Шлях до офіційного проголошення блаженного Йосафата Кунцевича святим. З нагоди 150-ліття канонізації – 1867-2017

Святий Йосафат зізнався сво­єму другові отцю Геннадію Хмель­ницькому, що одного разу, будучи ще малим хлопцем, зайшов з мамою до церкви святої Параскевії у рід­ному місті Володимирі на Волині. І коли мама пояснювала йому, що на хресті Ісус Христос, Син Божий, який спасіння нашого ради дав себе розіп’ясти, він відчув, як божествен­на іскра Божої благодаті глибоко запала в його серце. Відтоді розпо­чався його шлях до святості – він по­стійно бажав бути близько Ісуса.

Згодом Іван – таке було його хресне ім’я – переїхав, виконую­чи волю батька, до Вільна (тепер Вільнюса) вчитися на купця. По кількох роках він вступив там до зовсім занепалого на той час мо­настиря Пресвятої Тройці (1604 р.) і при постригу в ченці отримав ім’я Йосафат. Своїм побожним життям він притягнув до монастиря нові по­кликання, між якими був римський богослов Іван Велямин Рутський, який, ставши ченцем, отримав ім’я Йосиф і невдовзі був рукоположений на священика. Від 1607 року вони разом (Кунцевич і Рутський) взя­лися за виховання нового поколін­ня монахів. У 1617 році, коли було вже п’ять відновлених монастирів і майже 80 ченців, Йосиф Рутський, вже як Київський митрополит – від 1613 року, – скликав до своєї ре­зиденції у селі Новгородовичі Ге­неральну капітулу цих монастирів. Присутні на ній єпископи і ченці заснували Чин, який існує донині й офіційно називається «Василіян­ський Чин Святого Йосафата», цього року він святкує 400-річчя свого іс­нування.

Під час василіянської капітули (1617 р.) митрополит Йосиф вручив Йосафатові, тоді вже Віленському архимандритові, грамоту призна­чення на єпископа-помічника для розлогої Полоцької єпархії, а наступ­ного року, після смерті архієписко­па Гедеона, він став Полоцьким архієпископом. Йосафат розгорнув жваву душпастирську діяльність до тієї міри, що противники з’єднання з Римом, яке було проголошене в Бересті 1596 року, вирішили його вбити. Ця кривава трагедія довер­шилась у м. Вітебську 12 листопада 1623 року, коли архієпископ Йоса­фат приготовлявся до служіння Бо­жественної Літургії. Після закінчен­ня Утрені йому бойовою сокирою розсікли голову, а потім мертвого витягнули на подвір’я, де ще дов­го над його тілом юрба знущалася. Убивці, щоб уникнути покарання від цивільної влади за цей злочин, за­топили тіло владики в дуже глибо­кому місці ріки Двіни. Але все одно тіло було віднайдене. Урочистий похорон архієпископа-мученика відбувся щойно 18 січня 1625 р. у м. Полоцьку.

Відтоді почали діятися чудесні оздоровлення і переміни у свідомості тих, які кричали «Убий душехвата!». Між іншим, дивним було навернен­ня тих, які не прийняли унії з Римом, між ними Йосафатового суперника, полоцького архієпископа, Мелетія Смотрицького. Невдовзі після цих подій, у 1627 році, він склав като­лицьку ісповідь віри. Про нього ми­трополит Рутський писав до Риму 10 липня 1627 року: «Я нікому ін­шому не приписую цього навернен­ня, як тільки крові слуги Божого Йо­сафата, i, разом із голосом народу, приписую його смерть єпископові Мелетієві, як головній причині».

Як тільки папа Урбан VІІІ дізна­вся про мученицьку смерть Йоса­фата, негайно наказав розпочати беатифікаційний процес. Після дов­гого вивчення справи цей же папа 16 травня 1643 року проголосив Йо­сафата Блаженним і дозволив пра­вити службу на його честь у Київ­ській митрополії та всім ченцям Чину Святого Василія, де б вони не жили.

Культ Блаженного досить швид­ко поширювався, але вже в 1705 р., коли московське військо вступило на білоруські землі, його мощі до­велось таємно вивезти з Полоцька. Нова влада почала нищити все те, що мало зв’язок з Йосафатом і його вшануванням. Досить відомою є по­дія, коли цар Петро І зайшов п’яний до катедрального собору св. Софії в Полоцьку. Дуже його розлютила іко­на Йосафата. Тоді він почав шукати за його мощами, а як дізнався, що їх вивезено, оскаженів. Відчинивши кивот, розкинув Найсвятіші Тайни і проколов мечем о. Теофана Кобиль­чинського, який кинувся їх збирати. Трьох інших василіян цар наказав мучити всю ніч, бо хотів довідатися, де мощі Йосафата. Коли нічого не довідався, наказав їх повісити, а тіла спалити, щоб вірні їх не вшановува­ли як мучеників.

Вшанування Йосафата ще біль­ше поглибилося після Замойського собору (1720 р.), який постано­вив його вшановувати 16 вересня (27 – за новим стилем), а в 1737 р. вийшла в Почаєві перша служба Блаженному Йосафатові для церков­ного вжитку в «річній Мінеї». Однак цей культ Блаженного тривав недов­го, бо від першого поділу Польщі в 1772 р. Росія почала помалу лікві­довувати Унійну церкву, а Австрія, внаслідок йосифінських реформ, зменшила кількість обов’язкових церковних свят, скасувавши також свято Блаженного Йосафата.

Вселенська прослава Блаженно­го Йосафата – 29 червня 1867 р. Піс­ля 218 років від проголошення Йоса­фата Блаженним ієромонах Теодор Тоскані, з василіянського монастиря у м. Ґроттаферрата біля Рима (Іта­лія), зацікавився у 1861 році питан­ням, чому його досі не проголосили святим. Він порушив це питання у Конгрегації Обрядів, яка тоді такими справами займалася, наголошуючи на тому, що всі документи готові та що папа Урбан VІІІ, проголошуючи в 1643 році Йосафата Блаженним, за­значив, що канонізацію можна роз­почати будь-коли. У 1863 р., після польського Січневого повстання, цією справою починають цікавитися польські емігранти в західній Європі, щоб через проголошення Йосафата святим звернути увагу на важкі об­ставини московської окупації Поль­щі. Негайно почувся спротив, нібито Рим ставиться вороже до Росії і до православ’я, бо сприяє польським повстанцям. Тоді папа Пій ІХ взяв все у свої руки, призначив Вікарія міста Рима кардинала Костянтина Патріці відповідальним за цю спра­ву, а йому на допомогу призначив постуляторами Миколу Контієрі, ґроттаферратського ігумена, і Ми­хайла Домбровського, колишнього протоігумена василіянської Холм­ської провінції, який після її скасу­вання владою царської Росії жив у Римі.

Коли 8 січня 1865 р. Конгрегація Обрядів вирішила, що можна при­ступити до проголошення Йосафата Кунцевича святим, російська про­паганда пустила в обіг давнє зви­нувачення Йосафата у так званій його «жорстокості». Ця атака преси викликала тривогу в Римі і справу знову відклали. За той час василія­нин Микола Контієрі, венедиктинець Альфонс Ґепен та єзуїт Іван Марти­нов довели безпідставність та фаль­шивість цих звинувачень, публіку­ючи свої статті у паризькому жур­налі «Ле Монд». Щойно тоді справа просунулась уперед і 2-го травня 1865 р. папа Пій ІХ, який прибув до Грецької колегії з нагоди празника св. Атанасія, доручив прочитати тут після Божественної Літургії відповід­ний декрет і виголосив проповідь, згадуючи особу і подвиг Блаженного Йосафата.

Зараз же після цього почалось приготування до канонізації. По­кликано на третього постулятора єпископа Йосифа Сембратовича, пізнішого Львівського митрополита (1870-1882), який жив на той час у Римі; почали виготовляти до цього торжества ікони Йосафата; з Польщі отримано частину мощей Блаженно­го, а василіянин Микола Контієрі, на молитві і пості, за сім місяців часу написав його життєпис італійською мовою під заголовком: “Vita di S. Giosafat, arcivescovo e martire ruteno dell’Ordine di S. Basilio il Grande, scritta da D. Nicola Contieri, monaco dello stesso Ordine”.

Коли все було готове, 29 червня 1867 р., у празник святих Апостолів Петра і Павла з нагоди 1800-ліття їхнього мучеництва, за участю 500 єпископів і незліченних вірних, папа Пій ІХ проголосив Блаженного Йоса­фата Святим Вселенської Церкви ра­зом з 24 іншими, а потім відслужив Літургію. Урочисту грамоту каноні­зації під заголовком «Блискуче сві­тило Східної Церкви» 6 липня цього ж року підписали всі кардинали.

Проголошення Йосафата Святим розширило його культ на всю Като­лицьку Церкву, і сьогодні його вша­новують різні народи. Він є не тільки українським, польським чи білорусь­ким святим, але вселенським, і день його мученицької смерті 12 листопа­да (за юліанським – 25) є днем його вшанування.

Ієромонах Порфирій Підручний, ЧСВВ
Християнський часопис українців в Італії
«До Світла» (квітень-травень 2017)