Касабланка: експерти закликають до скасування сурогатного материнства

У п’ятницю, 3 березня 2023 року, со­тня дослідників і практиків з 5 континен­тів, які представляють 74 країни, підпи­сали декларацію, в якій просять країни заборонити сурогатне материнство, ін­шими словами, повсюдно скасувати цю практику.

 Асоціація Юристи для дітей (JPE) привіта­ла ініціативу. Бернар Гарсіа Ларрайн, доктор права та юрист JPE, пояснив генезис цього проєкту.

«Спочатку це були дослідники, переважно юристи та лікарі, які були переконані, що ми повинні працювати разом над засобами ство­рення міжнародної ініціативи для захисту жі­нок і дітей від глобального ринку сурогатного материнства: вони приєдналися до проєкту Міжнародної конвенції, запропонованої Дер­жавам, які хотіли б долучитися до цього про­цесу».

«Щоб надати цьому проєкту глобального резонансу, до цієї групи запрошуються екс­перти всіх національностей. Мета полягає в тому, щоб таким чином об’їхати весь світ, щоб кинути виклик Державам». Було створено сторінку у Facebook, щоб слідкувати за цією подією та дозволити її розповсюджувати під англійською назвою: Декларація про загаль­не скасування сурогатного материнства.

Ауде Міркович, викладач права та речник JPE, яка виступала проти відкриття медичної допомоги жіночим парам, а також проти суро­гатного материнства, відкрила семінар Луїсом Ернесто Педернерою Рейною, колишнім пре­зидентом Комітету ООН з прав дітей. Чайлд і Сюзанна Ахо Ассума, колишній віце-прези­дент цього ж комітету.

Le Figaro підсумовує глобальну ситуацію: «Сьогодні близько 15 країн дозволили суро­гатне материнство як законодавчо, так і фак­тично». «Росія, Україна чи деякі штати ро­блять це беззастережно, інші обмежують це лише громадянами своєї національності». У Франції сурогатне материнство все ще забо­ронено, але діти, народжені за кордоном, ре­єструються в актах цивільного стану.

Чому в Марокко?

Марокко є прикладом для дослідників, оскільки законодавство категорично заборо­няє цю практику. Саме в Касабланці сотня спеціалістів підпишуть декларацію, що вима­гатиме повного скасування цієї практики, яку можна законно засудити як рабство.

Ось текст декларації, опублікований Le Figaro:

Ми, підписанти цієї декларації, усвідом­люючи страждання людей, які не можуть ма- ти потомства, привабливість репродуктив- них технологій і міжнародний виклик ефек­тивного захисту людської гідності, переко­нані, що договір, за яким один або більше супругів укладають угоду з жінкою про те, що вона буде виношувати одну чи кількох дітей з метою передачі їх при народженні, незалежно від імен і умов такого договору, тут нижче називається сурогатним материн­ством, яке порушує людську гідність і спри­яє перетворенню жінок і дітей на товар. Ви­магати від держав заборони сурогатного материнства в усіх його проявах і формах, оплачуваних чи ні, і вжити заходів для бо­ротьби з цією практикою.

З цією метою ми даємо наступні рекомен­дації державам:

- заборонити сурогатне материнство на своїй території

- відмовитися від будь-якої юридичної сили договорів, які передбачають зобов’я­зання жінки виносити та народити дитину

- карати фізичних осіб і корпорації, які виступають посередниками (2) між сурогат­ними матерями (3) і подружжями (4),

- переслідувати осіб, які вступають у сурогатне материнство на своїй території,

- переслідувати своїх громадян, які всту­пають у сурогатне материнство за межами їхньої території,

- працювати над прийняттям міжнарод­но-правового інструменту, що забезпечує загальне скасування сурогатного материн­ства.

У додатку до цієї декларації ми пропону­ємо проєкт міжнародної конвенції для віль­ного використання державами, які бажають брати участь у цьому процесі.

(1) Гестаційне сурогатне материнство, сурогатне материнство, репродуктивна екс­плуатація, використання сурогатної матері – це домовленість, за якою один або декілька супругів погоджуються з жінкою, що вона виношує одну чи кількох дітей з метою їх передачі після народження, незалежно від того, чи угода була укладена безпосередньо ними або через одну чи декілька третіх осіб.

(2) Посередники з метою отримання сурогатного материнства: особа (особи) корпоративного органу (організацій), які зв’язують жінку з одним або декількома су­пругами, щоб вона виносила одну або біль­ше дітей і передала їх при народженні, або бути посередником між жінкою та супругом (супругами) з цією метою.

(3) Гестаційний носій, сурогатна або за­мінна мати: жінка, яка укладає угоду з одним або декількома супругами про виношування від їхнього імені однієї чи кількох дітей, які будуть передані їм при народженні.

(4) Супруг(и): особа або особи, які також називаються клієнтами або передбачуваними батьками, які укладають угоду з жінкою, щоб вона виношувала за їхній рахунок одну або більше дітей, які передаються їм при народ­женні.