Як поводитися в церкві

Погляньмо на Голгофту, де се­ред моря терпінь, злості і ненави­сті народу в Серці Бога не було ані краплини гніву, а щонайбільше – Він молиться за своїх розпинателів. У притчі про блудного сина ми бачи­мо Боже милосердя і Божу доброту. Хто ж розгнівав Христа в Єрусалим­ській святині? Його розгнівали ті, які перетворили Божий дім на місце торгів. Така зневага нашого дому гострим мечем ранила Серце Ісуса. Він не міг спокійно дивитися на це, тому сам виганяє торговців з храму. Цей приклад показує нам, яким бо­лючим ударом для Серця Христового є наша зневага Божого дому, навчає нас, як маємо поводитися в церкві. У храмі Бог бажає роздати якнайбіль­ше ласк, а людина, часто засліпле­на гордістю, не в змозі їх прийняти. Не один християнин іде до церкви лише з примусу, немов на страту. До земних справ беремось із задо­воленням, а до справ спасіння душі ставимось легковажно і байдуже. Задумаймось: якби нам випала наго­да йти до короля, як би поводились перед ним – з пошаною і скромністю чи з погордою і зневагою?

Що ж відбувається в церкві пе­ред Царем неба і землі, чи розумі­ємо, куди йдемо і до кого йдемо? Щоразу переступаючи поріг храму, стаємо перед всемогутнім Богом, пе­ред тим, який нас полюбив і помер на хресті з любові до нас – саме про це маємо пам’ятати кожного разу, коли збираємося йти до церкви. Ча­сто впродовж недільного ранку ми клопочемось про марні земні спра­ви, замість того, щоб докласти всіх зусиль аби подобатись Богові.

Св. Амврозій одного разу зустрів дівчину у розкішному вбранні і за­питав її, куди вона прямує? Дівчи­на відповіла: «До церкви». Святий відповів, що судячи із її зовнішнього вигляду, виглядає, що вона зібрала­ся на танці, але аж ніяк не до хра­му Божого: «Грішна істото, оплакуй свої гріхи! Повернись додому і вдяг­ни скромний одяг аби ще більше не зневажати покірного Спасителя». Скільки молодих осіб приходять до святині, щоб привернути до себе увагу. Проте справжній християн повинен пам’ятати, що під час Бого­служіння вся увага має бути зверне­на на престіл, де перебуває Христос. Божий храм – не є місцем демон­страції одягу, принад тіла чи інших примх. Одяг повинен бути скром­ним, чистим та акуратним. Жінці не личить іти в штанах, коротких спід­ницях чи в прозорому одязі. Заміжня жінка заходить в храм з покритою головою в знак скромності і покори. Жінки малюють уста помадою, а не задумуються, де вона залишається, коли цілуємо розп’яття, образ на те­траподі чи Євангеліє? Ідучи до Бо­жого дому, жінці не варто наносити яскравий макіяж, а чоловіки повинні стриматися від куріння і вживання спиртних напоїв.

Часто вірні, запізнюючись, при­ходять на Святу Літургію, коли свя­щеник голосить науку. Багато людей є лінивими: не беруть участі у Служ­бі Божій чи в інших набоженствах, натомість їх цікавлять марні земні справи, і ніхто ані на мить не замис­люється про потреби своєї душі. Ча­сто Боже Слово не зворушує наших сердець, бо ми радо слідкуємо за всіма, хто прийшов до церкви, за­мість слухати науку.

В одній історії йдеться про чоло­віка, який бачив, як під час Служби Божої біля нього диявол записував гріхи, які були поповнені в церкві, бо саме такі гріхи найбільше обра­жають Бога. При вході до церкви ча­сто бачимо свячену воду, яка нага­дує нам, що маємо бути чистими, але коли нашу душу обтяжують гріхи, ми повинні їх оплакувати і якнайшвид­ше поспішати до Св. Тайни Пока­яння. На тетраподі бачимо хрест, з якого сам Христос промовляє до нас: «Подивіться, яким страшним злом є гріх і якою великою є моя любов до вас. Ось Моє поранене тіло, ось Моя голова, увінчана терновим він­цем – це моя безмірна любов до вас привела Мене на хрест, а ви далі не перестаєте Мене засмучувати».

Щоразу, слухаючи науку свя­щеника, ми чуємо про велике Боже Милосердя, яке сповниться на нас, як тільки ми виберемо дорогу пока­яння. Душе християнська, не нама­гайся втекти від Бога у своєму житті! Отець Небесний прагне пригорнути тебе до себе, а ти, як блудний син, все більше віддаляєшся від Нього і потрапляєш у страшну неволю ди­явола. Престіл, на якому щоденно відбувається велика жертва – це нові ясла, це нова Голгофта. Тут Христос знову народжується і знову помирає. Вічна лампа, яка горить, нагадує нам, що Христос кожної миті чекає на нас. Образи святих у храмі покликані щоразу навертати нас на думку про присутність Божу, про покору і терпеливість, про небо. Так само, як дим кадила підіймаєть­ся догори, так наші думки повинні прагнути неба. Перед тим, як іти до храму, ми обов’язково повинні при­миритися з тим, на кого маємо гнів.

До церкви маємо заходити зі страхом Божим, побожно, з вірою, покорою і сокрушенним серцем. На Службу Божу потрібно приходити завчасно, щоб мати можливість при­ватно помолитися. Як тільки заходи­мо до Божого храму, маємо віддати поклін перед Євхаристійним Ісусом. Під час Богослуження в жодному разі не можна коментувати слів свя­щеника чи його науки. Кожен пови­нен мати молитовник і брати активну участь у Службі Божій, а не приват­но собі відмовляти особисті молитви. Знак святого хреста маємо робити уважно і без поспіху. Найважливіша частина Св. Літургії – Євхаристійний канон – тут на слова священика хліб і вино стають Тілом і Кров’ю Спасителя, вірні мають духовно єднатися зі священиком і жертву­вати Тіло і Кров Божого Сина Не­бесному Отцю як перепрошення за свої гріхи і за свої намірення, які хочемо випросити у Бога. До Св. Причастя вірні приступають навколішки, відбувши перед тим Св. Сповідь, або перебуваючи у стані освячаючої ласки. Після Св. Причастя потрібно відмовити мо­литви подяки.

Викорінюймо звичку запізню­ватись на Службу Божу. Батьки, навчайте і виховуйте ваших ді­тей у пошані до храму і побожним вислуховуванням Служби Божої. Навчайте дітей не тільки словами, але й прикладом власного життя. Впродовж усього життя вчімося любові до Бога, наслідуймо чес­ноти Марії: скромність, покору, дух молитви, і тоді відвідування храму в неділю і свято не буде ніколи для нас тягарем. Якщо бу­демо усвідомлювати, до кого йде­мо, тоді будемо поспішати туди з любов’ю і надією на Боже Мило­сердя.

о. Богдан Турчиняк, СБССЙ