Згода з Божою волею

Згода з Божою волею щодо наших талантів і дарів

Катехизмова частина

Кожен із нас повинен завжди по­годжуватись із Божою волею щодо талантів і дарів, які нам поручає Отець наш небесний, великий Пода­тель добра, який роздає свої дари з великої своєї мудрості. Ті дари і та­ланти, якими наділив нас Бог, при­значені саме нам, і саме ці, а не інші – і це є знаком того, що мудрість Божа саме ці, а не інші дари призна­чила для кожного з нас. Адже деякі створіння не мають буття, тож вони і не достойні цих дарів. Якщо деякі дари відбираються від створіння, то це не є для них виявом справедли­вості, а лише виявом Божого Мило­сердя. Тому ти, людино, не можеш вимагати чогось від Бога, бо Бог тобі нічим не зобов'язаний. Врешті, Бог тебе найбільше любить і найбільше прагне твого щастя, ніж ти сама, людино, тому й дає тобі те, що тебе може допровадити до правдивого щастя, хоч ти цього і не розумієш.

Зроби тепер висновок: якщо ти не маєш права на ці дари Божі, якщо ті, які маєш, обрала мудрість Божа, а любов Божа їх тобі подала – чи можеш нарікати, що тобі не да- но чогось іншого? Радше дякуй за отримане. Але звідкіля походить це нарікання? З наших думок, з нашої гордині, бо ми завжди хочемо бути вищими, ніж є. Бо ще там, в раю, нашим прародичам сатана-диявол шептав: Будете, як боги – і з того часу людина, як шалена, пнеться на висоти, щоб стати більшою, ніж вона є, а навіть хоче бути на рівні з Богом. Це прагнення дуже згубне, бо воно кинуло Люцифера в пекло, а наших прародичів позбавило раю. Пам’ятаймо, що правдива вищість полягає у досконалому сповненні волі Божої, а чим досконаліше її спо­внимо, тим вищу отримаємо похва­лу. Хто більше отримав, – говорить автор книги «Наслідування Христа» (ІІІ, ХХІІ, 2), – не повинен вихваля­тися своїми заслугами, ні понад ін­шими вивищуватися чи зневажати тих, хто менше дістав. Бо той справ­ді більший та ліпший, хто собі якнай­менше приписує…

Не прагни чогось вищого, ніж маєш, і не заздри тим, що мають якісь «кращі» таланти (світову сла­ву, гострий розум та ін.), – це на­певно принесло би тобі лише згубу, а не користь, бо Бог вчинив тобі ве­лике добро, позбавивши лиха і кло­потів. Остерігайся й інших прагнень, наприклад: якби я мав те чи інше, то служив би краще Богові; якби був здоровий, то більше постив би; якби не мав стількох перешкод, то як багато б молився. Це все пастки злого духа, який за допомогою поді­бних забаганок хоче тебе знеохоти­ти до виконання обов’язків і праці. Роби лише те, чого від тебе в даний момент вимагає Господь Бог, і таким чином догодиш Богу та зробиш по­ступ в досконалості.

Не падай духом, якщо не змо­жеш побороти своєї волі й спокус, бо таким чином Бог прагне твого підкорення Його волі. Він тому й дає тобі сили, щоб боротися зі злом, і в та­кий спосіб показати свою відданість Його волі, бо так Йому подобається. Коли Бог прагне, щоб ти прожив життя в укритті, відсторонено від людей, то піддайся спокійно Його волі, наслідуючи життя Божого Сина в Назареті. Врешті, якщо ти каліка, некрасивий, бідний чи безталанний, прийми це з покорою, терпеливо в переконанні, що цього вимагає Божа слава, добро і спасіння твоєї душі. Бо якби ти пізнав плани Божі, то не мав би сумнівів.

У XVI ст. до монастиря чину Най­святішого Ізбавителя прагнув всту­пити один юнак на ім’я Франциск, але йому відмовили, бо він був слі­пий на одне око. Після довгих про­хань і благань юнака настоятель дозволив йому переступити поріг монастиря, якщо він погодиться по­їхати з отцями Чину на місії до Бра­зилії. В дорозі на них напали роз­бійники і з великою ненавистю до Католицької Церкви – бо були єре­тиками – всіх монахів-отців жорсто­ко повбивали, а серед них і юнака Франциска. Поглянь, які є незбаг­ненні шляхи Господні і як діяло Про­видіння Боже, яке забрало в нього не тільки одне око, а й життя, а в нагороду дало йому пальму мучени­цтва. Такою є воля Божа щодо кож­ного з нас, і тому ми повинні бути їй завжди послушні. Все походить від Тебе – отак нам потрібно говорити із великим Учителем – тому й нале­жить у всьому Тебе вихваляти. Ти знаєш, кому що треба дати; чому – тому менше, а тому більше дано? Не нам про це міркувати, а Тобі. Бо Ти в кінці оцінюєш заслуги кожного («На­слідування Христа», ІІІ, ХХІІ, 3).

Згода з волею Божою щодо стану і про середники до пізнання волі Божої

Згоджуйся з волею Божою також щодо свого стану і місця. Різні є ста­ни і різними є місця, бо цієї різниці вимагає лад і гармонія у світі. Одні є яскравими в очах світу, а інші вза­галі невідомими, але всі в очах Бо­жих мають свою ціну, залежать від чеснот, які людина здобуває у житті, бо «Бог не дивиться на особу». Для акторів у комедії немає значення, яку роль грати: короля чи жебрака, багатого чи бідного, для них голо­вне – участь. Подібно відбувається і в світі: хтось – глядач, а хтось – ак­тор; Бог не дивиться, яку сторону ми представляємо, але як ми відіграли роль свого життя. (А. Родріґес, «Про поступ у досконалості», І, VIII, ХV).

Той стан, до якого тебе покли­кав Бог, приймай з великою охотою і з підкоренням волі Божій, яким би низьким і тяжким він не був, не праг­ни його змінити, бо Бог вирішує, на скільки часу тобі його дано, чи, мож­ливо, це буде на все життя. Бог най­краще знає, що тобі потрібно і для чого ти краще придатний. Він тому кожному дає такий стан, в якому ко­жен працював би на більшу просла­ву й хвалу Божу, для свого спасіння і для добра ближніх (св. Тереза від Дит. Ісус). Бути задоволеним тим станом так довго, як цього хоче Бог, і ні на крок не відступати, бо це буде поступом у чесноті (св. Вікентій від Павла). Святі також не поривалися вверх, поки їх не покликав сам Бог, ні не нарікали на свій стан, а жили спокійно і щасливо там, де їх покли­кала і поставила премудрість Божа. Де б мене Бог і Отець мій, – сказав св. Едмунд Кампіон, мученик за віру, – не використав для того, щоб году­вати Його цуценят, ким я є, щоб про­тивитись волі Божій?

Навпаки, душі недоскона­лі завжди незадоволені своїм станом і неустанно прагнуть чогось кращого і більшого, тому й уявляють себе кращи­ми та досконалішими в іншо­му стані, нібито вони могли б краще і ревніше служити Богові в іншому стані, але це лише диявольські спокуси. Коли сатана, – каже св. Ігна­тій, – не може відірвати душу від того стану, який вона собі обрала, щоб служити Бого­ві, одним із його підступів є: поставити душу перед іншим станом, яким він є добрим і щасливим, правдиво святим, віддаленим від терпінь; або: цілковито іншим від її стану, щоб захоплення новизною схилило душу до зміни і щоб вона уявила радість нового життя, залишила той стан, в якому перебуває, в якому її хоче мати Господь Бог, і який є найкращим для неї.

Справді, буває також і натхнення Св. Духа до зміни стану, як це гарно представ- лено в житті святих: св. Анто­ній з Падуї, св. Йоан з Дуклі, та ін., поки цього не предста­вить Провидіння Боже. Поки ми не пізнаємо волі Божої, мусимо керуватись пересто­рогами св. Франциска Са­лезія: Не прагни займатись чимось іншим, а лише тим, до чого тебе покликав Бог. Не засівай своїх прагнень в уявному саду, а спочатку упорядкуй той сад, який є за­раз у твоєму житті. Не прагни бути тим, чим ти не є. Розмірковуй лише про те, щоб чим раз, тим далі робити поступ у досконалості в тому стані, в якому ти зараз є, щоб як­найкраще нести той хрест, який маєш. Пам’ятай також про Христові слова: У небі є помешкань багато і про те, що Церква на землі схожа на великий сад, в якому є вели­ка кількість квітів, що мають різний вигляд і запах.

Якщо ти думаєш про вибір стану чи про його зміну, то найкращим порадником для тебе має бути Божа воля; тож старайся пізнати, чого для тебе хоче Бог. Бо Він ще від сотворення світу вибрав той стан і ту дорогу, якими краще дійти до Нього, і приготував на ній різні ласки для тебе. Якщо добре і правильно підеш тією доро­гою, то отримаєш підтримку й поміч Божу у всьому. Якщо спокусишся й ступиш на іншу дорогу життя, то не знайдеш помочі Божої, і можеш зовсім зійти з доброї дороги на все життя. Кожна душа є немовби окре­мою думкою Божою, котру Бог по­кликав з часу сотворення світу, і яку Він з плином часу покликав з небут­тя до буття у потрібний час. Тій душі він призначив певне завдання і дав певні середники для їх виконання, а це завдання – прослава Бога і ві­чне щастя душі, яким і є покликання душі до того чи іншого стану.

Різними є покликання, як і різ­ними є лиця людей. Залежить також і від різниці стану, чи то подружній, чи то монаший, чи то священичий. Щоб добре відповісти на покликан­ня, треба бути добрим християнином у тому стані, в якому ти перебува­єш. Щоб відповідати покликанню, треба належно вибрати той стан, який не підлягав би зміні, а якщо була б змога зміни, то працювати в ньому належним чином. У самому виборі стану передусім треба керу­ватися Божою волею, бо як Господь Бог любить кожну душу особливою любов’ю, так само й особливою до­рогою Він провадить цю душу до Себе.

Але як пізнати цю волю Божу? Часом Бог когось кличе особливим способом, а навіть чудесним, як, наприклад, покликав святого Пав­ла та інших святих. Але це стається рідко, і цього ніхто не може вимагати або чекати. Найчастіше Бог про­мовляє через внутрішнє натхнення, а рідше через зовнішні ознаки, або промовляє часом настільки голосно, що душа сама чітко розуміє і чує го­лос Божий, або дуже тихо, що бід­на душа довше вагається і стоїть на роздоріжжі. Часом Господь сам дає світло, а часом спонукає до молит­ви про просвітлення й пізнання Його волі. Буває і так, що Бог дає душі якийсь внутрішній потяг, який зрос­тає тим сильніше, чим більше душа молиться про світло згори.

Якщо хочеш пізнати волю Божу щодо вибору стану, дотримуйся на­ступних правил. Найперше стережись легковажного ставлення до справ і догоджання своїй чуттєвості. Ніколи не вибирай стану життя без розважливості. Ніколи не обирай того стану, до якого не маєш жодно­го навику й потягу, до якого не маєш ніякої здатності, ані того, з якого мали б велику користь твої лінивство і прожерливість, у протилежному ви­падку Бог може тяжко покарати тебе за твоє зухвальство, бо замість щас­тя й духовного задоволення ти отри­маєш хіба що лише розчарування й неустанне нарікання. І навпаки: як і в кожній речі, завжди шукай поради й помочі у волі Божі та завжди ви­бирай те, що тобі доручить Бог. І хай твоя душа буде в руках Божих, як грудка воску, готова прийняти все, що Бог на ній вирізьбить, і хай з ве­ликою радістю піддається Його волі (св. Франциск Салезій).

По-друге: молись гаряче, щоб Бог показав тобі свою волю, про­сячи з пророком Давидом: Дай мені пізнати дорогу Твою, Боже, і навчи мене Твоїх стежок! (Пс. 25,4). Часто молись до Духа Святого і до Матері Божої Доброї Ради, яка вже не одній душі випросила небесного світла. Так, наприклад, св. Филип Беніцій­ський довгими ночами молився до Матері Божої, просячи натхнення, як він має служити Господу Богу. І вре­шті однієї ночі мав видіння. Немовби він стоїть посеред великого поля, де з кожним наступним кроком загро­жували йому різні небезпеки: то ве­личезні провалля, то величезні ска­ли падали на нього, то в’язкі багна поглинали його повністю, то страшні величезні змії й потвори хотіли його проковтнути. В тих всіх постатях і образах він упізнав світ зі всіма його спокусами – й це його дуже наля­кало. Опісля появилась йому Мати Божа, сидячи у пишній кареті, в ото­ченні великої кількості ангелів і свя­тих, і сказала до нього такі слова: Филипе, підійди й сідай біля мене! Одночасно дала йому зрозуміти, що ця карета – монаший чин, в якому його хоче бачити Господь Бог. В який він незабаром вступив.

У світлі ласки Божої й розуму будь дуже уважним щодо вибору стану, дивись на свої талант, здібність, прагнення, а навіть на свої зо­внішні стосунки з ближніми, заста­новляйся і розважай часто, чи змо­жеш ти виконувати обов’язки того стану, до якого прагнеш, і чи спасеш там свою безсмертну душу. Також старайся шукати поради в людей, які мають Божого духа, а особливо поради в свого сповідника. Ніколи не зважай на поради тих людей, які радше шукають земної потіхи, різно­го роду насолод і які не зважають на нахил твого серця і добро твоєї душі. І таким чином твій Небесний Отець рано чи пізно вкаже тобі на твій стан, в якому хоче тебе бачити.

Вибравши свій стан, належ­ним чином приготуйся до нього, а потім свято й ревно виконуй його обов’язки, як поручає нам Апостол: Благаю вас я, Господній в’язень, поводитися достойно покликання, яким вас візвано... (Еф 4,1). Покли­кання само нікого не освятить. На­впаки, Саул був покликаний Богом на царя, Юда на апостола, проте як один, так і другий самі себе по­губили, бо не жили за покликанням. Тому, якщо ти вибрав стан без Бо­жого покликання, керуючись радше людськими засадами, то в покорі серця перепроси за це Господа Бога й проси Його Благословення, а по­тім, після віднови духа, приступай до праці, щоб виправити те, що зі своєї недбалості зіпсував.

Не тільки у виборі стану шукай Божої поради, але в кожній найбіль­шій справі, як радить св. Ігнатій. Найперше жертвуй Господу Богові ту справу й проси ласки пізнання та виконання волі Божої, сам же збері­гай спокій серця, не прагнучи, щоб збулась твоя воля, але щоб вона завжди лучилася з Божою волею. А потім, упокорившись перед Бо­гом, жертвуй себе на інші справи чи лише на якусь одну, і завжди запи­туй Господа Бога: «Чого Ти хочеш, Боже, щоб я зробив чи як повівся у цій справі?».

При цьому також зважай на вну­трішній голос свого серця щодо тієї чи іншої справи, перебуваючи перед Богом у глибокому мовчанні й тиші серця, щоб почути виразний голос Божий. Якщо відчуєш більший потяг до однієї справи, ніж до декількох, то застановись і розваж, чи це точно походить від Бога. Але якщо не по­чуєш жодного порушення щодо тої чи іншої справи, тоді про все роз­важ перед обличчям Божим, зваж усе на терезах вічності, відкинувши всякого роду земні почуття, жертву­ючи себе Господу Богу на сповне­ння й підкорення себе волі Божій; зробивши так, запитай себе: як би в даному випадку вчинив Ісус Хрис­тос. Після виконання вибору постав себе перед цілим небом, перед тро­ном Пресвятої Тройці й визнай, що зробив свій вибір для прослави Бо­жої і для спасіння своєї душі. Опіс­ля жертвуй свій вибір Матері Божій, а через Неї Господу Ісусу, просячи Їх, щоб були свідками твого вибору і щоб його поблагословили. Призивай також усіх святих, щоб вони разом з тобою складали подяку Отцю Небес­ному за те, що Він дав тобі, неміч­ному сотворінню, пізнати Його святу волю. Проси їх, щоб випросили тобі потрібну поміч до її вірного виконан­ня, й вибери собі з-поміж тієї великої кількості святого, який буде твоїм опікуном (св. Ігнатій).

Підготував
о. Василь Карбунишин, СБССЙ