Перед тим, як іти до вівтаря, тисячу разів подумай, чи добрий твій вибір

Проповідь виголошена під час Служби Божої у храмі Свв. Верх. Апп. Петра й Павла
на свято Собор Пресвятої Богородиці

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Христос ся раждає!

Дорогі браття і сестри, в ті світлі, празничні урочистості переживаємо, направду, різдвяні морозні зимові дні. У розважаннях і роздумах про ту велику подію, яка змінила історію світу, яка змінила саму людину, від­крила не тільки її очі, але й серце, змусила замислитись, для чого ми живемо, яка наша остаточна мета. Сьогодні другий день різдвяних свят Свята Мати Церква подає нам до наслідування Пресвяту Родину – Ісуса, Йосифа і Марію. Наші очі звернені на Йосифа і Марію. Маємо розбіжності між Католицькою Церквою і протес­тантською. Чи добре робить Като­лицька Церква, що так глибоко по­читає Матір Божу і Св. Йосифа? Про­тестанти, навпаки, майже не звертають уваги на Марію і Йосифа. Постає питання: хто перший отримав вістку про воплочення Божого Сина? Ма­рія. То ангел привітав її тими слова­ми: «Аве Марія!». Радуйся, благо­датна Маріє, бо Ти знайшла ласку в Бога. Отець Небесний поглянув на Тебе, Він вибрав Тебе з мільйонів жі­нок, які жили на світі. То Вона отри­мала ласку Благовіщення, то під Її серцем оселився Сам Бог. Бог поселився в утробі Марії. Ким стала Ма­рія? Матір’ю Божого Сина. Ким стала Марія? Богородицею. Вона породила Бога-Слово, через Неї ми побачили Ісуса, яко Спасителя й Відкупителя людського роду. Ким є Марія? Вона є аркою, Вона є Ковчегом Нового За­віту. А яку силу мав Ковчег Старого Завіту? Пригадаємо: у Ковчезі Ста­рого Завіту були найцінніші скарби – манна, жезл Арона й таблиці За­повідей Божих. Яку силу мав Ковчег Завіту? Коли ізраїльський народ пе­рейшов через Йордан і прийшов до великого міста Єрихона, Господь Бог промовив до ізраїльського народу: «Сім днів маєте ходити з Кивотом Завіту біля мурів того міста». І сьо­мого дня, коли перейшли ізраїльтяни з Ковчегом і затрубили в труби, величезні мури Єрихона впали й народ захопив місто. Дорогі браття і сестри, Вона у своєму чистому ді­вочому лоні укрила Богочоловіка. То Слово сталося Тілом, і Слово взяло тіло від Неї, чистої непорочної діви­ці. І так як Бог творив чуда через Ковчег Завіту, так і ми у всьому світі маємо багато відпустових місць, до яких спішить народ і молиться до Матері Божої. Чому ми її прославля­ємо, чому ми молимося до Неї? Тому що Вона сказала: «Це бо від нині всі покоління будуть мене називати Блаженною». Чудо в Кані Галилей­ській сталося завдяки Пречистій Діві Марії. То Вона завжди спішить до своїх дітей. Так як Бог є нашим От­цем, так Мати Божа є Матір’ю хрис­тиянського світу. Тому ми і почитає­мо Марію, возвеличуємо і прослав­ляємо Її, молимося до Неї, просимо в Неї заступництва. І так, як у світі, в якому живемо, є щасливі діти, які мають маму і тата, а є сироти без мами, така різниця між католиками і протестантами, які є сиротами, не зі­грітими материнським теплом. Чому вони сироти? Тому що кажуть: «Бог є нашим Батьком, але не кажуть, що Марія є Мамою». Отже, якщо дитина має тільки батька, то вона – напівси­рота, а ми не хочемо бути напівсиро­тами, бо ми кажемо, що Бог є нашим Батьком, а Марія, яка є Матір’ю Ісу- са, який називав Її мамою, є також мамою кожного християнина, охре­щеного в ім’я Пресвятої Тройці. Тому ми хочемо мати маму так, як маємо Отця Небесного – Пресвяту Тройцю – за Батька. Такою є наука Св. Ка­толицької Церкви: Марія є матір’ю Христа Спасителя, Мати Божа є та­кож і нашою мамою, до якої ми мо­лимося, просимо, звертаємося за опікою і порятунком. Сьогодні, до­рогі браття і сестри, день християн­ської родини, другий день різдвяних свят – Ісуса, Йосифа і Марії. Це були Божі плани. У Божих задумах було сотворення чоловіка й жінки. Бог поблагословив першу сім’ю, першу родину в Едемі: «Плодіть, множіться, володійте землею». Так перша хрис­тиянська сім’я отримала Боже благо­словення й під час кожного вінчання священик повторює слова «що Бог з’єднав, людина хай не розлучає». Завжди є той, хто проти Бога, а той, хто проти – це диявол. Він завжди хоче того, що Бог благословляє, там, де Господь зсилає свою ласку, дия­вол входить і прагне знищити Божі плани й Божий лад у всьому світі.

Живемо в дивних часах: нас хочуть переконати, що сім’я це не тільки чоловік і жінка, а сім’єю може бути чоловік із чоловіком, сім’єю можуть називатися дві жінки. Нам сьогодні нав’язують нову менталь­ність, яка не сумісна з наукою Церк­ви Христової, яка не погоджується з планами Божими, із задумом Творця. І це – трагедія, і це, дорогі браття і сестри, велика руїна християнської родини. Диявол завжди виступає проти задумів Творця, проти Божих планів. Він хоче знищити святість родини. Диявол переконує, що ро­дина – це лише своєрідний договір, контракт між особами і немає жодної перешкоди, щоб цей контракт легко розірвати у випадку, якщо одного чи обох партнерів щось не влаштовує. І це трагедія. Я не осуджую нікого, я просто хочу застерегти всі родини, особливо молоді. Пам’ятайте: ви йдете до шлюбу, складаєте присягу, повторюєте такі слова: «Так мені, Боже, допоможи в Тройці Святій Єдиній». Священик благословляє і промовляє: «Що Бог з’єднав, люди­на хай не розлучає. Що це означає? Кожна християнська родина, чоло­вік і дружина, мають думати, як збе­регти присягу, як зберегти вірність присязі супружій. Це основна мета, проте диявол каже: «Не думай, як зберегти те, що святе. Що таке при­сяга?! Ти подивися: чоловік п’є, б’є тебе, він не господар, навіщо тобі нести той тягар?» Чоловікові диявол шепче: «Твоя жінка хвора, ти моло­дий, потребуєш сексуального життя. Для чого тобі той тягар?» І тоді чоловік чи жінка не керуються тим, що святе, тим, що Боже, тим, що вічне. Вони керуються своїм тілом, своїми забаганками чи похотями тіла. «На­віщо тобі той чоловік, – нашіптує злий дух, – він тебе не забезпечує матеріально, не приносить достат­ньо грошей, не може забезпечити сім’ї, вижени його геть». Диявол ак­центує не на святості подружжя, а на тілі, на речах матеріальних. І це велика проблема, бо те, що святе, ми відкидаємо, не прикладаємо зу­силь, щоб зберегти родину, вірність присязі, а радше намагаємось дого­дити нашому тілу й шукаємо різних оправдань для себе. Є винятки, але з тих розлучень один чи два відсо­тки мають поважну причину, а в усіх інших випадках причиною є розбе­щеність людської особи. Уявімо собі: сьогодні війна, і той вояк, який скла­дав присягу на вірність Батьківщині, кидає зброю й каже: «Мені погано, я їду додому». Як ми назвемо того вояка? Дезертир. Їдуть поліцейські, які присягали на вірність народу, давали клятву охороняти людське життя і спокій, але, побачивши бій­ку, замість порятувати людське жит­тя, вони втікають з місця події. Як назвемо їхній вчинок? Звичайно, по­рушенням присяги. Держава віддає таку людину під суд, під трибунал. А ми собі так легко знаходимо оправ­дання, щоб розірвати шлюб без вся­кої на те причини. «Я закохався, я знайшов другу любов, третю, деся­ту… Я бідний і так далі. «Ось з цією людиною я буду щасливий». Але ви­никає зустрічне питання: «Але чи ти в Небі будеш щасливий?» Погляньмо на стаєнку у Вифлеємі. Бачимо Пре­святу Родину. Що пережила та ро­дина, скажіть мені? Місця шукали. Чи Марія докоряла Йосифові, що він поганий чоловік, бо не забезпечив умов для народження дитини. Чому вона мала народжувати в таких жах­ливих умовах?! Ні, вона не нарікала на Йосифа. Марія вчить пам’ятати слова присяги: «Обіцяю тобі вірність, любов, чесність по всі дні аж до самої смерті».

Перед тим, як йти до престолу, до вівтаря і складати присягу, сто, тисячу разів подумай, чи ти вибра­ла того, з яким думаєш провести все своє життя, чи це та особа, чи будеш їй вірний (на), чи будеш лю­бити за всяких умов? Ти згідна (згід­ний) на вірність? Тому то є поважна справа, не можемо, дорогі браття і сестри, нехтувати святим шлюбом. Навіть якщо шлюб є вдалий, кризи неминучі. Я завжди наголошую мо­лодим: у родинному житті не може бути «твоє», «моє» життя. Постій­но пояснюю, зустрічаючись з моло­дими сім’ями, що жінка чи чоловік, мама чи тато замість займатися ді­тьми, замість спілкуватися, «ведуть розмови» у Фейсбуці, бо там у них 100-200 друзів. «Не чіпай мене, я коліжанці не відписала, я маю там листа чи повідомлення», – заявляє чоловікові дружина. Ким для тебе є родина? Інтернет? Мобільний те­лефон? Чи потребує твоя дитина уваги, живого спілкування? Скільки через Інтернет, через різного роду соціальні мережі, в яких ви зареєстровані й марнуєте там дуже багато часу, розпадається християнських родин? Знайомитесь один з одним, і всякий бруд, всяка глупота і нечи­стота, розпуста, яка йде з того, за­тьмарює ваш розум. Ти маєш жінку чи чоловіка перед собою, ти маєш своїх дітей, які потребують твоєї уваги, які потребують твого теплого слова, твоєї підтримки і твоєї праці. А диявол каже: «Ні, там, в соціальних мережах, твої друзі, твої прияте­лі, з ким тобі приємно спілкуватися». Це твоя сім’я?! Які сім’ї будуємо?! На яких засадах будуємо?! Катастрофа! Так, то поважна катастрофа ниніш­ніх часів, бо люди марнують час на глупство. Чому ти маєш пароль і жін­ка не може ввійти на твою електрон ну пошту? Що означає поняття «мій простір»? Хочеш мати свій простір – не одружуйся, не виходь заміж, живи собі вільним життям у твоєму просторі. Але якщо ти вже одружив­ся (вийшла заміж), є християнська родина, яка має засади і обов’язки, шлюбні обов’язки. Ти біжиш на бал­кон, бо тобі хтось зателефонував? А чому ти не можеш поговорити перед дітьми чи перед дружиною? Чому втікаєш, аби відписати есемеску? Що то за родина?! Куди йдуть такі родини, що їх чекає у майбутньому?! Дорогі мої браття і сестри, диявол – дуже хитрий, він хоче знищити ро­дину й розбити її. Звичайно, якщо нема мами й тата, то нема і відпо­відного виховання дітей. Бо там, де є син, там потрібен тато, його рука, поміч, слово, розрада, порада. Ніко­ли не піддавайтесь спокусам дияво­ла, ніколи. Ви, молоді, коли йдете до шлюбу, добре подумайте, чи та особа вихована в християнському дусі, чи її життя будується на засадах хрис­тиянської моралі. Все беріть до ува­ги. Не тільки авто, гроші чи великий гаманець і велика вілла. Ти обирай людину, з віллою не будеш жити, з авто також. Будеш жити з людиною. Для того треба добре пізнати один одного, треба пізнати, чим «дихає» та людина, чим живе, чи дійсно змо­жете бути разом і в радості, і в смут­ку, в горі й у печалі? Можна прожи­ти, і є такі сім’ї, які живуть і 50 років разом і 60, які разом пережили все. Ідеальних сімей нема, але коли один одному вміє поступитися, один одно­го вміє потішити, підтримати, виба­чити, змовчати, тоді в такій сім’ї за­вжди буде лад. І звертаюся до всіх: не входь у чужу сім’ю. Якщо знаєш, що той чоловік мав сім’ю і дітей, не виправдовуй себе тим, що вони роз­лучилися. А може через пару років вони б зійшлися, а може подорослі­шає, опам’ятається й повернеться до родини. Навіщо входиш у чуже жит­тя?! Навіщо розбиваєш чужу сім’ю?! Ти дівчина, шукай собі хлопця, ти хлопець – шукай дівчину. Чому за­бираєш шанс у сім’ї, яка нині терпить кризу?! А може, Бог поможе – і вони зійдуться, і все в них налагодиться. Чому входиш у чужу родину?!

Я знаю, що для когось моя мова є суворою, що багатьом з вас не по­добається, але, дорогі мої, ми не можемо так далі жити. Якщо нічого не міняти, то наше життя стане пуст­кою, бо все руйнується: душі, сім’ї, народ, нація. Нація гине. Бо ядром держави, ядром нації є сім’я. Чому? Інтернети і все інше вам дітей не ви­ховають. Сім’я – тато, мама, чоловік, жінка – це ядро, це основа і фунда­мент, фундамент народу, фундамент держави, наше майбутнє, майбутнє нашого народу. Звертаюся до родин, які переживають кризу. Зрозумійте: криза – не вічна, вона тимчасова. Інколи треба просто пережити, по­чекати, змовчати, просити, молити­ся, молитися за сім’ю. І ви, батьки, не радьте своїй доньці розлучатися. А радше беріть до рук вервицю й мо­літься за зятя чи невістку, за сина чи доньку, просіть у Бога ласки і благословення. Не завжди маємо силу, не завжди ма­ємо мужність і відвагу у цій боротьбі, дорогі браття і сестри. Це важко, але мож­ливо.

Просімо сьогодні о Боже Благословення, просімо о Божу опіку Пресвятої Роди­ни – Ісуса, Йосифа і Марії – для наших християнських родин, просімо, щоби Бог і Пресвята Родина із На­зарета допомогла нашим родинам. Часто незгоди в родині називаємо кризою, але, насправді, це не так. Немає, дорогі браття і се­стри, кризи. Просто людина стає холодною, черствою, і любов у серці згасає. Але любов, яку дає Бог у Святій Тайні Подружжя, ніколи не може згаснути, вона може трохи охолонути. Але коли ми йдемо до Бога, коли просимо в молитві, то вона знову відроджується. Проте ми часто плутаємо ці речі: сексуальну любов, любов тілесну й Божу чесноту. Знаємо, що є три Божі чес­ноти – віра, надія і любов. Тому зичу всім нашим ро­динам Божої опіки, щедро­го Божого Благословення, захисту Пресвятої Родини із Назарета, збережіть свої сім’ї, пам’ятайте, що це – найцінніше. Я чув у спові­ді різних людей, багатьох відпроваджував до вічнос­ті. І щаслива, направду, та сім’я, яка прожили життя і свідчить: «Так, отче, все в житті було. Не було раю в хаті, але ми зберегли свою родину. Є діти, онуки – і ми щасливі». І це, справ­ді, велике щастя. Зберегти святість своєї сім’ї, зберегти святість своєї родини, збе­регти для дітей тата, маму – це велике і святе. Вмій­те, як каже апостол Яків, зносити тягарі один одно­го, допомагайте і потішайте один одного, підтримуйте один одного в житті, і Бог ніколи вас не опустить. Амінь.

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Христос ся раждає!

о. Василь Ковпак,
Генеральний настоятель СБССЙ