Будьмо більш милосердні, ніж строгі (проповідь виголошено у храмі Свв. Верх. Апп. Петра і Павла 16 лютого 2020 року Божого)

Во ім’я Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя Блудного Марнотратного Сина. Розважмо та застановімось над тим, якою була причина та по­будник цього сина, що виявив не­послух і бунт супроти свого бать­ка. Цей гріх ми називаємо гріхом пристрасті. Що ж таке пристрасть? Пристрасть – це сильне бажання задовольнити свої потреби: сексу­альні, фінансові, професійні, полі­тичні; це сильне бажання осягнути певну мету чи ціль. Отже, насам­перед розберемо, що таке тілесні пристрасті та як ми можемо їх роз­пізнати. Як ми можемо їх розпіз­нати в наших малих дітях, онуках, щоб тоді, коли вони підростуть і стануть дорослими, не пішли отою дорогою блудного сина, блудної доньки і не стали жертвою своїх пристрастей. Отже, тілесні при­страсті – це ненаситність, розкіш, пияцтво, розпуста, перелюб, кра­діжка, пристрасть до вбрання (ви­глядати краще від інших), блуд, азартні ігри і так далі. Їх можна перераховувати ще дуже багато. Наприклад, ненаситність чи жа­доба. Ви бачите, що дитина підро­стає і ніколи не ділиться з братом і сестрою, якщо хтось візьме щось її, навіть шапку – одразу скандал, плач, крик, тому що «Це моє! Яке ти мав право брати?» Ненаситність – це коли людина ніколи не задо­вольняється тим, що має, що да­ють їй батьки, їй завжди мало-ма­ло-мало без меж і кордонів. Ми не повинні виховувати в наших дітях непоміркованість. Наприклад, іду­чи в магазин купувати якусь річ, ви бачите, що дитина вибирає те, що найдорожче. Ви повинні пе­ревірити, як вона поставиться до того, якщо ви купите їй щось де­шевше: буде незадоволеною, кру­титиме носом, не подякує... Оце і є той невтішний, дорогі мої, стан вашої дитини, який бажає бути кращим. Надмірна вибагливість до вбрання. Комусь здається, що це дурниці, а насправді, це дуже поважна справа. Бо коли така ді­вчина виростає, вона завжди буде вимагати від чоловіка, від сім’ї, що в неї повинно бути все найкраще, навіть якщо треба брати кредит, позичати гроші, вона все одно на­полягатиме: «Це мені подобається! Я хочу гарно виглядати!» – навіть якщо від цього потерпатиме бю­джет її сім’ї. І тому, дорогі мої, ця пристрасть не виникає в доросло­му віці, вона зароджується ще там, у дитячому садку, в школі за пар­тою. Ось твоя дитина приходить і каже: «Мій товариш у школі має те і те, а чому я не маю? Чому ти мені не хочеш придбати?» І ви негай­но летите, щоб виконати забаган­ку свого синочка, онучка й чини­те направду зле. Отже, та тілесна пристрасть здебільшого стосується нашого тіла, але не менш і наших вчинків та дій. Св. Єфрем Сирін каже у своїй настанові: «Коренем і першопричиною всякого зла є лю­бов до насолод, любов до слави, гординя, з якої постає всяке лихо».

Пристрасті душевні – це те, що криється в нашому єстві: гнів, осуд­ження, наклеп, страх, ревнощі, заздрість, гординя, лицемірство, брехня, лінивство, підступність, мрії про гріховне, яке постійно сто­їть перед очима, зарозумілість і так далі. Отже, ці душевні пристрасті глибоко засідають у нашій свідо­мості, розумі, серці. Наприклад, лицемірство – це коли людина ні­коли не скаже тобі правди, буде говорити те, що тобі подобається, але іншим людям говоритиме зов­сім протилежне.

Чому пристрасть є такою не­безпечною?

По-перше, тому що пристрасть є егоїстичною. Вона завжди праг­не щось отримати: «Я прагну ко­гось використати, щось отримати». Ось скажімо, дитина, яка біля тебе леститься, і коли ти вже вивчила свою дитину, то знаєш, що це не просто так «мамцю, мамцю», «ба­бусю, бабусю», «дідусю» і так далі, але за тими словами стоїть праг­нення вигоди, тобто дитина прагне щось отримати, щось хоче. Тому пристрасть завжди є егоїстичною. Вона не зважає, чи маєш ти, чи не маєш – вона бере останнє.

Пристрасть ніколи не думає про ближнього, про те, що з ним станеться опісля, бо егоїст думає про себе, аби задовольнити свої потреби, а що буде з братом, се­строю, що буде з чоловіком, з батьками – його це найменше ці­кавить, бо він мусить отримати те, що бажає. І тому пристрасна люди­на ніколи не думає про ближнього, про те, що буде з її родиною, як та родина проживе рік, що буде з її чоловіком, дітьми, дружиною. Не думають діти, що вони соромлять своїх батьків, завдають їм прикро­стей та болю – егоїстична натура робить те, що хоче, живе, як хоче, чинить, як хоче… До інших такій людині байдуже, бо вона має на­самперед задовольнити свої тілес­ні прагнення чи похоті, а що там люди, що там суспільство, родина, батьки, хоч своїми вчинками вона може завдати дуже великого болю і шкоди.

Пристрасть прагне негайно за- довольнити свої бажання. Вона волає: «Я хочу це для свого за­доволення. Я хочу це незалежно від наслідків, я хочу це негайно». Пристрасть не дивиться і не зва­жає на наслідки: «Що буде, якщо зроблю це, якщо вчиню те?» Її не обходить, вона нікого не бачить і не чує. Пристрасть небезпечна тому, що вона спалахує несподіва­но, як вогонь, або появляється, як хмари на небі. Ось чисте небо, а тут ні з того ні з сього з’явилися темні хмари. Так спалахує в нашій уяві та серці пристрасть. «Я хочу, я маю мати, мушу поїхати, мушу там бути!»

Пристрасть – це захоплення, яке називають любов’ю без розуму. Це не лише сексуальна любов, але й любов до чогось. Наприклад, лю­бов до спорту. Людина буде нехту­вати всім і вся, буде позичати гро­ші, але точно поїде на той турнір з футболу чи ще кудись, бо така в неї забаганка. Вона буде фанатом певної справи, через яку можуть терпіти сім’я, діти, родина. Адже їй так добре, так комфортно в това­ристві колег. Вона не збирається провести суботу і неділю з сім’єю: «Я цілий тиждень працював, чому повинен провести час з дітьми та онуками? У мене своє життя: са­уна, пиво, відпочинок, жінка має своїх колежанок». Саме так розпа­дається християнська сім’я, бо ви не знаєте одне одного. Так інколи триває від молоду і аж до старості: ви живете для своїх захоплень та тілесних пристрастей, а діти, бача­чи те, як живуть їхні батьки, бабці, дідусі, кажуть: «А чому ми повинні жити по-іншому?» У кожного з нас свої зацікавлення та захоплення, і тому ця пристрасть, дорогі брати і сестри, дуже і дуже небезпечна. Часто ми кажемо: «А що сталося в родині, а що сталося з родиною?» А сталося те, що ми не дали доброї формації та прикладу для своїх ро­дин.

Пристрасть, яка спалахує до конкретної людини, так само може і несподівано зникнути після задо­волення своїх потреб. Це кожен, я думаю, пережив. У мене теж таке буває, коли купую якісь речі для себе чи щось з одягу… На перший погляд, це щось добре, гарне, може бути. А прийдеш додому, добре поміряєш те взуття чи щось інше і бачиш, що ні, треба комусь від­дати, бо ходити в тому не будеш. Деколи, скажемо так, що у людини горять очі: вона не подумає добре, не розсудить. Звичайно, стояти півдня в магазині і приглядатися – це також певною мірою хвороба.

 Часто пристрасть може викли­кати інша людина. Це стосується молоді, особливо в нинішній час. Пристрасть, яка часто виявляється в словах і, безумовно, провадить до гріха. Вона спалахує, ти ні про що не думаєш, лише б осягнути оту певну ціль, мету. Ти хочеш заво­лодіти серцем хлопця чи дівчини. Слушно кажуть, що любов глуха і сліпа, вона не чує і не бачить, осо­бливо пристрасна любов. Ти по­ставив собі за ціль, мету. А те, що говорить мама, тато, брат, сестра… Пам’ятаєте, у вересні ми говорили про чесноту відповідальності: як треба виховувати у дітей відпові­дальність за свої вчинки і дії? Якщо ви змалечку виховаєте в дитини відповідальність – це дуже важли­во, бо коли вона виросте, то знати­ме, що має відповідати. Вона тоді не буде керуватися пристрастями: «Я хочу того хлопця, ту дівчину...» А коли отримав те, що хотів, тоді та пристрасть, любов так само, як спалахнула, так швидко і зникла. І ти вже втратив (втратила) те задо­волення та потяг до певної особи. І такі діти знають, що татко і мам­ця їм завжди прощають, що б вони не зробили. І приходить дівчинка і каже, що в блаженному стані (ва­гітна), а тато, мама скаже: «Іди роби аборт, іди геть, ти для мене ніхто, ти спокусила мого сина». Можливо, і спокусила, а, можливо, і твій син був причиною. І бачите, виховання – це цілий комплекс, усе взаємопов’язане в нашому житті. Лише той, хто має почуття відпові­дальності, ніколи собі не дозволить когось скривдити, образити.

 Пристрасна людина, отримав­ши бажане, може змінити свої по­чуття до об’єкта задоволення на ві­дразу. Пристрасть не є стабільною. «Я дуже хочу, дуже люблю», че­рез два дні: «Я не хочу тебе бачи­ти, ненавиджу тебе, щезни з моїх очей!» Тому бачимо, дорогі брати і сестри, такий гріх, як пристрасть. Те, що мав Блудний син. Він гордо прийшов до свого батька і каже: «Давай, я маю право!» Батько дав йому. І до чого довела його при­страсть? Він залишився біля по­рожнього корита, був готовий їсти те, що їдять свині, але й того йому не давали. Так пристрасть розбила йому життя. У цій науці знаходимо приклад, що не кожній душі вда­ється це пережити. Але він усвідо­мив, переосмислив свої вчинки і дії. Напевно, йому було важко при­йти і сказати: «Я винен, блудний, зле вчинив, прости мені». Це була велика боротьба та мужність. Чому сьогодні ми молимося до Матері Божої? Бо й сьогодні багато тих, які не знаходять у собі сили, муж­ності, відваги. Він буде, бідний, десь там в Італії чи Іспанії спати під мостом, бо розтратив гроші, прогуляв, хоч тут на нього чекає мама, найбільше мама (ну, бо жін­ка могла собі знайти когось іншо­го). А, може, чекають діти, але він не має сили та відваги встати й по­вернутися. Так, соромно, бо будуть говорити сусіди, що будуть казати рідні, близькі, як в їхніх очах буде виглядати – краще вже десь там, на заробітках, доживати свій вік. Є такі, багато є таких, які живуть у брехні. Одного разу таксист, який часто їздить на заробітки, розка­зував мені, що наші жінки обдурю­ють свої родини. Поляк їм платить (він у Польщі працював), а вони приходять додому і кажуть, що проробили, а господар не видав їм гроші. Хоча бувають і такі випадки, що обманюють. Але здебільшого заробітчани прогулюють, пропива­ють. І тут є на кого звалити. Тому той стан душі, дорогі мої, яка пішла на блудну дорогу, є дуже важким. Часто це справа рук диявола, який навіює такий страх: «Ти нікому не потрібний, твої діти тебе не при­ймуть, твій чоловік тебе не при­йме, до кого ти поїдеш, ти не потрі­бен батькам. А що будеш там ро­бити?» І часто така людина, маючи непевність, страх, розпач, не може зібратися з думками, опускає руки й залишається в тій пропасті, баг­ні. Тому в сьогоднішній Святій Лі­тургії, яку поручаємо Матері Божій Потіхи, ми просимо: «Маріє, допо­можи тим душам, які перебувають у стані тривоги, розпачу, знеохо­чення! Подай їм руку помочі! Дай їм відваги, мужності, сміливості, щоб вони встали і повернулися до свого родинного дому, сім’ї, рід­них, близьких, знайшли те слово «вибач», «прости», «помилився», «так сталося». Це дуже важливо, дорогі брати і сестри!

   Я не раз вам розказував і завж­ди згадую приклад однієї жінки з Рясного-2 (мабуть, вона вже ві­дійшла у вічність). З нашого боку мусить бути второпність, стрима­ність. Я дуже любив о. Антонія, по­важав, але деколи священик також може помилитися, в емоціях щось сказати. Вона прийшла до нього за порадою і каже, що син нарко­ман, краде, біда чорна. І отець в емоціях сказав: «Та вижени його! Що будеш йому терпіти?» І вона їде з церкви Св. Андрія в Рясне-2 і думками б’ється, що має насправді робити. Але жінка була дуже по­божна і розсудлива, тому каже: «Я його виховала такого. Ну, вижену я його (а то були 90-ті роки), а він почне розбивати підвали людські, будуть терпіти невинні люди, він буде красти, розбивати машини…» Каже: «Ні, я не можу його вигнати, він мій син, моя дитина». Зрозумі­ло, що наркоман має всю середи­ну, внутрішні органи пошкоджені. І прошу собі уявити: він прожив ще півроку, вона привела до ньо­го священика, він висповідався, запричащався і спокійно відійшов з Богом до вічності. То вона роз­казувала мені особисто. Каже: «Прошу отця, це моя дитина, мені його шкода. Але якщо б я вигнала, він би помер десь у підвалі. Чи, як мама, я могла би собі простити й вибачити те, що вигнала свою ди­тину?!» Не керуйтеся злими емоці­ями: «Іди геть, забирайся з хати!» Він піде, і це може бути останнє, що ви почуєте від нього, бо десь там у підвалі він може і померти. А тобі треба буде жити з тим все жит­тя, поки Бог призначив. Тому рад­ше будьте терпеливі. Знаю, що це важко, але радше в таких випад­ках будьте терпеливі, будьте чуйні і старайтеся врятувати таку душу.

  Одна жінка хотіла довести своє­му чоловікові, що він зраджує їй. А була щаслива сім’я, якій всі заз­дрили. Вона сьогодні з онуком хо­дить – не можуть купити квартиру, тому що все розміняли, грішми по­ділилися і все. Так диявол їх товк. Так часто диявол те саме робить з нами: «Докажи!» А що там доказу­вати?! Та бери вервицю і молися за його навернення, проси в Бога про ласку опам’ятання. Що ви будете доказувати одні одним?! Принцип іде на принцип, зуб іде на зуб – і руйнується. А опісля ти бачиш, що зі «щасливої» родини сталася ве­лика руїна, трагедія. І тому перед тим, як комусь показати пальцем на двері: «Іди!» – добре подумай про наслідки. Добре подумай, що буде з тією душею. Він чи вона може піти і більше ніколи не по­вернутися. І тому, дорогі мої, щоб у нас було якнайменше отих блуд­них синів, ми мусимо дбати про виховання малечі, мусимо добре виховувати наших дітей, онуків і самим старатися бути взірцевими, розуміти, що ж таке пристрасть. Хто зараз говорить у моєму сер­ці, хто говорить моїми думками, моїми устами? Пристрасть. А при­страсть – це вогонь, який охоплює моє серце, душу, свідомість – все моє єство. І ви, коли щось дуже хочете і вважаєте, що це правиль­но на 100%, і коли вам багато го­ворять, ви впевнені, бо вас коле­ги накрутили, що будете великим бізнесменом, і ти тягнеш гроші від мами, тата – вони не дають, береш кредити, бо хочеш своє постави­ти, а тебе всього-на-всього хочуть використати. Може, треба охоло­нути, прийти до тями, усвідомити, порадитися в родинному колі: як краще, чи правильно я роблю. Не керуйтеся лише своїми емоціями! Не слухайте обіцянок, бо нині так багато фальшивих обіцянок тіль­ки для того, щоб тебе підставити, використати, обкрутити, обману­ти, ошукати, щоб об тебе витерти ноги, а опісля, як непотріб, викину­ти. Тому в нинішньому світі, в тако­му багатому інформаційно, ми мо­жемо так легко попасти в капкан, тому будьмо чуйні, будьмо уважні, дорогі брати і сестри, не даймося звести на блудну дорогу, стіймо твердо, виховуймо, завжди аналі­зуймо: «Боже, від кого та думка? Від Тебе чи від диявола? Боже, моє бажання добре чи зле?» Пам’ятай, що є родина, діти, обов’язки, ста­ренькі батьки – не те, що ти хо­чеш, але те, що хоче моя родина, те, що добре для моєї сім’ї. І в тому хай Бог нам, дорогі брати і сестри, допоможе. А ми нині умильно, бла­гально просім Матір Божу Потіхи: «Маріє, дай ласки і сили витри­валості нам всім, щоб ми не були емоційні, щоб ми ніколи нікому не сказали: «Іди геть!» – бо це дуже страшно!» Але також, щоб ми, до­рогі брати і сестри, мали сміливість визнати свої хиби. Це героїзм – визнати свої блуди, перепросити, не бути гордим та зарозумілим. Спілкуймося, молімося, бо так ба­гато тих різних випадків у родин­ному житті, деколи нам так важко розв’язати всі проблеми, страшно, але якщо ми віддамося в руки Ма­тері Божої, то Вона обов’язково до­поможе нам, потішить і дасть добрі думки тим, за кого ми молимося. Тому моліться! Моліться за своїх дітей! Ви, діти, моліться за своїх батьків: навіть, якщо тато тебе по­кинув і пішов блудними дорогами, навіть, якщо про тебе мама забула – є різні ситуації, не раз дуже важ­кі. Менше осуджуймо, а більше мо­лімося. Будьмо більше милосердні, ніж строгі, а Бог поблагословить!