Припадаю до Тебе, мій Христе

Відгуки про реколекції св. Ігнатія

Дивлюсь на годинник – рівно 15.00. Дзвоню у двері семінарії Не­порочного Серця Матері Божої Фа­тімської. Двері відчиняє о. Андрій Коваль: «Вітаю вас! Заходьте». Він веде мене в келію, яка на 5 діб ста­не місцем відпочинку для тіла. Душа тут відпочивати не буде. Тому що Ігнатіанські реколекції – справжня пральня для душі, пилосос для ду­мок, просвітлення для розуму, про­зріння для очей, тиша для вух, щоб чути голос сумління, чіткий розпо­рядок дня, щоб навчитися тренува­ти силу волі. Але все це я зрозумію лише після закінчення реколекцій.

Не буду переповідати про пере­біг реколекцій. Наскільки б яскраво й захоплююче я не описав свої пере­живання і духовне відновлення, все це лише частково буде зрозумілим для тих, котрі не відбули цих реко­лекцій. Про Ігнатіанські реколекції можна сказати приказкою: краще один раз самому їх відбути, ніж сто разів про них почути.

Справа в тому, що дуже складно писати про всі круті віражі, які про­ходить душа на цих реколекціях. Не кожен може витримати такий темп душевних переживань. Це схоже на навколосвітню подорож тривалістю у п’ять діб. Душа повинна занури­тися в найглибші океани своєї сві­домості й підсвідомості, пробратися через хащі своєї совісті, піднятися на найвищі вершини свого духу, пройти через пустелю своїх досягнень, роз­віяти марево своїх мрій, проплив­ти річками своїх вчинків, пережити шторми свого життя… Ці дні схожі на калейдоскоп почуттів і відчуттів, здогадів і осяянь, суму і сорому, ідей і намірів, бажань і натхнення. Хіба можливо словами описати все це?

Можна заохотити іншу людину відбути Ігнатіанські реколекції, але розповісти що саме її чекає – немож­ливо.

Реколекції – це наче перехід в інший світ – у світ духу, у світ Бога. Реколекції покликані духовно збуди­ти і відродити до активнішого духо­вного життя людську душу, приспану рутиною. Тут ще раз пригадуєш собі, що я – грішна людина. Тут усвідом­люєш, що гріхи нанесли моїй душі таких тяжких ран і так її спотворили, що я донедавна вважав себе майже безгрішним. Тут усвідомлюєш те, що всі ми досить поверхнево готуємося до святої Тайни Сповіді, і що за ко­жен, навіть найменший гріх, треба буде відпокутувати у вогні чистили­ща, – якщо «пощастить» потрапити туди, а не до пекла. Реколекційні науки, зрештою, виявили мені всю огиду гріха настільки, що я ЗНЕНА­ВИДІВ ГРІХ.

Бог не терпить нічого нечистого. Тому кожна людина, які б не мала заслуги чи якою б праведною не була в очах інших, є грішною в Бо­жих очах, тому заслуговує на пекло.

Проте Милосердя Боже таке ж безконечне як і Божа Любов. Уявіть собі, що весь масив повітря над нами – це наші гріхи, які враз стали су­цільним каменем. І ось цей кам’яний небозвід має упасти і розчавити весь грішний людський рід. Але ми стоїмо під хрестом, на якому розіп’ятий Ісус Христос. Мільйони тон каміння вже розчавило все навколо, але хрест Христовий стримує страшну вагу кари. Лише під хрестом є вільне місце, тільки тут можна врятуватися, лише з Христом і під хрестом існує життя, а далі – смерть.

Розп’яття – це інструмент спа­сіння, це захист від кари за гріхи. Христос зійшов на хрест добровільно з любові до людини. Син Божий взяв на себе весь тягар людського гріха від сотворення наших прародичів Адама і Єви й аж до далекого май­бутнього другого приходу Його на землю. Це кожен з нас, хто жив і хто ще буде жити у майбутньому, бичу­вав і бичуватиме Спасителя, кожен з нас плював і плюватиме на Ньо­го, насміхався, штовхав і знущався, прибивав цвяхами до хреста, давав пити жовч з оцтом і, зрештою, про­бив Його Серце. А Він змилосердив­ся над нами усіма й обмив наші душі Своєю кров’ю, щоб ми очистилися і могли ввійти у Царство Боже... А ми про це забуваємо. Які ж ми невдячні!

На вступному занятті всі ми, ре­колектанти, поставили собі за мету протягом цих реколекцій зберегти й утвердити свою віру, а в підсумку – скласти план впорядкування свого духовного життя.

Перша частина реколекцій на­магається відкрити нам духовні очі, щоб ми усвідомили хто ми є, яка мета нашого життя, якого напряму треба триматися, щоб дійти до мети і побачити свій істинний духовний стан.

Земля – це матеріальний світ, у якому живе людина. Її життя схоже на зерня, яке глибоко пустило ко­рінь. Але коли зерня не випустить паростка, то не побачить неба і сон­ця, ніколи не дасть цвіту і плоду. Але в тому духовному світі рослина людської душі зростає під постійним натиском вітру зла, котрий намага­ється засипати паростки любові пи­лом щоденних занедбань, закидати брудом нечистоти, побити градом гріхів, присипати снігом байдужості, потоптати чоботом гордості. Проте людська душа призначена до Неба, тож земне життя – це шанс, яким треба неодмінно скористатися, щоб осягнути Небо. Іншого не буде. Або вічне життя в Небі, або вічна мука у пеклі, третього варіанту не існує.

Друга частина реколекцій – це підготовка до генеральної сповіді. Людина, котра сповідається 1-2 рази на місяць, видається достатньо по­божною. Але це на перший погляд. Людська душа схожа на вантажівку, яка, наприклад, 40 років возила різ­ні вантажі. Хоча й розвантажувала­ся 1-2 рази на місяць, проте можна собі уявити скільки бруду, мазуту і різного сміття прикипіло, пристало, прилипло до неї. Генеральна сповідь щодо душі схожа на проведений ка­пітальний ремонт такої вантажівки. Але лише після прийняття Святого Причастя людська душа буде справ­ді чистою. А наша «сорокарічна ван­тажівка» виглядатиме як нова, наче тільки що виїхала з воріт автомо­більного заводу.

Третя частина має за мету навчи­ти, як реалізувати наше прагнення стати воїном Христовим і справжнім членом Царства Небесного. Отож, ми вирішили стати воїнами Божими, тому Господь посилає нас у світ, щоб ми будували Його Царство на землі.

«Боже, я не готовий! Я нічого не знаю і не вмію! Що я маю робити?» – в такому замішанні опиняється люд­ська душа наприкінці реколекцій. Але Христос потішає нас: «Не бій­теся, Я зішлю вам Духа істини, який буде провадити вами».

Кожен воїн повинен щодня тре­нуватися, щоб перемагати в бою з ворогом. Кожен учасник Царства Божого повинен знати як і вміти роз­будовувати царство, до якого нале­жить. Такі знання і вміння ми отри­муємо, читаючи духовну літературу та беручи приклад зі своїх провідни­ків. А нашими провідниками до Цар­ства Небесного є Ісус і Марія. Тому розважання про їхнє життя і вчинки та їх наслідування стають джерелом наших духовних перемог та поступу до Неба. На цих реколекціях отці на­вчають, як правильно себе підготу­вати до розважань і, власне, як роз­важати.

У підсумку реколекцій ми маємо скласти план реформування нашо­го життя. І такий план кожен із нас складає. Але реалізувати його до­сить складно, тому що всі ми макси­малісти: якщо робити, то все і зразу, щоб результат було видно з першого ж дня. Але такий підхід нас розча­ровує, бо ми – немічні люди. Ми за­буваємо, що реформа нашого життя – це самовиховання і саморозвиток. А виховання – це час. Реформу жит­тя слід розділити на кілька етапів, наприклад, на 12 частин і кожного місяця впроваджувати в життя одну частину цього плану. Наприкінці мі­сяця добре було б провести ґрунтов­ну підготовку до місячної сповіді та оцінити наскільки добре нова звичка увійшла у життя.

Я десь прочитав такий вислів: «Посієш дію – пожнеш звичку. По­сієш звичку – пожнеш характер. Посієш характер – пожнеш долю». Цей вислів є рецептом для будівни­цтва свого життя, інструкцією, як виробляти нові, позитивні звички і відвикати від поганих. Регулярно повторювана дія стає звичкою. Ряд звичок формує характер людини. Характер людини визначає її роль в родинному, громадському, духовно­му, інтелектуальному й політичному житті, тобто формує долю. Отже, лю­дина свідомо чи несвідомо через свої звички є творцем своєї долі.

Наприкінці реколекцій у душі з’явився якийсь сум – так не хотілося, щоб ці реколекції закінчувалися. Ми разом зі святим апостолом Петром відчували: «Добре нам тут бути…». Але отці попередили, що духовної поживи з цих реколекцій нам має вистачити на весь рік. Недарма ж ми так багато писали у своїх зошитах, стільки нового дізналися, так бага­то завдань собі поставили, стільки відкриттів для себе зробили!

Тому від імені всіх реколектан-тів хочу висловити глибоку вдячність о. Андрію Ковалю та о. Богдану Чепі­лю за те, що так вміло, з любов’ю, співчуттям і обережністю провади­ли нами протягом цих благословен­них днів. Всі ми по-справжньому полюбили семінарію, її каплицю, а найбільше розпалили у своїх сер­цях любов до Бога, утаєнного у Пресвятій Євхаристії, та відчули ніжну опіку Пречистої Діви Марії. Отець Андрій та отець Богдан стали нам, справді, рідними. Дякуємо вам, всечесні отці, за цю натхненну і свя­ту працю над нашими душами, тож нехай Мати Божа завжди тримає вас в обіймах свого Непорочного Серця, захищає від упадків і допомагає з них піднятися, коли все ж таки упадаєте. І нехай плоди вашої духовної праці живуть, а з роками лише помножу­ються.

З глибокою пошаною і
вдячністю – Андрій Зазуляк

* * *

Слава Ісусу Христу!

Мої перші відвідини реколекцій відбулись минулого року. Чесно ка­жучи, не мала наміру брати в них участі через те, що була зайнята різ­ними повсякденними турботами. Од­нак, Ласка Божа посприяла в моєму виборі між відпочинком біля моря і відпочинком з Богом. Ясно, що я не пожаліла, зробивши вибір на ко­ристь Бога. Більше того, у цьому році переді мною вже не стояв такий вибір, я твердо знала, що хочу знову взяти участь у реколекціях.

Людина частіше робить вибір на користь тілесних, матеріальних ре­чей, тому коли посвячуєш себе ду­ховним справам, Бог у невидимий спосіб обдаровує потрібними ласка­ми. Я зробила висновок, що ні пер­шого, ні другого разу не вийшла з реколекцій з порожніми руками.

Ще декілька слів для заохочення чоловіків до реколекцій.

На святковому обіді по закінчен­ні реколекцій одна пані дуже роз­хвалювала римо-католицьких вір-них, особливо чоловіків. Спостереж­лива пані ділилась враженнями від побаченого в Костелі св. Антонія, де багато чоловіків приходять і молять­ся на вервиці (розарій), казала, що там навіть жінки не такі богомільні, як чоловіки. Така розмова почалась через те, що я запитала, скільки чо­ловіків взяло участь у реколекціях цього року, відповідь – 10 чоловіків.

Чому так мало? Питаю себе і пи­таю вас.

Я думаю, що кожна жінка хоче бачити свого чоловіка чи сина з вер­вичкою в руках.

Я виховую сина, тому мене це зачіпає. Хочу, щоб мій син, ставши дорослим, ніколи не встидався сво­єї віри, мав знання щодо релігії. Чо­ловіки, закликаю вас: «Моліться на вервиці, беріть участь у реколекці­ях св. Ігнатія, адже ви так потрібні Богу.

Дякую отцям за гарні науки на реколекціях св. Ігнатія. Якби люди­на усвідомила силу слова Божого, то не було би на землі війн.

Слава Ісусу Христу.

Василина

* * *

Дуже хочу подякувати Господу Богу і Матері Божій, також о. Андрію й о. Богдану за ті 5 днів реколекцій, на яких мені випало щастя побувати.

Це були дні внутрішньої боротьби та суперечок, але були знайдені відповіді практично на всі запитання, з якими я приїхала.

З реколекцій я дійсно вийшла трохи іншою, ніж була раніше.

Душу наповнювало відчуття тихої радості, яку хотілося смакувати якнайдовше.

Розумію, що мені ще працювати і працювати над собою... Сумую, що не можу відвідувати Службу Божу так часто, як хотілося б (проживає в Черкаській обл. – прим. ред.), бо відчуваю велику внутрішню потребу в цьому, але плекатиму надію, що наступного року я знову приїду до Львова на реколекційні науки.

З повагою – Людмила
м. Шпола Черкаської обл.

* * *

Про Ігнатіївські реколекції я знала вже давно, але поїхати на них навіть не думала, бо мені було менше 18 років. Я читала відгуки про ці реколекції, але дуже не вникала в суть написаного, бо знала, що про ці реколекції думати мені ще зарано. Коли мені виповнилось 17 років, то я поїхала на великопосні реколекції, але їхній зміст був інший.

І ось в мене почалось ЗНО, я дуже переживала як здам іспити і чи поступлю кудись. Я така людина, що сподівалась на гірше. Спочатку думала, щоб хоч прохідний бал на-брати з деяких іспитів, потім мріяла, щоб хоч десь близько поступити на платне навчання, а якщо на державне, то думала, що зможу пройти тільки в сусідніх областях. Чула як о. Андрій розказував про Помпейську дев’ятницю, що ті, хто поступали і з вірою молились, пройшли на державне навчання туди, куди хотіли. Я вирішила молитись цю дев’ятницю, хоча признаюсь: не дуже вірила, що це мені допоможе. Думала, що може ті, що молились, дуже добре вчились на відміну від мене. Помолилася я пару днів (десь 3-4), потім опустила, за декілька днів почала знову, але витримала тільки декілька днів, на тому і завершила. Пізніше молилась частину вервиці, але не кожного дня. Тоді я попросила Марію: «Маріє, мені важко жертвувати Тобі повну вервичку, навіть 5 десятків не завжди відмовляю. Прости, але не залишай мене, допоможи. Обіцяю, що якщо поступлю десь, то прийму параман». Пізніше подумала і додала: «Якщо поступлю на державне, то прийму його». За якийсь час усвідомила, що ставлю умови Марії і що це неправильно. Тоді сказала: «Маріє, нехай те, що я Тобі сказала не буде обіцянкою, якщо поступлю, то можливо і прийму параман». Пізніше собі подумала, що це Рік Божого Милосердя, і хтозна, що мене чекає, а параман – це захорона й опіка Марії. І я постановила собі, що таки прийму шату Небесної Цариці, куди б я не поступила, а навіть якби і не склала іспитів зовсім. Перед прийняттям параману треба відбути сповідь із всього життя і тому я вирішила, що найкраще це буде зробити під час Ігнатіївських реколекцій (хоча не тільки з цієї причини я хотіла поїхати в семінарію). Розпитала про них трохи докладніше, більше зацікавилась і думала записатись на кінець липня, ще до оголошення результатів щодо так. Я записалась на ІІ тур. Хоча мені ще немає 18 років, проте мені дозволили. Я ще з однією дівчиною (вона вже була на реколекціях декілька разів) поїхала.

Перше враження: я побачила, що всі учасники реколекцій старші особи, а тільки ми двоє молоді. Я розгубилася і трохи засмутилася. Поселили нас, звісно, окремо, але я була готова до цього. Про самі реколекції не буду багато писати, тут усе й так ясно, словами того не опишеш. В загальному я багато чого зрозуміла і глибше пізнала, відчула огиду до гріха, жаль, що це за мої гріхи Ісус так тяжко терпів, відчула справжню радість від того, що Бог так любить мене. Це ж Він для мене сотворив такий прекрасний світ, який є тільки місцем нашого земного хресного шляху, а в нагороду Бог приготував щось незмірно краще – Небо. Решту, що відбувалось зі мною під час реколекцій сказати не можу: хто був, той знає, а хто не був, той хай поїде – і буде знати. Ну ще, щоправда, все залежить від того, наскільки людина сама відкриє своє серце для Бога. Я тепер шкодую трохи, що не використала своїх можливостей на всі 100% (максимально), особливо наприкінці трохи менше намагалася взяти максимум з розважань і все-таки декілька разів порушила мовчанку. Попри це все, я дуже вдячна Богу, що поїхала на Ігнатіївські реколекції і мала можливість скористати з них.

У суботу приймала параман. Сльози текли з моїх очей, я відчувала, що Марія опікується мною і благословляє. Я не можу написати, що відчувала, щось подібне до того, як приступала до Першого Причастя. Я відчувала велику вдячність Марії, вдячність за покров, за параман, була у зворушенні й плакала ще, напевно, 10 хв. Мені хотілось просто мовчати і все, але потім був обід і можна було говорити, проте мені хотілось продовжувати мовчанку. Всі ділились враженнями і я нарешті прийшла до тями: говорила і сміялась, бо цікаво було слухати розповіді учасниць про те, як вони сюди збирались. А отця Євстахія без усмішки слухати було майже неможливо.

До всіх людей так привикла, що дуже шкода було їх покидати. Зразу не думала, що так буде.

Коли вже їхала додому, то відчула великий контраст між семінарією і Львовом. Коли дивилась на тих людей, що були вдягнені в надмірно короткі шорти і т. д., на сильно на-фарбованих дівчат чи інших людей, то мені аж боляче було на них дивитись. Коли їхала у трамваї і чула якусь рекламу, то мені і та реклама, і все інше було марне і байдуже, як ніколи. Тільки один раз я відчувала колись ще більшу відчуженість до всього матеріального. Мала я тоді десь років 10 і захоплено дивилась на ялинкові вогники. І ось мене заболіло серце, фізично заболіло. Я перелякалась, думала, що воно (серце) може зупинитись, і я помру. У ці пару хвилин, а може і секунд я відчула, що всі-всі речі стали мені байдужими, абсолютно все, навіть оті ялинкові прикраси, якими я щойно захоплювалась, стали мені абсолютно байдужими. Я відчувала щось таке, як би вже зараз мала померти і відійти, полишити той світ, тому не відчувала вже ніякого прив’язання до речей, усвідомила, що ніщо в тому світі не має цінності, абсолютно ніщо, лише те, що потрібне для підтримання життя. Серце вже перестало колоти, я почала відходити від того стану, все було нормально, але деякий час після того не хотіла нічого, ніщо мене не радувало.

І зараз думаю собі, якби я зараз мала покидати той світ, все втратило б для мене будь-яку вартість. І коли ми прив’язуємось занадто до чогось, треба пам’ятати про це.

Трохи відійшла від того, про що хотіла написати. Коли я їхала додому, то хоч відчувала зіпсутість світу і його безвартісність, але також і раділа природі, що сотворив Бог. І тепер ще досі, дивлячись на зелені дерева, що хитаються від вітру і тріпочуть своїми листочками, я бачу, що вони всім своїм єством прославляють Бога, цю всю красу. Також я вдячна Діві Марії, що я все-таки прийняла параман. У перший день-два я настільки була щаслива і відчувала присутність Марії, що мені хотілося казати всім, щоб носили параман, що Марія допоможе у всьому, що тільки потрібно прийти під Її опіку, але я не розповідала і не радила нікому.

В освячаючій ласці, на жаль, я витримала не довго, тому з майже 100% опустилась моя радість нижче, але не зважаючи на це, я відчуваю опіку Марії, хоч не так вже сильно, як у день прийняття параману. Так, я сама винна, що своїми гріхами віддаляюсь від Бога і Марії, що я таким чином немовби перекриваю потік ласк, але при найближчій нагоді виправлю це, Марія не опустить мене ніколи.

Потрохи знову входжу у світ, але вже не поринаю в нього з головою. У семінарії набагато легше думати про Бога, про вічне, а тут є свої обов’язки, клопоти. Там ми мовчали, а тут ти й інші люди, які потребують розмови. Але я відчуваю необхідність розмовляти з Ісусом в тишині. Пробувала вдома розважати, читати й роздумувати, але вдавалось вже важко, бо тут все одно, хоч мимоволі, але думаєш про те, що в тебе мало часу, що тобі треба щось зробити і т. п. У семінарії я взагалі не думала про щось, крім «тепер». Думаю, що найкраще в церкві можу розмовляти з Ісусом.

Дякую за реколекції отцям, мені дуже сподобалось і я багато чого взяла для себе з реколекцій св. Ігнатія. Звісно, найкращий подарунок – це параман. Хотіла би ще поїхати в семінарію і заохотити інших, бо, справді, варто провести тиждень з Ісусом, тиждень спокою від світу і очищення душі.

Юля
28 серпня 2016 року Божого