Євхаристійний Ісус – приклад покутничого життя

    Непривітна пустиня над Йорданом ожи­вляється! З різних сторін поспішають на­товпи людей, спраглі почути науку вели­кого місіонера. Святий Іван Хреститель, найбільший старозавітній пророк, зраз­ковий покутник, уже зовнішнім виглядом і суворим покутничим життям надихав до покаяння і проповідував хрещення на від­пущення гріхів (Мр. 1, 4). В одязі з вер­блюжого волосу, оперезаний ремінним поясом, живився сараною і диким медом. Справжній син пустині зріс від дитинства в тяжкій покуті. Могуча сила слова святого пустинножителя притягувала людей. По­кайтеся, бо наблизилось Царство Небесне (Мт. 3, 2). З вірою в прихід Спасителя люди визнавали свої гріхи і хрестилися на знак покути. До Святого Йоана, як покутник, прийшов Ісус Христос і зажадав від ньо­го хрещення. Святий Предтеча злякався. Як то? Святий Богочоловік, Святий Ізраїля (Пс. 70, 22; Іс. 22, 16), що не мав ніколи на собі тіні гріха, як покутник, бажає хре­щення? Іван Хреститель ніяк не міг зрозу­міти покори і покути Ісуса. Син Божий, що з небесним Отцем є одно – наче покутник прийняв з рук Святого Йоана хрещення. Свій уряд Ісус започатковує публічною по­кутою. Все туземне життя Ісуса було безу­пинною жертвою. Від Воплочення до Різд­ва, допоки з’явився світові, як дитятко, від Різдва впродовж укритого життя при вбо­гому вертепі ремісника – Святого Йосипа – аж до публічного виступу, після трьох років публічного навчання аж до дня, коли Він збитий, зранений, увінчаний терням, розп’ятий на хресті, вмирає – все життя – це суцільна покута. Кривава Христова по­кута на Голгофі не закінчилась. Хоч Ісус Христос воскрес і вознісся на Небо – чудом таїнственної любові діло покути продовжує далі і продовжуватиме до кінця світу. Хри­стос тут, у кивоті, укритий Пресвятій Євхаристії під видами хліба і вина на престолі при Службі Божій приносить і приносить­ся за гріхи світу. Він і сьогодні правдивий покутник і робить нас сучасними свідками своєї покути.

   Відколи перші люди Адам і Єва согріши­ли, покута стала для нас необхідною. Як гірко оплакували вони свій гріх, як тяжко покутували. Нічого дивного. Через пер­вородний гріх і гріхи людства між Богом і людьми настала велика непрохідна прірва.

    Гріх є чимось нескінченно злим. На­віть покута всіх людей не вирівняла б тієї прірви. Це було понад людські сили, проте покута стала потрібною умовою спасіння. Господь Бог віками підтримував у людстві духа покути. У Старому Завіті були навіть окремі покутні, пророчі школи. Староза­вітня покута спиралась на глибоку віру в прихід обіцяного Месії. А там, в Небі, дру­га Божа особа, Син Божий, виявляє своєму Небесному Отцеві гарячу любов Найсвя­тішого Серця і прагнення рятувати світ: «Отче – оце Я йду», зійду на світ поку­тою спасати людство, тебе перепросити, перерваний зв’язок між Тобою і людьми наново відновити, дарувати ласку спасін­ня нещасним грішникам. Небесний Отець годиться на це. Єдинородний Син Божий, рівний Отцю, покидає відвічний престіл слави в Небі, стає чоловіком, родиться у Вифлеємі з Пречистої Діви Марії. Всі наші провини Ісус бере на себе, Сам без гріха стає винен смерті (Мр. 16, 64). Від момен­ту, коли воплочується в лоні Матері-Дівиці, коли родиться в бідному вертепі, втікає від Ірода, поневіряється між чужими, живе, як син ремісника, в праці, в публічному нав­чанні, терпить голод, холод, зносить нару­ги, несе тяжкий хрест на Голгофу, падає тричі, вмирає розп’ятий – чи ж це не гірка смуга безупинної покути?

   З мученика любові стає мучеником по­кути, за гріхи всіх людей і кожного зосібна покутував Спаситель. А між масою гріхів були й мої, були гріхи кожного з вас. Він за гордість покутує пониженням, за нечи­стоту – бичуванням, за несправедливість – несправедливим присудом, за п’янство – оцтом, за обмови і гріхи язика – платить мовчанкою, за розкоші – гірким розп’ят­тям. Яка незбагненна, неперевершена, нескінченна вартість покути Богочоловіка! Безупинну покуту Воплочення і смерті на Голгофі продовжує і продовжуватиме віка­ми, століттями аж до кінця світу в Найсвя­тішій Євхаристії.

   Пресвята Євхаристія – жива, безпере­станна покута Божого Сина. Його Євха­ристійне життя – це життя терпіння і по­ниження. Там, в Небі, наш посередник, а в Найсвятішій Євхаристії – Покутник. Це Його ім’я, Його стан, Його завдання. Чи ж це не покута, коли Євхаристійний Ісус, замкнений в кивоті, Він – Творець та Пан всесвіту? Обмежений видами хліба – необ­нятий, ув’язнений – але всюди присутній. Наче безсильний – а як всемогучий? Наче мертвий без ознак життя – а живий, все­оживляючий. Він закритий – а всевідучий? Понижений, але є славою Неба. Усамітне­ний – але є невимовним щастям Ангелів? Зневажений між людьми – а славлений не­бом? Висміяний зрадниками – а який мов­чазливий?

  Мій Боже, Твоя покута – всюди. Земля вкрита Твоєю Євхаристійною Голгофою, а катів не бракує, завжди прибувають нові. Чи то не покута послуху, коли на слово священика Ти являєшся на престолі? Чи коли невинний за винних щоденно вми­раєш на стількох престолах? Чи розп’ятий не терпить страшних мук покути? Чи нині не відчуває болючого голоду і спраги душ, яким бажає віддатись у Святому Причас­ті? Чи призабутий кивотами не тужить за душами? Чи не дошкуляє йому холод бай­дужих сердець без любові? Чи не вражає недооцінювання великого таїнства? Чи не доходить до його вух зловіщий крик: «Геть з церкви, геть з релігією, геть з вірою, геть з священниками, геть з подружжям, розп­ни, розпни Його?» Чи не вмирає в кожному з нас і за кожного з нас у хвилі Святого Причастя?

  Минають дні, минають ночі, літа, століт­тя, а Євхаристійний Ісус – наш Покутник перед Небесним Отцем свою життєву поку­ту продовжує надалі. Він є умилостивлен­ням Бога за наші гріхи, та не тільки наші, але й цілого світу. Своєму Отцеві тут, на престолі, наче на хресті, на тій безперерв­ній Голгофі показує свої рани. Раз у раз перепрошує, благає, об’єднує. «Отче, від­пусти їм, бо не знають що роблять» (Лк. 23, 33). Агнець Божий, що бере гріхи сві­ту, заколюваний при кожній Службі Божій, завжди всюди і за всіх. Своєю Пресвятою Кров’ю, що неустанно спливає з його Ран, виєднує світло прозріння, жаль за гріхи і ласку навернення, Своєю покутою веде нас до покути.

   Небесний Отець дивиться – глядить на світ через Пресвяту Євхаристію, через Єв­харистійну покуту свого Сина, розгніваний, милосердиться над грішниками. Милосер­дя бере верх над справедливістю. Грішни­ки каються. Як наслідувати в покуті Євха­ристійного Ісуса? Невже, запитаєте, ми ма­ємо покинути свої обов‘язки, свої родини, йти на пустиню? Ні, кожний на своєму місці при своїх обов’язках можете посвячувати себе за других. За кого? За тих, що їх лю­бите, за тих, що вам близькі, за нещасних, котрі призабули свій обов’язок до Бога, не дбають про спасіння своєї душі.

    Маєш прикру жінку, вона вередлива, проклинає, незгідлива, має інші пороки? Покутуй за неї, щоб навернулась. Маєш не­доброго чоловіка, він легкодушний, не дбає про сім’ю, про діти, тебе кривдить, доброго слова не скаже, завжди гнівливий, злий, може часто випиває або чужоложник, до церкви не ходить, не сповідається, не при­чащається, живе як недовірок або як пога­нин – будь второпна, мужня, жертволюбна, не падай духом, покутуй за нього. Терпе­ливо знеси свій хрест, молись, сповідайся, причащайся, побожно вислуховуй Службу Божу, наложи собі те чи інше умертвлення в наміренні опам’ятання і каяння дорогого чоловіка. Викинь, подолай гнів, ненависть до свого ближнього. Не плати злом на зло, ані лихим словом за лиху славу, а навпа­ки. Благослови, будь зичливою, привітною до людини, яку ненавидиш. Певно, пере­можеш і випросиш ласку навернення для чоловіка, а собі заслугу.

Батьки, ви маєте не мало клопоту зі сво­їми дітьми, з їхніми пороками? Напоминай­те їх і справляйте на добру дорогу вашою покутою. Свята Моніка двадцять років по­кутувала за ласку навернення сина. І до­чекалась цієї великої радості. Можливо, у вашому місті, селі буває багато згіршення, наприклад, життя на віру, чужоложство, пияцтво, безбожність. Чи маєте бути глухі і не чути небезпеки загибелі тих душ, що їх диявол замотав у свої сіті? Ні! З любові до Євхаристійного Ісуса покутуйте за них. Ви можете рятувати тих нещасних сектан­тів, що заплутались у блуді? Ваша поміч не буде даремна. Щонеділі і свята в цер­кві відмовляємо спільно чи хтось приватно молитви, якби ми хоч одне «Богородице Діво» відмовили за навернення грішників, то багато грішників навернулися б. Молит­ва в дусі покути випросить їм Боже Мило­сердя.

Допомагайте Ісусові рятувати грішни­ків. Душа, яка любить Ісуса, намагається полегшити, осолодити, віддячитись за по­куту Євхаристійного Ісуса. Така людина ревно працює над собою, аж до самовід­речення. Кожна хвиля, кожне місце, кожне заняття підказує їй нові способи, різні ме­тоди, постійні нагоди в дусі покути, зігріває душу в безупинній боротьбі, умертвлення себе внутрішньої і зовнішньої. Внутрішнє умертвлення просвічує розум, скріплює волю, опановує пам’ять, стримує уяву, ке­рує серцем. Без умертвлення розуму нема віри. Без умертвлення волі нема правдивої побожності. Умертвлення очищує серце, поборює самолюбство, цей сильний корінь усякого лиха, умертвлення підбиває, ни­щить злі нахили за допомогою Божої Ла­ски.

Умертвлення виковує волю, чуйно слід­кує за серцем, не дасть потрапити волі в неволю, а тримає її міцно, завжди і всю­ ди в Божому страху. Ти хочеш проклина­ти, сваритися, гніватися, мститися своєму ближньому, не хочеш його послухати, а з любові до Євхаристійного Ісуса, чи з лю­бові до Матері Божої ти перемагаєш себе, відплачуєш любов’ю, мовчиш, терпиш. Яку многовартну жертву свого серця приносиш Євхаристійному Серцю! Покутою прибор­куємо зовнішнє умертвлення – бунт нашо­го тіла, наших злиднів. Воно не допускає, щоб почуття брали верх над духом. Як по­читати життя святих, які строгі покути на себе накладали. Покутою винагороджува­ли заподіяні зневаги Божому маєстатові. Умертвляйте очі, вуха, язик, дотик, похоті тіла. Не догоджайте тілу. Невигоди життя – холод, спеку, голод, різні недомагання тіла, вбожество, упокорення зносіть муж­ньо і терпеливо в дусі покути. З любові до Євхаристійного Ісуса заховуйте пости, відмовтеся від алкоголю, цигарок, матю­ків не тільки в часі посту рятуйте грішни­ків. Предвічний Отче, ось я бідний грішник жертвую Твого Єдинородного Сина в Най­святішій Євхаристії, жертвую за мої гріхи, за гріхи моєї рідні, мого народу. Люблю Тебе, мій Ісусе. Дякую за взір і заохоту до покути. Через молитви Твоєї і моєї Матері покірно благаю, подай ласку наслідувати Тебе в покуті, Євхаристійного Бога, а після смерті цілу вічність Тебе – царя слави про­славляти. Амінь.