Пресвята Діва Марія – приклад і Вчителька послуху

Катехизмова частина

Пресвята Діва була досконало послушною Божій волі навіть тоді, коли Божа воля вимагала від Неї виконання прикрих речей: жер­твування Сина у святині. Святе Письмо хвалить Авраама за те, що він був готовий принести в жертву Богові свого улюбленого сина – одинака Ісаака. Однак, набагато більшим випробуванням для Марії було покірне виконання Божого натхнення і Закону Мойсея – по­жертвування Христа Господа. Ав­раам посвятив Богу свого єдиного сина, проте цей син був тільки лю­диною, а Марія віддала в жертву Отцеві Небесному Сина Божого у людському тілі. Авраам дуже лю­бив Ісаака, а тому, мабуть, його серце краялось з болю, коли він приносив його у всепалення. На­багато більшою була любов Марії до Ісуса, тому що Він був не тільки Її Єдинородним Сином, але вод­ночас досконалим і святим, до­стойним безмежної любові Божим Сином. Авраам сподівався на те, що Бог помилує його сина, бо вже заздалегідь пообіцяв своє щедре благословення на весь майбутній рід. Натомість Богородиця добре знала, що Вона, жертвуючи Свого Сина Богу, прирікає Його на жах­ливі катування та смерть. Коли Симеон вимовляв «та й Тобі самій меч прошиє душу…», то Пресвятій Матері були об’явлені всі подроби­ці Страстей Спасителя. Про що Він Сам об’явив святій Терезі у видінні. Цей послух Божій волі запровадив Пресвяту Матір на Голгофту під Хрест Спасителя і наказав Їй після відвідин Оливної гори проживати в тузі, убожестві й праці. І ти також будь послушним святій Божій Волі, яка всім управляє, виконуй відда­но всі Божі Заповіді й піддавайся покірно навіть прикрим і незро­зумілим Господнім вирокам. На жаль, досконалий послух святій Божій Волі трапляється рідко. Чи є він у тебе? З огляду на святу Божу волю, Пресвята Діва була послуш­ною тим, кого Бог поставив над Нею: святому Йосифові, єврей­ському священикові, римському імператору і його намісникові. І ти також виконуй усі розпорядження своїх настоятелів, навіть коли вони молодші за тебе. Виконуй покірно все те, що не суперечить святій Божій волі. Все виконуй ретельно й охоче з надприродної спонуки, тобто для Бога. Такий послух тра­пляється доволі рідко. Натомість у людських душах є багато свавіл­ля, непослуху, спротиву і погорди чинній владі.

А як у твоєму житті?

З любові до Господа Бога Пре­свята Діва слухняно виконувала всі приписи Закону Мойсея, незва­жаючи на те, були вони легкими чи важкими. Так, наприклад, на сороковий день після народження Христа Господа Вона прийшла в Єрусалимську святиню, щоб підда­тися (згідно закону) обряду очи­щення. Марія не знехтувала зако­ном, хоча Вона зачала від Святого Духа без втрати свого дівицтва, не зважаючи на те, що Вона привела на світ Законодавця, який устами Мойсея проголосив Свій Закон, Марія без вагань виконала цей об­ряд. Марія ні на мить не задуму­ється над тим, чи він є обов’язко­вим для Неї і чи не доречно було б відмовитись від нього. Цей припис був прикрим для Пречистої Діви, ревної шанувальниці святині, бо була змушена впродовж сорока днів перебувати за її межами. Ця туга за Господньою Святинею не­одноразово спонукала Її до тяжкої мандрівки з Назарета до Єрусали­му. Чи всі християни наслідують цей приклад своєї Матері й Цари­ці?

На жаль, трапляються такі, що ніби й виконують церковні припи­си, але без вищої спонуки, бездум­но, без духа побожності. Вони по­дібні до тих євреїв, яким Господь дорікав: «Цей народ тільки устами зближається до Мене…, а серце своє віддалив від Мене…», «Оцей народ устами Мене поважає, а серце ж їхнє далеко від Мене». На жаль, є багато таких, які наче з примусу, неохоче виконують на­кази святої Матері - Церкви. Вони оголошують себе поза церковним Законом, вдаючись до різноманіт­них виправдань. Є також і ті, які нахабно топчуть церковні запо­віді. Одні роблять це зі свого не­дбальства і лінощів. Вони бажали б носити на своїй голові вінець слави, без міри впиватися п’ян­кою отрутою втіх. Саме така бай­дужість до Божих справ усуває з багатьох домів молитовні чування, пости, робить порожніми Божі свя­тині й самотнім Господній Престол.

Багато людей роками уникають Св. Тайни Покаяння, і, гірше того, навіть помирають без прийняття Найсвятіших Тайн. Інші гордовито не дотримуються церковних запо­відей, щоб якось відрізнятися від інших. Проте багато знаменитих королів, полководців і науковців вважали великим щастям мати можливість слухати настанови Ма­тері – Церкви і виконувати побож­ні практики. Інші, врешті – решт, з погордою і ненавистю до цієї Ма­тері не виконують Її приписів, хоч у Св. Тайні Хрещення стали Її діть­ми. На жаль, і таких породжують наші сумні часи. Тому і не дивно, що ця любляча Мати голосно до­рікає: «Мої сини розгнівались на мене!». Не допускай помилки, щоб ця скарга не стосувалась і тебе, бо ж сам Бог погрожує: «Про­клятий Господом той, хто гнівить свою Матір». Справді, проклятий той, хто засмучує і зневажає свя­ту Матір-Церкву! Отож, поважай Її настанови і підкоряйся Святому Духові, який керує нею. Корись Божій волі, бо цього вимагає Він Сам і своїм прикладом навчає Пре­свята Діва. Все виконуй ретельно і віддано, не шукаючи відмовок чи полегші, хіба що існує якась важ­лива причина. Усе виконуй охо­че, без нарікань і знеохочення, а із внутрішньою радістю. У злуці із Найсвятішим Серцем Ісуса проси про ласку поводитись так, як це робила Пресвята Діва у святині. Усе виконуй відкрито, не соромся у Церкві стояти навколішки, при­ступати до Найсвятіших Тайн чи брати участь у церковних процесі­ях, обрядах і побожних практиках. Усе виконуй мужньо, не звертаю­чи уваги ні на кого, думай лише про Бога.

Побожний і вчений кардинал Гоцій, не зважаючи на поганий стан здоров’я, мав звичку ретель­но дотримуватись призначених постів. Одного разу, коли його запитали, чому він такий суворий до себе, він відповів: «Я це ро­блю для власного блага, бо я хочу довго жити, тому виконую Божу Заповідь: «Шануй батька і матір, щоб ти довго жив», а мій батько – це Господь Бог на Небі, а мати – це Матір-Церква на землі, отож Господь, мій Батько, наказує мені постити, Мати-Церква встановила дні, протягом яких слід це роби­ти. Я слухняний своїм батькам, а за це надіюся на вічне і щасливе життя».

Підготував
о. Василь Карбунишин, СБССЙ