління католиць­кого Єпископа.

Врешті, звертаюся до Всечес­ного Духовенства з закликом Ісуса Христа шукати перш за все Божого Царства, і то передусім у своїх ду­шах, а відтак і в душах вірних. Хай Духовенство візьметься за ті серед­ники, які найбільш необхідні для під­тримання, скріплення й поширення цього внутрішнього Царства Божого. А передусім молитва, і то не тільки відмовляння приписаного Церквою Часослову, але також щоранку мо­литва розумова з розважанням; від­так щоденне відправляння у зосе­редженості духа й зі святим жахом Св. Літургії з належним приготуван­ням та побожним благодаренням. Так само щодня – коротке духовне читання, ввечері – іспит совісті, а по можливості – щотижня Св. Сповідь і врешті щороку відправлення духовних реколекцій.

У такий спосіб Духовенство, пе­рейняте духом і силою внутрішньо­го Царства Божого, хай старається всіма можливими засобами поши­рювати католицьку Акцію, поруче­ну Апостольською Столицею, яка особливо в нинішні повоєнні часи є необхідною і спасенною.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причас­тя Св. Духа хай буде зі всіма Вами. Амінь. ­

+ Григорій,
Єпископ

Дано в Фітькові дня 23 березня 1931 р. під час місії для вірних.

За кн.: Блаженний Священному­ченик Григорій Хомишин, 
Єпископ Станиславівський. 
Два Царства. – Люблін: Вид-во КІК, 2016. – С. 239-271.


 Для кращого розуміння вірними змісту Пастирського листа редакція «ГКТ» насмілилася дозволити собі по можливості наблизити його текст до стилістичних норм сучасної української літературної мови.