Віра – це освячена кров’ю правда

Проповідь під час відпустової Святої Літургії в храмі Свв. Верховних Апп. Петра й Павла (м. Львів, Рясне-1) 12 липня 2018 року Божого

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Дорогі брати і сестри! Сьогод­ні на цю святкову урочистість нас зібрали Святі Верховні Апосто­ли Петро й Павло, щоб ми занес­ли свої молитви до Господа Бога, просячи небесних ласк і дарів для себе, для наших родин, для всьо­го нашого краю. За Божим Прови­дінням, так Бог зарядив, щоб ми цих двох Апостолів вшановували в один день, бо в один день у Римі вони разом постраждали. Св. Апо­стол Петро – на хресті, тільки вниз головою, бо говорив, що не гід­ний вмерти такою самою смертю, як його Спаситель. А Апостолові Павлу було стято голову мечем. І так в один день ті, пам’ять яких ми сьогодні урочисто згадуємо і відзначаємо, понесли мученицьку смерть за Христа, за віру. Ми ба­чимо тут перед собою їхні бронзо­ві фігури. Погляньмо на Апостола Петра – що ми бачимо? А він про­стягає нам ключі і немовби каже: «Подивіться, дорогі мої, що в моїх руках. Це ключі Царства Небесно­го, які мені дав Христос, коли по­кидав нас. Їх більше ніхто не має, вони є тільки в мене. І подивіть­ся, на якому кораблі я стою. Цей корабель, за твердженням Святих Отців, символізує Св. Католицьку Церкву, якою керує Апостол Петро і його намісники – це корабель спасіння для тих, які входять до нього, які перебувають під моїм проводом, я їм відкриваю Небо, і вони осягають спасіння». І справ­ді, ми маємо пам’ятати про той ве­ликий дар, який залишив нам Ісус Христос в Апостолі Петрі, що він має нами керувати, нашим жит­тям, тим кораблем, тією Церквою для вічного спасіння. І ні в якого іншого Апостола, іншого патріарха немає тих ключів до Царства Не­бесного, тільки в Апостола Петра і Римських Намісників.

Подивімося на Апостола Пав­ла. Ми бачимо, що він вказує ру­кою на небо. Це має нам пригадати найосновніший фундамент нашого духовного життя, а саме: ми маємо жити, дорогі мої, не для землі, ма­ємо завжди пам’ятати про ціль, за­для якої Господь Бог нас сотворив – ми маємо жити для Неба. Деколи запитуєш подружні пари, для чого вони живуть тут, на землі. І мало хто дасть правильну відповідь. 90% не можуть сказати, для чого вони живуть на землі. А найголов­ніша ціль, для якої Господь Бог нас сотворив – це те, щоб живучи тут, на землі, ми любили, прославляли Бога, служили Йому і спасли свою душу, осягнули спасіння, осягну­ли Небо. Апостол Павло, вказую­чи нам на Небо, одночасно тримає меч – це знаряддя його смерті, але не тільки. Це також меч віри. «Візьміть меч духовний, тобто сло­во Боже» (Еф. 6, 17). Цей меч до­поможе нам відсікти всякі спокуси і дасть сили вистояти в боротьбі, не втратити віру, яка відкриває нам Небо, завдяки вірі ми маємо осягнути Небо. Без віри не мож­на подобатися Господу Богові ні в житті, ні після життя. Тільки люди­на з вірою може жити з Богом тут, на землі, і осягнути вічне щастя в Небі.

Віру можна розглядати в двох аспектах. Перший – моя віра в особистому житті. Це має місце тоді, коли я живу вірою, коли люблю і практикую те, що мені вказує наука Церкви: коли моя віра вка­зує, що це добре, тоді я наслідую це добре, коли віра вказує, що це зле, гріх, образа Господа Бога – я ніколи не маю дати згоду на той гріх, я маю себе муштрувати, щоб до цього себе не допускати. А та­кож я мушу дати собі звіт із того. Сьогодні дуже сумно бачити, як християни (не раз ті, які ходять до церкви) легковажать справи віри і сприймають її, як просто параду. Вони є у церкві по великих святах, неділях, є й такі, що навіть щоден­но ходять, а коли не раз ідеться про гонор, про людську славу, якусь забаву, то тим легковажать. Ось один такий приклад. Ми пере­живали піст Петрівку, коли Церква наказує гучних забав, весіль не справляти, танців не влаштовува­ти. І вже десь два роки чую на од­ній і на другій парафії (гадаю, що це має місце й по інших так само) – випускний, танці, гуляння… Якось одна парафіянка підняла питання: давайте випускний справимо пе­ред постом або після нього. І що сталося? Ті, які мали б її підтрима­ти, які ходять разом з нею до од­нієї церкви, сказали: ні, давайте всі разом і все. Запитаймо себе: чи це віра? Яка це віра? Хіба це віра, якщо так собі легковажиться св. постом, що людина з легкістю переступає Заповідь Божу? В та­кий спосіб людина втрачає ласку Божу. Вона має бенкет і славу тут, на землі, але втрачає у вічності. Тому не наслідуймо таких людей, а будьмо тверезі у своєму житті.

Другий аспект – якої я віри і чи бережу її? Чи, можливо, мені байдуже, що й куди, як я чиню, до якої церкви ходжу, чи взагалі мені все одно? Розгляньмо сьогодні іс­торичні напрямки. Якої я віри, якої віри були мої батьки, прадіди? По­читаймо церковних істориків. Зо­крема, згадаю Григора Лужниць­кого, який подає, що в 1734–1754 рр. до Української Католицької Церкви належало близько 10 млн. вірних. Сьогодні, коли популяція населення є набагато більшою, ніж тоді, й по цілому світі взяти, то греко-католиків налічується заледве 5 млн. А в той час було 10 млн. вірних! Щоправда, тоді ще частина Білорусії належала до Греко-Католицької Церкви. Але що цей отець далі каже? Він каже, що до Дніпра не було тоді жодної православної церкви, чуєте? За Дніпром були католицькі монасти­рі оо. василіан і інші, процвітало духовне життя. Апостольский нун­цій у Польщі А. М. Дуріні (1766– 1771) повідомляв Апостольську Столицю: «Вся Україна визнавала унію, і тільки 15–20 церков було нез’єдинених, які належали до діє­цезії нез’єдиненого єпископа в Пе­реяславі по той бік Дніпра». Тож тепер зважмо: ну, а якої ми віри, якої віри були наші прабатьки?!

І що ж сталося? Починаючи від Катерини ІІ і пізніше, російський царизм мечем і кров’ю навертав наш народ на православіє. Кате­рина ІІ 8 млн. українців мечем, військом, смертю і кров’ю навер­нула до православної віри. І було навіть так, що православні свяще­ники освячували мечі, щоб там іти й нищити уніатів. Огляньмося на історію і згадаймо так звану Колі­ївщину в Умані – українець різав українця. Навколо було повно во­рогів – Росія, турки, Польща, які нападали й нищили український народ, а тут православна церква, яка «вірою й правдою» служила Москві й цареві, так змогла наць­кувати українця на українця, що прийшли до Умані і 400 учнів васи­ліанської школи, майже дітей, всіх порізали мечем і покидали в кри­ниці, аж кров стояла поверх води. Сьогодні через незнання таких трагічних подій в історії своєї віри ми сліпо йдемо за популістськими гаслами.

А візьмемо ближчий час – 1946 рік. Не раз декого запитую: а до якої церкви ходили ваші дідо, баб- ця, ваші прадіди? І мені молода особа, яка ходить до православної церкви, каже, що в їхньому селі була колись католицька церква і її родичі туди ходили. Постає питан­ня: ну, а чому ж ти іншої віри те­пер, чому зрадив віру? А які з того наслідки?

Їхав десь тиждень тому з од­ним студентом, який навчається в медичному університеті. Цікав­люся – як, що, куди, хто в групі... Розповідає, що вчиться вже на старшому курсі, є в його групі двоє з Московського патріархату: «Я з ними трохи дискутував спочатку, вони десь із Хмельницька…» Нехай це центральна Україна, але все ж таки ближче до західної, ці сту­денти мали б бути проукраїнських поглядів. Але, каже той хлопець, марна справа – вони за Русь-ма­тушку горою й усім серцем стоять. Молоді особи! Як можна молодим особам у час незалежності бути так налаштованими! Тому не ди­вуйтеся, що наш народ зараз та­кий поділений… Чому, скажімо, виникла сьогодні ця війна на сході України, чому в глибині серця на­род там був за Москвою, яка цьо­му причина, хто його так налаш­тував? Ми маємо робити собі ви­сновки з історії і брати науку: як я маю чинити, де моє коріння, ким були мої прадіди, куди я маю хо­дити, що берегти...

Та нас підточує сьогодні біда не тільки зовнішня, а й внутрішня. Можна сказати, що є черв’як, який гризе із середини. Це модернізм – дух, що його святий Папа Пій Х сха­рактеризував як збір усіх єресей. Модернізм голосить, що все старе (тобто Традицію) треба викинути, хай живе екуменізм – нема різни­ці, куди ходити й до якої Церкви належати, маємо бути всі разом, бо ж Бог, мовляв, один. Руйнує нас і ще один дух – так звана візантій­ська обрядовість: все в теперішній Церкві нашій ним пронизане, де­коли копіюють Москву настільки, що нема ради. Будучи духовною особою, бачиш ближче й не пере­стаєш дивуватися: як можна все те, що впродовж чотирьох століть наші владики надбали для слави нашої Греко-Католицької Церкви, для Її лиця, так все переставити? І стає дуже сумно, бо бачиш і пе­реживаєш за людську душу, яка може втратити вічність...

Недавно світ облетіла новина: вищі ієрархи Католицької Церкви сповістили, що в Китаї (а там є дві Церкви – легальна й нелегальна; легальна – це єпископи, що при­стали до комуністичного уряду і слухають його, а друга – підпільна Церква: люди пішли в підпілля і зберігають католицьку науку) ка­толики, вірні Апостольській Столи­ці, вийшли з підпілля і з’єдналися з легальною Церквою. Китайський комуністичний уряд наказав пере­писати навіть Святе Письмо так, щоб там нічого не могло шкодити доктрині комунізму. Тож вірні, які десятками років молилися у під­піллі, почуваються нині зрадже­ними. Подібно, можна сказати, щоб було зрозуміло: це так само, якби в радянський час наказали нашій підпільній Греко-Католиць­кій Церкві з’єднатися з Православ­ною. В такому разі ми не мали б тоді в українському народі жодної католицької церкви до 90-х років, якщо би так вчинили. Один про­фесор з Івано-Франківська пише: «Я є католик по вірі, йду до ка­толицького храму, але зустрічає мене православний хрест. Я стою і молюся в церкві, і мене обзива­ють православним. Чому воно так? Хіба я православний?»

Синод єпископів УГКЦ в 1992 році постановив, щоб на Утре­ні, Вечірній і на інших святкових Богослуженнях, навіть у Молеб­ні до Серця Христового, взивати: «Утверди, Боже, віру католиць­ку». А що тепер роблять, як спі­вають? «Утверди, Боже, святу пра­вославну віру»! Ось так є. Більше того – упродовж 10 років в нашій Греко-Католицькій Церкві, коли висвячують нового єпископа, то кандидат складає так зване «Ви­знання православної віри». Він присягає дотримуватися право­славної віри! Коли давніше роз­питували про це одного єпископа, він підтвердив, що присягав на католицьку віру, а сьогодні вже вони присягають на православну! Невже може бути такий вінегрет у вірі? Не можна казати, що моя віра є православна, а я католик в любові – як це може бути? Одна жінка запитала підпільного свя­щеника у 80-их роках: «Отче, то зараз взивають православних і ка­толики. Як то є? Чи то все одно, як дехто каже? Поясніть мені» А він їй каже: «Дитино, як чорне є чорне і біле є біле, так і католик є католиком, а православний – пра­вославним. Воно не може змішати­ся. Не можна називати себе пра­вославним, а бути католиком». Як таке може бути?! Дехто зі старших це розуміє, але прийдуть молоді, яким це буде все одно. Коли час- то повторювати одне й те ж – ти звикнеш і будеш знати, що ти та­кий самий. І що тоді буде?

Одна парафіянка заохочува­ла свою знайому ходити до церк- ви, практикувати свою віру, ну та ходила й до нас, і до іншої. Але пішла запитати дещо до модерної церкви. Сама православна була, вихована в тому. Але пішла до католицького храму запитати мо­дерного священика. А він сказав, що зараз нема різниці – куди хо­чеш, туди й ходи. І що вона, куди пішла? Вона не ходить вже в ка­толицький храм, ні до нас, ні до модерної, як кажемо. Вона ходить до православної церкви! А могла б і ходила вже до католицького хра­му. Як можна легковажити вірою?! Не можна! Для чого віддали своє життя, пролили кров наші блажен­ні й тисячі українців?! Тепер їх, ви­ходить, треба називати божевіль­ними, нерозумними, їх не потріб­но називати мучениками, бо вони були, по-сьогоднішньому кажучи, фанатиками! Пам’ятаймо: де най­більше кров’ю освячена віра, тіль­ки там правда. Цінуймо ж віру, яка найбільше освячена кров’ю, яку наші предки плекали й захищали, щоб мені і вам її передати, сказа­ти: «Пам’ятай, дорожи тою вірою». Вони за неї кров свою пролили, немов запечатали тим правду, щоб ми собі не легковажили: мовляв, і так і сяк можна на дві сторони хо­дити. Вважай і пам’ятай: вірність вірі – це найцінніше в житті люди­ни.

Модерний дух нищить сьогодні саме серце нашої віри. Тим сер­цем, з якого людина найбільше черпає Господніх ласк і правд для вічного життя, є Свята Божествен­на Літургія. Тепер знущаються зі Святої Божественної Літургії, де присутній Сам Живий Бог і в якій ми душею і серцем, усім своїм єст­вом єднаємося з Богом. Можна сказати, коли коріння підтинають, дерево сохне, рослина сохне, коли не має доброї поживи. Так само й тут: коли підтинають коріння ду­ховне, з якого людина бере сили для душі, людина втрачає ласку, відпадає від Бога, стає байдужою. Другий Антифон викинули, а має­мо святих Петра і Павла, молитви до святих не треба молитися, до всіх святих, не тільки до Петра і Павла. Саме в другому антифоні ми просимо їхнього заступництва. Викинули Єктенію оглашенних. Оглашенні – це нехристияни. Ми­нулої неділі (8 липня) у Львові й Тернополі проводилися зібрання Свідків Єгови, десятки тисяч. Ка­жуть, що не треба згадувати огла­шенних, бо нема нехрещених. Та як нема?! Тисячі й тисячі нехре­щених! І це тільки в Україні, а що сказати взагалі! По всьому світу з 7 млрд. людей, які населяють зем­ну кулю, 5 млрд. – це нехрещені. Хіба не треба за них молитися?!

Що стосується пошани до Пре­святої Євхаристії, Святого Причас­тя. Подивіться на наслідки в Євро­пі, не треба на нас дивитися – там скоріше почали піднімати з колін, щоб настоячи причащати. Тепер люди там не вірять у Пресвяту Єв­харистію, вони тим легковажать. Прийняли собі, як хотіли, навіть без сповіді, цілий рік приймають, незважаючи на те, що мають де­коли гріх.

Тому, дорогі мої, не зраджуймо своєї віри. Будьмо вірні Св. Тра­диції й науці Св. Церкви, щоб ми зберегли Її й передали своїм ді­тям, пам’ятали, наголошували, що справи віри – то не все одно, щоб ми самі жили вірою, не легковажи­ли, а берегли той скарб, освяче­ний кров’ю наших предків, щоб ми вміли цінувати все найцінніше для душі.

Коли нашого пароха, а він був ним у Рясній-Руській і тут, на Ряс­ній-Польській (сьогодні Рясне-1), Блаженного отця Олексія Зариць­кого енкаведисти заарештованого везли на фірі, він не просив людей ні про хліб, ні про одяг, ні про те, щоб йому передавали посилки в Сибір – лиш на все село кричав: «Люди, не зрадьте віри батьків!» Він був молодий, мав 30 років. І коли його НКВД везло по Ряс­ній-Руській, по Рясній-Польській, кричав на весь голос: «Люди, не зрадьте віри батьків!» Сьогодні він Блаженний нашої Церкви. І ми не маємо права зрадити віри. Бо той, хто зраджує віру своїх батьків, предків, той не заслуговує бла­гословення, не заслуговує Ласки. Це історичний факт. Ми від того не втечемо – так свідчить історія. Люди, свідки, які дожили до Неза­лежності нашої держави, свідчили про отця Зарицького: «Його на фірі КГБ везе, а він не просить ні хліба, нічого. Він тільки просить: «Не зрадьте віри своїх батьків! Я йду за вас у Сибір на муки». Він загинув у Караганді як мученик за католицьку віру, але не підписав православ’я. Був молодий, у роз­квіті сил, гарний, симпатичний, розумний, але віру поставив на перше місце.

Святі Верховні Апостоли Петре і Павле! Ви своїм життям і прикла­дом, своєю жертовністю пропові­дували й свідчили правдиву віру. Просіть же Небесного Отця, щоб дав нам ласки твердості, витрива­лості в ній, щоб ми вистояли в цей складний час, не втративши віри, й передали її іншим як найбільший і найсвятіший скарб. Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

о. Андрій Коваль, СБССЙ