Пекло існує

Наука виголошена 20.02.2018 р. Б. у Духовній семінарії Непорочного Серця Матері Божої Фатімської

Дорогі мої, ця наука складна, тому що ця тема людині досить не­приємна, але з іншого боку це хри­стиянська догма – існування віч­ного прокляття, існування пекла, пекельного вогню і вічної кари. Ми не дуже любимо про це згадува­ти, тому що це не дуже приємна річ, але корисна, як інколи корис­ні ліки. У вас є рана, яку потріб­но обробити якимось препаратом, вона болить, пече вогнем, але це необхідно. Подібно і це розважан­ня про існування пекла, звичайно, зачіпає, тривожить наші почуття, але необхідно інколи згадувати і неприємні для слуху речі. Цікаво, що англійською слово «пекло» пе­рекладається як «hell», а німець­кою теж саме слово – «hölle». Це древнє слово означає «сховати», щось сховати, про щось мовчати і не згадувати. Оцю істину (існуван­ня вічного пекла) хочуть сховати і не згадувати. На жаль, сучас­ні богослови, наші друзі-модер­ністи, заперечують існування пек- ла. Говорять, що пекло існує, але воно порожнє. Це хитра видумка. Воно існує, тому що про нього на­писано в Біблії, існує, тому що це догма, але кажуть, що воно по­рожнє. Але це, звичайно, нонсенс. Якщо воно порожнє, то воно не іс­нує, тому що це не просто якесь місце, але набагато більше – це і стан душі, і місце. Питають люди, як може людська душа після смер­ті бути у вогні, у вічному пекель­ному вогні, якщо вона без тіла. Тіло ми похоронимо, а душа стане перед Богом, як вона може йти в пекло, у вогонь, якщо тіла нема? Палити можна тільки щось мате­ріальне, наприклад – дерево, а як може духовне зазнати чуттєвої кари, такої як вогонь? Може, це він може! Наприклад, були випад­ки, що людина потрапила в лікар­ню і їй ампутували ногу, в неї був цукровий діабет і ногу відрізали до коліна. І ця людина вже без правої ноги, але решту свого життя вона відчуває сильні болі в нозі, якої вже немає. Ці нервові закінчення все одно в людини залишаються. Таким самим способом Бог може покарати душу духовним вогнем. Один святий сказав, що пекельний вогонь не такий, як земний. Наш вогонь – це як картина в порів­нянні з тим пекельним. Тому це не є причиною, щоб не вірити в його існування.

Одного разу капітан французь­кої армії, підійшовши до свого ка­пелана, спитав: «Як добре Ви нам розказали сьогодні, що ми потра­пимо в пекло, бо грішимо. Дякую, що попередили нас. Але скажіть мені, а що там будуть зі мною ро­бити – смажити, варити чи туши­ти?» Священик подивився на ньо­го і сказав: «Любий друже, пожи­вемо побачимо». Цей капітан пі­шов додому, роздумуючи над сло­вами капелана: «А якщо справді я побачу, то вже звідти не вийду». І через двадцять років, коли вже був старим, випадково зустрівся з цим капеланом і сказав: «Я дя­кую Вам, що Ви нам розказали про пекло. Я весь час, всі ті 20 років думав, чи є пекло, чи його нема, бо після смерті думати про нього вже буде запізно. Завдяки вашій науці, я поміняв своє життя, я вже інша людина». Бачите, що пропо­відь про пекло є дуже потрібна, священики час-від-часу повинні нагадувати людям, що цей варіант кожному з нас загрожує. Якщо ти думаєш, що можна знущатися над Богом, то знай – Бог зганьблений не буде. І це дуже корисно, і всі святі так проповідували, і ми не маємо права про це не говорити.

Відкриймо Святе Письмо і по­дивімося, як часто Христос пропо­відував цю правду. Треба було б багато сторінок вирвати, щоб за­перечувати існування пекла. «Був один чоловік багатий, що одягав­ся у кармазин та вісон та бенке­тував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім’я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь стру­пами вкритий; він бажав насити­тися тим, що падало в багатого зі столу; ба навіть пси приходили й лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занес­ли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він закри­чав уголос: «Отче Аврааме, зми­луйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець паль­ця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум’ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар – свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять» (Лк. 16, 19–26). Значить із пекла немає виходу. Це заперечував ве­ликий письменник Оріген, але він не святий. Він сказав, що вкінці світу пекло зникне і всі підуть до Неба. Церква осудила це як єресь, а Оріген не став святим через фальшиву науку. «Отче, – сказав багатий, – благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого; я маю п’ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це міс­це муки. Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слу­хають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». А той відозвавсь до нього: «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять» (Лк. 16, 27–31).

Є такі люди, які справді по­вернулись із пекла. Наприклад, один російський генерал. Це дуже відомий історичний факт у часи Наполеона. Цю подію описує єпи­скоп Сегюр. Його дід по матері, граф Розтопчин, московський ге­нерал – губернатор, жив у вели­кій дружбі з генералом графом Орловим. Одного дня граф Орлов розмовляв із одним своїм другом, генералом В., таким самим недо­вірком, вони почали насміхатись із релігії, особливо ж – із пекла. «Однак, – каже Орлов, – якщо там за заслоною цього життя щось є?» «Добре, – відповів гене­рал В., – той із нас, котрий туди піде перший, нехай повернеться, щоб розповісти про це іншому». «Чудова думка! Згода!» І дали один одному слово. Декілька тиж­нів згодом (були то часи наполе­онських воєн), зранку, коли граф Розтопчин одягався, до нього в кімнату зненацька ввірвався граф Орлов у піжамі, в тапочках, з роз­куйовдженим волоссям і з вира­зом жаху на обличчі: «Ось щойно я бачив генерала В., блідого, як смерть, він показав правою рукою на поранені груди і сказав мені: «Пекло є! І я – в ньому!» Після тих слів він щез. Незадовго після цьо­го прийшло повідомлення з поля бою, що, власне, того самого дня, о тій самій годині генерал В. упав мертвий, пробитий кулею в груди.

У часи святого Бруно, засно­вника картезіанського ордена, повернувся відомий професор із пекла і перед всіма сказав, що він проклятий. А що це дає? Люди все одно не хочуть цього слуха­ти і стверджують, що це видумка. Ось бачите: те ж саме говорить Авраам: «Мають Мойсея і проро­ків, нехай їх слухають». У вас є священики, догматика, у вас є ка­техизм, наука Церкви, то ж читай­те (слухайте), що там написано. Наведемо цей випадок.

У 1082 році помер відомий доктор Паризького Університету Раймон Діокре. Він був одним із найвідоміших учених у всій Європі. Діокре славився своїми знаннями, талантами і чеснотами. На його похорон прибула величез­на кількість людей, серед них був і майбутній святий Бруно із чотирма друзями. ­

Труна із тілом була у великій залі канцелярії Сорбони, поряд із Собором Паризької Богоматері. Народ оточив катафалк із покійни­ком, загорненим у простий саван. У момент, коли потрібно було чи­тати із заупокійних Часів, де ска­зано: «Ти мені відповідай. Скільки переступів та гріхів у мене? Вкажи мені переступ мій і гріх мій!» (Йов 13, 22–23; заупокійна Утреня, Ноктюрн ІІ, читання 4), замогиль­ний голос, який виходив з-під са­вана, промовив: «Правим судом Божим я оскаржений». Присутні з великим жахом припідняли над­гробний покров: бідний покій­ник був нерухомий і холодний. Богослужіння на мить зупинили, проте за якийсь час продовжили далі. Всіх присутніх охопив неви­мовний переляк. І знову почали читати вже згадуване – «Ти від­повідай мені». На цей раз на очах у всіх мертвий припіднявся і ще сильнішим і більш чітким голосом сказав: «Правим судом Божим я суджений», – і знову впав. Страх присутніх досяг апогею. Лікарі знову констатували смерть. Труп був холодний і закостенілий. Ні в кого не було більше мужності про­довжувати службу, тому її пере­несли на наступний день.

Церковна влада не знала, що робити далі. Одні говорили: «Це відкинутий, він не достойний мо­литви Церкви». Інші говорили: «Ні, хоч це, звичайно, дуже страш­но, але хіба не всі ми будемо вкін­ці обвинувачені і суджені правим судом Божим?» Єпископ дослухав­ся до цієї думки і наступного дня служба мала відновитися. Бруно з друзями ночували у Парижі. На ранок весь Університет, весь Париж збігся до Нотр-Дам.

Почалося Богослужіння. На це ж читання тіло доктора Раймона піднялось, сіло в труні й голосом, від якого всі присутні були па­ралізовані страхом, промовило: «Правим судом Божим я осудже­ний», – і впало намертво.

На цей раз не залишилося ні­яких сумнівів. Страшне чудо під­твердило остаточний Божий вер­дикт: померлий у пеклі. За роз­порядженням єпископа і капітули, з покійника зняли всі знаки його «заслуг», а його тіло вивезли на смітник Монфокон. Покидаючи ве­ликий зал канцелярії, Бруно, яко­му тоді було сорок п’ять, твердо вирішив зректися світу і піти на пошуки усамітнення. Так вирішили і його товариші. Разом вони виру­шили у Гранд-Шартрез (католиць­кий монастир), що під Греноблем, щоб подвизатися в більшій надії осягнення свого спасіння. Там вони готувалися, аби предстати перед Божим судом.

Ви читаєте Символ віри: «Вірую во єдиного Бога Отца Вседержителя». Ви скажете, якщо Бог Всемогутній, то як можна по­горджувати Його волею і не вико­нувати Його Заповідей? Він Всемогутній і Терпеливий, але Він повинен з часом покарати. Якщо ти можеш грішити і будеш непо­караний, тоді Бог не Всемогутній, тоді можна погорджувати Його волею. Такого не може бути. Всемогутність Господа Бога вимагає, щоб нерозкаяні грішники були покарані. Пекло – це логічний на­слідок Божої Всемогутності. Або Його воля виконується на землі нами добровільно або після смер­ті ми отримуємо покарання. Святі на Небесах прославляють Боже Милосердя, а прокляті в пеклі про­славляють Божу Справедливість і Божу Всемогутність.

Відомий італійський письмен­ник Данте написав всесвітньо ві­дому поему «Божественна коме­дія». До речі, навіть мусульмани її читають. У ній автор показує пекло, над входом до нього є ве­ликий напис: «Ви, котрі входи­те сюди, залишаєте всю надію». Найстрашніше в пеклі – надії вже нема. Якщо людина туди потра­пила, то вже ніколи не вийде. Вічність пекла – це найстрашніше. Ми з вами можемо терпіти про­тягом певного часу, але знаємо, що це коли-небудь закінчиться, і це є втіхою для людини. А в пекло ніколи не закінчиться, муки будуть вічні. Чому в пеклі бачимо два види покарання. Одне, най­страшніше, – це прокляття: ти ні­коли не зможеш оглядати Господа Бога, ці люди не можуть бачити Господа Бога лицем в лице, вони в повній ненависті. Бог є нашим Щастям, душа прагне Бога, а вони позбавлені цього Щастя. Це нази­вається пекло пекла, найголов­нішою частиною покарання є те, що засуджені позбавлені вічного блаженства. «Відійди від Мене, проклятий». Це слово «відійди» – означає відкинення. Бог їх від­кидає, Бог, Який є нашим Щастям. Це пекло пекла.

Проте існують ще й чуттєві по­карання. Маємо п’ять органів чут­тя: зір, слух, смак, дотик і нюх. Всі вони також караються в пеклі, тому що ними людина і грішить. Коли уділяється єлеопомазання (в римо-католицькому обряді) вми­раючій людині, священик пома­зує руки і промовляє: «Ти грішив руками, а Милосердя Боже тобі прощає». Потім помазує: «Ти грі­шив очима, нехай Бог тебе поми­лує». Вуха, рот: «грішив словами і язиком…». Людина в пеклі саме за надужиття чуттями караєть­ся. Там, де людина грішила, там і карається. А чим грішать люди? Св. Альфонс Марія де Ліґуорі го­ворить, що більшість проклятих в пеклі знаходяться там через грі­хи, які вони вчинили проти шостої заповіді – це невірність шлюбній присязі і духовним обітам. Переступ шостої заповіді є причиною упадків більшості людей. Тому лю­дина стає подібною до тварини: хоче затишку, їжі, пиття, відпо­чинку… тому в пеклі і є чуттєві по­карання (пекельний вогонь). Про це читаємо в Євангелії від Марка: «Хто ж спокусить одне з оцих ма­лих, що вірують, – краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя калікою, ніж з двома рука­ми піти у пекло, у вогонь незгас­ний, де черв’як їхній не вмирає й вогонь не вгасає» (Мр. 9, 42–44). Чуєте?! Христос говорить, що во­гонь незгасний. Шість разів Він повторює цю фразу, бо вона над­звичайно важлива. Цей вогонь не тимчасовий, а вічний, він не гас­не. А що ж має на увазі Христос, коли говорить, що черв’як не вмирає? Що це за черв’як? Святі пишуть, що черв’як – це муки со­вісті. Як черв’як, гризе людська совість і нагадує: «Ти міг би легко зробити добро, міг би легко при­йняти Святу Тайну Сповіді, в тебе було стільки можливостей, скільки Ангел-Хоронитель давав тобі добрих думок. Легко ми можемо спастись, Христос відкрив нам дорогу. Якщо людина не спасеться, то це лише її провина.

Дорогі, уявіть, що ви хочете купити дачу. Вам пропонують її за невелику суму, наприклад, за тисячу доларів на тринадцятьох сотках землі. Ви говорите: «О, ці­каво». А скажіть мені, будь ласка, як буде діяти розумна людина: дасть гроші, а потім побачить, що будинок зруйнований, земля по­гана. Шкода тих грошей, правда? Розумна людина скаже: «Почекай, піду подивлюсь, а потім погово­римо». Ось про це і говорить нам Св. Ігнатій Лойола. Вам вже при­готоване таке місце в пеклі, кож­ному із нас, диявол нам вже його приготував, воно вже існує. А ми з вами зараз, сьогодні маємо піти і подивитись, як на ту дачу, пе­ред тим, як її купити. Так, ви йдіть сьогодні на своє місце, яке саме вам приготував диявол. І ще один дуже важливий момент: ви не ди­віться на місце, яке приготували сусідові, чи місце, приготоване Путіну (там воно теж існує) – це не наша справа. Ми повинні ди­витись на своє місце і тільки на своє, кожному із нас воно приго­товане. Христос сказав: «Я готую вам місце в Небесах», диявол теж. Св. Тереза Авільська ні разу смер­тельно не згрішила. Одного разу їй доручили зустрічати подоро­жуючих на вході, за якийсь час вона відчула, що починає грішити надмірною цікавістю, переймати­ся світськими справами, а був це тільки початок її монашого життя. Бог показав Св. Терезі її місце в пеклі, вона детально описує про це у своїй біографії. Пише, що це було таке жахливе відчуття, що всі хвороби разом узяті, які вона перетерпіла за все життя, ніщо в порівнянні із тим, що вона пере­жила у пеклі. Вона відчула таку тісноту і таку темноту, що хотіла тисячу разів померти, але не змог­ла. Після видіння свого місця в пе­клі Тереза стала святою Терезою. Вона зрозуміла, що треба спасти свою душу і душі інших людей. Це видіння свого місця стало для неї великим поштовхом, якого можна порівняти із початком по­льоту швидкісної ракети. Видіння свого місця у пеклі спричинилося до величезної потуги у духовних подвигах. Сенс цього розважання полягає не в тому, щоб засмутити вас чи розчарувати, а в тому, щоб спасати душі.

Ми повинні просити в Господа про внутрішнє розуміння покаран­ня для тих, які терплять у пеклі, щоби принаймні страх перед ка­рою вічного вогню стримував мене від гріха. Звичайно, краще люби­ти Бога всім серцем. А хто з вас любить Бога всім серцем доско­налою любов’ю, тому не потрібно думати про пекло. Проте людям, які інколи забувають про любов до Господа, корисно пригадати, що є і пекло.

Уяви собі великі вогняні язи­ки, душі, які ув’язнені в охоплених вогнем тілах.

Може буде простіше прочитати те, що пишуть Фатімські діти.

«13 червня 1917 р. Богородиця показала Фатімським дітям пекло. Вона розпростерла руки так, як робила це під час двох попередніх об’явлень. Сяйво, здавалось, про­йшло крізь землю і ми побачили море вогню і занурених у цей во­гонь дияволів і душі, які були про­ зорі і чорні, як палаючі вуглини в людській подобі. Ці вуглини пла­вали у вогні, піднімаючись у по­лум’ї з димом. Вони розліталися в різні сторони, як іскри без ваги і рівноваги під час великих пожеж. Душі, схожі на вуглини, кричали і вили від болю та відчаю. Це жах­ливе видовище змусило нас дри­жати, і в цей час Луція крикнула: «Ах!»

Діти бачили море (в інших пе­рекладах написано, що це був оке­ан) вогню і душ. Якщо модерністи говорять, що пекло є, але воно порожнє, то фатімські діти розпо­відають, що вони бачили жах, яко­го неможливо описати людськи­ми словами, океан людських мук. Скільки поміститься риб в океані, стільки поміститься проклятих у цьому вогні. Це, звичайно, страш­на картина. А ще ми бачимо в пек- лі дияволів. Святі говорять, що ди­явол настільки страшний, що якщо людина його побачить, то від жаху помре. Так і тут написано: дияво­ли виглядали жахливо й огидно, вони були схожі на відразливих невідомих тварин.

Далі уяви собі і послухай, які докори, плач, крики, страшні сло­ва і богохульства супроти Ісуса Христа і святих Його долинали з пекельної безодні.

Можливо, ви мали колись на­году побувати у психіатричній лі­карні. Я декілька разів був у пси­хіатричній лікарні. Там є закрите відділення, з якого долинають страшні крики, люди видають різні звуки, і коли ти заходиш туди, то здається, що ти в пеклі, а ті душі кричать від відчаю. А що вони там, у пеклі, викрикують? Вони звину­вачують один одного. Уявіть собі: син говорить своєму батькові: «Це ти був п’яницею і змалечку навчив мене напиватись. І я пішов за тво­їм поганим прикладом». І буде його проклинати. І це ще додат­кова мука цьому батькові, що син потрапив туди.

Якщо ви уважно слухали Євангеліє від Луки, то чули: багач про­сить в Авраама послати Лазаря на землю до своїх п’ятьох братів, які теж прийдуть на місце муки, якщо їх не попередити. А чому він про­сив, щоб вони не попали в пекло? Адже в пеклі ненависть і диявол хоче побільше душ. А чому прокля­тий багач просив, щоби брати не потрапили в пекло? Він вже добре зрозумів, що вони збільшува­тимуть його муки, будуть звинува­чувати його в тому, що він винен, не попередивши їх про небезпеку. Слухаючи такі звинувачення, ба­гач розумів, що його муки будуть збільшуватися.

По-третє – відчуй запах диму, сірки, розкладу і гнилизни. Солдати розповідають про Першу сві­тову війну, під час якої між Францією і Німеччиною був коридор, оточений колючим дротом, ним рухалися солдати то вперед, на­ступаючи, то назад, відступаючи. На цьому дроті було дуже багато спалених живцем солдат, яких ніяк не можна було забрати, щоб похоронити, тому тіла поволі роз­кладались. Очевидці тих подій розповідають, що повітря було насичене страшним запахом мер­ців. Побратими були близько, в канаві, але не могли забрати тіл, бо територію обстрілювали ворожі війська. Так тривало декілька тиж­нів. Це жахливий запах солдати запам’ятали назавжди. Запах… В одного народу був звичай: вбив­цю і тіло жертви зачиняли в одній кімнаті. Кара полягала в тому, що злочинець мав перебувати в тій кімнаті доти, поки не помре від от­руйного смороду мерця. Таке по­карання тривало місяцями. Уявіть собі той сморід пекла.

По-четверте – внутрішньо від­чуй смак гіркоти, сліз, скорботи та докорів сумління. Людина хоче завжди тільки смачного. Цей пункт особливий для людей, які бага­то п’ють, їдять, купляють дорогі страви й забувають про милосердя і бідних. Їм там не буде весело в цьому пеклі.

По-п’яте – уяви, що ми самі дотикаємось цього вогню, спробуй відчути, як він дотикається до душ і запалює їх.

Яким є пекельний вогонь знає­мо з описів чистилища, тому що в чистилищі він такий же, як і в пеклі. У Римі у храмі Найсвятішого Серця Ісуса є досі музей Чистилища. Там, правда, забрали всі таблиці й ре­клами, але він досі відкритий після недільної відправи. Один парафі­янин поїхав із сім’єю в Рим, я по­просив його: «Будь ласка, зайдіть у храм Найсвятішого Серця Ісуса і подивіться, сфотографуйте мені музей Чистилища. У цьому му­зеї багато експонатів, наприклад, відбиток палаючої руки на книзі чи на одязі під час появи душі з чистилища і багато інших. Можна почути, як говорять: «це симво­лічно», «це вогонь душевний». Це неправда. У пеклі горить справж­ній вогонь, який спалює і душа від­чуває реальний біль. У Чистилищі те ж саме, той самий вогонь, але тимчасовий, а в пеклі – вічний.

Деякі богослови говорять, що вогонь вічний, але люди нібито не будуть там вічно. Такі «мудрагелі» завжди шукають якихось викрута­сів. У такому випадку варто про­цитувати Євангеліє від Матея: «Як же прийде Син Чоловічий у сво­їй славі, й ангели всі з ним, тоді Він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від коз­лів; і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч» (Мт. 25, 31–33). «Тоді скаже й тим, що лі­воруч: Ідіть від мене геть, прокля­ті, в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його; бо го­лодував я, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і ви мене не напоїли; був чужинцем, і ви мене не при­йняли; нагим, і ви мене не одяг­нули; недужим і в тюрмі, і не наві­дались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чу­жинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили? А він відповість їм: Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших – мені та­кож ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне» (Мт. 25, 41–46). Ось дивіться, це суд, Страшний суд. І в нас, в людей, на землі є суд. Наприклад, ви судитесь із сусідом за межу. Потім суддя ви­носить дуже чітке рішення. Чи буде суддя говорити символами? Звичайно, що ні. Він ніколи не го­ворить алегорично. Якщо ця межа буде 5 метрів, то буде відміряно з точністю до одного міліметра – ні більше, ні менше, бо так постано­вив суд. Мова судді завжди точна. А тут нам говорить вічний Суддя, що прокляті підуть на вічну муку, а праведники – в життя вічне. Ми не можемо сумніватись, що пекло і вогонь вічні, і виходу звідти не­має. Це найстрашніше, що можна сказати.

Один священик поїхав у Фатіму і зустрівся з с. Луцією. Він напи­сав книжку про цю зустріч. Йому дуже хотілося, щоб більшість лю­дей спаслися, і лишень одиниці пішли до пекла. Він так і написав. Йому так хотілось, мені теж би так хотілось. Але інше питання, а як буде насправді? Він просив с. Луцію, щоб вона поставила свій підпис. Сестра сказала: «Ні, цього не можна писати». По-перше, ми цього не знаємо. Христос сказав, що дорога до Небо вузька, і ворота вузькі, і мало хто знайде цю до­рогу. А дорога в пекло широка, і шлях зручний, і багато ідуть ним. Це сказав Господь Ісус Христос. Так сказав і св. Августин: «Як живуть люди? Більшість живуть в гріху, і в гріху помруть». А так сказав св. Йоан Золотоустий: «Я думаю, що в моєму місті навіть сто людей не спасеться, тому що вони живуть у всяких пороках». Вони просто дивились, як живе народ, і робили свої висновки. Інколи буває чудо навернення. Але це чудо, чудеса рідкісні. Як людина живе, так і помре. Якщо б народ жив під проводом християнського царя, а Христос-Цар, і всі закони, і держава була б християнською, то тоді, можливо, більшість людей би спаслася. Але коли навколо все антихристиянське, то дуже склад­но спасти свою душу. На думку всіх великих авторів, число про­клятих більше, ніж число вибра­них. Це не моя думка, це спільна думка святих, які писали, що чис­ло проклятих перевищує число ви­браних. Подумайте, дорогі друзі, якщо число проклятих більше, ніж вибраних, на думку св. Августина, св. Йоана Золотоустого, св. Альфонса, с. Луції і багатьох інших святих, то чому ви думаєте, що саме ви будете зараховані до мен­шого числа вибраних. Чи є у вас розписка, що будете в Раю? Таку розписку отримала Луція. Діва Марія пообіцяла дітям: «Я візьму вас до Раю». Вона дала їм таку розписку, але нам Вона її не дала. Вона сказала: «Кайтесь, моліть­ся до Непорочного Серця Марії». Оце нас і потішає. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоби їх вряту­вати, Господь хоче встановити у світі почитання Мого Непорочного Серця. Якщо буде зроблено те, що Я вам скажу, то буде врятовано багато душ і настане мир. Війна закінчиться». Але ми знаємо, що не послухали того, про що Вона просила. Діва Марія багато разів просила у Фатімі, але Її не послу­хали. «Якщо ж не припинять обра­жати Господа, то під час понтифі­кату Пія ХІ розпочнеться друга, ще страшніша війна». Це була Друга світова війна. «Якщо ви побачи­те, що ніч осяяна незвичайним світлом, то знайте, що це вели­кий знак, який Господь вам дає». Це було Північне світло (Полярне сяйво). Моя мама народилась у 1925 р., вона ще жива, а цей знак бачила на власні очі. Згадувала, що небо було червоне, і всі вони думали, що там, на цьому пагорбі, де стояв великий будинок, вели­ке господарство, сталася пожежа. Навіть пожежники виїхали на до­помогу. Потім думали, що горить десь далі – на Констанцькому озері. Телефонували туди – і з’я­сувалось, що це було атмосферне явище – Північне світло (Полярне сяйво). Це було незвичайно і страшно. А потім почалась Друга світова війна. Тому що не слухали того, що просила Діва Марія. Коли молитесь до Непорочного Серця Діви Марії, то слухаєте те, що вона просила, «і багато душ спасеться завдяки цьому».

Ми з вами ще живі. Ми може­мо каятися, ми можемо старатися всіма своїми силами. Св. Альфонс дає нам дуже цікавий приклад. Це був 1604 рік. Два молодих хлоп­ці, міцні, здорові, пішли злою до­рогою – вели аморальне життя. Одного разу пішли у дім розпусти, після цього один пішов додому і по дорозі згадав, що він обіцяв де­кілька років тому кожного вечора молитись три рази «Богородице Діво». Помолився. А його товариш ще залишився у тому домі. Зранку з’явився йому цей друг у вогні і страшним голосом сказав: «Мене вбили. Я в пеклі. Там, біля цьо­го місця, де ти мене залишив, мій труп». Він дуже злякався, а потім подумав, можливо, це галюцина­ція, проте пішов подивитись, чи дійсно є труп. І справді побачив його, він лежав чорний, як вугіл­ля. Після цього, переляканий, він пішов у монастир францисканців, подзвонив у двері і сказав, що хоче вступити в монастир, хоче каяти­ся. Вони знали, що це аморальна людина і сказали: «Таких, як ти, ми 100 років не беремо. Іди геть». Ще раз подзвонив і сказав: «Я вас благаю, послухайте мене. Мій то­вариш загинув. Він у пеклі і мені з’явився. Я хочу справді каятись, не хочу потрапити туди, де по­трапив він. Я бачив проклятого». Після цього монахи послали двох братів-францисканців з ним, і ті побачили обгорілого трупа, чорно­го, як вуголь. Тоді йому повірили і взяли в монастир. Був у нього ве­ликий термін покаяння, потім його прийняли в монашого чину, а пізні­ше він став священиком. Його від­правили в Японію. І там у 1624 р. він помер як святий мученик. Це був отець Рікардо. Тепер святий на Небесах. Він пролив кров за Христа, а його товариш – прокля­тий у пеклі. А грішили однаково. Це дуже важливий момент. Всі люди грішні. А тут, бачите, різни­ця. Одна людина прибігає за допо­могою до Діви Марії, Матері Божої, яка його рятує. А той, хто не лю­бив Діву Марію, пропав назавжди. У цьому мудрість: дитина Марії ні­коли не пропаде. Це для нас теж дуже важливо. Всім серцем любімо Марію, щоб Вона допомогла нам потрапити до раю. і захоронила від пекельного вогню.

Встаньмо на коліна перед Розп’яттям і дякуймо Христові, що не дав нам побачити пекельного вог­ню. Просімо ласки у Нього, щоб ніколи не дав нам побачити пекла.

о. Вернер Бьюзігер, СБСПХ