Які обов’язки Кармелітанського Параману?

1. Вдень і вночі носити на собі Святий Параман.

Параман необхідно носити вдень і вночі, не знімаючи його на­віть коли нам незручно, особливо не слід знімати, коли Параман ви­глядає з-під нашого одягу і не па­сує до нього, бо саме тоді це може свідчити, що наш одяг нескромний, з надмірним вирізом і його не слід носити. Параман маємо носити так, щоб одна частина спадала на гру­ди, а інша – на плечі, не можна но­сити його в кишені чи просто три­мати біля себе, бо не сповняться обітниці Матері Божої.

2. Щоденно відмовляти за­гальну вервицю (з 5 таїнства­ми).

Той, хто приймає Параман, по­винен на знак вдячності, любові та ревності відмовляти щоденно мо­литву до Пречистої Діви Марії, при­значену священиком. Священиче Братство Св. Священномученика Йосафата призначає одну частину вервиці з розважанням 5 таїнств (вона заміняє нам відмовляння Параманних Часів)1. Священичі й монаші особи, які з обов’язку що­денно відмовляють вервицю чи часослов, відповідно не потребу­ють відмовляти того дня додаткову вервицю чи Параманні Часи.

3. Особливішим чином збе­рігати відповідно до свого ста­ну чистоту душі і тіла (6 і 9 за­повіді Божі) та уникати всіх на­год до нечистоти.

Особливішим чином необхідно зберігати чистоту душі і тіла, уника­ти гріхів проти 6 і 9 заповіді Божої, оскільки члени Параманного Брат­ства повинні наслідувати чистоту Пречистої Діви. Це не означає, що дівчина чи хлопець, які приймають Параман, мусять піти в монастир чи не одружуватися, вони повинні зберігати свої дівицтво і цнотли­вість до шлюбу, уникати всіх свідо­мих нагод до гріха, наприклад: зле товариство, де говорять безстидні і вульгарні речі та розпивають алко­гольні напої і курять; непристойні танці, оглядання фільмів та серіа­лів, які викликають нечисті думки та пропагують вільну любов, втра­ту чистоти до шлюбу, розлучення, життя на віру і т. п. Той, хто при­ймає (носить) Параман, має усві­домити, що його зовнішній вигляд повинен бути скромний, особливо дівчатам і жінкам не можна ходити в міні-спідницях, штанях, прозо­рому або занадто облягаючому чи викроєному одязі,2 краще хай не вступають до Параманного Брат­ства і не дають іншим згіршення. А хто вже прогрішився чи так не повівся, хай не каже, що має зня­ти Параман, а хай виправиться і більше так не чинить. Хто ж думає, що сьогодні збереження чистоти і скромність − це старомодно, хай знає, що ці чесноти високо став­лять людину не тільки в очах Го­спода Бога, але також і в людей, які хоч спочатку сміються і цього не говорять, проте опісля завжди вище цінують і мають більшу пова­гу, ніж до когось іншого. Якщо ми раз втратимо чистоту, то вже ніко­ли її не повернемо, хоч би й ридали гіркими сльозами ціле життя; мо­жемо тільки змити свій гріх у Святій Тайні Сповіді. Чистота − як непри­ручений птах: поки тримаємо його в руці, доти він наш, а коли раз випустимо − він вже не повернеть­ся. Великий діамант скромності не здатні оцінити світові люди і люди, які живуть у тілесних гріхах; вона не є ганьбою, а навпаки − чарівли­вою окрасою жінки і дівчини, яка назовні виявлає частину краси їх душі (і в нинішній час можна одя­гатися зі смаком і скромно, тільки треба цього забажати).

4. Старатися хоч раз на мі­сяць у першу суботу місяця приступати до Св. Сповіді і Св. Причастя.

Той, хто носить Параман, по­винен дбати про чистоту своєї душі. Але як може осягнути чисто­ту душі той, хто часто не обмиває своєї душі у Св. Тайні Сповіді і не приймає Ісуса у Св. Причасті? Хіба це можливо? Ні! І тому обов’язком членів Параманного Братства є що­найменше старатися раз на місяць, у першу суботу, оскільки вона при­свячена Марії, приступати до Св. Сповіді і Св. Причастя3. Правдиве набоженство до Марії має зродити в нас Її плід – Ісуса, якого ми ма­ємо любити всім серцем і душею, особливо у Пресвятій Євхаристії.

5. Наслідувати чесноти Пре­чистої Діви Марії і поширювати Її культ.

Самé носіння Параману не за­безпечує спасіння. Це не паспорт з візою до неба, завдяки якому після життя, повного лінивства, байдужості, мінімалізму й духовної літеплості, можна осягнути вічне життя. Не можна трактувати Пара­ман як амулет чи талісман, бо тоді це було б магією і забобоном. Не можна спастися завдяки «привіле­єві», але виключно завдяки ласці Ісуса Христа і живій вірі. Параман має виражати прагнення до прав­дивого християнського життя, зао­хочувати до вчинків любові Бога і ближнього. Він не має бути пустим знаком. Не можна покладати всієї надії на шматок матерії, яка сама собою спасти не може. Кармелітан­ський Параман є духовним знаком Марійської набожності, яка поля­гає у внутрішньому відданні й са­мопосвяті Непорочній Діві Марії. Носити Святий Параман – означає визнати Марію за духовну Матір, Посередницю, Опікунку і Учитель­ку. Носити «покров Марії» – озна­чає наслідувати Марію у способі думання, словах, вчинках, ціненні духовних речей і апостольстві. Це означає бути знаком надії для ін­ших, нести їм Спасителя, як Марія, уподібнюватися до Марії, прямува­ти до чистоти, покори, скромності, лагідності, зібраності, живучи у ве­ликому упованні на Бога, будучи вдячним за отримані ласки і жер­товним задля спасіння ближніх. Марія навчає нас погоджуватися з волею Божою, навчає співпраці в ділі спасіння, життя в близькості з Ісусом, розважаючи кожне Його слово у своєму серці. Мати Божа, яка турбується про Церкву, праг­не, щоб і ми включилися в духовну допомогу іншим, наприклад через молитву, піст, жертву, апостолят. Носячи Параман, ми стаємо роз­важливішими, бо через повірення себе Пречистій Діві передбачаємо остаточне вирішення нашого зем­ного життя. Ми стаємо також муж­німи в боротьбі з перешкодами і стриманішими, бо пам’ятаємо про мету – отримати так званий су­ботній привілей. Завдяки свідомо­му носінню «шати Марії» і щоден­ній самопосвяті себе Матері Божій поглиблюється духовний зв’язок дитини з Марією. Цей зв’язок про­являється і поглиблюється через молитву, розважання, читання духовної літератури, різних набо­женств, реколекцій, прощ і проце­сій на честь Марії. Про все це нага­дує нам Святий Параман. Саме че­рез цей дар приклад Марії потягає і зобов’язує до наслідування, щоб ми в кожному випадку свого жит­тя думали, говорили і чинили так, як би думала, говорила і чинила на нашому місці Пречиста Діва Марія.

ЧУДО ПАРАМАНУ

Ласка Святого Параману

Англійський тижневик «The Universe» на своїх сторінках 11 лютого 1927 р. подав розповідь про таку подію: «Дорожне так­сі на великій швидкості їхало че­рез міст у Нью-Йорку, аж раптом машина втратила керованість і, вдарившись сильно об огорожу мосту, була викинута з нього і впала з 15-метрової висоти. Лікар і протестантський пастор з’явили­ся майже одразу з допомогою. Як тільки вийняли водія з розбитого авта, з-під одягу в нього, розстеб­нутого на грудях, показався св. Кармелітанський Параман; по цьо­му знаку зрозуміли, що нещасний був католиком. Найсвятіша Діва чувала над своєю дитиною. Пере­мігши своє протестантське упере­дження, пастор зараз же подався за католицьким священиком. Вско­чив у перше зустрічне авто, привіз скоро на місце випадку о. Йосифа Хамелрійка, який уділив помираю­чому останні Святі Тайни. При це­ремонії був присутній незліченний тлум цікавих, які збіглися на вістку про нещастя і з найбільшим ушану­ванням, стишені, приглядалися до святих обрядів».

о. Андрій Коваль, СБССЙ