Дорога жертви, покути і молитви

Проповідь, виголошена в Традиційній Духовній Семінарії Непорочного Серця Матері Божої Фатімської на свято Святого Священномученика Йосафата 25 листопада 2017 року Божого

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Всечесніші отці, преподобні се­стри-монахині, семінаристи, і на­роде Божий, який сьогодні зібрався в нашій святині на Відпустову Боже­ственну Св. Літургію. Беремо участь у цьогорічній Св. Літургії під осо­бливим натхненням ювілеїв, які ми пережили: 150 років від дня народ­ження єпископа-мученика Блажен­ного Григорія Хомишина, 100 років від дня об’явлень Матері Божої у Фа­тімі і ювілей проголошення святим нашого Святого Священномученика Йосафата. Що маємо просити, про що благати в цій Св. Літургії? А за що віддав своє життя Св. Йосафат, за що в жахливий спосіб був замуче­ний Блаженний Григорій Хомишин, що хотіла звістити нам Пречиста Діва Марія у Фатімі? «Їх можна вря­тувати, але ніхто за них не молить­ся». І тому, дорогі браття і сестри, загальна інтенція нинішньої урочи­стості – спасіння людської душі, спа­сіння наших душ, адже немає нічого найціннішого і найдорожчого у світі за наше спасіння. Вартість спасіння – смерть Божого Сина на хресті. Але чи щасливим є наше життя в наших сім’ях, спільнотах, селах, у містах і в народі, якщо немає миру? Життя без миру виглядає дуже сумно, життя без миру має дуже гіркий присмак. І ми молимось у цій Св. Літургії, про­симо потрібних ласк для нас, миру для України і всього світу.

Хотілося сьогодні застановити­ся над дуже важливим моментом у нашому житті, бо часто чуються на­рікання, які лунають звідусіль. На­рікає священик на своє життя: яке воно тяжке, як люди його не розу­міють; нарікає монахиня на своє покликання: яке нестерпне те мона­ше життя; нарікає вдома чоловік на дружину, а дружина – на чоловіка, нарікають батьки на своїх дітей, зя­тів, невісток, нарікаємо на державу, на народ, а навіть нарікаємо на Цер­кву. Ми бачимо океан незадоволен­ня, людського бунту, знеохочення. А статистика говорить, про те, що роз­падається християнська сім’я. 61% розлучень в Україні! Україна займає перше місце в Європі за кількістю розлучень. Аборти, підлітковий ал­коголізм і все інше.

Чи є якийсь вихід із такої темря­ви? Не хочеться бути песимістом, бо ви прийшли сьогодні на цей відпуст, щоб набратися сил, отримати Боже благословення, прийняти Євха­ристійного Ісуса, але, дорогі браття і сестри, хочу трохи скерувати ваші думки до доброго розуміння життя. Знати життя, прожити його розумно, прожити побожно, прожити так, щоб воно було плідним для нас і корисне для інших. Це не так легко, це, на­правду, велика школа життя, через яку проходить кожна людина, кож­на сім’я, але не завжди ми можемо взяти від того життя те, що добре, те, що нас освячує і веде до Бога, до Царства Небесного.

Все частіше чуємо вислів, що від життя треба брати все, що тільки вдається, не маємо обминути най­меншого гріха, брати участь у всіх життєвих насолодах. І часто-густо, дорогі браття і сестри, ми помиля­ємся, бо слухаємо диявола, який на­мовляє нас брати все, в тому числі і гріх. Але Церква Христова веде нас вузькою стежкою, а не широкими дорогами. Бо та вузька стежка про­вадить нас до воріт Царства Небес­ного, а широка й розлога дорога на цій долині сліз закінчується смертю і провадить у те місце, де плач і скре­гіт зубів. Отже, застановімося, доро­гі мої, сьогодні над жертвою. Чому ми святкуємо так урочисто пам’ять мучеників, які віддали своє життя за Христа і Його св. віру? Але пе­ред тими мучениками був Той, Який дав нам приклад тих страстей, тієї Хресної дороги, тих мук і страждань. Це наш Спаситель Ісус Христос, Предвічне Боже Слово, Непороч­ний Чистий Агнець, Який прийняв людське тіло і став одним із нас. Він приймає великі терпіння і страждан­ня, агонію смерті в Оливному городі, бичування, коронування вінком із тернини, різного роду приниження, фальшиві свідчення своїх ворогів… Та Він мовчить з любові, мовчить терпеливо, не оправдовує себе, а приступає до хреста, цілує його й несе на гору Голгофту. Його терпін­ня і болі були такі великі і страшні, що в Оливному городі він промов­ляє: «Боже мій. Боже, чому Ти Мене покинув?» Ото є мученик, Божий Син, Бог приймає людське тіло, але рівночасно приймає жертву, при­ймає хрест і великі страждання, щоб спасти людину. І та найсвятіша жер­тва буде актуальна до другого Його приходу, коли буде судити живих і мертвих, вона освячує нас. «Не зо­лотом і сріблом ми відкуплені, але дорогоцінною Кров’ю Божого Сина». Невинний чистий Божий Син при­ймає хрест і приймає найбільші тер­піння.

Друга жертва, дорогі браття і сестри, це Пречиста Діва Марія, без плями гріха первородного зачата, невинна і чиста, яка була вірною Бо­гові завжди, яка ніколи не сказала Господові «ні» і навіть у найтяжчих терпіннях, коли стояла під хрестом, завжди казала «так». Вона породи­ла нас, і ми зроджені з тієї найсвя­тішої жертви, бо Марія стала Спів­відкупителькою людського роду. Ми бачимо, якими є плоди тих тер­пінь Матері Божої: Вона стала для нас Матір’ю, була вивищена понад Херувимів і Серафимів, до Неї ми прибігаємо в наших хворобах, бідах і стражданнях, просимо Її о заступ­ництво і порятунок. Тією жертвою стали вифлеємські діти за часів пе­реслідування Дитятка-Ісуса злим Іродом, тією жертвою стали святі апостоли і мученики впродовж 300 років переслідування віри християн­ської в Римській імперії. І та жертва апостолів, їхнє бичування і тортури, зневаги і знущання, розпинання на хресті дали обильні плоди: засліпле­ний народ, який перебував у темряві поганства, отримав Слово Божої іс­тини. І ті звичайні рибалки роблять чудо, якого ми сьогодні не здатні зробити ні через Інтернет, ні через космос. Стільки людей у сьогод­нішній день перебуває в поганстві, безвірстві… А вони босими ногами, в холоді, в терпінні, в болях і страж­даннях ішли від села до села і голо­сили слово Божої істини й розсівали його на Північ і Південь, Захід і Схід. Ото були плоди їхньої жертви, їхньої пролитої крові, їхніх страждань, мук і великих болів! І та жертва, доро­гі браття і сестри, не завершилася з їхнім життям, а продовжується і по сьогодні.

Бачимо ту жертву родинного життя. Яким способом навернула свого сина Августина, чоловіка, све­круху св. Моніка? Прокльонами, не­навистю, злобою, гнівом? Ні. Сльо­зами, ревними сльозами, постом, молитвою. Вона ревно молилася про навернення свого сина, чоло­віка-пияка, про навернення тещі. І та жертва, ті сльози, терпіння і болі св. Моніки дали обильні плоди: син навернувся, чоловік покаявся і зм’я­кло серце її свекрухи. Кому, дорогі браття і сестри, ми маємо завдячува­ти за існування українського народу як нації, кому маємо завдячувати за існування Церкви-мучениці – Гре­ко-Католицької Церкви? Саме їм – нашому Святому Йосафатові, холм­ським і підляським мученикам, муче­никам на Волині і в Умані, у багатьох інших місцях нашої держави. Те, що існує Україна, те, що існує народ, те, що існує наша Церква, завдячуємо саме тим жертвам. Сухим був грунт людських душ, безплідним, на тій землі росла тернина… Йосафат, мо­лодий хлопець, у розквіті сил, зви­чайний чоловік, якому усміхалася блискуча кар’єра купця… За його шляхетність, за його добре серце найбагатший чоловік у Вільні хотів взяти його за зятя. Та юнак, який так вболівав за долю свого народу, бачив терпіння Матері-Церкви при­носить себе в жертву і вибирає тяж­ке, аскетичне монаше життя, ступа­ючи дорогою покути і молитви, він ігнорує кар’єрою, розкошами тілес­ного життя, ігнорує всім, бо бачить, що на цьому світі існує щось вище й шляхетніше, бо бачить свою Церкву, бідну й убогу. Він настільки полюбив Унітську Церкву, що не тільки вчив, не тільки проповідував, але за Неї пролив свою кров, віддав своє жит­тя. То була велика любов, і те сухе зерно і суха земля, зрошена кров’ю Йосафата, кров’ю підляських, холм­ських мучеників, дає обильні рясні плоди – масові навернення до Гре­ко-Католицької Церкви. І так, до­рогі браття і сестри, розвивалася наша Церква, так ширилося Царство Боже. Золотий розквіт нашої Церкви припадає на ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ ст., вона провадить наш народ, по-новому ви­ховує свій народ, з’являються люди, які тверезо мислять, народжується українська інтелігенція, гімназії, які провадять отці-василіяни, заснову­ються католицькі школи, захоронки, сестри-монахині дбають про опіку над народом. Тоді, коли наш народ стає на коліна, Схід і Південь України падає в темряву. Тут, на нашій зем­лі, процвітає Св. Унія. Проте настає, дорогі браття і сестри, 1946 рік. Той рік, коли Бог знову питає, так як пи­тав Петра: «Симоне, сину Йони, чи любиш ти Мене?» – «Так, Господи, ти знаєш, що люблю я Тебе». Але вдруге запитав Христос Петра, який покидав Рим. Петро питає Ісуса: «Де Ти ідеш?» – «Іду, щоби вдруге вмер­ти, бо ти втікаєш від страждань, від терпінь». І так, дорогі мої браття і сестри, в 1946 р. питає Ісус наших греко-католицьких єпископів: «Чи любите ви Мене?» І вони кажуть: «Так, Господи, любимо Тебе». Цьо­го року відзначаємо 150-літній юві­лей Блаженного Григорія Хомиши­на, який довів свою любов до Ісуса Христа своїми муками, терпіннями і стражданнями. Він закінчив своє життя у жахливий спосіб, як муче­ник Христової Церкви. Сьогодні, до­рогі браття і сестри, дехто каже: «А навіщо такі страждання для народу, чим ми прогнівили Бога, щоб наші сини і доньки вмирали на війні?»

Дорогі браття і сестри! Коли пе­реглянемо нашу історію з 90-х років, відколи була проголошена Україн­ська незалежна держава, ми поба­чимо, що це ще не була та правдива держава. Ми побачимо, що українці не мали правдивого розуміння сво­єї історії, то була суха земля, яка не давала для народу плоду. Згадаймо: тільки у 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор 1933 р. геноцидом над українського народу. Проте інші народи, інші держави ви­знали цей факт скоріше за нас. Хіба то був український уряд?! Звичайно, ні! Чому? Тому що в нашій держа­ві було дві сили – антиукраїнська і проукраїнська. У нас, на жаль, досі триває боротьба в народі, який по­требує очищення. Після проголо­шення незалежності ми ще 20 років слухали у Верховній Раді комуністів. Це було жахливо, це було страш­но, ми мали пройти через жертви і очищення. Якби не було жертви Майдану, ми б і далі були кривими, кульгавими і сліпими. Саме та кров на Майдані, кров в АТО має відкри­ти очі українцям – якого вони роду, чиї вони діти. Ми маємо знати своє коріння, і та жертва має дати пло­ди. Можливо, ті плоди з’являться не відразу, але без тієї крові ми були б криві, сліпі, немічні і слабі. Тому ми розуміємо, дорогі браття і сестри, чому Бог вимагає від нас жертви. Якою є ціна жертви, чому Бог до­пускає ці терпіння, чому допускає ті страждання у нашій хаті, родині, і в нашому народі. Проте ми можемо прийняти ту жертву, а сказати «ні». Я хочу жити у світі і для світу, я хочу відкинути терпіння, а користати з усіх вигод земного життя. І це траге­дія, дорогі браття і сестри, трагедія не однієї сім’ї. Бог дає тобі хрест, а ти кажеш: «Ні, я не буду нести його. Я не заслужила на нього». Це не хрис­тиянство, якщо ти не вмієш нести свого хреста в тихості, в покорі сер­ця, з любов’ю, уповаючи на Бога. І так нищиться українська сім’я, укра­їнська родина. І це величезна тра­гедія християнської сім’ї. «Чому?» – спитаєте ви. А знаєте чому? Тому що наша молодь стала розбещеною, не дотримується дошлюбної чистоти. В очах молодої людини шлюб і сім’я, жінка і чоловік – це лише об’єкт для задоволення сексуальних потреб, розбещеності і розпусти. Перед тим, як іти до шлюбу, хлопець і дівчи­на ведуть статеве життя. Це і стає причиною подружньої зради. Адже попередні партнери постійно пере­буватимуть в уяві чоловіка і жінки і труїтимуть їхнє життя. Невже це дрібниця? Невже це дурниця?! 61% шлюбів в Україні розпадаються, бо одне для одного не є особою, з якою поєднав тебе Господь у Святій Тайні Подружжя, а є об’єктом для задово­лення. Оту правду треба говорити. Чистота! Чистота наших дітей пе­ред шлюбом, чисте сумління, чиста душа, чисте тіло – і тоді Боже благо­словення сходить під час Святої Тай­ни, і тоді відроджується нація і на­род. А ті розгнузданість і цинізм, які панують у наших сім’ях, є жахливою руїною, моральною руїною народу. Народ, який не має доброго мораль­ного фундаменту, доброї моральної основи, ніколи не виховає добре своїх дітей. Через брак виховання в родинах ми потрапили у страшне провалля, у гріх корупції, брехні, у гріх занепаду християнської моралі. Над тим треба думати і ревно працю­вати, аби рятувати націю. Але вряту­ється народ завдяки чистим душам і чистому сумлінню.

Трагедія українців у тому, що ми будемо гарно співати в церкві, давати пожертви і будувати хра­ми із золотими куполами, але наша мораль, мораль народу деградує. А найбільше зранена українська като­лицька сім’я, немає католицької ро­дини – немає завтрашнього дня для нації, для народу, для Церкви. Ми бачимо, яким зіпсованим сьогодні є молоде покоління. Чому? Бо наші батьки, маючи четверо, п’ятеро, се­меро, восьмеро дітей, не думали про фітнес-клуби, бари і ресторани (та­ких і не було тоді), а думали про те, як заробити на найнеобхідніше, як поставити дітей на ноги. Звичайно, у вихідний могли й відпочити. Хло­пець і дівчина, які вступали в уні­верситети, і гадки не мали брати у батьків гроші на іспити. Питаю моїх ровесників, чи ми чекали, що мама заплатить тобі за костюм? Багато студентів, які вчилися у Львові, вве­чері розвантажували вагони на вок­залах, а вдень сиділи на парах. Мо­лодь працювала, ми шанували своїх батьків, ми їх любили і цінували. Одна жінка ділилася зі мною своїм минулим: «Прошу отця, як пішла з дому до Львова, жила в гуртожит­ку. Я молилась і просила Бога, щоб дав мені хоч двокімнатну квартиру. Я так хотіла взяти мамцю зі села, щоб вона на старості літ хоч тро­хи гарно пожила. Я переживала за маму, я хотіла для неї кращої долі». А сьогодні ви виховуєте своїх дітей такими егоїстами, що вони від вас витягують останні сили. Мама їде в Італію, Ізраїль, щоб працювати для дитини, щоб заробити для неї гро­шей на навчання, а її чадо ходить по кав’ярнях, по дискотеках, пропускає заняття… Якщо ми не опам’ятаємося, то пропадемо.

Традиціоналіст не той, хто мо­литься по-церковнослов’янськи, бере Св. Причастя на колінах. Тради­ційною є та родина, де виховання католицьке, традиційне, де вчать своїх дітей любити тата й маму, лю­бити бабцю і дідуся, де вчать їх пра­цювати, і сумлінно працювати. Оце є по-католицьки, а те, що ви молитесь по-церковнослов’янськи ще не оз­начає, що у вас традиційна родина. Життя мусить бути християнським, засади моралі мусять бути христи­янські. Тоді ти можеш сказати, що є традиціоналістом-католиком. Ми сьогодні стоїмо перед великим ви­кликом. Що ми пожертвуємо Господу Богові? Чи вмієш ти жертвувати сво­їх дітей, чи морально виховуєш їх, чи дбаєш за їхню віру? А яке сьогод­ні дбання про віру? Тільки й чуєш: «А мені нема різниці, до якої церкви ходити, як молитися. Там, де є цер­ква, я завжди заходжу і молюся». Якщо тобі нема нині різниці, до якої церкви ходити, ти завтра вийдеш за­між за турка, за монгола, за жида, і тобі не буде різниці, якою мовою виховувати своїх дітей, якою мовою спілкуватися, які традиції і звичаї зберігати у своїй родині. Отаке у нас легковажне ставлення до віри, до Бога, до молитви. І все це веде до загальної заглади і пропасті не тільки духовних цінностей, але й цінностей нераціональних і державних.

Якщо ми не маємо любові в серці до Бога, до своєї Церкви, якщо ми не гордимося тим, що є греко-като­ликами, то наша віра дуже літепна. У моєму серці, в моїй душі має бути за­кладена віра мучеників та ісповідни­ків, віра моєї Церкви, яка зберегла мою націю, мій народ, мову, якою я сьогодні розмовляю, культуру, зви­чаї і традиції – за все це я завдячую своїй греко-католицькій вірі. Не збе­регла всього цього ні Автокефальна, ні Московська, ні так звана Київ­ська Церква. А сьогодні спостеріга­ємо один популізм. Філарет всюди їздить, дарує якісь подарунки … то пусте, а зберегла народ Церква Гре­ко-Католицька. Дякуй Богові за те, що належиш до Церкви-мучениці, і навчай своїх дітей у тій вірі, передай ту віру своїм онукам, напоумляй їх, як вони мають жити, як вони мають по-християнськи поводитися, як ма­ють дбати і бути вірні тій Св. Като­лицькій Церкві.

Дорогі мої, жертва має ціну. На жертві, яку принесеш Богові й по­кірно візьмеш хрест у своїй хаті і родині, буде спочивати Боже благо­словення. Завдяки жертві св. Моніка отримала благословення і навернен­ня свого сина і свого чоловіка. І ти, якщо терпеливо візьмеш свій хрест, якщо візьмеш вервицю в руки і бу­деш молитися, просити витривало, зі сльозами: «Мати Божа, рятуй мою сім’ю, рятуй моїх дітей, рятуй мою родину, мій народ, мою Церкву», – то Мати Божа ніколи тебе не опу­стить. Заохочую вас, дорогі браття і сестри, в цей світлий празник Св. Мученика Йосафата відродитися духовно. Ядром народу і Церкви є сім’я, нема сім’ї – не буде Церкви, буде пустка. Церква буде, але не в нас, деінде. І та пустка (як бачимо в Європі) – це спустошення, моральне опущення, занедбання. І тому за­охочую вас всіх до такої посвяти, до такої жертви, до ревної молитви за добре виховання у наших родинах.

Я звертаюся до тебе завжди, хлопче і дівчино: не шукай собі су­путника свого життя на дискотеках і в барах, ти не знайдеш там доброї дівчини, ти не знайдеш там доброго хлопця, не знайдеш, бо для родини потрібен господар, тато, люблячий батько і вірний чоловік. Для хати, для родини потрібна вірна дружина, господиня, любляча мама, яка дбає за сім’ю. Дитино, в барі, на дискотеці не знайдеш нічого доброго. Якщо то гультяй, втікай від нього, сотою до­рогою обминай його, не хвилюйся, що тобі 23 і ти мусиш вийти заміж. Радше чисте життя провести в дівоц­тві, ніж вийти заміж за розпусника і все життя мучитися і плакати. Тому, дорога молоде, обирай собі пару із твого оточення, але й пам’ятай, що і в тому оточенні є різні люди. До­бре дивіться, з ким зв’язуєте свою долю, дорогі мої діти, бо життя про­жити – не поле перейти. Моліться, відмовляйте дев’ятниці до Матері Божої і просіть у неї доброго побож­ного чоловіка, добру побожну жінку, з якою можна створити християн­ську католицьку сім’ю. Це не легко, але від вас, молоді хлопці і дівчата, залежить наша Церква, доля нашо­го народу і нації і твоє життя. Тому прошу вас, батьки, звертайте на це увагу, хай щоденна молитва буде в наших сім’ях, наших родинах. І ви, молоді, не нехтуйте своїм покликан­ням, не нехтуйте. Чуєш покликання, чуєш, що кличе тебе Бог – бери свій хрест так, як Йосафат, і йди, бо не­має більшої посвяти, як пожертвува­ти себе Богові, Церкві і своєму наро­ду. То нелегке життя, воно вимагає багато труду, терпіння і страждань, але воно благословенне і щасливе. Хочеш бути доброю мамою, жінкою – молися. І ви, батьки, моліться за своїх дітей, не просіть для них ба­гатства, не просіть для них навіть вищих шкіл, а просіть Божого благо­словення. Бо якщо немає життя, то й та школа, вища освіта немає жодної вартості. Просіть одного в Матері Бо­жої: «Мати Божа, прошу Тебе, піш­ли таку людину для мого сина, для моєї доньки, моїх онуків, щоби вони жили по-християнськи – з Богом і для Бога». Тому й сьогодні в тій мо­литві ми просимо за наші родини, за нашу молодь, щоб вона не відійшла від Церкви. Адже нічого гріха таїти: багато з вас відходить, бо зв’язують­ся з безбожником, пустою людиною. Минає час – і вже вас немає в церкві на молитві. Так починається руїна родинного життя. Тому просімо на­шого Св. Йосафата: «Рятуй нас і ви, всі святі мученики нашого народу, рятуйте нас, рятуйте нашу Церкву від пропасті і заглади». Амінь.

Слава Ісусу Христу!

о. Василь Ковпак, СБССЙ