Війна і мир у наших руках

Війна і мир лежать у руках народу. Так, не в руках керівників держав, політиків чи війська, озброєння, війна і мир не за­лежать від дипломатії обох сторін. Війна і мир на нашій українській землі не зале­жать від НАТО, Євросоюзу, США, Росії! Все залежить тільки від нас, від нашого наро­ду. Чому? Все залежить, як нарід шанує Бога, благає Його про поміч, як возносить свої молитви до неба. «Все, що попросите, буде вам дано», – обіцяв Христос (Пор. Мт. 7, 7–8). Тож просімо, і Бог дасть нам все: і благословення, і мир, і перемогу. Сьогодні, як ніколи за період незалежності України, наш народ має зрозуміти духовну причину війни, бо війни, різні біди і нещастя, особи­сті й суспільні – це Божий допуст за гріхи. Цього ніхто не хоче відкрито визнати, при­знати це як беззаперечний факт.

Подивімся на ізраїльський народ у Ста­рому Завіті. Він мав велику ласку від Бога, Який Сам видимо був з ним, навчав через пророків… Але коли Ізраїль відходив від Бога, переставав зберігати Заповіді Божі, грішив, Бог відвертався від свого народу і допускав, щоб чужі народи нападали і ни­щили його, навіть дозволив, щоб вороги зруйнували його святиню, а людей взяли в полон. Проте коли євреї навертали свої серця до Господа, голосили до Неба і бла­гали прощення гріхів, помилування – Бог виводив свій люд з найгіршої нужди і давав йому Своє благословення і процвітання.

Згадаймо сьогодні слова Матері Божої у Фатімі (1917 р.): «Якщо люди не пере­стануть ображати Господа Бога, знову поч­неться війна, ще страшніша» (тоді йшла Перша світова, а Марія передбачила Дру­гу, і ті слова актуальні донині, бо люди ще більше зневажають Бога). Наголосімо, що Божим благословенням є мир, добробут, який Господь дає людям за вірність.

Що потрібно нам, українцям, щоб ви­просити Божого благословення, відвернен­ня війни, миру на нашій землі, збереження кордонів, суверенітету держави, повер­нення захоплених територій?

Потрібно дві речі:

1. «Хай люди більше не ображають Гос- пода Бога» – це слова Матері Божої з Фаті­ми 13 жовтня 1917 р. Необхідно, щоб наш народ перестав грішити й ображати Бога, щоб шанував і зберігав Декалог (10 За­повідей Божих), щоб люди стали мило­сердними і перепрошували Господа за гріхи. У Старому Завіті Бог послав проро­ка Йону до міста Ніневії, аби застерегти мешканців, що Він через 40 днів знищить місто за грішне життя людей. Тоді цар, всі жителі міста покаялися, посипали по­пелом голови, почали постити (до заходу сонця не те що люди, а навіть і тварини не їли і не пили). Цар дав послання до людей, щоб кожен відвернувся від своїх негідних вчинків. І що тоді? Бог не зни­щив Ніневії, не покарав людей, прийняв їхнє покаяння, покуту – і помилував. Хіба не треба подібно і нам так зробити!? Пе­ребуваємо у стані війни, війна закликає нас також взяти духовну зброю – молит­ву і жертву. Великий піст – це прекрас­на нагода, щоб його провести жертвенно в покуті, в молитві, задоситьучиненні за гріхи наші і гріхи нашого народу, пере­просити Бога і випросити у Нього помочі й миру!

2. Пречиста Діва Марія у Фатімі подала чи нагадала про великий засіб випрошен­ня миру: «Моліться вервицю – війна закін­читься і настане мир!» Пригадаймо при­клади з історії. Завдяки молитві на вервиці, християни врятувалися від захоплення му­сульманами християнської Європи і вигра­ли, незважаючи на те, що їх було набагато менше від загарбників. Це було чудо Боже через заступництво Матері Божої Цариці Св. Вервиці (битва під Лепанто. 1571 р. Б.). Завдяки молитві на вервиці, було розбито і перемо­жено мусульманське військо під Віднем у 1683 році. Пізніша по­дія – приклад Австрії, яка після Другої світової війни була під окупацією радянського режи­му. В Австрії почався молитов­ний рух: люди, які долучалися до нього, відмовляли щоденно вервицю за звільнення Австрії від окупаційних військ. У 1955 році, коли до руху долучилося 500 тис. австрійців, які через Св. Вервицю просили про ласку звільнення Австрії, Радянський Союз без жодних на це причин вивів усі війська. Це чудо Ав­стрії! А чому ж ми не можемо зробити чудо України? Цю ласку Мати Божа дасть кожному на­родові, тільки щоб про це про­сив, відмовляючи вервицю. Чому ми ще досі не взяли до рук вервиці і не вимолили цієї славної духовної пере­моги над неприятелем на­шого народу? Бог добрий і благий до всіх, хто до Нього прибігає і благає!

Тому закликаємо всіх небайдужих, всіх, хто ба­жає миру в Україні, до ду­ховної мобілізації і молитви на Святій Вервиці. Хай ті, що вміють, навчать тих, які не вміють! Поширюймо цей заклик всюди по соцмере­жах, заохочуймо своїх ді­тей, близьких, знайомих, співпрацівників до щоден­ної молитви на вервиці. Тим, хто не вміє і не знає, покажіть Інтернет-ресурси, де описується і говориться про вервицю (pompeya.org.ua; saintjosaphat.org). Разом помоліться, щоб інших навчити. Особливо заохочуймо і за­лучаймо до молитви на вервиці тих укра­їнців, які проживають на Сході і в Центрі, одне слово – всіх! Хай залунає благання до нашої Неньки – Пречистої Діви Марії, до нашої Цариці, щоб Її Серце тріумфувало в нашому краю, захоронило від війни і пода­ло мир!

о. Андрій Коваль, СБССЙ