Правдивий католик мусить бути традиціоналістом

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Св. Папа Пій Х, який понтифі­кував перед Першою світовою вій- ною, в одному своєму посланні ска­зав: «Правдивий католик мусить бути традиціоналістом». Читаючи ці слова, я подумав: «Невже сто років тому існувала ця проблема?» «Прав­дивий католик мусить бути тради­ціоналістом…» Хто такий традиціо­наліст? Це той, що зберігає Тради­цію. А що ж таке «Традиція»? Свята Мати-Церква навчає, що в загаль­ному Традиція – це вся наука, дана нам Ісусом Христом, передана нам апостолами і яку Католицька Церк­ва зберігає по сьогоднішній день. Та сама Традиція в широкому значенні подає нам, які книги були в Свято­му Письмі, від Св. Традиції ми маємо Святе Письмо. Традиція у вужчому значенні – це усне переказування об’явленої науки. Традиція письмо­ва – це частина всього, яку списали апостоли в Святому Письмі Нового Завіту, тобто те, чого навчав Хрис­тос. Проте не можна казати, як бага­то протестантів, що в Святому Пись­мі міститься вся наука Ісуса Христа, бо вся їхня помилка в тому, що вони приймають тільки Святе Письмо. Хоча в самому ж тому Святому Пись­мі вказується, що воно не містить усього об’єму, скарбу, усієї науки, яку Христос дав нам, передав через апостолів, апостоли – учням і так далі і яку донині зберігає Католиць­ка Церква. Та й Йоан Богослов, один з наулюбленіших учнів Ісуса Хрис­та, говорить: «Є багато чого іншого, що сподіяв Ісус. Та якби те все по­одинці записати, то навіть цілий світ не вмістив би написаних книг» (Йо. 21, 25). У своєму листі до вірних він пише так: «Чимало маю до вас писа­ти, та не хотів на папері й чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити» (2 Йо. 12). Як бачимо, Святе Письмо само засвідчує, що не містить усієї науки Христової, її містить Традиція, тобто практика усного переказування віри з уст в уста, яка відбувалася за принципом: бережіть її, бо це – Христова наука, і передайте її, нічого не додаючи і не змінюючи, іншим.

Святе Письмо несе, можна ска­зати, маленьку частинку. Воно є під­твердженням, так, але цілості воно не має. Візьмемо ще один приклад. Суботники особливо закидають нам і кажуть: ви святкуєте неділю, але в Святому Письмі нема слова «не­діля». Справді, слова «неділя» у його буквальному розумінні там не­має, але це не означає, що ми має­мо святкувати суботу. Ісус Христос воскрес першого дня після суботи. Перший день після суботи – це не­діля. І апостоли після Воскресіння збиралися на молитву, на ламан­ня хліба, тобто Євхаристію, Службу Божу першого дня після суботи, бо Христос уклав нову жертву, жертву Самого Себе для примирення людей з Богом і уклав Новий Завіт. Отже, оскільки існує Новий Завіт і Нова Жертва, на честь Воскресіння Хрис­тового, через яке і ми маємо життя вічне, бо Христос Сам дав той при­клад і дає нам, щоб ми так само во­скресли, апостоли почали святкува­ти день святковий не в суботу (за жидівським звичаєм, як у Старому Завіті), а в неділю. У Святому Письмі про це ніби не сказано, але про це широко свідчить нам Св. Традиція.

Тут слід зауважити, що Тради­ція – це насамперед наука Церкви. Багато хто, навіть серед наших вір- них, боронячи Традицію, можли­во, розуміє її як традиційні звичаї Різдва, Великодня чи навіть цер­ковні звичаї. Але це не є властиво Традиція, це суто наука, джерело об’явлень: звідки я знаю свою віру, звідки черпаю її, звідки, кожен з нас живе нею. І саме Традиція, ще раз повторюю, це наука Церкви, наука віри, яку передали апостоли, і ця наука віри була закрита зі смертю останнього апостола. Після смерті останнього апостола Йоана Богосло­ва об’явленої науки більше нам не дано. З його смертю, можна сказати, об’явлення набрало своєї повноти. І тепер Католицька Церква не вигадує чогось нового, а наприклад, коли Вона проголошує догми віри, то про­сто бере той скарб і те, чого навчали апостоли й що передавалося усно, і подає вірним. Святий Іриней у сво­єму трактаті «Проти єресей» пише: «Сотні років усі народи були вірними Христові без знання Святого Письма і тисячі Святих Мучеників проливали свою кров за правдивість Христової віри, котру пізнали тільки з живого слова Святої Традиції, бо ця Тради­ція мала завжди авторитет Божий у Святій Церкві».

Святе Письмо поширилося аж після переслідувань, які закінчились на початку ІV ст. І тому бачимо, що Традиція має властивість Божого ав­торитету, бо якби навіть не було Свя­того Письма по сьогоднішній день, наука віри Христової не пропала б, вона була б правдивою і тривала б донині. Таким чином, бачимо, що на­віть самої науки Традиції досить для зберігання віри. Отже, правдивим католиком є той, хто зберігає саме традиційну науку Церкви і нею живе. Зауважмо: правдивим католиком є той, хто зберігає святу науку, якої завжди і по всі віки вчила Церква, передаючи від століття до століття, і більше нічого. Уточнимо: католиком є той, хто зберігає ту науку без змін, ту, яка передалася нам, тобто він є традиціоналістам. Саме це Папа Пій Х і мав на увазі, говорячи, що прав­дивий католик є традиціоналістом, бо має святий обов’язок зберігати науку, яка завжди була в Церкві. Слова «католик» і «традиціоналіст- католик» – це слова-синоніми з од­наковим значенням.

У Католицькій Церкві не може бути зміни науки, не може бути так, що, скажімо, через десять століть хтось захотів голосити нову науку, яка навіть не узгоджується з попе­редньою. Ні я, ні єпископ, ні Папа, ніхто не має права чогось нового вигадати, він має тільки передати, краще роз’яснити те, що йому було передане, щоб люди краще зрозу­міли, й запалити їхнє серце, щоб вони жили нею, тією наукою, а біль­ше нічого. Але чому ж Папа ще сто років тому казав і наголошував, що правдивий католик мусить бути тра­диціоналістом? Хіба є католики, які не зберігають науки? На жаль, так. Є католики, котрі, можна сказати, не зберігають католицької науки, що її Церква завжди навчала і яку по­давала саме Традиція. І якраз саме ті, хто порушував ту традиційну на­уку Католицької Церкви, яка була у V, Х, ХV, ХІХ, ХХ століттях, яка не співпадала, а перечила минулим по­колінням, попадали в єресь, блуд. Погляньмо на це і переконаймося на прикладах історії.

У ІV ст. християнство спіткала найбільша єресь після десятиліть переслідувань – аріанство. Красно­мовний священик Арій, взявши пару цитат зі Св. Письма, почав навча­ти: «Ось тут говориться, що Хрис­тос не є Правдивим Богом. Він є просто людиною з якимись над­звичайними дарами, чудодійною силою, але Він проста людина». І уявіть собі, дорогі мої, тоді була Римська імперія, яка хоч була по­ділена на Західну і Східну, але займала цілу Європу, навіть наш Крим також був у володінні Рим­ської імперії; Мала Азія, Африка, великі території... А найбільше аріанство поширилось у Східній імперії, майже всі, більшість були під впливом вчення Арія, яке ви­знавало, що Христос є тільки лю­диною, не Богом. Одним з тих, хто боровся за божество Ісуса Христа і правдиву науку, був Св. Гри­горій Богослов, він перебував у Константинополі, який тоді хотіли назвати другим Римом, у столиці Східної імперії. Майже мільйонне місто, де був патріарх, митрополи­ти, єпископи, маса духовенства, попало в аріанство. І лише Св. Григорій Богослов, один-єдиний у тому місті зберігав правдиву віру. У нього не було багато послідов­ників, він не мав навіть церкви як такої, тому зробив церкву з хати своєї сестри і там проповід­ував, там навчав, боровся, боро­нив ту правду віри, якої навчали Христові учні і яка потверджена в Святому Письмі, яку подавала Св. Традиція, що Христос є Бого­чоловік. І що сталося? Скликаний Нікейський Собор проголосив, що Христос є Богом і людиною в од­ній особі – Богочоловіком. Усі, які трималися єресі Арія та Македонія (який відкидав божественність Свя­того Духа), тобто нового мислення, не потвердженого Традицією, пішли хибним шляхом, попали в блуд, а витривали ті, які зберігали традицій­ну науку перших віків.

Згодом, у часи, наприклад, т. зв. іконоборства (VІІ–VІІІ ст.) казали, що не можна почитати ікон, образів. Знаємо, що й сьогодні не бракує іко­ноборців, а саме – різного роду про­тестантських сект, які кажуть, що ми, католики, мовляв, поклоняємося божкам, поробили собі божків. А в ті віки були великі переслідування, ба­гато хто, навіть єпископи, викидали образи, палили їх… Але минув час і виявилося, що, як навчає Традиція, – були над Кивотом Завіту Херуви­ми ще в Старому Завіті, була хустка Вероніки – відбиток Обличчя Ісуса Христа, навіть Св. Лука, як знаємо з Передання, малював образ; у ката­комбах знаходимо розписи, на яких Ісус Христос зображений на Тай­ній Вечері, і багато інших фресок, а опісля навіть великі чуда діяли­ся на образах різних століть. Святі Отці, зібравшись на Собор, заявили, що почитання образів не є єрессю, бо ми не божків почитаємо в тих об­разах, але Церква вживає посвячені речі для того, щоб тілесній людині, яка все сприймає через п’ять орга­нів відчуттів, було легше підносити свого Духа до Бога, до неба, щоб їй краще було молитися. З цією метою Церква споконвіків вживала ті зо­браження, щоб людина могла краще зосередитися, краще прославляти Бога. Але витривав і зберіг правдиву віру той, хто зберігав передану на­уку, яка походила з перших століть християнства. А той, хто дослухався до вигадок, що суперечили цій на- уці, попав у єресь і, можливо, втра­тив вічність. Наприклад, у нашому Новояворівську є церква, не знаю, як воно там було, але запросили пасто­ра п’ятдесятників, щоб проповідува­ти в церкві (що є взагалі нонсенсом). Прийшли й вірні-п’ятдесятники – так званий екуменізм робити. Побачили там образи і закричали голосно: «То божки! Ви божкам покланяєтеся!» Це дуже сумно, це один з наслідків модернізму, про що будемо говорити пізніше.

Великий блуд вчинили право­славні. 1054 р. патріарх Константи­нополя Михайло Керуларій у своїй великій зарозумілості сказав: «А що там Папа навчає! Що там Католиць­ка Церква з Риму! Ми тут правильно розуміємо, правдивіше». І почав ро­бити закиди проти Св. Духа, проти науки про Чистилище, про обрядові справи – одне слово, не підкорився Святій Вселенській Церкві і через гордість упав. Той поділ від 1054 р., як знаємо, триває аж по сьогодніш­ній день.

Ще один цікавий випадок з цер­ковної історії. У 1439 р. на Флорен­тійський собор (перший і єдиний раз) зібралися всі православні па­тріархи і представники Папи, це був католицький Собор. Православні з’їхалися дискутувати з католиками, чи наука Католицької Церкви згідна з наукою Святих Отців. Святі Отці – це спільна основа як для католиків, так і для православних: і вони, і ми ви­знаємо їхні висловлювання про віру і Церкву, їхні твори. В результаті тієї дискусії врешт-решт, усі дійшли ви­сновку, що католицька наука згідна з вченням Святих Отців, тобто з Тра­дицією, з традиційною наукою пер­ших віків. Проте навіть і тоді серед тих десятків православних єпископів разом з патріархом Констатинополя, митрополитами знайшлися злої волі два єпископи, які вперлися і сказа­ли: ні, ми проти єдності з Католиць­кою Церквою. Після чого православ­ні ієрархи сказали до своїх же братів: «Але ж Св. Йоан Золотоустий казав так і так. Казав чи не казав? Васи­лій Великий вчив так чи не вчив? Що апостол Петро є головою апостолів, що Папа має першенство і т. п. Чи навчає так Католицька Церква, як Св. Отці? Навчає. Тоді приймаємо єдність». За багато століть це був один такий клаптик, один острівець такої єдності, коли християни східні й західні об’єдналися і не було поді­лу між католиками і православними. На превеликий жаль (можливо, то такий допуст Божий), це не тривало довго і не ввійшло в життя народів, тому що російський цар сказав «Ні!» і силою не прийняв унію. Але факт залишається фактом: православні патріархи і єпископи після дискусій зійшлися на одній думці – Католиць­ка Церква донині подає науку згід­но зі Святими Отцями, тобто ту, яка існувала в перші віки християнства. Ми повинні бути єдиними. Все. І це є великим доказом сьогодні різним ієрархам Православної Церкви: хай би відкрили ту історію й почитали… То колись ви були мудрішими, ніж тепер, і визнали правду за Като­лицькою Церквою? То чому тепер не приймаєте католицької науки, науки Святих Отців, і чому не бажаєте єд­ності з Католицькою Церквою?

Згодом і протестантизм також відкинув Традицію. Рівно 500 років тому Лютер сказав: «Я розумію Свя­те Письмо краще за Папу, краще, як навчає Католицька Церква. Мені Дух найкраще говорить». І сьогодні на­віть у нашому Львові можна побачи­ти різні бігборди: «500-літній ювілей Реформації. Лютер приніс велике добро для Європи» і т. д. А що він доброго приніс, дорогі мої? Будучи католицьким священиком, він ще вірив спочатку в Євхаристію і від­правляв Службу Божу, потім заки­нув Службу Божу, оженився і навіть, можна сказати, не був повноцінним провідником пастирства, бо його по­глинули побутові турботи, подружні обов’язки. Коли рідна мама, перебу­ваючи на смертному ложі, запитала його: «Мій сину, в якій вірі мені кра­ще помирати – в твоїй новій вірі чи в католицькій?», бідний Лютер, той нещасний чоловік, відповів: «Мамо, в моїй вірі легше жити, але помирати краще в католицькій вірі». Чому він так сказав? Бо в протестантській вірі не треба постити, не треба покутува­ти за гріхи, там достатньо віри: чим більше, казали, грішиш, тим більше вір – і все тобі проститься». «…Поми­рати краще в католицькій вірі». Це сам Лютер сказав. Чому? Тому що людина має спокій душі, її гріхи про­щені вже тут, на землі, тому що вона зберігала науку, яку проповідували апостоли, а Лютер закликав вірити в те, що вигадав. Після нього роз­горілися війни, великі війни, крово­пролиття в Європі, мільйони людей втратили життя через ворожнечу протестантів з католиками. Такий внесок Лютера у християнську єв­ропейську цивілізацію – замішання, хаос, смерть… А ще – вічна смерть, втрата багатьма душами щасливої вічності.

Сьогодні людство зводять на хибну дорогу так званий модернізм і лібералізм. Модерніст – це той, хто весь час каже, що старе треба об­новити, йти в ногу зі світом, наука Церкви застаріла, її потрібно осу­часнити, тобто всі мусимо підлашту­ватися під світ. Ліберал – це при­хильник вільнодумства: яка різниця, кожен має право на особисту думку, на свободу, хай живе демократія, що хочу, те говорю… І тепер брехня заполонила світ, кожен має свободу бути обманутим. Але найбільша біда лібералізму полягає в тому, що її прибічники твердять (і такі є навіть у Церкві), що людина вільна у виборі релігії – де хочу, там ходжу. Це вели­ка омана й велика біда. Наприклад, розповідали мені таке. Одна молода подружня пара (обоє з родини като­ликів) переїхала до Львова. Шукали церкви, де б узяти шлюб, бо жили на віру. Найближчою до їхньої нової оселі була православна церква, то й пішли туди. Хоч час від часу їздили до католицької церкви – здається, до церкви Св. Андрія. Запитують ка­толицького священика: «Де маємо брати шлюб?» Він їм каже: «Ви ка­толики, тому маєте брати шлюб тіль­ки в католицькій церкві». Тоді вони пішли до православного священика. Той зрозумів, у чому суть справи, яка ментальність тих людей, і каже: «Та яка різниця?! Можна брати шлюб, де хочете, це ваш вільний вибір». І що ви думаєте? Ті ліберальні діти като­лицьких батьків – де брали шлюб? У православній церкві! Ось так зміни­лася їхня віра. На превеликий жаль.

В усіх тих випадках з християн­ської історії, що ми розглянули, ба­чимо одну річ – всі, хто порушував науку, яка завжди була в Церкві, Традицію, елементарно попадали в єресь, блуд і тому не могли осягнути спасіння. Це дуже важливо розуміти сьогодні, коли існує замішання, на­самперед у духовній сфері. Візьмімо, наприклад, хоча б наше Братство Святого Священномученика Йоса­фата в Україні чи Братство Святого Пія Х в Європі, в світі: на нас тис­нуть, обзивають традиціоналістами, сектантами… Але запитаймо себе: чому не засуджують модерністів – хіба немає за що? Відповісти можна просто: бо немає добрих керівників Церкви.

Мені можуть закинути: чому я, молодий священик, смію щось каза­ти проти вищих ієрархів Церкви, для чого цей бунт і т. д. На одній парафії навіть довелося почути: ми не при­ймаємо вас, молодих священиків, бо не можемо зрозуміти, чому ви так засуджуєте православних і заборо­няєте йти до них. Кажу їм: я сам не смів би так говорити, якби не мав основи, а основою цього є Римські Архієреї. Римські Папи у своїх по­сланнях навчали передавали науку, Традицію і навіть картали, засуджу­вали той же модернізм, той фальши­вий екуменізм, який зараз так по­ширився. Саме вони, Римські Папи, дають мені таку певність, і разом з тими Римськими Папами я знаю: те, що вони передавали, навчали упро­довж двадцяти століть, є правдою, бо це передана наука, тобто Свята Традиція, а не просто якісь звичаї. І я спокійний, спокійний за себе, спокійний за тих, кому це говорю, бо знаю: хоч би що мені закидали, але я буду спасенний і будуть спа­сенні ті, які зберігають науку Церкви і Святу Традицію, яка завжди була тією самою від часів Христа.

Згадуваний уже Папа Пій Х на­писав найбільшу за всіх Римських Понтифіків енцикліку. Вона при­свячена модернізму і називається Раsсеndі Dominici Gгеgis. У ній він докладно описує і розвінчує всі його помилки і хиби. Навіть тоді, 100 років тому (що мене надзвичайно вразило), він писав: «Прихильників блуду сьогодні треба шукати вже не серед відкритих ворогів Церкви, а в самій Церкві. Ховаються вони, так скажемо, всередині Церкви... Будемо говорити… що є найболючіше, про багатьох із числа самих свяще­ників, які, ведені удаваною любов’ю до Церкви, але позбавлені сильної філософічної і теологічної основи, просяклі, натомість, дощенту отру­єними доктринами, які голосять во­роги Церкви, зарозуміло називають себе відновлювачами тої Церкви». І це Папа двічі згадує на початку ен­цикліки: «Вони втілюють свої згубні для Церкви плани не поза Церквою, а в Ній самій. Небезпека таїться не тільки в самих венах, але і всередині Церкви. І то шкода тим більша, чим краще вони ту Церкву знають. Вони прикладають сокиру не до гілки і паростка, а до самого кореня, тоб­то до віри і до її найглибших жил». Для мене то був шок: Католицька Церква 100 років тому була міцна, як скала, Їй нічого не можна було закинути. Але Папа вже тоді своїм прозорливим оком бачив, яку вели­ку біду несе модернізм, назвавши його «збором усіх єресей», які були в Церкві, тобто за всю Її історію. Той Папа святий, бо безстрашно боронив віру, не торгував вірою. Ця енциклі­ка спричинила велику бурю в світі. Проте й сьогодні серед духовенства вона не приймається, вони далі ро­блять своє. Невдовзі після того Папа укладає «Антимодерністичну прися­гу», яку мають складати священики і навіть професори в семінаріях. У ній перелічені блуди і помилки, яких потрібно було стерегтися. Десятки священиків відмовились складати ту присягу, не бажаючи її дотриму­ватися. Ця присяга після ІІ Вати­канського Собору, коли більшість модерністів прийшла до Церкви, була відмінена, бо вони вже керу­вали й могли робити, що хотіли. Папа Пій Х, бачачи, що навіть че­рез ту антимодерністичну присягу не стримає модерністів, створив комісію, яка в університетах і се­мінаріях вислуховувала все, чого навчають єпископи і священики. Комісія виявила десятки священи­ків і кілька єпископів, перейнятих єрессю модернізму, які твердили, що потрібно все оновити, не три­матися давньої науки Церкви, а з’єднати її, наприклад, із протес­тантами, щоб можна було разом вести діалог і т. п. Після того Папа був вимушений усіх їх усунути з уряду, тобто не дозволив їм ні пи­сати, ні навчати. І це на якийсь час стримало наступ модернізму.

Візьмемо питання, які стосу­ються навіть цілих держав. Нега­тивні наслідки модернізму пада­ють на всю Церкву, не тільки на окремі одиниці. У 60-х роках ми­нулого ст., коли модерністи вже, можна сказати, цілком опанували Католицьку Церкву, один з них писав: «На ІІ Ватиканський Собор ми внесли тези, цілком протилежні тим, які рівно 100 років тому об­стоював Пій ІХ». Справа в тому, що 1864 р. цей Папа у своєму послан­ні «Syllabus» перелічив усі помилки модернізму. Він засудив тих, які до­зволили собі стверджувати, що в усіх інших релігіях можна осягнути спа­сіння. А модерністи сьогодні твер­дять, що в усіх інших релігіях також є зародки спасіння, і вони ведуть до спасіння. Цілковито протилежна різниця: спасіння є або його немає. Свого часу Церква відстоювала, що Вона не має бути відокремлена від держави, тобто держава має підтри­мувати Церкву. Папи (Пій ІХ, Лев ХІІІ, Пій Х та інші) засуджували тих, які стояли на позиції відокремлення Церкви від держави. Потім прийшли модерністи й почали кричати: «Ні, ні, Церкву потрібно відокремити від держави!» До цього в Конституції доброго десятка країн (наприклад, Іспанії, Швейцарії, Ірландії, Латин­ської Америки, Бразилії, Парагваю, Еквадору, Колумбії та ін.) було за­писано, що єдиною державною ре­лігією є католицька, і забороняло­ся всяким сектам пропагувати в тій державі свої фальшиві вчення. І ось у 70-х роках ХХ ст., коли модерністи стали вже, можна сказати, повноцін­ними керівниками Церкви, не мали вже опору, самі кардинали з Риму приїздили до президентів тих країн і веліли викреслити зі своєї Консти­туції це положення, мотивуючи тим, що зараз, мовляв, настала свобода для всіх релігій, то ж ви маєте спри­яти цьому. Католицькі президенти не бажали цього, але ж кардинал приїхав з Риму, від самого Папи – як можна було його не послухатися… Наслідки бачимо на прикладі хоча б Бразилії, де мешкає 200 млн. насе­лення. У 1965 р. кількість католиків там, зауважмо, становила 95%. Піс­ля того, як з Конституції країни усу­нули положення, що католицька ре­лігія є єдиною державною, і дозво­лили різним сектам проповідувати в Бразилії, секти залили ту країну, і вже рівно через 30 років, 1995 р., статистика ствердила, що католиків там стало 65%. Уявімо собі: за 30 років Католицька Церква в Брази­лії втратила 30% вірних через таке модерне нововведення. Це понад 50 млн. людей, які втратили віру, пішли в секти і швидше за все втратять на­віки свої душі. І це не єдина країна. Мільйони людей пішли в секти че­рез модернізм. Мільйони загублених душ! Це страшні речі. І колись Бог запитає: як і чому таке допустили? Чому скинули Його з трону, чому не захотіли, щоб Він одноправно царю­вав у тих країнах?

Погляньмо на екуменізм, який невтомно запрошує до діалогу: зберімося разом, щоб спільно об­говорити наші розбіжності, будьмо єдиними без поєднання науки віри (протестанти, наприклад, не вірять у Євхаристію), ми не будемо про це говорити, але ми молимося до одно­го Бога і цього достатньо. Один Бог – це вже спільність, а все інше – то вже особисті вияви різних релігійних почуттів; протестанти, мусульмани чи інші вірять в одного Бога, цього достатньо, бо є один Бог, який до­зволив до Себе виявляти пошану по- різному, тому все добре. І тепер по всій Європі, починаючи з 70-х років, поширилися і стали нормою зібрання представників різних релігій, де вони можуть мати спільні моління (навіть з мусульманами, кришнаїтами, інду­їстами). Одна з найбільших правд Католицької віри твердить, що існує Бог у трьох особах – Бог-Отець, Бог- Син, Бог-Дух Святий, разом Пресвя­та Тройця. В якого Бога вони вірять? До якого Бога вони всі моляться, ті ж мусульмани, буддисти та т. ін.? Та до ніякого Бога вони не моляться, бо правдивий Бог тільки той, що є в трьох особах. І такий фальшивий екуменізм засудив не один Папа. На­приклад, коли на початку ХХ ст. в Америці тільки починали збиратися такі з’їзди і в них брали участь як католицькі священики, так і єпис­копи, то Папа Лев ХІІІ, довідавшись про це, суспендував тих єпископів, тобто покарав їх. 1928 р. Папа Пій ХІ, усвідомлюючи нагальну потребу прояснити ситуацію, пише спеціаль­ну енцикліку Mortalium Animos про те, як слід розуміти правдиву єдність релігій, що перебувають поза Като­лицькою Церквою. Є там такі сло­ва: «Працю над єдністю християн не можна підтримувати інакше, ніж діяльністю в такому дусі, щоб від­ступники повернулися в лоно Єди­ної Правдивої Христової Церкви, від якої колись, на жаль, відійшли. По­вторюємо (чуєте, Папа наголошує, хоче втовкмачити в уми важливість твердження і каже, немовби звер­таючись до неслухняних дітей: по­вторюємо!): щоб вони повернулися до Єдиної Христової Церкви, яка є видимою всім і повік, з волі сво­го Засновника, залишиться такою, якою Він Її установив для спасіння всіх людей». Тобто Папа двічі ак­центував: ніякого екуменізму бути не може, люди мусять покинути свій блуд, своє фальшиве вчення, а при­йняти єдине правдиве вчення, яке в чистоті й непомильності зберігає єдина Католицька Церква.

І що ж дає той екуменізм? Він приносить велику втрату віри се­ред католиків. Десь у 2002 чи 2003 р. до Львова з Москви приїж­джав православний священик, відві­дав Собор Св. Юра, був у нас у Брат­стві, мав особисту розмову з нами, я також мав можливість бути при тому. Він приїхав з бажанням стати католицьким священиком. Зна­ємо, що в 90-х роках, коли Греко- Католицька Церква вийшла з під­пілля, багато православних стали католиками, це було за кардина­ла Любачівського, коли все ще було більш-менш нормально. Так от, цей священик прийшов до Со­бору Св. Юра, розповів про себе, про своє бажання, а його там за­питали: «Ти там, у себе в Москві, маєш що робити? Маєш працю? Маєш людей, маєш прожиток?» – «Маю», – відповів той. «То чого ти хочеш? Повертайся додому, пра­цюй у своїй Православній церкві і спасешся». Він був розбитий, йому не могло вміститися у голо­ві: він хотів прийняти католиць­ку віру, бо пізнав її правдивість, а його не прийняли. Чому? Саме через оту єресь, можна сказати, фальшивого екуменізму, який твердить, що в інших релігіях так само є спасіння, що немає різниці, до якої церкви ти ходиш. Є, до­рогі брати і сестри, різниця, бо найбільшою правдою Католицької Церкви є те, що єдиноспасаючою Церквою, єдино правдивою Церк­вою є тільки Католицька. Христос не заснував десять церков, Він не хотів поділу. Він поставив Голо­вою Своєї Церкви Апостола Пе­тра, а пізніше ним став Папа і до сьогодні вона одна-єдина. Інших нема правдивих. І це надзвичайно сумно, як бачимо: коли люди не тримаються науки віри, не трима­ються традиційного навчання, яке було завжди, тоді вони просто-на- просто втрачають віру.

Свіжий приклад. Коли розпо­чалася війна з Росією, до Львова, як знаємо, прибули біженці з Кри­му. Їм треба було надати якийсь дім молитви, бо вони мусульма­ни. Львівська міськрада надала їм таке приміщення. На відкрит­ті мечеті у Львові були присутні греко-католицькі священики. Що вони там робили? Для чого вони там були? Ви підтримуєте нехристиян­ську релігію – значить, це добре, коли ви там є. А віце-ректор Укра­їнського Католицького Університету п. Мирослав Маринович у журналі «Патріярхат» з захопленням писав: «Я дуже радію, що в нас в Україні дотримується принцип релігійної свободи». Я дуже радію?! Чому ти радієш?! Що секти поширюються, шо мусульмани мечеті будують, що потім вони будуть зваблювати на­ших дівчат, одружуватися, хіба мало таких випадків… Чому тут радіти? Хіба така людина має католицького духа? Ні, це людина, опанована ду­хом модернізму. Коли на Близькому Сході ріжуть християн, як ви, като­лики, як ви, духовні особи, посміли так принизити Католицьку Церкву, зрівнявши правдиву Церкву, Об­ручницю Христову, з тією вигада­ною вірою, метою якої є ненависть, вбивство християн?! У «Корані» пи­шеться: «Вбий невірного. Навертай мечем». Чи толерують мусульмани християн? Навіть у Європу понапус­кали мусульман. І що ж ті мусуль­мани роблять у Європі? Нищать усе, що християнське, щоб цілковито за­панувало мусульманство. А все це є наслідком того, що не дотримували­ся, не мали доброї традиційної науки Католицької Церкви, не зберігають її.

Кілька місяців тому в Римі від­бувся синод, на якому кардинали з Папою вирішували питання: «Чи можна давати Св. Причастя тим, які живуть на віру?» Тобто тим, які покинули своїх законних подругів, завели іншого чоловіка чи жінку і живуть з ними у гріху. Чи можна їм давати Св. Причастя? І що ви дума­єте? Присутні на синоді кардинали поділилися на дві частини – одні вважають, що це неможливо, не можна змінити науку Св. Церкви про подружжя, яке має бути одне раз і назавжди, а інші кажуть: ні, треба їх причащати, треба бути милосердни­ми, треба якось і їх привертати. Ми про це розповідали в газеті «Греко- католицька традиція» у статті «Кар­динали проти кардиналів, єпископи проти єпископів». Один священик мені сказав: «Це слова Матері Божої з Ля-Салетт, яка 1846 р. з’являлася і пророкувала майбутні події, що при­йде час, коли єпископ буде проти єпископа». Деякі кардинали з цього приводу написали до Папи: «Як це розуміти, поясніть?» Папа Франциск, зрозуміло, вчинив по-ліберальному, відповівши: «Так, життя на віру – це тяжкий гріх. Але ми не можемо їх відкинути, треба їх якось пригортати до Церкви». І після такого пояснен­ня Папи, коли він не дав чіткого ро­зуміння цієї справи, тепер деякі ні­мецькі єпископи причащають просто розведених. Згадаймо, як виникло в 1523 р. англіканство, коли король Англії Генріх VІІІ захотів розвестися зі своєю законною жінкою, бо вона не народила йому синів, і одружи­тися з іншою. З цим він звернувся до Папи Климента VІІ: «Розведи, бо вона не подарувала мені наслідни­ка». А Папа сказав: «Я не можу». – «Розведи, а то я відколю Англію від Католицької Церкви». Папа був непохитний: «Що Бог злучив, лю­дина хай не розлучає. Це не у моїй владі. Це Божа річ». І що сталося? Той король відколов Англію, утвори­лося англіканство, але Папа стояв на своєму. А як тепер ставляться до подружжя? Щось там не сподобало­ся одне в одному – давай підемо до церкви, розлучення там дають по­всюдно. Люди отримують папірці, а як вони постануть перед Богом, як прийде час? Мені, священикові, дуже страшно за тих, які таке чи­нять і легковажать подружньою при­сягаю. Тільки правдиве розуміння Традиції, науки Церкви може вряту­вати нас, маємо її зберігати й не по­рушувати.

Модернізм нищить і вбиває віру в душі людини. Відомо, що найцін­нішим у Католицькій Церкві, тобто серцем нашої віри є Служба Божа і Пресвята Євхаристія. І диявол знає, що коли вдарить у те серце, він зни­щить всіх, бо не буде ласки для ві­рних, щоб тримати, відстоювати правдиву науку. І що тепер робить­ся? Переклали як-небудь, половину скоротили, не треба антифонів до святих молитися, не треба Єктенії оглашенних (оглашенні – це неохре­щені). А хіба немає в Церкві огла­шенних, немає неохрещених зараз? Та у Львові зараз, можна сказати, десятки тисяч нехрещених – це свід­ки Єгови, в першу чергу, різні про­тестантські секти, які не мають до­брого хрещення, баптисти, які вза­галі не хрестять малих дітей, тільки десь у старшому віці щось там ро­блять. А в усьому світі на земній кулі з 7 млрд. людей 5 млрд. – це пога­ни, нехрещені люди. Хіба за них не треба молитися? Хіба в народі немає атеїстів? Але диявол знає, як по нит­ці розпороти й тут. Коли вводили на престол нашого Блаженнішого Свя­тослава в Києві, модерністи у пресі дуже хвалилися, що під час Служ­би Божої «Символ віри» відмовля­ли за «нашою східною традицією». Тобто не вживали слова «…і Сина». Католицька наука визнає, що Свя­тий Дух походить від Отця і Сина. А православні кажуть: ні, Св. Дух по­ходить тільки від Отця. І тепер наші хваляться тим, що вони наслідують православних. Їм байдуже, що потім у нас можуть неправильно розуміти науку Католицької Церкви.

Приймання Св. Причастя на­стоячи. Здається: ну що ж, хіба це порушення правди віри… Бо, напри­клад, хворих людей ми причащаємо і в стоячому, і лежачому положенні. Але до чого це може призвести? Під­няли з колін, тільки настоячи, тому що в Службі Божій написано слово «приступіте». Але це буквальний переклад із церковнослов’янської мови, а не професійний. Тому втра­чається істинне розуміння суті спра­ви. Хіба приступати можна тільки ногами? А духом? 30 років тому в Єв­ропі людей підняли з колін – і який наслідок маємо? Хотіли наблизитися до протестантів, усе, як протестан­ти, робити (а в нас – як православ­ні). І що? Люди віру втратили в Пре­святу Євхаристію. Бачив фотографії: Св. Причастя впало на землю, і ніхто собі з того нічого не робить… Люди втратили віру. Так, приймаємо, але кого приймаємо? Протестанти ка­жуть: спільний хліб і все. Втрата віри через просте занедбання побожного прийняття Св. Причастя на колінах! Ось головна біда.

Маємо гарне свято Божого Тіла. Святкуємо 150-ліття від дня наро­дження Блаженного Григорія Хоми­шина. Владика надзвичайно любив, прагнув вселити в кожну душу ро­зуміння Євхаристії: яке почитання має бути, як ти маєш приклонятися навіть, що має бути. А також набо­женство до Серця Христового. Він приходив у кожне село і вимагав, щоб була адорація. А зараз кажуть: навіщо Боже Тіло, навіщо та мон­странція і т. д. Львівський собор 1891 р. підніс у нас Боже Тіло до рівня Пасхи і Різдва. Розумієте – до рівня Пасхи і Різдва! А нині це свято ніде не святкується, ніякого обходу навіть кругом церкви ви не побачите того дня, ще віночки там посвятять і все. Можуть ще якусь прощу при­думати, щоб тільки не було Божого Тіла. Навіть монстранції не знають… Мені розповідали, як на одну пара­фію прийшов молодий священик. Організував обхід із монстранцією: узяв пусту монстранцію і поніс. Ні­чого дивуватися, нічого осуджувати – в семінарії того не вчать, кажуть, що то латинське. Але ж наша Унійна Церква все це мала: свято Божого Тіла відзначалося на рівні Паски. Це робиться для того, аби знищити все, щоб усе було по-православному. Наші Блаженні все своє життя для того поклали, так старалися – і все це викинути, знищити?! Чому в Єв­ропі спорожніли церкви? Чому сотні, тисячі монастирів розпродані? Та тому що люди втратили віру в Єв­харистію, Серце нашої віри. Диявол домігся свого:він убив віру малими речами.

У Львові навіть у час Велико­го посту ви не побачите по церквах (хіба, може, в отців-василіан), щоби в суботу і неділю били поклони в храмі. Немає посту в суботу і в неділю, бо, бачите, в суботній і недільній Утрені немає поклонів. Запитати: а Ісус Христос, коли пішов на пусти­ню постити й молитися, Він хіба на шостий і сьомий день виходив з пус­тині і не постив? Такого не було. То кого ж ви наслідуєте? Один модер­ний священик більш-менш тверезо­го мислення якось сказав нам, тра­диційним священикам: «Якщо люди цілий тиждень працюють, а в неділю йдуть до церкви в час посту, то ніко­ли не побачивши, що в церкві б’ють поклони, самі перестануть їх бити, а потім перестануть і постити».

А одна пані розповідала, як у їх­ній церкві священик буквально кри­чав, що не відправляється Служби Божої серед тижня у Великий піст, може бути хіба Преждеосвячених Дарів, бо немає Євангелія. І вони твердять, що так робили Святі Отці! А що було в давнину? Монастирі роз­ходилися по пустині і тільки на субо­ту та неділю сходилися. Але ще дав­ніша Традиція каже, що християни щоденно збиралися на ламання Хлі­ба, на Євхаристію, тобто на Службу Божу. Бачите, як вибирають те, що їм мовбито «вигідно». То ж наскіль­ки мусимо мати розуміння і зберігати традиційну науку, щоб нам самим не впасти, не збайдужіти, щоб ту на­уку передати своїм дітям, щоб вони жили й дорожили нею, цінували її.

Ми їздили на батьківщину Бла­женного Григорія Хомишина, всту­пили також до катедри в Івано- Франківську (колишній Станисла­вів), де відправляв Владика. І в рідному його селі Гадинківцях були. І ось цікавий випадок – маленький, здається, але такий багатозначний. Він показує, як елементарно змінили віру в голові особи, яка би мала бути ревною католичкою. Біля церкви в Івано-Франківську наш отець Ва­силь питає жінок: «У вас тут був ко­лись престіл гарний, такий на двох сходинках із піднебесною (з балда­хином, подібний, як у Янові), вели­чавий і прекрасний?» Той престіл не знищили комуністи, бо подзвонив у відділ охорони пам’яток архітектури один зі священиків і сказав: «Там хо­чуть розбирати престіл, а це пам’ятка архітектури». Приїхали чиновники звідти й припинили безчинство. Ко­муністи не розібрали його, розумі­єте? А тут, як розказують, приїхав десь так два чи три роки тому наш Блаженніший і після того той пре­стіл розібрали. Поставили такий без сходинок, усе повикидали, зробили врівень з людьми, а той старий був високо піднесений, що навіть люди з катедрального порога могли бачити священика, який відправляє. І по­ставили такий собі квадратик з пра­вославним кивотом. Отець Василь наш питає в жіночок: «У вас тут був престіл?» – «Так, так, був, але по­ставили тепер такий гарний лемків­ський престіл» Отець каже: «Православний?» І старша жінка, яка, пев­не, перейшла підпілля, відповідає: «Та шо, ми зараз усі православні і наша віра православна». Бачите, що означає весь час на Службах Божих повторювати «всіх вас, православ­них…» у католицьких храмах. Якщо постійно повторювати «ви право­славні, православні, православні», люди стануть ними. І вони стали… Блаженний Григорій Хомишин про слово «православний» написав ціле дослідження, де вказував, що святі Кирило і Методій, апостоли слов’ян, переклали грецьке слово «ортодок­сія» як «правовірний, правая віра» і від ІХ ст. аж до ХІV ст. і згадки не було про слово «православний». Це ввели самі схизматики, щоб люди не йшли до католицьких храмів. Тому вживання слова «православний» є помилкою, це спричиняє втрату ро­зуміння правдивої католицької віри. Ще раз повторю слова Папи Пія Х: «Правдивий католик мусить бути традиціоналістом». Тобто він має зберігати всю науку, яка існувала протягом поколінь, усю без винятку, без легковаження. Він має не просто знати, а жити тим, практикувати, як цього навчав Блаженний Хомишин, бажаючи втілити в серце кожного, всадити в нього любов до Євхаристії, прищепити практики першої п’ятниці місяця чи виставлення Святих Тайн, чи Боже Тіло, про що ми згадували. Це вселяє віру, що у монстранції – живий Бог, Той, що на Небі. Він за­раз із нами, і тому моя віра спонукає мене, щоб я йшов, клякав…

Сумні, як бачимо, часи настали в Церкві. Але хай наше серце не по­лошиться і не впадає в розпуку. Як ми згадували, колись аріанство за­йняло майже всю Східну імперію, навіть патріархи перейнялися ним. Але більшість не робить правди, то правда має творити більшість. Прав­да – в традиційній науці Католицької Церкви, то ж вона має творити біль­шість. Ми не маємо сумніватися, не маємо ніколи стидатися, а старатися більше розуміти, поглиблювати свою віру, читати, щоб уміти пояснити кожну правду і догму. Наші люди (і це прикра правда) дещо байдужі, їм лінь деколи навіть почитати те, що подаємо в наших часописах.

Ті, які кажуть, що ось ми, наше Братство, Традиція тут, в Україні, в світі мають непослух навіть до Папи і т. д., не мають рації. Послух має ви­являтися не так до особи, як до нау­ки, до Традиції: чи я послушний тим 260 Папам, які навчали упродовж ві­ків, чи тим, які вчать сьогодні новиз­ни. Один наш священик мав похорон із модерним священиком і каже до нього: «Ось дивіться, там у Римі вже майже є єдність. Вже має бути все добре». А той йому: «Це там є, а тут так не буде. Тут так бути не може». І це послух? Тоді хто в Церкві голо вний – Папа чи місцевий єпископ? Папа Венедикт XVI 2009 р. зняв екскомуніку з тих, які відстоювали Традицію, навіть без будь-яких по­ступок з боку традиціоналістів, тоб­то їм дозволено триматися того, чого вони трималися раніше. Це означає, що не було причини навіть наклада­ти екскомуніку. Від 2009 р. вже ніхто не має права обзивати нас ні лефев­ристами, ні єретиками, ні схизмати­ками, ніхто. А вони кажуть – ні. То хто вищий у Церкві – Папа чи міс­цевий єпископ? Папа. Ось такий у модерністів послух до Папи.

На закінчення цієї реколекційної науки хочу процитувати Блаженно­го Григорія Хомишина, який сказав: «Поза Церквою можна мати все, тіль­ки не спасіння. Поза Церквою можна мати духовний сан (тобто бути свя­щеником), таїнства, Літургію, Єван­гелія, віру, проповідь у Триєдиного Бога, але спасіння можна осягнути тільки (зауважте!) в Католицькій Церкві». Тобто ти можеш бути поза Церквою навіть священиком, мати Літургію так само хреститися, так само слухати проповідь, приступа­ти до Євхаристії, приймати таїнства, але спасіння ти там не будеш мати, спасіння можна мати тільки в Като­лицькій Церкві. Думайте, батьки, добре думайте, де перебувають ваші діти, чим вони перейняті, яку віру ви їм передасте, чи вистоять вони в ній, чи змиряться з тим, що їх обзивати­муть православними… Це річ надзви­чайної ваги. Молімося особливішим чином у цей ювілейний рік до Матері Божої Фатімської – за Церкву, за свій народ, за навернення Росії. Тоді, в 2009 році, коли Венедикт ХІV зняв екскомуніку з традиціоналістів, все вирішилося завдяки тому, що вірні Св. Традиції молилися вервицю й ви­силали її результати до Папи. Тому моліться, щоб віра в нашому народі не пропала, щоб ми передали її сво­їм дітям і онукам, а вони – своїм, щоб те, за що пролили свою кров і при­йняли мучеництво наші попередни­ки у вірі, стало для нас святим зако­ном і глибокою правдою серця. Якби свого часу Блаженний Хомишин під­писав одне слово «православний», він був би православним єпископом. Але він прийняв знущання і муки для того, щоб передати віру нам, пере­дати мені і вам. Будьмо гідними його крові і мук, не потопчімо науки свого Пророка, а збережімо науку Святої Традиції і передаймо її у віки. Амінь.

о. Андрій Коваль, СБССЙ