Атеїстам присвячується

Вчені по всьому світу наводять докази, що жива клітина не могла утворитися ви­падковим чином.

Справжнім потрясінням для наукового світу став виступ відомого професора фі­лософії Ентоні Флю. Під тиском незапереч­них фактів учений визнав, що атеїзм – це велика помилка.

Вчений, якому було вже за 80 років, довгі роки був одним із стовпів науково­го атеїзму. Довгі десятиліття Флю видавав книги та читав лекції, побудовані на тезі про те, що Бога немає.

Проте з 2004 року ціла серія наукових відкриттів змусила великого вченого ате­їста змінити свої погляди. Флю публічно за­явив, що помилявся і Всесвіт не міг виник­нути сам собою – він, очевидно, був ство­рений кимось могутнішим, ніж ми можемо собі уявити.

Флю, як і інші вчені-атеїсти був переко­наний, що колись на початку часів з мер­твої матерії з’явилася перша жива матерія. «Сьогодні неможливо собі уявити побудову атеїстичної теорії виникнення життя та по­яви першого організму репродукування», – каже Флю.

Вчений заявляє, що сучасні дані про будову молекули ДНК незаперечно свід­чать, що вона не виникла сама по собі, а є чиєюсь розробкою. Генетичний код і бу­квально енциклопедичні обсяги інформа­ції, які зберігає молекула, спростовують можливість сліпого збігу.

Біологічне дослідження ДНК показало, що для виникнення життя потрібне воісти­ну неймовірне поєднання безлічі різних факторів, а це, безсумнівно, призводить до висновку про участь у всьому цьому Того, Хто здатний творити.

Існуючі факти переконали мене в аб­сурдності теорії, яка стверджує, що пер­ший живий організм стався з неживої мате­рії, а потім шляхом еволюції перетворився на створення надзвичайної складності, ба­читься мені блюзнірською ... – стверджує Флю.

 Флю тут не самотній. З ним згоден бри­танський біолог Френсіс Крик, який один з перших описав спіральну структуру моле­кули ДНК:

  «У світлі знань, які доступні нам сьогод­ні, єдиний висновок, до якого може прийти неупереджено мисляча людина – це ви­знання того факту, що життя є результатом якогось чудового творіння, а інакше, як можна пояснити напрочуд точну взаємодію величезної кількості факторів, необхідних для зародження життя та його розвитку…»

  Американський біохімік Майкл Бехе, так само згоден із колегами:

За останні 50 років біохіміки розкрили безліч важливих таємниць людської кліти­ни. Десятки тисяч людей присвятили своє життя лабораторним дослідженням, щоб розкрити ці секрети. Але всі зусилля, ви­трачені на вивчення живого організму, чіт­ко дали один результат: «творіння».

National Geographic

Яцек Завалков