До 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля Спогади отця Йосафата Каваціва

Я, Каваців Йосафат-Василь, син Михайла і Варвари, народив­ся 5 січня 1934 р. в с. Яблунівка Стрийського району Львівської об­ласті в родині робітника. Батько був робітником, а мати – селян­ка. Мати походила з багатодітної і дуже побожної родини. Бабця по матері була дуже релігійна, була ревнителькою в церкві, належа­ла до Братства Серця Христового і мала вдома досить велику релі­гійну бібліотеку. Моя мати розпо­відала, що до них сходилися люди і читали побожні книжки, бо діти по родині матері були вчені і побожні. Покійна ба­бця дуже хотіла, щоб хтось посвятився життю монашому чи священичому, але якось не судилося. Мати і її сестра хотіла вступити до монасти­ря, але з невідомих причин цього не сталося. Вуйко, брат мами, вчився у Львів­ській духовній семінарії, але священиком не став. Бабця кожного дня ходила до цер­кви, приступала до Cвятого Причастя і, напевно, вона випросила мені ласку, щоб я, як її внук, здійснив її ба­жання і посвятився мона­шому і священичому життю. Всі, хто залишилися по лінії матері, були репресовані сталінським режимом. Мати прищеплювала мені велику любов до Бога і Церкви. Я з молодих літ полюбив Церкву. Ве­лику роль у моїй духовній формації відіграла сестра-настоятелька Йо­аникія в м. Стрию. Я часто ділився з нею своїми думками і поглядами. Вона мене дуже любила і прище­пила мені велику любов до Бога і монашого життя.

Настав 1946 рік. Рік, коли була зліквідована наша свята Греко-Ка­толицька Церква. Наша родина по лінії матері першою, від першого дня проголошення ліквідації Гре­ко-Католицької Церкви, перестала ходити до Православної російської церкви. Із 1946 року ні я, ні мої батьки ніколи не ходили до росій­ської Православної церкви. Незва­жаючи на це, моє серце рвалося до служіння Богові й Церкві. При­йшли тяжкі часи для греко-като­ликів. Нас було дуже мало, однак ми вірили в перемогу і легалізацію нашої Церкви. Ми, греко-католи­ки, були виставлені на великі ви­пробування і насмішки від наших односельчан. Будучи молодим, я мріяв стати священиком тієї му­ченицької Церкви, щоб допомог­ти своєму многостраждальному народу. Часи були надзвичайно складні і прикрі. Не було ніяких перспектив, щоб стати священи­ком, а серце рвалося до монашого життя, і тільки до Василіянського чину. У вільний час я перебував у монахинь. З ними молився, робив розважання та навчався того, що вміли вони. Великі неприємності мав у школі, бо не хотів вступати у цей нещасний комсомол і ніколи, на щастя, у ньому не був. Органи КДБ зайнялися тим, бо я у школі проводив агітаційну роботу проти вступу в комсомол.

Одного разу відбулася ак­ція примусового вступу в ВЛКСМ. Усіх нас насилу завезли у райком комсомолу. Записалися всі, окрім трьох. Я втік, вискочивши з вікна другого поверху райкому. Через цю подію мої батьки мали великі неприємності. Мій батько тоді пра­цював механіком на Угарському спиртзаводі. Його тероризували, лякали арештом, а вкінці звільни­ли і перевели на посаду кочегара. Звичайно, я мав великі неприєм­ності вдома з боку батька, який спочатку мене не дуже розумів. Мати і вся її родина завжди була солідарна зі мною. Після закінчен­ня 10-го класу я вступив у Фінан­сово-кредитний технікум, після закінчення якого був направлений на роботу в Жидачівський паперо­во-картонний комбінат на посаду бухгалтера розрахункового відді­лення, де пропрацював до 1957 року. У Жидачеві розгорнув ро­боту серед католиків, бо їх у цей час там було багато і всі безмеж­но мене любили. Всі сходилися до мене ввечері на помешкання мо­литися, бо в мене були Найсвяті­ші Тайни, багато моїх однодумців кожного дня, як і я, приймали Свя­те Причастя самі, бо священиків не було. На цей час був тільки отець Ключик, ЧСВВ і отець Молярчук, а всі інші були в тюрмах і таборах. Я багато допомагав блаженнішому Кир Йосифові Сліпому: вечорами ходив до греко-католиків і збирав пожертву. Час був дуже скрутний, важко було навіть хліба купити. Все це я пакував у ящики й відси­лав блаженнішому Митрополитові Сліпому, отцю Шабаку, отцю Тара­су, сестрам служебницям і василі­янкам.

Уся ця діяльність призупинила­ся і в березні 1957 року мене було арештовано вперше, але забракло свідків. Доноси в КДБ на мене на­писали диякон з Дрогобича Сав­чук і священик з Жидачева. Вони поставили ультиматум: якщо мене не заберуть з Жидачева, то будуть писати в Москву. 7 квітня мене відпустили з-під арешту, звільни­ли з роботи і виселили з Жидаче­ва. Дуже важко було знайти місце праці, ніхто мене не хотів брати на роботу. Мені грозила тюрма за «тунеядство» і я з великим трудом влаштувався на деревообробний комбінат м. Стрия носити дрова від станків. Робота була дуже важкою і принизливою: з бухгалтера розра­хункового відділення на найнижчу роботу. Кадебісти що два-три дні викликали мене на різні допити як у КДБ, так і у відділ кадрів ДОКу, де зробили собі «лазєйку».

Так продовжувалося до 1960 року. Писали різні фейлетони у брехливих газетах, цілий місяць був, як карикатура, на цілу вітрину гастроному м. Стрия разом з отцем Левицьким, каноніком Львівської капітули і моїм сповідником, якого я дуже любив і поважав. Одне сло­во, було всього досить, що можна було збожеволіти. Я кріпився, але за це мав сильну віру і дуже бага­то молився, а серце все рвалося до священства. Я вчився і молився. У 1954 році наші священики почали повертатися додому з тюрем і за­слань. До мене приїжджали багато священиків: єпископ о. Величков­ський, єпископ о. Мисак. Це були редемптористи, які добре до мене ставилися і хотіли, щоб я всту­пив до їхньої конгрегації, але моє серце рвалось до отців Василіян. Я добре знав отця Шабана, отця Роскопа, отця Ключика, отця Рома­на з Самбора, отця Проціва, отця Шепітку і багато інших отців Васи­ліян. Повернувся з табору й отець протоігумен, я вдався до нього зі своїми задумами, і він у своїй до­бродушності 22 грудня 1954 року дозволив мені скласти монаші обі­ти. Це для мене була безконечна радість і щастя. Отець-протоігу­мен передав мене отцю Пахомію Борису, який після його смерті став протоігуменом, моїм духов­ним провідником і настоятелем. Під його керівництвом я став пов­ноцінним монахом Василіянського чину, студіював богословські нау­ки. Найбільше в цьому мені допо­міг отець-доктор Єронім Тимчук, який, напевно, найбільше доклав своєї праці й уміння в моє моло­де монаше серце і душу. Це була надзвичайно розумна, добра і тиха людина, яка ніколи не жаліла для мене часу, щоб добре приготувати мене одного на той час до священ­ства. Було важко, бо вдень треба було працювати, а звечора вчити­ся і конспектувати. На той час я звільнився з ДОКу і мене прийняли в 10-ту школу м. Стрия кочегаром, а опісля – завгоспом у школу №2, завдяки доброті п. Петра, директо­ра школи, який був для мене, як батько. Шкода, бо незадовго його звільнили з даної посади і директо­ром стала п. Богуславська, дружи­на мера міста. До інших вона була несправедлива, і всі її боялися, а мене вона чомусь любила і пова­жала. Я отримав дві посади: завго­спа і бухгалтера – діловода, хоча й зарплата була дуже мізерна – 35 карб. Моїми викладачами були отець доктор Максимець, профе­сор філософії, єпископ Федорик, отець Богун, отець Ключик, отець Борис й інші, які вклали багато до­бра у мій розум, щоб здійснилося моє бажання і щоб єпископ Слезюл, Івано-Франківський ординарій, положив на мене руки. Це свячення відбуло­ся 24 травня 1962 р. Радості й щастя не було меж. Здійс­нилося все, чого я бажав. Отець-протоігумен Пахомій не дуже хотів, щоб я відра­зу брався до праці, щоб не зрадити і не розконспірувати єпископа, однак, моє серце рвалося до душпастирської праці. Все ніби було закон­спіровано. У цьому ж році на свято Успення Матері Божої я відправляв Службу Божу в Самборі у сестер-служебниць, а ввечері приїхав до Львова і мав Службу Божу о 12 годині ночі по вул. Кузнєцова. Пізно повертав до дому Ячмінських, сестер-служебниць. Тієї ночі мене зловили дружинники і міліція, забрали всі речі, мав дуже багато неприємностей, а опісля у всіх газетах писали, що мене зловили у Львові з нелегаль­ною літературою. Та інформація звучала протягом десяти років на всіх конференціях і всіх нарадах. Я розрахувався зі школи №2 і по­чав працювати в Будинку вчителя м. Стрия, очолював, як бухгалтер, профспілку. Директором моїм був Романюк, тепер депутат Верховної Ради. Нам було добре разом пра­цювати, бо завжди знаходили од­нодумців. За розпорядженням отця протоігумена я був змушений по­кинути батьків і переселитися до Львова. Прописати мене не хотіли ніде. Спочатку я прописався у Ліс­новичах, Пустомитівського району, але через 6 місяців мене було ви­писано, хоча я проживав у Льво­ві. Приказував мені КДБ виїхати зі Львова. Пізніше я прописався в Рудно. За місяць мене знову випи­сали, і я прописався в Яворівсько­му районі, але через 5 тижнів мене знову виписали, і я прописався в Суховолі у пана Кучерки. Мене виписали – і я «висів у повітрі». Кожна прописка коштувала 700- 800 карбованців. Я їздив 7 разів до Москви у цій справі, я написав 24 скарги в усі інстанції, але все було даремно. Вкінці я написав у газету «Известия». Дали наказ ро­зібратися прокуророві Городоць­кого району. Через добрих людей знайшлася «дорога» до нього, і він вирішив прописати мене там за 1000 карбованців. Всі ці виписки мали місце тому, що з першого дня своїх свячень я почав активно пра­цювати на ниві Греко-Католицької Церкви як підпільний священик. Працював на два фронти. Відправ­ляв підпільно Служби Божі і почав відкривати зачинені і зняті з реє­страції церкви. Першою була цер­ква Покрови у Лісновичах, Горо­доцького району. Мала дерев’яна церква на краю села. Щоб дібрати­ся до неї, спочатку треба було їха­ти до Кам’яноброда, а відтак пішки 9 км – по болотах. Незважаючи на це, кожної неділі і свята туди при­ходили маси народу з навколишніх сіл на богослужіння. Втома була величезна, але радість від того, що можу служити народові, пе­ревершувала всі труднощі. Я слу­жив у 78 селах і містах, серед них: Стрий, Яблунівка, Добряни, Лися­тичі і Жидачів, Ходорів, Заводів, Голобутів, Нежухів, Колодниця, Дуліби, Ланівка, Райлів, Гаї Верхні, Гаї Нижні, Дрогобич, Дорогів, До­лішнє, Моршин, Дашава, Ковська, Вівня, П’ятничани, Пчани, Вільхів­ці, Волиця, Церківна, Львів, Зимна Вода, Рудно, Суховоля, Мшани, Лісновичі, Лісневичі, Молошкови­чі, Бердихів, Підлуби, Мужилови­чі, Черчик, Когути, Новояворівськ, Шкло, Ліс, Градівка, Добряни, Ро­датичі, Чорнокунці, Чолгині, Яво­рів, Калинівка, Лозино, Прилбичі, Труханів, Бубнище, Гошів, Доли­на, Болехів, Довголука, Кам’ян­ко-Буськ, Колодичів, Колодне, Жовтяниці, Луцьк, Київ, Москва, Ленінград, Звижець, Беришків­ці, Івано-Франківськ, Надорож­на, Городище, Коломия, Грабів­ці, Мохнате, Волоща, Тернопіль, Самбір, Лужок, Залужани й інші села, які годі згадати зараз. Май­же все це робилося ночами, бо вдень треба було працювати на державній роботі, а вночі виїж­джати на підпільну працю. Інко­ли міг тебе хтось підмінити, але в основному треба було турбува­тися самому. Служба була важ­ка: нічні сповіді, вінчання, похо­рони, хрестини, Святі Літургії і всі інші треби, які були так необ­хідні віруючим греко-католикам. Сама праця – то один бік медалі, але найгірше – ці страхи і доно­си попів Російської Православ­ної Церкви, які кожного місяця і кожного кварталу «строчили» в органи про нелегальні богослу­жіння вірних. Чого тільки треба було натерпітися від цих доносів, але слава Божа і добро вірних завжди стояли мені на першому плані, і не було ніякої сили, щоб змогла мене відтягти від цього. Органи КДБ постійно стежили за мною і майже в кожному селі і місті мали своїх людей, які доно­сили. По хатах було спокійніше і безпечніше, зате мало людей ко­ристали із богослужінь. А от по церквах була сила народу, і для мене це була велика радість і за­доволення. Можна майже про кож­ну місцевість писати історії, бо в кожне село треба було приїжджати вночі, за винятком небагатьох сіл, де дозволяв собі їхати вдень, бо там не було донощиків. Праці було дуже і дуже багато. Хочу дещо описати про деякі більші села, які мені добре запам’яталися, а опіс­ля прийшлося багато потерпіти за них. Ці села (Мшана, Мужиловичі, Бердихів, Завадів, Колодниця і де­які інші) стали для мене дуже рід­ними.

Мужиловичі Яворівського райо­ну. Приїхав на свято святого Мико­лая перший раз і застав людей під час богослужіння, які самі співали Службу Божу (почув саме «Святий Боже») у старенькій церкві, побу­дованій близько 600 років тому. Прийняли мене дуже сердечно, але про Католицьку Церкву знали досить мало. Там доїжджали дея­кі священики, але рідко і мало що вчили людей. Православний «ба­тюшка» деколи хоронив, але лю­бив горілку і згіршував людей. Я ревно взявся до праці і, як звичай­но, почав із Пресвятої Євхаристії, навчив людей часто сповідатися і причащатися. Майже всюди, де я служив, у мене було і є на даний час дуже багато людей, які прак­тикують щоденне Святе Причас­тя. Потім було багато клопотів, бо не міг собі дати раду з людьми, які дуже потребували Св. Сповіді. Я практикував і в багатьох селах відбував дев’ятниці до Пресвятого Христового Серця (дев’ять перших п’ятниць приймати Святу Сповідь і Святе Причастя). Це дуже подо­балося людям і дуже багато як і чоловіків, так і жінок відбули такі дев’ятниці. У Мужиловичах я мав дуже великий успіх, бо всі мене там чомусь дуже полюбили, хоч я досить строгий і вимогливий як до себе, так і до інших. Людей було так багато кожної неділі і свята, що не було де всім поміститись, в теплі дні всі богослужіння відбувалися надворі, бо багато людей з ін­ших сіл приходили і приїжджа­ли на відправи, але в дні не­сприятливі було досить тяжко. Біля старої церкви стояла нова, збудована в 1928 р. Була нова, але мала великі тріщини, з тієї причини її перестали будувати. Там були купи сміття, яке галки і ворони понаносили за всі ці роки. Прийшла мені думка, а чи не варто вичистити цю церкву, все ж таки не під голим небом, а всередині, хоч без дверей і ві­кон, хоч все текло, але не дуло вітрами. Порадив їм це зроби­ти. Сміття вивозили два тижні, засипали всі долини, які тільки можна було засипати. Почисти­ли і закрили клейонкою вікна, оббили папером стіни, постави­ли престол і почали там моли­тися. Минуло два роки, а опісля порадилися зі спеціалістами і взялися в такий нелегкий час добудувати цю святиню. Укрі­пили навколо цементом, розчи­ном, який привезли із будівель­ного комбінату, на якому пра­цювало багато наших вірних, знайшли дві ями вапна, що 70 років лежало в землі – і почали роботу. Кожен день працювало 50 найманих людей, як жінки так і чоловіки, робили зводи. Одне слово, за 11 місяців після копіткої праці все було зробле­но. Я два-три рази на тиждень мусів бути там, щоб подивитися і порадитися, дати консультації. Робота кипіла. Цією роботою керу­вали пан Наконечний і пан Яремій, нині вже покійні. Було побудова­но 5 престолів. Головний престол – Серця Марії і Серця Христового, престол Святого Йосифа і Святого Йосафата. Багато фігур я привіз із Литви за свої кошти. На храмовий празник Святого Архистратига Ми­хаїла було посвячення цієї церкви. Це був тріумф. У Брежнєвські часи, в часи гоніння і переслідування, появилася нова, красива мурована церква. Голова виконкому Іван­ченко про це все знав, але мовчав. Потім, коли я вже сидів у таборі, мені написали, що він покінчив життя самогубством, бо хтось його впізнав, що він колись був при СС. Він злякався і повісився вдома у ванні. Це була хороша людина, яка своїм мовчанням нам багато допо­магала. Посвячення відбулося уро­чисто. За кілька днів приїхала ко­місія з Києва, зі Львова. Бог знає, хто написав донос, що уніяти збу­дували церкву. Як люди говорили, що доніс Шевчук, односельчанин. Його дочка була зоотехніком, а опісля Головою сільради. Комісію ніхто до церкви не впускав.

На Йордан мене забрали в КДБ. Зі Львова мене привезли до Яворо­ва, де була зібрана вся еліта партії. Іванченко, прокурор, начальник КДБ, начальник міліції і багато ін­ших людей, які цілий день з ран­ку до 8 години вечора проводили допити про будівництво церкви. Розуміється, я їм конкретно нічого не сказав, але то все готували до мого арешту.

Другим таким активним селом було село Мшана, Городоцького району, де я дуже багато служив – майже кожної неділі і свята. У цей час приходилося відправляти по 5-6 Служб Божих на день, моле­бень і проповідь. Дуже важко було з транспортом, бо своєї машини не було, а треба було за все платити і просити когось, щоб завезли і при­везли. Церква у Мшані з 1700 року. Не було підлоги, і коли я прийшов, там стояли решітки, у церкві було брудно і не було ладу. Я пози­чив у Львові 10 тис. карбованців. За них купили плитку, вистелили гарно підлогу, зробили ремонт і помалювали церкву за мої гро­ші. Може, потім були б мені люди дещо й повернули, але на храмо­вий празник (4 грудня) Введення в Храм Пресвятої Богородиці відбу­лося урочисте посвячення церкви. Я там залишив свої речі й гарну монстранцію, 8 грудня 16 машин міліції з псами обступили церкву і цілковито зруйнували її. Іконостас і престоли, проповідальницю, спо­відальниці, образи вивезли в Горо­док і підпалили, а головний пре­стол зруйнували. Хтось із цих бан­дитів ще й нагадив на головному престолі. Що тільки не робили, де тільки не писали, більше як 20 ра­зів була делегація в Москві, Києві, але все даремно. Правди не мож­на було знайти. До церкви завезли непридатні трубки для телевізорів і зробили склад хламу. Ми почали молитися під церквою. Становище було дуже тяжке. Холод, вітер, мо­роз і сніг, а літом спека. Переважно відправляли ночами, рідко вдень, але все-таки ми не здавалися.

Пригадую собі, що на багатьох богослужіннях дощі періщили без­перестанку, не було сухої ниточки на тілі, все було, як у воді. Коли відправляли богослужіння ночами і зимою, то вітри так дерли (церква стояла за селом), що не могла го­ріти ніяка свічка, а людей до Свя­того Причастя завжди було багато, хлопці присвічували ліхтариком, щоб можна було запричащати. На моє щастя, я знав все напам’ять, і по сьогоднішній день знаю, і мені ніколи не потрібно було ані книж­ки, ані світла. Люди намучилися дуже, але в цей час був великий запал до віри. Десятки разів дово­дилося ходити пішки зі Мшани аж до Рудна, де я кілька років жив. Транспорту не було, а поїзд був аж вранці, тому треба було йти пішки в погоду і в негоду. Про це тоді не думав, але все трималося на дусі і радості, що люди скористали з богослужіння. Про Мшану можна багато говорити і про цих гарних людей, про родину Михайлиши­них, які найбільше потрудитися для добра церкви.

Згадую про село Завадів Стрийського району, де було дуже важко працювати, бо там був голова сіль­ради Березрецький Мирон, який жив у Голобутові, а це теж була моя парафія. Але більше богослужінь завзди відбувалося у Завадові, де­коли по хатах, але в неділі і свята – на цвинтарі. Як тільки приїдеш на цвинтар – через 15-20 хв. Бе­резрецький із КДБ і міліцією, дру­жинниками вже був там. Це була страшна людина, і мені здається, що ніхто мені так «сала за шию не залив», як цей Березрецький, який тепер став великим націоналістом та ще й у Народному Русі. Присто­суванець і підла людина – іншого слова я для нього не знаходжу.

Крім того, він свідчив проти мене на судовому процесі. А скіль­ки треба було труду приложити, щоб відправити богослужіння у Труханові, Сколівського району. Мешкаючи у Львові, треба було їха­ти до Тисмениці, а там – до Труха­нова пішки по «штурмовій» дорозі серед вітрів карпатських гір, дощів і негоди. Деколи не годен був вже зайти до хати, бо було дуже дале­ко. Людські біди я приймав глибо­ко до серця і не міг нікому відмови­ти. Майже всюди треба було спові­дати хворих і здорових, хоронити, хрестити, уділяти Св. Тайну Єлео­помазання, посвячувати хати. Все це робилося вночі, а вранці о 9:00 треба було бути на роботі. Спав у автобусі чи в поїзді, залежно чим їхав додому, і це мало вдовольнити мої потреби у сні. Можна описати майже про кожне село. Обслугову­вав вірних навіть у селі Звижень, і Боришківцях, що на самому Збру­чі, колись воно граничило із росій­ським кордоном. І там була потре­ба обслуговувати вірних.

Крім того, я займався навчан­ням молодих священиків. Десь близько 30 священиків я приготу­вав своїми коштами і своїми знан­нями до священичого стану. Було не легко. Були такі, що треба було вчити за свій рахунок й оплачувати квартири або поселяти у себе. Я на все погоджувався, тільки щоб Цер­ква мала священиків. Тільки мину­лого року з моєї руки було висвя­чено 13 священиків, 4 піддиякони і 3 свічконосці, вони працюють по парафіях і всі з них задоволені, бо це моя школа.

Протягом багатьох років я був знайомий і перебував у дуже при­язних стосунках з Кир Павлом Ва­силиком. Він дуже часто (по два рази на тиждень) приїжджав до мене у Львів. У мене у каплиці свя­тилися священики східного обряду, хрестилися євреї з Ленінграда, Мо­скви, Вільнюса. Все це відбувалося у мене вдома, а опісля я ще їхав, щоб їм допомогти у навчанні й у практиці. Все це робилося за бла­гословенням Апостольського Пре­столу через Польщу (отців Домі- ніканців). Робота серйозна і не­обхідна, адже не хотілося сидіти склавши руки. Хотів, щоб труд, який започаткував слуга Божий Митрополит Шептицький, розви­вався. Така праця жертвувалася для нашої Католицької Церкви.

На 26 з’їзд партії у Москві було зібрано приблизно 6 тисяч підпи­сів католиків. Цим я займався. Ми добивалися легалізації нашої Гре­ко-Католицької Церкви.

Перевезення мощей єпископа Коциловського Йосафата, пере­дача касети і всі інші справи ста­ли причиною мого арешту, який відбувся 17 березня 1980 року у Львові, де я жив у власному бу­динку (тепер конфіскованому) по вул. Янки Купали, 36 кв. 3. Учасі підпільної діяльності я багато ува­ги приділяв молоді й дітям, мені хотілося, щоб наше підростаюче покоління і наші діти мали Бога в серці і любили свою Церкву. 17 березня 1980 року мене було ви­кликано до Уповноваженого по ре­лігійних культах на другу годину. Я прийшов, хоча й декілька ра­зів ігнорував їхнім запрошенням. Уповноваженого не було, мене прийняв хтось інший і безцеремон­но дав мені підписати декларацію, що не буду відправляти підпільних богослужінь. Я відразу відмовив­ся і пояснив, що, на основі закону Конституції, маю право визнавати будь-яку віру і працювати, де хочу. Я так і написав. Партократ не зро­нив жодного слова, спокійно мене відпустив, я був радий, що так скоро закінчилася аудієнція. Моя мати лежала тяжко хвора з пара­лізованою правою стороною, і мені зателефонували, щоб я обов’язко­во приїхав додому в Яблунівку. Я швиденько дещо купив на Галиць­кому ринку, взяв таксі і півтретьої був на Янки Купали. Не встигнувши в літній кухні скинути плаща, поба­чив, що 12 чоловік зайшли на по­двір’я. У будинку жило 5 родин, і я не зрозумів, до кого йдуть ці люди. За якусь мить побачив, що вони піднялися по моїх сходах. Подзво­нили до хати і, не почувши відпо­віді (в хаті нікого не було), та вся ватага прийшла до літньої кухні. Наказали пред’явити документи, а мені показали санкції прокуро­ра на обшук. Це для мене не було новиною, бо вже 5 разів «ревізія» була в мене. Я піднявся до сво­єї кімнати, бо зі мною ще мешкав священик – Роман Єсип. Йому теж пред’явили санкцію прокурора. І почався той «ад» з півтретьої після обіду до 7 години ранку 12 чоловік разом із кадебістами, які долучи­лися пізніше, шукали компромату.. Почали все вивозити з хати: атри­бути релігійного характеру, книги, фелони, ряси, хрести… Все це вони нищили і трощили. Вивозили до 7 години ранку, а мене і о. Романа Єсипа посадили у «воронок» і від­везли в тюрму, що по вулиці Миру. Там я знав, що вже все пропало, що звідти не виберешся вже ніко­ли. Забрали 35 карбованців, що були в кишені, галстук, ремінь і, списавши ще один протокол, кину­ли в одиночну камеру, дуже малу, але дуже глибоку. Там я просидів 10 днів і мене перевезли до тюрми, що по вулиці Чапаєва.

(Далі буде)

о. Йосафат Каваців ЧСВВ
м. Стрий

Засканував з машинопису, ви­читав і відредагував
22-24 лютого, року Божого 2008
Василь Овсієнко, Харківська правозахисна група.