Пресвята Діва Марія і Св. Вервиця

 

Придворні для захисту своєї ко­ролеви носять при боці меч. Подіб­но придворний Пресвятої Діви Ма­рії тримає напоготові меч для обо­рони Її честі. Тим мечем є вервиця. Звідкіля взялося таїнство Св. Вервиці?

У XII ст. св. Домінік, апостоль­ський чоловік, ревно працював над наверненням єретиків, так званих альбігойців. З часом він за­уважив, що своїми проповідями не багато зробить, почав молитись: впродовж трьох днів і ночей свя­тий благав помочі й заступництва у Цариці Апостолів про милосердя. У 1208 році йому об’явилась Пресвя­та Діва і поручила молитву на Св. Вервиці. Вона звеліла поширити це набоженство по всьому світі. Вер­вицею, наче пращею, він влучив у саме серце секти і тим поборов її, бо, як стверджують історики, він навернув понад тисячу єретиків.

З чого ж складається молитва на вервиці?

Ця чудова молитва складається з Символа віри, Господньої молит­ви – «Отче наш» та Ангельського привіту, з заклику – Слава Отцю…, з 15 розважань таємниць життя нашого Спасителя і Його Пречистої Матері. Та молитва значима, бо її об’явила Пресвята Діва, а творцем її деяких частин є сам Спаситель чи Архангел Гавриїл, св. Єлизаве­та, Апостоли і Св. Мати Церква.

Відмовляючи Господню молит­ву, ми подаєм Господу Богу най­важливіші потреби душі і тіла; про­казуючи Архангельський привіт, ми водночас прославляємо Пре­святу Діву і тим забезпечуємо собі Її опіку впродовж життя та в го­дину смерті; проказуючи: «Слава Отцю…», ми вшановуємо Пресвяту Трійцю; розважаючи 15 головних таїнств, ми знову оживлюємо свою віру, подивляємо діла Божої Любо­ві, ідемо крок за кроком вслід за нашим Спасителем на Голгофту в супроводі Пресвятої Матері, вдив­ляючись у праобраз досконалості та Його прекрасної подоби, і, як наслідок, ми заохочуємось до на­слідування. У Св. Вервиці усна мо­литва поєднується з внутрішньою, тому у ній беруть участь усі порухи душі. До того ж, мабуть, не існує кращого способу проведення роз­ важань, особливо для простачків, аніж молитва на вервиці; потрібно лишень у кожному таїнстві створи­ти у своїй душі його образ і заду­матися над тією подією, яку воно нам пригадує, яких чеснот навчає, які накладає обов’язки. Водночас треба винагороджувати, актами любові, покори, розкаяння. Одне слово, не зосереджуватися тіль­ки на усній молитві, але вникати в її духовну сутність. Молитва на вервиці за своїм змістом є доско­налою і доступною для всього за­галу. А ще вона наскрізь католиць­ка, пристосовує життя Ісуса і Марії до нашого життя. Вона – вчитель святої мудрості, як для простачка, так і для вченого, милий товариш для мандрівника, котрий вирушає у самотню подорож, чарівною осо­лодою для недужого, який страж­дає від безсоння, бажаною потіхою для черниці, котра чуває біля чу­жого ложа страждання, і для стар­ця, який очікує смерті. Тому закид, що вервиця є нудною і безрезуль­татною молитвою, є недоречним. Справді, для тих, які не люблять на ній молитися, вона здається нудною, бо у їхніх душах погасла любов, або вона присипана попе­лом земних прагнень; нудною вона може стати і для того, котрий мо­литься тільки вустами, а його душа водночас блукає десь далеко. На­томість людина, що любить Госпо­да Бога і роздумує про великі таєм­ниці Св. Віри, знаходить у вервиці справжнє невичерпне джерело ду­мок і почуттів, багато чарівних утіх і благословень.

Але навіщо стільки разів повто­рювати Богородице Діво? Тому що любов не закохується у вишукані звороти, вона любить повторювати ті самі слова. Бо ж сам Господь Ісус тричі молився в Оливному городі: «Отче, коли хочеш, то віддали від мене цю чашу». Ангели, стоячи пе­ред Божим Престолом, невпинно закликають: «Свят, Свят, Свят…». Св. Франциск Асизький дуже часто говорив: «Бог мій і все моє»; св. Альберт Великий щоденно навко­лішки відмовляв 150 разів «Бого­родице Діво». Подібно й у вервиці стільки ж разів повторюється Ан­гельський привіт, лише для того, щоб краще виразити любов до Пресвятої Діви і тим самим зміцни­ти дієвість молитви.

І які ж наслідки побожного від­мовляння вервиці? Дивовижні. Бо вервиця є книгою Марії, в котрій у стислому викладі є все те доскона­ле, що Божа мудрість вигадала, а Божа любов найкраще виконала; до тієї книги, Марія спроваджує усіх своїх дітей, як великого му­дреця, так і покірного, відкриває їм Христові таємниці, через які Вона навчає мудрості Божої, розпалює любов до Бога і ближнього.

Вервиця є сіткою, якою Марія ловить грішників і постійно витягує їх з моря беззаконня на берег ми­лосердя.

Вервиця – це якір, яким Марія схоплює спокушуваних і тримає біля себе, щоб хвилі їх не забрали. Вудка – мотузка, яка закінчується гачком з прикріпленою до нього приманкою і служить для ловлі у глибоких водах.

Вервиця – це ланцюг з 15 еле­ментів, до котрого ми прикріплю­ємо наші душі; колись рука Марії потягне той ланцюг і підніме у не­бесну вись усіх тих, хто його міцно тримає.

Вервиця – це охоронний омо­фор, яким Марія оточує Святу Ма­тір Церкву, і, як мечем, перемагає всіх ворогів, які воюють проти об­ручниці Христової.

Вервиця знищила секту аль­бігойців і зламала турецьку поту­гу під Лепанто. У битві біля Відня (1683 р.) перемога була отримана завдяки молитві на вервиці.

Об’являючись у Люрді Берна­детті Субіру, Пресвята Богороди­ця тримала в руці вервицю, тому можна з певністю стверджувати, що молитва на ній є милою для Неба. Христові намісники щедрими відпустами підтверджують вагоме значення молитви на вервиці. Папа Лев XIII звелів щоденно спільно відмовляти вервицю у місяці жовт­ні, який присвячений Матері Божій Цариці Святої Вервиці (1883 р.) Він вбачав дієвий лік у вервиці від головних недуг сьогодення. Не дивно, що духовні вчителі реко­мендують його всім без винятку, а один із них відверто каже, що «… не можна навіть припустити, що той, хто живе побожно – молиться і не практикує відмовляння вервиці». Навіть такі досвідчені святі як св. Франциск Ксаверій, св. Карл Бо­ромей, св. Франциск Салезький, св. Альфонс Лігуорі… завзято від­мовляли вервицю, як не вдень, то вночі, а деякі були зобов’язані це виконувати вже раніше складе­ними обітницями. До того ж, вона була улюбленою молитвою таких королів: Людовіка IX, Едварда III, Карла V, Людовіка XIV, Зигмунда III та інших; багатьох полководців, гетьманів, вчених, композиторів, державних діячів. Всі вони мали у своїх грудях велике жертвенне серце, яке палало любов’ю до Ка­толицької Церкви, а тим паче до Св. Вервиці.

Тому і ти, християнська душе, відмовляй щоденно бодай части­ну вервиці, а якщо ти батько чи мати родини, то докладай якнай­більше зусиль, щоб у твоєму домі відмовляли спільно вервицю перед образом Матері Божої. Палкий ша­нувальник вервиці – папа Пій IX у своїй промові до паломників з Франції (11 квітня 1877 р.) гаря­че рекомендував підтримувати цю духовну практику. Блаженній Марії з Агреди Господь об’явив містичну драбину з багатьма щаблями, яки­ми сходили і виходили Ангели. Він сказав їй: «Моя доню, ця драби­на означає життя, чесноти і таєм­ницю моєї Матері; і ти піднімайся тією драбиною вгору, і так дійдеш аж до Мене». І їй здавалось, наче вона йде цією драбиною вгору, на верхівці котрої Марія побачила Не­бесну Царицю і Самого Царя Всес­віту, який на блискучих таблицях записував законні постулати, над якими вона мала розважати та ре­тельно їх дотримуватись. Таку дра­бину з 15 щаблями подає Пресвята Діва своїм слугам у Св. Вервиці, чуває над ними і простягає їм свою помічну руку.

 В одному із регіонів Франції страчували 22-річного вбивцю. Коли він піднявся на риштування, вийняв з кишені частину вервиці і звернувся до супроводжуючого священика: «Цю вервицю мені по­дарувала моя мама в день Першого Святого Причастя. Протягом яко­гось часу, я молився на ній щодня. Трохи згодом я покинув свою матір, потрапив у погане товариство че­рез що не тільки втратив віру, але й займався розбоями, через один із них мене кинуто у в’язницю. Тут я вирішив: перед смертю не сповіда­тись. Тим часом переглядаючи свій одяг, я знайшов у ньому віддавна сховану вервицю, і згадка про ма­тір, дитячі роки мене так зворуши­ли, що я тієї ж миті впав на коліна і почав молитись. Мій отче, я прошу відіслати цю вервицю моїй бідо­лашній матері, котра пролила наді мною стільки сліз. Скажіть їй, що я вмираю зі щирим сокрушенним серцем, примирившись із Господом назавжди».

Підготував

о. Василь Карбунишин, СБССЙ