Пізнай силу Кармелітанського Параману

Привілей бути дитиною Марії

Багато людей погорджують Св. Параманом, вважаючи його за якийсь старий забобон. Інші став­ляться до нього з байдужістю, не бажаючи брати якихось додатко­вих християнських зобов’язань на себе, хтось дивиться на нього, як на святу річ, яку шанують дуже по­божні християни. Є ще багато ін­ших причин, через які християни відмовляються від пізнання сили і вартості Св. Параману і його при­йняття.

Св. Кармелітанський Параман – це велика нагорода неба вже тут на землі і привілей дітей Марії. Адже він нас забезпечує (при на­шій добрій волі виконання христи­янських зобов’язань) від засуду на пекло і звільняє з чистилища. Зробімо мале порівняння. Коли б всім нам, назвімо себе простим лю­дом, роздавали королівські титули, принц, герцогиня, гетьман, син ко­роля тощо, з титулом ми отримува­ли певну суму грошей і привілеїв, завдяки яким ми б до кінця життя могли жити спокійно і горя не зна­ти. За такий подарунок від нас ні­чого б не вимагали, окрім культури поведінки, дотримання етикету ко­ролівських дітей. Чи ми б прийняли ці привілеї, чи ні? Людина, яка тве­резо мислить, без довгих роздуму­вань прийняла б ці титули і була б дуже вдячна за них.

А тепер розважмо про Св. Пара­ман. Нам надається титул дітей Ма­рії, він запевняє нам вічне життя в райському небі, це своєрідний кви­ток, пропуск через небесні ворота. Він дає тобі безжурне життя. У небі ми не просто будемо серед інших, а матимемо окреме місце біля самої Цариці Небесної, як Її духовні діти, адже Параман – це королівське відзначення самої Цариці неба, не якоїсь смертної земної цариці, а Тієї, яка керує ангелами, до неї прислухається навіть сам Господь, бо виконує всі Її прохання. Та вже на землі та Цариця Небесна не за­буває про своїх дітей, Вона всіма можливими засобами підтримує їх, охороняє та допомагає у земному житті. Які ж то сліпі ті люди, які не хочуть прийняти цього привілею. Хіба ж ні? Від нас просто вимага­ється, щоб ми поводилися як цар­ські діти, мали своєрідну « духов­ну культуру й етикет», тобто жили як звичайні прості християни, що виконують заповіді Божі, жили за християнською мораллю, яка не є важкою, приносить спокій і щастя в людське серце. Св. Параман не вимагає якихось подвигів і тру­дів, а лишень любові до Марії, до набожеств, які випливають із тієї любові. Зрозуміймо вартість і ве­лич пропонованих нам привілеїв і добро Кармелітанського Параману, який носили Папи, королі, єписко­пи і багато святих. У 1830 році на мощах померлого в 1276 році Папи Григорія Х віднайдено неушкодже­ний упродовж 600 літ Святий Па­раман.

Св. Бернадетта з Лурда також носила Святий Параман. Останнє об’явлення Матері Божої в Лурді відбулося саме 16 липня 1858 р. на свято нашої улюбленої Цариці з гори Кармель. Бернадетта підтвер­джує, що в цей день вона бачила Матір Божу більш сяючою, ніж під час попередніх з’яв.

В Іспанії 1936–1939 рр. цілі полки національних військ носили Парамани відкрито на грудях і в той час відбувалися численні чуда.

Св. Параман може прийняти і носити кожен, лише б тільки його бажав.

Фатіма говорить про Кармелітанський Параман.

Пречиста Діва бажає, щоб всі носили Св. Параман

   Пречиста Діва, об’являючись трьом дітям у Фатімі 1917 р. 13 жовтня під час відомого чуда по­казалася їм, як Мати Божа з Ди­тятком-Ісусом з гори Кармель, тим самим бажаючи нагадати, що Вона не тільки подала світові Вервицю, а й Св. Параман. Цією появою Мати Божа підтвердила Своє бажання, щоб люди носили Її святу шату і покров.

Дуже повчальним є інтерв’ю всечесного отця Говарда Раффета з сестрою Луцією, якого він удо­стоївся в 1950 р.:

Отець Говард: «У багатьох книгах про Фатіму автори запере­чують, що Параман є невіддільною складовою частиною з’яви.

Луція: «О ні, вони не праві!»

Отець Говард запитує, яке зна­чення має Св. Параман у руках Ма­тері Божої під час з’яви.

Луція: «Цим Вона хотіла дати зрозуміти, що Вона бажає, щоб всі носили Св. Параман». Луція додає: «Святіший Отець сказав це всьому світу, пояснюючи, що Св. Параман є знаком нашої самопо­святи Непорочному Серцю Марії» (Аллокуція Пія ХІІ з нагоди 700-літ­нього ювілею Св. Параману).

Далі о. Говард запитує Луцію, чи необхідний Св. Параман для ви­конання побажань нашої улюбле­ної Цариці з Фатіми.

Луція: «Так!»

Отець Говард: «Чи Св. Параман необхідний такою самою мірою, як Св. Вервиця?»

Луція: «Свята Вервиця і Святий Параман невіддільні!»

Братство Св. Параману сьо­годні поширене по всьому світу, а часті надзвичайні випадки підтвер­джують, що Пречиста Діва вірна Своїм обітницям. Святий Параман творить чудесні душевні зцілення: люди навертаються, пияки кида­ють пити, ті, що проклинали, вже не проклинають, розпусники жи­вуть у чистоті відповідно до свого стану, святотатські сповіді направ­ляються – всі визнають, що щось сталося, відколи отримали Пара­ман.

То ж хіба такі великі ласки і привілеї не заохочують нас до того, щоб накритися шатою Марії, Святим Параманом, аби за життя і після смерті заслужити на опіку цієї найліпшої Матері?!

Опис і значення Кармелітанського Параману

Слово «параман» походить від латинського «scapulae» − рамена, плечі (scapulare – скапулір, так називають у римо-католиків пара­ман). Він має вигляд подовгастого полотна, складеного з двох платків сукна, що сягають стіп, з вирізом для голови, з яких один спадає на груди, а другий – на плечі. Це так званий великий Параман, що його носять монахи.

У середні віки багато християн, не полишаючи світського життя, бажало прилучитися до Чинів, які виникли в той час: Францисканці, Домініканці, Августинці, Карме­літи. Постала спільнота світських осіб, згромаджених у Братствах. Всі Чини хотіли дати світським особам знак приналежності й уча­сті у своїй духовності й апостоль­стві. Часто тим знаком була якась частина монашого габіту: плащ, шнурок або пояс, чи, власне, па­раман… Кармелітанський Чин по­ширив Параман у зредукованій формі, як знак приналежності і як вираз участі у своїй духовності. Змінена версія Кармелітанського Параману (брунатного параману), так званий малий Параман, скла­дається з двох малих прямокутних сукняних частин, зв’язаних між собою двома шнурками. Цей Па­раман є коричневим (брунатним) і повинен бути вовняним. Одна ча­стина його має лежати на грудях, а інша на плечах вірного. Образки або символи не конче потрібні, але їх часто можна побачити на Пара­манах. Хоч такий малий Параман за первинним задумом постав для світських осіб, однак його можуть носити священики, а також члени інших Чинів та Згромаджень.

Параман у монахів – це верх­ній одяг, який одягають на габіт, у давнину він був як приготуван­ня до щоденної праці. Опісля для всіх він означає несення щоден­ного хреста учнями і послідовни­ками Ісуса Христа; це спеціальний зв’язок Кармелітів і кожної люди­ни, яка носить Параман, з Марією. Для почитателів Марії Параман символізує велике уповання на Її Материнську любов, що провадить до беззаперечного заступництва перед Богом та вічного спасіння. Приймаючи Її Опіку на все життя через Параман, ми висловлюємо своє бажання наслідувати Її стиль життя, Її чесноти, особливо чес­ноту чистоти, відповідно до сво­го стану. До цього нас зобов’язує Святий Параман.

Чудо Кармелітанського Параману.

Параман рятує земне і вічне життя

   Це було під час Кримської вій­ни в 1854 р. Французька армія піс­ля блискучих перемог під Балакла­вою та Інкерманом зупинилася під мурами Севастополя. Неприятель затято оборонявся і не здавався. Минали тижні, місяці, а напружена ситуація не змінювалася. Зимова пора, нічліги в ровах, часто на­повнених водою, виснаження сил і втома почала підривати сили і бо­йовий дух воїнів, впроваджуючи їх у відчай. Один із воїнів Франциск Ніколеу, глибоко релігійний хло­пець, піддався також, як багато хто з його товаришів, цій згубній спокусі. Життя в подібних умовах здавалося йому нестерпним. Фі­зичне виснаження затьмарило на мить його розум, запаморочило серце: він постановив покласти край своєму тяжкому становищу і відібрати собі життя. З цим наміром він пішов до обриву, ліг на самому краю і намагався заснути, гадаю­чи, що перший рух у сні скине його на дно прірви, де він знайде свою смерть.

   Однак даремно чекав він на сон. Над ним чувала Найсвятіша Матір, ця найліпша з Матерів, яка й у хвилини найгіршого розчару­вання не покидає своїх дітей, а з подвійною турботою поспішає їм на порятунок, чуває над заблука­ною овечкою. Коли так лежав бід­ний Франциск, несподівано див­не відчуття огорнуло його: мовби йому на грудях щось пекло, не­мов кусав його вогонь. Хлопець швидко поклав на те місце руку і натрапив на Параман Найсвятішої Діви з гори Кармель, який давно, як вірна дитина Марії, звик побож­но носити на собі. Мороз пройняв його всього, він стрепенувся, не­мов зі страшного сну, і зрозумів усю небезпеку свого становища: перед ним відкрите пекло і вічне осудження. Ласка була дієвою: він зривається, падає на коліна і, зворушений до глибини душі мате­ринською опікою Цариці Неба, по­становляє великодушно піддатися вирокам волі Божої, приймаючи радо з руки Найвищого всі присуди Божого Провидіння.

   Вдячність Матері Божій за чу­десне спасіння він зберіг до смерті, служачи Їй і почитаючи Її зі зраз­ковою вірністю.

о. Андрій Коваль, СБССЙ