Отець Роман Єсип – ісповідник віри

Спогади

Дитинство

Роман Степанович Єсип наро­дився 11 жовтня 1951 року в селі Зимна Вода Пустомитівського райо­ну Львівської області. Його дитячі роки припали на важку післявоєнну розруху. Він виховувався без батька у простій селянській родині. Мама і старший брат Іван привчали Романа до праці, доброти і чесності.

У 1958 році Роман став учнем Руднівської середньої школи №74. Іван контролював його навчання та дбав про те, щоб хлопчина мав гарну каліграфію. Отож Роману до­водилося по декілька разів пере­писувати домашнє завдання, щоб виробити красивий почерк. Від ба­гатьох учнів він вирізнявся тим, що багато читав, малював і креслив. Улюбленим предметом була матема­тика. Роман допомагав однокласни­кам розв’язувати математичні задачі та креслити складні фігури. Він на «відмінно» писав твори українською та російською мовами. На олімпіадах отримував чимало похвальних гра­мот і відзнак.

Його природні здібності форму­вались у дитячих іграх. Наприклад, при імітації поховання пташки або тваринки малий Роман виконував роль священика. Стефанія Лібич зга­дувала, як він збирав навколо себе дітей, а сам залазив на драбину або інше підвищення і звідти голосно та красиво співав «Господи, помилуй», «Алилуя» тощо. Учителі вбачали у цьому «неправильне виховання ди­тини», адже радянська атеїстична ідеологія забороняла учням та педа­гогам вірити в Бога.

Мама Романа часто водила його до сестри-монахині Теклі, яка мешкала в місті Рудно. Там він із піднесенням і увагою слухав катехизацію та прилучався до мо­литовного подвигу. Багато запи­тань давав він мамі. Зокрема, його цікавило: «Чому наука монахині Теклі відрізняється від шкільної на­уки?» На це мама відповідала: «У школі слід слухати вчителів, бо вонинавчають тебе писати, читати, раху­вати. А я буду вчити тебе жити. На все воля Божа».

Марія ЄСИП,
племінниця

Паросток пробиває асфальт

Осіннього вечора Ганна Єсип поспішала з роботи додому. Адже вона залишила в хаті двох хлопчиків. Старший, Іван, до школи ходить, а менший, Роман, ще потребує догля­ду.

І тільки мати на поріг, а Ромчик на весь голос:

– Мамо, що ви принесли нам?

– Нічого. Я на роботі допізна була. Ось тільки булочка з обіду за­лишилась. То ж розділіть на двох...

Роман, як завжди, почав запиту­вати:

– Мамо, а чому Бог не карає злих людей?

– Бог добрий і всіх любить, і хоче, щоб усі люди були добрими, – відповіла мати.

– А Бог чує, як я співаю?

– Бог усе чує і все знає...

До хати увійшов далекий родич Ганни. Малий Роман почав і його за­питувати:

- А Ісус, як був маленький, та­кож їсти хотів?

Родич погладив хлопчика по голові:

– Можливо, і хотів. Але Він був терплячий, у всьому слухняний і завжди говорив правду. А загалом, Він був таким, як усі хлопці, тільки не грішив. І ти таким будь. Ти весь час про Бога говориш. Мабуть, свя­щеником станеш?

– Може, священиком, а може, шофером. Буду мамі дрова возити, щоб у хаті тепло було.

–Добрим хлопчиком тебе, Ган­но, нагородив Господь Бог. Моли Бога за його долю, щоб на старості було тобі тепло, посміхався ро­дич...

Завідувачка будинку культу­ри повідомила: «Сьомого січня відбудеться «Вогник» біля ялин­ки. Явка всіх учнів обов’язкова. Ми повинні відчути дух комунізму, який наближається з кожним днем».

Класні керівники почали скла­дати списки відвідувачів «Вогника». Вчителька запитала Романа Єсипа:

– Ти прийдеш на «Вогник»?

– Ми святкуємо Різдво і з мамою підемо до церкви. А ще будемо коля­дувати, – відповів Роман.

Після такої відповіді деякі учні також відмовилися від «Вогни­ка». Це було несподіванкою для вчителів, хоча вони нишком навіть раділи сміливому вчинку Романа. Після свят його маму викликали до школи. Дорікали їй за релігійне ви­ховання сина.

– Наш рід завжди був побожний, і я за дітей дякую Богу. Без Бога страшно жити на цьому світі, гово­рила Ганна Єсип.

Іншого разу сусідка сказала Ганні:

– Чому вашого Романа ніколи не видно між хлопцями? Чи він за­писався в монахи? У нас дівчата одна одної краща. Та і тобі потрібна поміч. Хоч би й наша Марійка. По­говори з ним.

– Я все розумію. Але чим можу зарадити? - розводила руками Ган­на, йдучи до своєї старенької хати.

У хаті Роман щось виписував у блокнот із старовинної книжки.

–Сьогодні нелегко знайти у ко­гось побожну книжку. Звідки в тебе такі книжки? – допитувала мати.

Роман зрозумів, що не змо­же приховати важливу справу, і повідомив матері:

– Я навчаюсь у семінарії, бо хочу стати греко-католицьким священи­ком. Пам’ятаєте, мамо, коли я пізно прийшов додому, а ви на колінах молились на вервечці, а потім я біля вас приклякнув і ми молились разом? Саме тоді я просив Бога про своє покликання.

– І я молилась про це. Тільки, Романе, будь обережним, бо сусіди вже зауважили, що ти не такий, як інші хлопці. Хай благословить тебе Господь Бог на добре діло, - тривож­но, але з радістю вимовила Ганна слова Божого благословення, утира­ючи сльози подяки за почуті Богом молитви...

Мелетій БАТІГ, священик
(за часописом «Місіонар», 2007 рік)

Облишив кар’єру заради Бога

У 1966 році Роман успішно закінчив середню школу. Вступив у Львівський технікум легкої промисловості, де зарекомендував себе з найкращої сторони. Під час на­вчання брав участь у республіканських олімпіадах. У 1970-1972 роках служив у Радянській армії (авіаційні війська) в місті Астрахані (Росія). Демобілізувався у званні старшого сержанта з численними подяками та грамотами за відмінну службу.

У 1972 році Роман почав пра­цювати на Львівській фабриці індпошиву та ремонту одягу, а в грудні 1973 року обійняв посаду старшого техніка Львівського філіалу Інституту математики. Брав участь у науково-технічних дослідженнях, зразково виконував розрахункові та креслярські роботи, отож йому дали скерування для вступу до Івано- Франківського Інституту нафти і газу.

11 березня 1974 року в місті Караганді (Казахстан) Романа Єсипа вис­вячують на священика Української Греко-Католицької Церкви. Свячен­ня він отримав від єпископа Олек­сандра Хири, який перебував на засланні. Повернувшись у Львів, отець Роман разом з отцем Васи­лем Кавацівим розпочинає активну підпільну діяльність, щоб відновити права греко-католиків, які грубо і жорстоко порушувала радянська влада. Багато населених пунктів об’їхав у той час невгамовний отець Роман. Його підпільна діяльність на благо Церкви у тоталітарній державі не давала йому можливості просува­тися по світській кар’єрній драбині, саме тому отець Роман змушений був працювати сортувальником у поштовому відділенні.

Марія ЄСИП

Переслідування греко-католиків

У лютому 1981 року понад чоти­риста греко-католиків із Львівської області передали свого колектив­ного листа на двадцять шостий з’їзд компартії Радянського Союзу. Його копію надіслали у вищі органи вла­ди: у ЦК КПРС, Верховну Раду СРСР, Генпрокуратуру, Комітет держбезпе­ки при Кабінеті міністрів, Всесоюзну Раду в справах релігій.

Підписи віруючих по селах збирав отець Роман Єсип. Він же відвіз листа у Москву. Після цього співробітники Львівського обласно­го управління Комітету держбезпеки стали ще більше контролювати його діяльність і пересування містами і районами.

У листі греко-католики повідомляли центральним органам влади про те, що на Львівщині порушують- ся права віруючих. Зокрема, у селі Мшана Городоцького райо­ну з 1948 року не було свяще­ника, отож Богослужіння у храмі відбувалося нелегально. У 1977 році храм взагалі закрили, перетворив­ши приміщення на склад. Комуністи знищили й осквернили святині, а рештки церковного майна вивезли у невідомому напрямку. Та незважаю­чи на такий вандалізм, віруючі за будь-якої погоди збиралися на цер­ковному подвір’ї. Розлючені пред­ставники влади били стареньких жінок, нацьковували на віруючих злих собак, провокували конфлікти з міліціонерами. Проте, незважаю­чи на це все, греко-католики не зреклися своїх переконань. Вони надіслали в Москву та Київ понад 120 заяв і скарг. Делегація села Мшана п’ятнадцять разів була на прийомі в Генпрокуратурі СРСР, Комітеті держбезпеки та Всесоюзній раді у справах релігій. На жаль, це не принесло жодного результату.

У названому листі говорилось і про те, що в селі Завадів Стрийсь- кого району греко-католики не зареєстровані й не мають приміщення. Вони вимушені збиратися на кладовищі. Голова місцевої сільради Бе­рездецький відмовився видати лю­дям талони на вугілля та довідки для вступу до вузу, посилаючись на їхню приналежність до греко- католицької громади. Він звів наклеп на віруючих у Стрийській районній газеті «Будівник комунізму» (№-120 від 29 липня 1980 року). Делегація села Завадів п’ять разів безуспішно відвідала Раду Міністрів СРСР.

А до села Мужиловичі Яворівського району прибуло 18 міліціонерів. Вони заблокували автобуси, в яких їхали греко-католики. Місцева вла­да намагалася відібрати у віруючих ключі від кам’яного храму. Люди відремонтували його власним кош­том. Щоденно близько п’ятнадцяти греко-католиків чергували в храмі, щоб перешкодити нахабним чинов­никам осквернити святині та вими­кати світло.

У селі Колоденці Кам’янко-Бузького району представники влади здійснили наругу над греко-католицьким храмом, понівечили та засмітили вівтар, внаслідок чого віруючі змушені були відвідувати кла­довище для проведення спільного молебну.

У селі Верхні Гаї Дрогобиць­кого району та в селі Колодниця Стрийського району місцеве на­чальство намагалося закрити храм і перетворити його на музей. Тут відбулися сутички між греко-католиками й міліціонерами. А в селі Гра- дівка Городоцького району під час Богослужіння міліція не впускала людей у храм. Греко-католики села Борове Сокальського району мо­лилися під відкритим небом. У селі Труханів Сколівського району влада постійно провокувала конфлікти між греко-католиками і православними.

(за спогадами віруючих)

Перепоховання єпископа

Отець Роман Єсип не лише брав активну участь у відродженні Української Греко-Католицької Церкви, але й відстоював її духовні та історичні традиції, зберігав пам’ять про цер­ковних подвижників. Одним із моментів його діяльності було пере­несення праху опального єпископа Йосафта Коциловського, який по­мер у листопаді 1947 року в ра­дянському концтаборі, що знаходив­ся у селі Чапаївка Київської області.

У 1970-х роках отець Роман і його однодумець священик Василь Каваців дізналися про місцезнаходження могили владики Й. Коци­ловського. Здійснити перепохован­ня праху було небезпечно, адже за греко-католицькими служителя­ми стежили співробітники Комітету держбезпеки. Однак отці Роман і Ва­силь змогли добитися від київських державних органів дозволу на перевезення праху на територію Львівської області. Заради цього до­велося дати чиновникам гроші.

Для підняття плити, під якою упокоївся Й. Коциловський, задіяли автокран. За словами отця Романа, в момент відкриття труни останки єпископа були нетлінні. На жаль, різкий доступ свіжого повітря і багаточасове транспортування не сприя­ли збереженню праху в первісному вигляді.

Декілька днів останки зберігалися у Львові, де на той час мешкали обидва священики. 27 ве­ресня 1977 року прах опустили в занедбану могилу на Янівському цвинтарі, позначивши її хрестом і та­бличкою. Отець Роман і отець Василь відправили панахиду, бо єпископ В. Стернюк не зміг з’явитися на цвин­тар. Щоб легалізувати поховання, отці Роман і Василь за сприяння посадових осіб добилися надання реєстрованого місця на цвинтарі. Вони перенесли туди прах уночі, щоб співробітники КДБ не змогли їм пере­шкодити. Після арешту священиків чиновники та співробітники КДБ по­трощили труну з прахом єпископа, а місце реєстрованого поховання передали іншій особі. Пізніше отець Василь перевіз останки єпископа в село Яблунівка Стрийського району і поклав їх у могилу своїх батьків.

Тамара ЯНОВСЬКА,
журналіст

Арешт і судовий вирок

У березні 1981 року отця Рома­на Єсипа заарештували у власно­му помешканні, що знаходилося у місті Львові по вулиці Янки Купа­ли. Слідчий, на прізвище Осьмак, сфабрикував справу відповідно до провокацій, розроблених співробітниками Комітету держбезпеки та Львівської обласної прокуратури. Слідчий і його поплічники залякува­ли свідків. На телебаченні виступили підставні особи, які дали неправдиві свідчення проти отця Романа та його «подільника» у кримінальній справі, священика Василя Каваціва, який у підпіллі був духовним наставником близько тридцятьом кандидатам у священики.

Судове засідання відбулося у Львівському будинку будівельника і тривало два тижні. Зал був пере­повнений. Свідків допитували по дві години. Суддя та прокурор ставили їм запитання, які не стосувалися справи, наприклад: «У чому полягає вчення Дарвіна?»

28 жовтня 1981 року Львівський обласний суд засудив Романа Єсипа та Василя Каваціва на п’ять років позбавлення волі та трьох років за­слання з конфіскацією особистого майна за статтею 138 КК УРСР (порушення законів про відокремлення церкви від держави) та за статтею 209 КК УРСР (порушення прав гро­мадян для здійснення релігійних обрядів). 3 листопада 1981 року га­зета «Львовская правда» на догоду політичному режиму опублікувала наклепницьку статтю Я. Труша «Пастыри без ма­ски», спрямовану проти на­званих священиків.

15 грудня 1981 року Верховний Суд УРСР від- хилив касаційну скаргу ад­воката Михайла Жолубака і залишив вирок без змін. 28 січня 1982 року отця Ро­мана відрядили відбувати покарання у виправну колонію загального режиму ІВ 301-59 (село Трудове Вінницької області). Мама і старший брат Іван разом із малолітніми племінниками отця Рома­на часто відвідували його. Їхали поїздом, який ранком прибував на Вінницький залізничний вокзал. Мені запам’ятався сильний мо­роз, довге чекання автобу­са, на якому треба добира­тися до села Трудове, а в колонії – величезна черга на особисте побачення з ув’язненими, що тривала три доби.

Під час обшуку мати і брат Іван дуже хвилюва­лися. Адже крім продуктів, вони привозили речі для нелегального відправлення Богослужіння, а саме: вино, проскури, ложечку, кни­гу тощо. Все це ховали, де тільки можна. І, нарешті, очікувана зустріч зі сльоза­ми на очах, радісні обійми, душевний біль і безкінечна розмова, а потім – таємна і притишена відправа Служ­би Божої зі щирими слова­ми: «За все, що маю, Боже, дякую Тобі!»

Марія ЄСИП

Отець Роман у колонії

У лютому 1982 року в колонію загального режиму ІВ 301-59 (се­лище Трудове Міщанського району Вінницької області) прибув етапом зі Львівського слідчого ізолятора свя­щеник Української Греко-Католицької Церкви Роман Єсип.

Адміністрація колонії влаштува­ла його в загін №-2 на виробницт­во дерев’яних ящиків. Зайшовши до цеху, я побачив невисокого, наголо стриженого чоловіка в окулярах, зо­дягнутого в широку робу. Отець Ро­ман був таким худим і змарнілим, що здавалось, ніби окуляри закривають його обличчя.

Я приніс йому гостинці - консер­ви, цукерки і сало. Довідавшись про те, що я політичний в’язень, отець Роман зрадів. За його словами, він втомився від транзитних камер, де сиділи вбивці, ґвалтівники та інші злочинці. Отець Роман розповідав: «У камеру до мене підсадили доно­щика. Він нецензурно лаявся й по­грожував фізично знищити мене, як ворога народу. Вночі, сплівши з про­стирадла мотузку, донощик накинув її на мою шию. Проте Бог не дозво­лив йому вкоротити моє життя».

Отець Роман схвально ставився до моїх політичних переконань, а я підтримував його прагнення легалізувати Українську Греко-Католицьку Церкву. Між нами виникли дружні стосунки на основі взаємної поваги. Ми називали один одного на «ви», але по іменах – «Рома» та «Вітя».

Отець Роман збивав цвяхами дерев’яні ящики. У нього був слаб­кий зір, а доводилося працювати у другу зміну при поганому освітленні. Я попрохав майстра цеху, щоб отця Романа перевели в інструментальний склад. Мене підтримав засуджений Віктор Райзер із міста Ірпінь Київ­ської області. Спільними зусиллями нам вдалося ви­купити для отця Романа місце в складі. Він став кла­довщиком і видавав інструмент для механічного цеху. Тут отець Роман мав змогу таємно молитися і чи­тати псалми. Ми з ним зро­били під стелажем глибоку схованку. У ній отець Ро­ман зберігав Новий Заповіт. Співробітники концтабору знаходили у християн біблійні тексти і знищували їх, але схованку отця Романа вони так і не знайшли.

У колонії відбували по­карання віруючі різних конфесій: іудей К. Фрідман, баптисти М. Машницький, В. Безсонов, п’ятидесятники О. Богачук, М. Рожковсь­кий, адвентисти М. Мацюк, Л. Ацута, єговіст Д. Мельник, старообрядець Є. Усатій.

Вони спілкувались з отцем Романом. З повагою стави­лись до нього кримінальні авторитети, які вважали священика стійким і сміливим борцем. «Такий священик ніколи не зрадить і не донесе адміністрації колонії на неугодних засуд­жених», - вважали автори­тети.

Отець Роман був ще­дрою людиною. Бувало, звернеться до нього який- небудь засуджений: «По­зичте, отче, цукерок і бан­ку консерви». Отець Роман без вагань давав продукти. Я говорив йому: «Рома, цей чоловік нічого вам не поверне, бо він голий, як барабан». Та отець Ро­ман лише посміхався: «Знаю, що не віддасть. Але даю йому, бо хочу до­годити своєму Господу, який набага­то більше дав мені».

Адміністрація колонії не за­кривала отця Роман в штрафний ізолятор, бо він, як дисциплінована та організована людина, ніколи не порушував тюремний розпорядок.

Начальник концтабору, підполковник О. Рибницький та його за­ступник, майор М. Голюк, обхо­дили отця Романа стороною. Вони розуміли, що перевиховати його ніхто не зможе.

У колонію неодноразово навідувалися співробітники управління Комітету держбезпеки у Вінницькій області. Для них отець Роман був «релігійним фанатиком». Названі співробітники копіювали всі листи, які священик відсилав додому та отримував з волі. Вони виклика­ли на бесіду багатьох засуджених і цікавились у них, чи не поширює отець Роман антирадянську про­паганду. Приїжджали до нього і два полковники з апарату Комітету держбезпеки УРСР. За словами отця Романа, вони записали розмову з ним на магнітофон. Полковники про­понували священику покаятися на сторінках республіканської преси, та отець Роман дав їм зрозуміти, що не зречеться своєї віри.

Якийсь художник намалював невеличкий портрет отця Романа. Можливо, цим художником був засуджений Ігор Пономарьов. Отець Роман навідувався до нього в малярську майстерню. Художник наклеїв портрет на дерев’яну дошку, яку ламінував прозорою слюдою і по­крив лаком. На портреті отець Роман зображений в окулярах, з ареш­тантською біркою на грудях на фоні високої огорожі з колючим дротом, вікон з решіткою та міліцейського «воронка». Також зображено Розп’яття Христа в чаші, Біблія і три свічки над молитовником. Угорі вка­зано дату священства та ув’язнення отця Романа, там же напис: «Чим же віддячуся Господеві за все, що дав мені?»

Отець Роман попрохав мене до­помогти винести портрет за межі колонії. Табірні наглядачі та співробітники Комітету держбезпеки вилу­чали й знищували такі речі. Проте моя тітка Ольга Петрівна Черниш, яка приїхала до мене на побачення, таємно винесла портрет з колонії. Оскільки я після звільнення знову був засуджений, то портрет отця Романа взяв на зберігання мій друг Юрій Грищенко з Черкас. Він закін­чив Київське базове медучилище за спеціальністю «зубний технік», працював у Черкаській обласній і районній поліклініках, а пізніше став бізнесменом у торговій сфері. У 1980-тих роках Ю. Грищенко був за­суджений до двох років ув’язнення за відмову давати в суді свідчення проти дисидента. Пізніше Верховний Суд України реабілітував його.

Після мого звільнення Ю. Гри­щенко повернув мені згаданий пор­трет. Я переслав його меру міста Рудки Тарасу Курилу.

У 1983 році я звільнився з колонії ІВ 301-59. Тоді востаннє бачився з отцем Романом. Я залишив йому свою нову фуфайку (тілогрійку), а також чисті зошити і торбину з продуктами. Він перехрестив мене і сказав: «Нехай береже вас Божа Мати». Ми обійнялись і подякували один одному за взаємодопомогу.

У моїй пам’яті священик Роман Єсип залишився мужнім мучеником за християнську віру, душа яко­го була переповнена милосердям і справедливістю.

Віктор БАРАНОВ,
смт Парафіївка Чернігівська область

 (Далі буде)

Із книжки «Спогади про о. Романа Єсипа»,
упорядник і редактор Баранов В. Є., 2014 р.