«Жниво велике, робітників мало...»

Місії на Сході України

Свого часу Боже Провидіння за­рядило, щоб Священиче Братство Святого Священномученика Йоса­фата опікувалося греко-католиць­кими парафіями на Сході України, які розташовані на межі Донецької і Харківської областей. Ось уже по­над 10 років священики Братства по черзі їздять у ті місцевості й духовно опікуються вірними. Прибувши туди, одразу зауважуєш зміну не тільки обстановки, а й загальної атмосфе­ри: людей на недільній Службі Божій мало, заохотити їх прийти бодай ще раз дуже тяжко – у них інша мен­тальність. Люди там щирі, прості, добродушні – радо допоможуть, по­діляться усім, що мають, але щодо практикування релігійності – дуже тяжкі на підйом: даються взнаки на­слідки атеїстичного виховання й се­редовища, в якому вони виростали. На Західній Україні в часи пануван­ня Радянського Союзу працювали підпільні священики, побожність і християнська свідомість не згасали, Служби Божі відправлялося по хатах тощо, а на Сході такого не було. Ате­їстична пропаганда особливо підня­ла голову з 20-х років минулого сто­ліття, православні батюшки «здава­ли» кагебістам усіх, хто приходив до церкви, сповідався чи хрестив дітей. Були й інші причини, що спричини­лися до занепаду духовності меш­канців Донбасу та Слобожанщини. У часи незалежності, хоч і з’явило­ся більше можливостей для духов­ної праці, однак священиків все ще дуже мало порівняно з потребами. Духовна праця на Сході пов’язана також з багатьма труднощами. Най­перше: сам священик мусить бути неабияк духовно витривалим, щоб не зламатися, коли не бачить пло­дів своєї праці, не занепав духом, а тривав у ревності й жертвенності. З іншого боку, місія – це ще й певні матеріальні витрати, бо коли людей мало, то утримання й потреби місії не завжди покриваються їхніми по­жертвами. По правді кажучи, кожен священик Братства, вирушаючи на Схід України, повинен мати особисті кошти на прожиття. Парафія від па­рафії далеко, до кожної з них дово­диться добиратися машиною, а вона старенька, часто ламається, то ж по­трібно щось витрачати й на такі по­бутові потреби. Та все-таки духовну користь хай ніхто не порівнює з ма­теріальною.

…Цього ювілейного Фатімського року випало й мені влітку їхати на наші східні парафії. Бував там не раз, їхав туди вже вчетверте чи вп’яте. Але й досі так і не зміг добре зрозуміти ментальності тих людей і їхнього ставлення до церкви. Бо, на­приклад, знаю деяких осіб, які обі­цяли, говорили, що прийдуть на Бо­гослужіння (бодай раз на тиждень), яких старався заохотити, навчити – а їх нема… І думаєш собі: що ще треба зробити для того? Щоб досту­катися до людських сердець, мати можливість щиро поспілкуватися, а найголовніше – повчити молитви й заохотити до неї, особливо в 100-ту річницю об’явлень Матері Божої?.. Вирішив організувати перенесення фігури Матері Божої Фатімської від хати до хати. Коли їхав сюди, о. Ва­силь Ковпак дав мені дві чудові фігу­ри Фатімської Богородиці, і ми в двох селах почали їх переносити. Таке ми вже колись робили з фігурою Міс­тичної Троянди. Наперед я знав, що люди загалом приймати Матір Божу в себе в помешканні не відмовля­ються. Так було й цього разу. І хоч до церкви до нас ходять мешканці приблизно з десяти хат, але фігуру приймали упродовж трьох місяців, тобто всього майже 90 хат у кожному селі. Деякі не хотіли приймати, адже їм наговорили, що вони православні (бо хрестилися в Православній Цер­кві, тому вважають себе православ­ними, хоч і до неї не знати коли хо­дять, невідомо навіть чи й на паску – ось такі вони православні, чи точ­ніше сказати «православні атеїсти», або безвірки, які прикриваються цим словом – жаль їх, та що поробиш…). Але значно більше принесла Мати Божа світлої радості й ласк тим, що приймали Її. Подяка Марії за те хай буде вічна.

Які молитви знають чи молять­ся люди на Сході України (окрім на­ших парафіян)? Частина знає лише «Отче наш», а більшість нічого не знає. Молитву ж «Богородице Діво» ніхто не знає – хіба хтось один на десять тисяч народу з тих, хто дуже ходить до Православної Церкви, і то не гарантія. Тому ще до того, як переносити фігуру Матері Божої, ми розповідали людям про це, розда­вали книжечки «Богородице Діво», щоб вони навчилися найосновнішої молитви до Марії. Переносячи тепер фігуру Матері Божої, з приємністю зауважив, що частина з тих, хто пе­ред тим її приймали, вже все-таки вивчила «Богородице Діво». Це вже прогрес, бо люди тут до молитви байдужі й ліниві, про Бога згадують, коли вже зовсім біда… А так, як самі кажуть – «Для чого тоді молитися?» Хоча, запитаймо себе: якої біди ще треба, більшої за ту, що маємо сьо­годні в нашій країні і в світі?..

Як відбувалося перенесення фігури Фатімської Матері Божої? З піснею приносили її до тієї чи іншої хати, роздавали людям спеціально видруковану для цього о. Степаном Рожаком книжечку, де був молебень, молитви, вервиці та пісні до Матері Божої, разом відправляли молебень, опісля священик виголошував науку про мету життя, про потребу набож­ності до Матері Божої, про реальність об’явлень Матері Божої у Фатімі і про її заклики та прохання. Хто знав молитву «Богородице Діво», тоді заохочувалося до відмовляння вер­виці з розважанням. Після науки ми співали вервицю до Фатімської Бого­родиці на честь 100-ої річниці об’яв­лень, роздавали людям вервиці (де­хто вже їх мав) і вчили, як молитися й перебирати за кожною молитвою зернятка… На закінчення співали ще одну пісню до Матері Божої. Трапля­лося, що хтось не вмів хреститися, тоді його вчили, як правильно клас­ти на себе знак святого хреста. За­лишали фігуру до наступного дня й заохочували людей, щоб вони в цей день більше присвятили часу на мо­литву, вказували в книжечці на мо­литви, які вони мали помолитися у своєму наміренні, а то й давали сво­єрідне «домашнє завдання» – помо­литися самостійно ще одну малень­ку вервицю, наприклад до Матері Божої Неустанної Помочі, щоб самі навчилися перебирати зернятка з молитвою. Наступного дня приходи­ли, відмовляли загальну вервицю з розважанням 5 таїнств, Акт посвяти родини Непорочному Серцю Марії й переносили далі. Без сумніву, бага­то хто не до кінця одразу розумів, як молитися загальну вервицю з розважанням, вона їм трошки була затяжкою (так довго клячати – це для них хіба вперше…). Але тут ми керувалися тим, щоб люди бодай добре вивчили «Богородице Діво», тому що вони можуть і не молитися потім, оскільки в них немає звички відкрити книжечку, щоб знайти цю благословенну молитву. Отож, від­мовляючи загальну вервицю, люди, хоч не розважали, проте «Богоро­ дице Діво» старалися принаймні за­пам’ятати, а тому молилися старан­но. Після вервиці хтось із них якось сказав про «Богородице Діво»: «Хоч би й п’ятдесят разів повторив, то й тоді б ще не вивчив».

На мій подив, багато хто приймав Матір Божу уперше: хтось переїхав сюди жити або ж їхнє ставлення до цього змінилося – і це своєрідна ла­ска Матері Божої. Так, в одному селі понад десять років тому парафіяни (ще перед тим, як ми стали туди приїжджати) страшно посварили­ся між собою, слів у розмовах між собою не добирали, і це було дуже зле. Не буду заглиблюватися у де­талі, але основна причина – модер­нізм (подібно, як це спостерігається у нас на Заході в с. Прилбичі та на Рясному-2). Відбувся поділ, части­на людей залишилася при церкві, частина розчарувалася, отримала згіршення, перестала взагалі ходити до церкви. Наслідки цього відчутні донині, за них дуже болить серце. До меншої частини час від часу, по великих святах приїжджав модерний священик. У попередні роки, коли переносили фігуру, частина людей, які ходили до нього, не приймали її. Але цього разу (о диво Матері Божої, бо це Вона змогла зм’якшити їхні серця!) ті люди приймали її і нас ра­зом з нею. Хто знає цю ситуацію чи в стані правильно її зрозуміти, мусить визнати, що це велике досягнення: той, хто був проти, завдяки Матері Божій злагіднішав і відкрив своє сер­це на ласку Марії. Були випадки, що той, хто вже десять років не пере­ступав поріг нашої святині, прийшов знову до церкви (й за час мого пере­бування не раз…). Як тут не дякува­ти Марії за такі великі ласки, бо для цієї парафії вони справді великі!

Не бракувало й інших ласк, які люди отримували від перенесен­ня фігури – особисто чи для роди­ни. Так співпало, що перенесення розпочалося на свято Божого Тіла. Хоч малим гуртком, але процесій­но ми, за нашим звичаєм, провели Євхаристійну процесію до чотирьох престолів з Фатімською Богороди­цею вулицями села Запаро-Мар’ївка Донецької області, а закінчення пе­ренесення завершилося також уро­чистою процесією 1 жовтня до п’яти престолів – на честь Матері Божої Цариці Святої Вервиці, під час якої вірні при кожному престолі з подя­кою за всі отримані ласки відмовля­ли по частині вервиці.

У селі Погонівка Харківської об­ласті перенесення фігури також дало свої плоди. Перед цим ходив від хати до хати – домовлятися: хто б хотів прийняти Матір Божу для благосло­вення дому. Про декого наші пара­фіяни казали: «Ой, там такі люди, вони не погодяться прийняти, до них навіть не треба і йти». Та, пе­ресилюючи себе, я йшов у кожну хату, щоб запропонувати прийняти Матір Божу. Й дякувати Богові: там, де здавалося, що не приймуть, як­раз приймали й були дуже відкриті серцем та щирі. Я навіть тоді думав: «Ось бачиш: а коли б ти пропустив ту хату, не зайшов би, то втратив би їх…» З цього всього наука для всіх нас: люди, не судімо взагалі, а тим більше поверхово. Бог судить сам і дивиться на серце, яке людським оком не побачити.

Пригадую, зайшов до однієї хати, яка ніколи перед тим не при­ймала Матір Божу. Зустріла мене жінка вже в літах. Тяжка хода (як пізніше виявилося, мала хворобу: далися взнаки роки нелегкої праці). Почав говорити загально, що пере­носимо фігуру Матері Божої, співає­мо молебень, вчимо людей молитви; хто не знає, даємо книжечку, щоб люди самі могли помолитися й ви­просити собі ласки, віддаємо родину через Акт посвяти під опіку Матері Божої – чи бажаєте прийняти? При­гадав, як кілька років тому не хоті­ла приймати, відпекувалася різними відмовками і то навідріз. Цього разу також ніяк не вдавалося її перекона­ти, що Матір Божа у православних і в католиків одна й та сама. Казала: ми православні, тому не приймемо. Я пояснював, що для цього не по­трібно ніяких коштів давати і т. п. Ніяк. Думав уже йти геть ні з чим, простягнув їй образок і книжечку, де була молитва «Богородице Діво». Аж тут на гавкіт собаки вибігла її донька – молода, скромна, незаміж­ня, років 28. Мати і я пояснюємо їй, в чому справа. Мати запитує, зверта­ючись до доньки: «Хіба задля тебе… Якщо хочеш – я прийму». І дівчина – можливо, мимоволі чи від напо­лягання, що в цьому немає нічого злого – погодилася. Ми принесли фігуру, поспівали молебень – все, як у всіх. Другого дня прийшли, по­молилися вервицю. При кожній мож­ливості я старався заохотити всіх до молитви і церкви там, де відчував хоч маленьку іскру довіри. Але тут навіть і не думав заїкатися про якусь церкву – що тут говорити: тяжка справа. Та коли ми забирали фігуру, та молода донька сама запитала, чи можна прийти до нас до церкви. Я був шокований, бо це хіба перший випадок, коли людина сама, без за­охоти й спонуки зі сторони забажа­ла прийти до церкви за всю історію перенесень Матері Божої. Зі мною було також двоє наших сестер-мо­нахинь, що дало свої плюси. Вони ту дівчину, що була відкритішою до них, прокатехизували, дали їй по­читати кілька книжок… Адже вона, як і всі інші, контактів з релігією не мала або, якщо й мала, то поверхо­ві, незначні. Сестрички повчили її про силу і суть Святого Причастя. І та дівчина справді почала ходити до нас до церкви, що є там рідкістю, та ще й у такому молодому віці.

Недалеко по тій же самій вулиці прийняла нас також молода родина: мали четверо дітей, старший хло­пець був у 4-му класі, й сестри-мо­нахині готували його до Першого Святого Причастя. Як виявилося, в тій родині двоє менших дітей (які вже досить великі) були нехрещені. Родина згодилася похрестити дітей, чекають на хресну, якій тяжко при­їхати з Горлівки (бо це на окупова­ній території), але хрещення має від­бутися цього року.

Загалом ми «знайшли» чотирьох дітей віком від 4-го до 7-го класів – трьох дівчаток і вже згадуваного хлопця, яких сестри підготували, й ті прийняли цього року Перше Святе Причастя. Діти прості й сприймають усе щирим серцем, без всяких до­рослих пересудів та забобонів. Деякі приходили до нас на молебень і на­віть молилися вервицю, та вони ще малі, хіба на другий рік, дасть Бог, підготуємо їх до Сповіді і Святого Причастя. Мені розповідали, як одна старша дівчинка, що готувалася до Першого Святого Причастя, прихо­дила додому й розказувала мате­рі, чого її вчила на катехизі сестра. Мама уважно, з широко розплюще­ними очима слухала все, як мала дитина, що переповідала їй доня. Це свідчить про духовний голод в люд­ських душах: хоч їм тяжко прийти до церкви, але душа, створена Богом, все одно тягнеться до Нього й праг­не релігійного знання, духовного життя.

З фігурою Матері Божої ми від­відували також самотніх людей по­хилого віку, яким довелося дожи­вати віку самим. У таких випадках ми пропонували їм посповідатися, бо хтось із них давно сповідався, а хтось і вперше в житті. Пам’ятаю, як занесли фігуру до однієї бабці. Читати вона вже не бачила, тільки слухала. Їй років за 80, вже зовсім немічна, руки тремтять, без палички ні кроку, живе сама. Питаюся: «Ви сповідалися?» У відповідь чую: «Ні­коли». Заохотив до сповіді, поспові­дав, запричащав… І хтозна: може, це вже перше і останнє, бо – «над гробом стоїть». Молитися, казала, буде разом з подружкою, яка ходить до церкви. Сидітимуть на лавочці на вулиці, й вона буде повторювати молитви за нею. Подібних випадків було кілька: люди казали, що спо­відалися не знати коли або взагалі ніколи.

Натрапили ми на одну молоду сім’ю: мама і п’ятеро малих дітей – десь від 1,5 до 9 років. Запитали чисто випадково, чи хрещені вони, й виявилося, що всі п’ятеро нехре­щені. Заохотили, щоб похрестити: хрещення має відбутися наприкін­ці жовтня цього року. За тиждень перед моїм поверненням до Львова (перші числа жовтня) завітали ми з фігурою до однієї 67-річної баб­ці. Вона теж ледве пересуває хво­рі ноги, але зустріла нас привітно. Каже: «Я нехрещена, чи можу при­ймати Матір Божу?» Ми повчили її про основні правди, привезли до церкви, охрестили, запричащали (бо до церкви сама вже не зайде), залишили книжечки, щоб молилася. Сказала, що й дочка її нехрещена, та з дочкою наші стежки не пере­тиналися. Що цікаво, ця старенька відкрито заявляла раніше своїй доч­ці, що дуже бажає охреститися. Ось такі на Сході зустрічаються люди.

Наведені факти – і радісні, і сум­ні водночас. Вони в кричущий спосіб нагадують нам про обов’язок постій­ної молитви за неохрещених, яких в Україні сьогодні сотні тисяч. А про ситуацію в світі нема чого й гово­рити. Нехрещених у світі близько 5 мільярдів! Саме тому Свята Традиція ніколи не відступала й не відступить від своєї позиції щодо неприпусти­мості скорочення Святої Літургії (в даному випадку опускання «Ектенії оглашенних»). Отож, тільки повна й побожно вислухана традиційна Служба Божа наділяє людину всі­єю повнотою ласк, які єдині можуть привести до спасіння.

Так склалося, що в останній день, коли вже мав від’їжджати до­дому, заніс фігуру до останньої хати. Щасливий, що так склалося і що був до кінця перенесення, бо в ці остан­ні дні Мати Божа показала ще одне своє чудо. Мали ми заносити фігуру до одного чоловіка. Зауважили, що був він трохи напідпитку, але мис­лив тверезо, був врівноважений. За­вів мене до жінки, щоб запитати, чи вона бажає приймати, і вони прийня­ли. Згодом я пригадав його. Десь, мабуть, років з п’ять тому, коли пе­ребував там з місіями, довелося мені хоронити сина того чоловіка – дуже молодим помер, похорон був на все село. Наші парафіяни казали тоді, що він атеїст. На похороні я підійшов до вбитого горем батька з наміром дати йому образок, на звороті яко­го були видрукувані молитви «Отче наш» і «Богородице Діво». Хотів за­охотити, щоб молився за сина, але він образка від мене не прийняв, на похороні не хрестився, хоч видно було, що дуже тужить сином, якого втратив. Відказав лише: «Мене вчи­ли так, і я в це не вірю». Це був хіба один з найтвердіших атеїстів, що ще залишилися. І ось минуло кілька літ, і ми знову з ним зустрілися. Жінка його після втрати сина дуже горюва­ла, щодня плакала, не могла знайти спокою, а за півтора року їй відня­ло ноги (пересувається по хаті, але з трудом, на вулицю не виходить). Сам господар розповів, що з ним теж не все було гаразд: почало віднімати ноги (навіть виникла небезпека ган­грени, нібито закоркувалися вени чи щось іще таке). Звернувся до лікаря, а той сказав, що треба ампутувати обидві ноги. Чоловік тоді поїхав до Харкова, до іншого лікаря… Як сам розповідає, коли лежав у лікарні, часто про себе повторював: «Боже, допоможи! Боже, порятуй! Боже, дай, щоб я ще ходив!» І на диво мені вилікували ноги, і ось я ходжу до сих пір». Під час молебню і верви­ці першого й другого дня дивлюсь, а той чоловік сидить разом з жін­кою з книжечкою в руках, повторює молитви й підспівує! Прощаючись з нами, ще частунок дав нам від щи­рого серця і дякував, що ми такі є і так вчимо людей. Я був вражений: з кам’яного атеїста цей чоловік став віруючою людиною, що молиться й просить Бога – і це найбільші чуда ласки, коли Мати Божа навертає лю­дей!

Часто наших священиків запро­шують на похорони майже по всьому Барвінківському районі на Харків­щині, навіть за двадцять-тридцять кілометрів, а то й більше. Право­славні священики, коли хоронять, на цвинтар не йдуть, а все, навіть печатання гробу, роблять вдома, на подвір’ї – самі про себе помоли­лися й швидко поїхали. Можливо, саме через це люди почали більше запрошувати нас. Ми, звісно, покій­ника там до церкви не маємо змоги занести, тому все відправляємо в помешканні (і то на початках нам казали: «Давайтє покорочє!»). Але те, що співаємо на похороні і йде­мо на цвинтар, де продовжуємо від­праву, виголошуємо кожного разу науку (православні батюшки пере­важно цього не роблять), роздаємо образки з видрукуваними молитва­ми «Отче наш» і «Богородице Діво», заохочуємо кожного дня молитися бодай тричі ці молитви – людям по­добається, і вони запрошують нас до себе у дні смутку й журби. Це для нас своєрідна місія, бо хоч ми там не відправляємо, але навчаємо людей молитов, якими можна випросити спасіння, особливо за заступниц­твом Матері Божої.

Одного разу, пригадую, замови­ли на похорон до села десь за 15-20 км від м. Барвінкового, де ми від­правляємо. Туди я їхав уперше, до­роги не знав, тому вирушив раніше. Приїхав завчасу, підходить хтось із родини, я кажу: «Ось приїхав швид­ше, будемо чекати до 12-ої години». А жінка так привітно до мене: «Та ні, ходіть, ми вас радо послухаємо». Виявляється, переді мною котрийсь із наших священиків хоронив там когось, і людям сподобалося, за­пам’яталося, що він говорив їм на проповіді. Це свідчить про те, що люди прагнуть духовної науки, якої немає кому дати, повчити, заохоти­ти, їх того не вчили. Та й сьогодні, за вільної України, там немає так ба­гато засобів, церков і духовних осіб, які могли б тих людей повчити, під­тримати на дусі, просвітити.

Запам’ятався мені ще один по­хорон у с. Друга Василівка Барвін­ківського району на Харківщині. Приїжджаємо з отцем-дияконом Ми­колою, а там хоронять хлопця 24-х років. Лишилася по ньому жінка (зрозуміло, що не вінчана), дитина. Лікарі не могли врятувати його від тяжкого запалення легенів, але не в цьому справа. На похорон зійшлося все село, багато молоді – однолітки, знайомі, з якими навчався чи знався покійний, ті, що живуть у селі, й ті, що приїхали здалека, щоб провести свого приятеля в останню дорогу. В таких ситуаціях родині особливо важко пояснити щось про Божий до­пуст чи Божу волю й дати відповідь на болюче питання, чому Бог забрав їхнього сина. Згадую той похорон через те, що дивлячись на ту мо­лодь, зауважив: хоч вони всі плака­ли й ридали, але по їхніх обличчях було видно, що половина з них спи­вається. Жаль їх… Роздали образки з молитвами – чим ще можна їм до­помогти? Хіба молитися, щоб Боже Провидіння покерувало і врятувало їх для вічності.

Тому, дорогі читачі, дорогі наші вірні, звертаюся до вас від тих бід­них і опущених українців Сходу сло­вами Ісуса Христа: «Просіть госпо­даря жнив, щоб вислав робітників на жниво своє. Жниво велике, а робіт­ників мало». Просіть за добрі й святі покликання до стану священичого й монашого, за ревних духовних осіб, які б працювали для відродження нашого народу, бо коли він духовно відродиться, то Господь благосло­вить його і всіма іншими благами.

Великого пожвавлення в духов­ному житті наших східних парафій, особливо там, де переносили фігу­ру Матері Божої Фатімської, додали традиційні сестри-монахині ЧСВВ Провінції Божого Милосердя, що у Львові, які вже другий рік поспіль навідуються туди в літній період, щоб допомагати на місії найперше своєю молитвою, працею своїх рук, різною підтримкою, згуртуванням дітей, їх заохоченням і навчанням. Так, під час молебню до Матері Бо­жої під час перенесення Її фігури, сестра збирала й катехизувала дітей і навіть дорослих – це дуже слушна нагода для важливого контакту з людьми й прихилення їх до релігії. Треба сказати, що на східних тере­нах люди сестер-монахинь на власні очі у своєму житті ніколи не бачили, хіба що по телевізору. А тут вони – немов ті ангели з неба, тому й став­лення людей до них зовсім інакше: у розмові з ними вони доступніші й більш відкриті.

У м. Барвінковому ми розпоча­ли будівництво традиційної каплиці, маємо там будинок, в якому зараз відправляємо: глиняний, похилий, цього року одна стіна відпала… Коли люди розпитують, де нас знайти, в якому ми приміщенні відправляє­мо, нам самим стає соромно навіть запросити когось чужого туди, на­стільки там нужденно й убого. Дорогі вірні, з вашою допомогою ми залили фундамент і придбали деякі матері­али для подальших будівельних ро­біт. Щиро дякуємо вам за вашу ма­теріальну підтримку місії на Східній Україні й просимо про вашу допомо­гу й надалі. Дякуємо також місцевим жителям, які нас підтримують, нам допомагають. Подяку складаємо не тільки тим, що давали свою лепту, але й тим, котрі духовно, тобто сво­єю молитвою і жертвою підтримують і моляться за навернення Сходу до Бога. Господь Бог і Мати Божа Фа­тімська вам віддячать усотеро. Сла­ва Ісусу Христу!

о. Андрій Коваль, СБССЙ