Докіль кульгатимете на обидва боки? (проповідь виголошено у храмі Свв. Верх. Апп. Петра і Павла)

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

Дорогі браття і сестри, сьогодні вже 142-га Свята Літургія, яку ми жертвуємо перед маєстатом Все­вишнього Бога і просим о Боже змилування над світом. Просимо і молимося до Провидіння Божо­го: «Відверни, Боже, від нас ту страшну кару». Водночас, дорогі мої, минає півроку, як у світі була проголошена пандемія, але про це пізніше.

Сьогодні, дорогі браття і се­стри, Свята Мати Церква дає нам до наслідування святого пророка Іллю. Уявімо собі гору Кармель, високу гору. Внизу ми побачимо Кішонську долину – багату, родю­чу долину. З іншого боку ми поба­чимо велике Середземне море, а з півночі – Ліванські гори. То родю­чий край, благословенна земля, та земля, про яку Господь Бог говорив ще Авраамові, то земля, про яку було сказано Мойсеєві, який вів народ з дому неволі до тієї обіця­ної, благословенної, квітучої землі. А зараз на тій горі Кармель стоїть пророк Ілля і бачимо зісохлі дере­ва, пожовклу траву, тварин, яких виморила посуха, яка триває вже 3 роки і 6 місяців. Немає води. Небо закрите, нема роси. І та родюча, плодовита, благословенна земля, ліси стали такі похмурі, такі непри­ємні, як після великого згарища. Що ж відбувається? Яка причина, що такий благословенний край пе­ретворився в таку пустелю? При­чина – людський гріх. Так, дорогі браття і сестри, це гріх спричинив­ся до того, що небо було закри­те. Так як в іншому випадку гріх спричинився за часів Ноя, що небо і всі джерела відкрилися, і води топили гріх. Хто такий був Ілля, який народився 900 років перед народженням Христа-Спасителя? Слово «ілля» означає сила Господ­ня, мужність Господня. Народився він в тяжких часах, коли Ізраїлем правив цар Ахав, а царицею була Єзавель. Скажемо, а що ж такого було, чим завинили ізраїльтяни, що така кара напосіла на Ізраїль? Цар, цариця, ізраїльський народ відійшов від правдивого Бога, і по­чав поклонятися богу сонця, бого­ві Ваалові і їм служити. Спитаємо, як таке можливо, як можна відійти від Правди, від Істини, від правди­вого Бога? Як можна поклонятися поганським богам, якщо ізраїль­ський народ отримав такі незчис­ленні ласки від правдивого Бога? Дорогі мої, віра в правдивого Бога, Бога Ізраїля, Бога Ягве потребува­ла великих зусиль, необхідно було пильнувати свої вчинки і дії, свої слова. Треба було жити після Запо­відей Божих – не кради, не свідчи фальшиво, не вбивай, не чужолож. А якщо зробив гріх – кайся за гріх, принеси жертву за гріх, в день Суд­ний (Йом-кіпур) жалій, плач за свої гріхи, перепрошуй Господа Бога. А для чого це робити, якщо є інша релігія, інший бог Ваал?! Чудово! А що робилося в тих храмах, в хра­мах поганського бога Ваала? Роз­пуста, влаштовувалися сексуальні оргії, приносили в жертву навіть дітей. То є легко, ніщо тебе не зо­бов’язує. Не зобов’язує тебе шлюб­на вірність, шлюбна присяга, всю­ди панує сексуальна розбещеність, розпуста. Маєш потребу – іди до святині Ваала, поганського бога, виходиш задоволений і щасливий. А тут віра в Ягве, віра у правди­вого Бога Ізраїля: того не можна: і того не можна не кради, шануй люби поважай тата і маму, поган­ського бога легко, дуже приємно і вигідно всім. Всі були задоволе­ні – і цар Ахав, і цариця Єзавель, а тим паче люди – гуляй, душе, пекла немає. І серед того всього, серед того балагану і спустошен­ня Бог покликав чоловіка на ім’я Ілля. Спочатку Ілля йде до царя Ахава і каже: «Ти зле живеш, зле живеш ти і цариця, ви даєте згір­шення всьому Ізраїлю, ви відпали від правдивого Бога, ви поклоняє­теся Ваалові, кара буде над Ізра­їлем». Ахав сміявся, не сприйняв серйозно пророка Іллю. Тоді Бог покликав пророка до Керіт-пото­ку, там, де він був, всі джерела висохли, лише одне джерело ще давало йому воду і крук приносив м’ясо. І коли це останнє джерело висохло, пророк Ілля прийшов до поганського міста Сарепти Сидон­ської, де жили язичники. При бра­мі того міста зустрічає його вдова, він каже: «Чи можеш мені дати щось їсти?» А вона відповідає: «Я бачу, що ти є якийсь благородний чоловік, шляхетний, але що я тобі скажу. Маю жменьку муки і на дні глечика олію, спечу тобі хліба та й поділюся з тобою і будемо чекати смерті». Шляхетний вчинок жін­ки – ділиться останнім, ділиться не зі свого достатку, але ділиться останнім, що має. І Бог так побла­гословив її, що ніколи не закінчу­валася в тому глечику олія і мука. Так вона, вдова з Сарепти, при­йняла пророка Іллю, і він у неї там жив. Вона мала сина, який тяжко захворів і помер. Тричі над ним мо­лився пророк Ілля – і той син за молитвами пророка воскрес.

Прийшов час, пророк Ілля зно­ву йде до Ахава і каже: «Невже ти не бачиш, народ гине, скоти­на гине, посуха три з половиною роки?!» І домовляється Ілля з Аха­вом, що вийде на гору Кармель він і пророки поганського бога Ваала. Не буду розказувати довго тієї іс­торії докладно: як приносили, го­тували ту жертву, але суть у тому, що побудували 450 поганських пророків жертовник і поклали жер­тву. Почали просити, благати бога Ваала, щоб він з неба послав во­гонь: якщо з неба зійде вогонь, то буде означати, що Ваал їх вислухав і їхня віра правдива. Пророки Ваа­ла просили, благали, молилися, а пророк Ілля сміявся і казав: «Го­лосніше моліться, бо напевно ваш бог Ваал спить». Небо не послало вогню, жертва не була прийнята. Пророк Ілля також зробив жертов­ник, облив його водою, викопав рів і почав молитися. І коли молився, з неба зійшов вогонь і жертва була прийнята. Тоді весь Ізраїль почав кричати: «Правдивий Бог, прав­дивий Бог Ізраїля, правдивий Бог Іллі!» Треба було зупинити зло, щоб не ширилася фальшива віра. 450 пророків бога Валла були вби­ті. І, здавалося, здобута блискуча перемога, пророк Ілля молився – і пішов дощ. Богу дякувати! Зда­ється, так близько до навернення, до покаяння ізраїльський народ, він мав би усвідомити і зрозумі­ти, що жертва, яку приніс пророк Ілля, була прийнята, отже, саме той Бог істинний і правдивий. Ні. Коли почула цариця Єзавель, що її 450 пророків вбиті, то почала пе­реслідувати пророка Іллю. Пророк був розчарований. Народ, який бачив всі ці чудеса, всі ті ласки, які Господь Бог зробив для нього, сьогодні не розуміє, не може від­різнити білого від чорного, правду від брехні. Ілля був настільки вра­жений, що втік у печеру на гору Хорив і не хотів нікого бачити. Він просив для себе смерті в Господа Бога. Але отримав об’явлення. Го­сподь Бог сказав: «Іллє, ти не сам. Ще в народі ізраїльському залиши­лося 7 тисяч людей, які не покло­нилися богові Ваалові, 7 тис. наро­ду, які вірять в єдиного правдивого Бога». І зрадів тоді пророк Ілля, його серце наповнилося великою радістю, що він не самотній, що є ті, які не поклонилися, не потопта­ли віру своїх батьків, ті, які ще не наплювали, не знищили її. Далі – знову зустріч пророка Іллі з Єлисе­єм, Божим чоловіком. Він побачив того чоловіка, що вірить подібно як вірить він, що Єлисей також не зрадив віри своїх батьків. Їхні сер­ця наповнилися великою радістю. Одного разу, коли вони йшли, про­рок Ілля каже до Єлисея: «Проси, що хочеш, щоб Бог зробив тобі, я буду просити про це Господа». А пророк Єлисей почав просити: «Я хочу отримати силу, яку ти отримав від Господа Бога, я хочу отрима­ти вдвічі більшу». І дійсно пророк Ілля сказав, що Єлисей отримає той дар від Господа Бога. Вони побачили колісницю, на яку був взятий пророк Ілля, плащ проро­ка вітер скинув, накинувши його на пророка Єлисея. Колісниця з Іллею піднялася до неба, а Єли­сей отримав подвійну силу від Господа Бога. Пророк Ілля був взятий до неба.

Перша наука, дорогі браття і сестри, з того, що ми з вами по­чули. На сьогоднішніх християн теж чатує небезпека. Як і тоді, так і нині пророк Ілля питає: «Докіль кульгатимете на обидва боки? Коли Господь є Бог, ходіть за ним; коли ж це Ваал – ходіть за ним» (І Цар. 18, 21). Розумієте?! Побачивши чудо пророка Іллі, народ кричить: «Так, Бог прав­дивий, Бог Ягве – наш Бог». Але той народ не хотів каятися, той народ не хотів залишати розпусту, грішне життя, йому це подобало­ся, він не хотів молитися, не хотів приносити жертву. Тому пророк їм докоряє: «Доки ви будете кульгати на два боки? Перестаньте так чи­нити, зупиніться!». Або ви є діти правдивого Бога, Бога Ізраїля, або ви є діти кого – бога Ваала. Виби­райте. Христос навчав: «Не можна служити двом богам, не можна». А ви скажете, чому звертаюся до вас, адже ви нині в церкві, ви християни? Ми християни, чи нам тільки здається, що ми християни?! Це дві великі різниці, коли я хри­стиянин – живу по-християнськи, веду християнський спосіб життя. Поганський світ завжди догоджає чому? Тілу. В поганському світі на першому місці людське тіло, культ людського тіла, догоджання тілу. Чим і захоплювала Ізраїль ота по­ганська релігія. Розпуста, сексу­альні оргії, бенкети, алкоголь… Ро­зумієте?! Чим найбільше захоплю­ється сьогодні молодь? Та не тіль­ки молодь! Оте розбещене життя, оте розбещене вільне життя! Будь – яка причина: закінчення року, корпоративи, гуляння, порушення посту. Не прийде шеф фірми і не скаже: «Подякуймо Богові за рік, який минув, зберемося, вислуха­ємо подячну Службу Божу за рік, який минув, помолимось за наші родини, щоб зустріли гарно Різдво Христове». На жаль, я такого не бачив. Немає такої гарної традиції. Новий рік – неустанно гульки, за­бави, порушення Різдвяного посту, жах. Випускний в садочку – ви­пивки, гулянки… Закінчили пер­ший клас – таке саме. Ну продов­жувати можна до безконечності, тільки подавай причину. І колись, за моєї пам’яті, клуби були відкри­ті в п’ятницю і суботу чи у вихідні дні. У суботу працювали до обіду, бо скорочений день, людина мала вихідний у неділю. Сьогодні вихід­ний – сім днів на тиждень, все пе­реповнено.

Дивився зустріч молоді на східній Україні, християнської ка­толицької молоді. Це погани, в прямому розумінні слова – пога­ни: крик, шум, галас. Я розумію, що молодь має мати якусь там розривку, але вона має зберіга­ти християнську культуру, вона має зберегти лице християнське, вона має зберегти серце христи­янське, а не поводитися як дикарі з джунглів, як ті, які взагалі не ма­ють культури. Розбещеність, яка приводить до розлучень. Скільки розірваних шлюбів?! У більшо­сті причиною стає розпуста, ба­гатство, розкоші. От так як вабив тими речами поганський світ, так і сьогодні ті речі перейняло христи­янство. Апостол Павло каже: «Ра­дійте, браття, і ще раз кажу, в Го­споді радійте». У нас нема радості в Бозі, ні, для нас перебувати на молитві, то великий біль, смуток і страждання, ми не відчуваємо хри­стиянської радості, правдиво хри­стиянської, це інший спосіб життя, інше мислення, інші стосунки в родині чоловіка до жінки, батьків до дітей. І тому, ті, які і вважають себе християнами, здебільшого, ви глибоко можуть помилятися, коли не ведуть християнського спосо­бу життя, мислення християнської родини. Ви досі живете в поган­ському світі, ви живете поганським життям і там нічого немає христи­янського, те, що ви вважаєте, що в неділю підете до церкви, але поза неділею цілий тиждень у вас по­ганський – це не християнство. І ви в тому отримуєте насолоду, ви в тому отримуєте різні задоволення. Тільки й думаєте: одна вечірка за­кінчилася, а де друга, де третя, ви тільки шукаєте причини, забави, гуляння, то кінця-краю нема, нема кінця-краю тому. Оце трагедія, оце руїна християнської менталь­ності. Читаю, що у Франції цього року дев’ята святиня підпалена… Католицька молодь Франції хоче організувати вечірню сторожу біля своїх храмів. Дай Боже, дай Боже, щоб вони зрозуміли, що будували святині їхні батьки, що треба їх охороняти, охороняти спадщину, віру своїх батьків. Дай Боже, щоб вони це зрозуміли, але наскільки то вистарчить… Дев’ята святиня у Франції спалена. Пам’ятки архітек­тури, які походять з минулих сто­літь, християнські святині перетво­рюються в мечеті, то де ж та наша віра, де ті наші християнські сім’ї, родини, де?! Це поважна справа, це дуже поважно, дорогі браття і сестри. Світ, а особливо християн­ство, сьогодні вивітрилося.

Читав виступ нашого Міністра охорони здоров’я – погоджуюся і не погоджуюся з ним. Не мож­на казати, що люди заражаються в церкві, звичайно, є церкви, які не дотримувалися і не думають до­тримуватись карантину, це також правда. Але тут не можна казати, що церква є причиною поширен­ня епідемії в Західній Україні, що в церкві велика ймовірність зара­зитися коронавірусом. Подивіться навколо, що робиться сьогодні. На­віть, якщо ти йдеш в якийсь мага­зин чи торговий центр, якщо навіть ти хочеш дотримуватися дистанції, то неможливо того зробити, тому що люди ходять «табунами», деякі або без маски, або не звертають на тебе увагу, або стоять впритул до тебе. І це все є поважна справа. Цікаве дослідження зробила Швей­царія. Досліджували, що половина випадків зараження коронавірусом відбулось у нічних клубах, ще тре­тина – це бари і ресторани. 42% швейцарців заражаються в нічних клубах, 27% швейцарців на коро­навірус заразилися в барах і рес­торанах, 19% від члена сім’ї (хтось мама чи тато), і 8% від медичного персоналу. А ви думаєте в нас не така ж ситуація. Подивіться: Львів, бари, ресторани, за столиками бра­кує місць, шум. галас, розваги... І ви опам’ятаєте той народ? Нічим. Ви навернете тих людей? Навіть смертю близьких і рідних, нічим. І тому, дорогі браття і сестри, вчора минулого півроку відбула проголошення в світі пандемії. Вірус знайшли в 196 країнах. По нинішній день виявлено 18 міль­йонів заражених на коронавірус, у світі померло від коронавірусу 680 тисяч, одужало 10 мільйонів, смертність перевищує в Амери­ці, Бразилії, Індії. Хоч свого часу Америка звинуватила Росію, що вона й інші країни не подають правдивої статистики, що в тих країнах набагато більше помер­ло від коронавірусу. Не подають, бо якщо велика кількість інфіко­ваних, то неможливо, щоб була така мала смертність. Я читав одну статтю, у ній йдеться, що в Україні набагато більше лю­дей померло від коронавірусу, ніж подає статистика. Але інфор­мація замовчується, щоб людей не лякати. ВООЗ (всесвітня орга­нізація здоров’я) знову застерігає світ і каже, що та хвороба чи той час пандемії розтягнеться і не так швидко минеться, нам треба при­звичаїтися жити, навчитися жити, відповідно до тих всіх правил, ними не нехтувати, виконувати всі пра­вила, до яких нас зобов’язує Мініс­терство охорони здоров’я і держа­ва. Дорогі мої, я вас не лякаю, але дуже переживаю і прошу будьте обачні. Минулого тижня 40-річна жінка з Івано-Франківська поїха­ла відпочивати в Одесу – корона­вірус – смерть. 40 років, навіть не привезли додому. Тікайте від скуп­чення народу, вмійте берегти своє здоров’я, а з вимушених обмежень і незручностей зробити Богові при­ємну жертву.

о. Василь Ковпак, СБССЙ