Прощальне слово о. Василя Ковпака під час Заупокійної Святої Літургії (з Чином похорону) о. Євстахія Галаника

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Христос ся хрещає!

Всечесніші отці, преподобні сестри-монахині, дорога родино і вірні парафіяни Святої Традиції! Сьогодні ми відправили Найсвяті­шу Євхаристію за спокій душі но­вопреставленого священноієрея Євстахія.

Коли я відвідував сестер-слу­жебниць по вул. Театральній (то були старушки, які мали близько 80 літ), то бачив, як ті сестри-мо­нахині щодня молилися: «Господи, поглянь на свою ниву! Яка вона велика, але на тій ниві робітни­ків мало. Благаємо Тебе, Господи, пішли робітників на жниво своє». Ці слова з Євангелія. І, властиво, ці сестри-монахині щодня моли­лися о ласку покликань з нашого народу для тих, які б посвятили і віддали своє життя на службу Го­споду Богові. Щасливий той народ, який слухає Бога. У Святому Пись­мі читаємо такі слова: «Слухай, Із­раїлю, Я Господь Бог твій. Слухай, Ізраїлю, Господа Бога твого». І ща­сливий був Ізраїль, коли був вір­ний Господу, і нещасний був Ізра­їль, коли попадав в ту чи іншу не­волю, коли покинув Бога, відійшов від Нього. І рівно ж, дорогі браття і сестри, так є з кожним народом, який приймає хрест, Бог щедро його благословляє. Щасливий той народ, який має своїх молільників, тобто духовенство, монашество, що заносить свої неустанні молит­ви о Боже благословення і Божу опіку. І навпаки, чекає руїна на той народ, який не має покликань, який нехтує покликаннями або стає збайдужілим, і дух матеріаліз­му бере верх. І тому ми зобов’язані неустанно продовжувати ту молит­ву в усі часи: «Господи, поглянь, яка велика нива, але робітників мало. Пошли робітників на жниво Своє».

   І так Господь Бог хотів вибра­ти отця Євстахія Галаника для того жнива. Народився 23 жовтня 1936 року в селі Устя. Був четвер­тою дитиною в багатодітній сім’ї (дев’ятеро дітей). Народився дуже слабким, і тому батьки поспішили і принесли до церкви, попросили священика, щоби охрестив, бо не­відомо, чи та дитина виживе. На­родився в побожній сім’ї, в бать­ків Григорія і Ганни. Як згадували батьки покійного Євстахія, коли він ще був маленький, якось на вікні з’явився візерунок Матері Божої. Це був якийсь особливіший знак: Марія хоче сказати, що та дитина буде моєю. Але то не були легкі часи, то були часи, коли наш край, наша Галичина потрапила в окупа­цію більшовиків, комуністів. Гре­ко-Католицька Церква пішла в під­пілля, багато святинь було замкне­но, а частина залишилась відкри­тими – ті, які перейшли до Руської православної церкви. І певно, що не думав про семінарію, не ду­мав про якесь інше життя. У 1961 році одружився з Ганною Сенишин з Устя. Так, пам’ятаю добре пані їмость. Тиха, смиренна, лагідна, бо пройшла сім’я страшний шлях. Батьки, два брати і вона були ви­везені в Сибір. Два брати померли в Сибірі, вона сама повернулась у Галичину. Так, знаємо, що чека­ло тих людей, які поверталися, як кривим оком на них дивилися. Ті люди були позбавлені всього.

    О. Євстахій одружується з Ган­ною Сенишин у 1961 році. Наро­дилося у них четверо дітей, а в ті часи треба було тяжко працювати, дбати про родину, виховувати. Але йшов з Богом. Час від часу зга­дував, що приснилася йому Мати Божа – знову Марія, знову Та, яка каже, що хоче, щоб він йшов за Моїм Сином. Але то не був той час, бо сім’я, праця, земні турботи вимагали величезних зусиль. Але десь в сумлінні його був той по­клик. Не був далеко, був близько Бога.

І ось дійсно такий третій ви­падок. Працював водієм, возив людей автобусом. Знаємо, які то були набиті автобуси і які дороги були в нас – страшні. Їхав, і вмить йому стало темно в очах, а повний автобус людей, якесь хвилеве за­темнення, він просить Марію, щоби Мати Божа врятувала тих людей, яких він везе. І дійсно, Марія його почула. В 1970 році почав дякува­ти в селі Дроговиж при отцю Ми­хайлові Гавриліву. Отець Михайло Гаврилів закінчив на той час Ле­нінградську академію, був знаний після того, як зробив дуже важли­вий крок у своєму житті, а саме, офіційно заявив, що покидає Пра­вославну церкву, приймає католи­цизм і переходить до Католицької Церкви. На цей час зробити такий крок могла тільки дуже відважна і смілива людина. Почалось велике переслідування отця Гавриліва. Це я вже знаю не з описів, а зі сво­го досвіду, бо знав отця Михайла, який також відвідував сестер-слу­жебниць з вулиці Театральної. І те спілкування, зацікавлення отця Євстахія Греко-Католицькою Цер­квою в підпіллі, її діяльністю поча­ло формувати його. То були важкі пошуки, але він і надалі тримався отця Гавриліва, а отець схиляв його до духовних справ, бо бачив його, як людину сумлінну. Як дяк, був добрий, був людиною, яка не вживала алкоголю, не матюкався, був порядним християнином. Та­ких людей треба було у виноград­нику Христовому.

На початку 90-х років навчався в Станіславові в Греко-Католицькій Духовній семінарії. Священичі свя­чення отримав з рук владики слуги Божого ісповідника віри Софронія Дмитерка 8 березня 1994 року. І відразу після цього отримав ске­рування на місії на південь України в село Агафіївка Одеської області. Отець Євстахій не вагався, не бо­явся, що буде там робити, як дасть собі раду, але відважно пішов на місії в Одеську область. Відбув ті місії сім років, вступив в Третій Василіянський чин. Я в тому часі був настоятелем Третього Васи­ліянського чину. Раз на місяць ми збиралися в церкві Святого Ону­фрія, мали священичі збори, також збиралися і вірні. Це були нелегкі часи, це були дуже бурхливі часи. З одного боку наступав всім ходом модернізм, з іншого – візантіїзм. І ніби таким острівком традиції були отці Василіяни, церква Святого Онуфрія. Там був (нині покійний) отець Процик з Мостиськ та бага­то ще інших священиків, більшості з них вже немає, відійшли до віч­ності. То були ті священики, які приїжджали і розказували, як їм роблять прикрість, як їх змушують згадувати «православних», при­чащати людей на стоячи і багато іншого. Ті священики якось зби­ралися, правда, приїжджав також священик Ковчинський із Стеб­ника, священик, який знав добре блаженного Григорія Хомишина. То були такі часи, в яких були ще живі свідки віри. Сьогодні їх вже майже немає. І ось тоді, коли був відкликаний отець Євстахій з місії з Агафіївки в 2001 році, а в 2000 році (минулого року минуло 20 ро­ків) було засноване наше братство Святого Священномученика Йоса­фата. Ми зналися здалеку, але він прийшов і розказав відкрито і щиро – хто він, що хоче, за чим він шу­кає, якого він духа. 27 років його священичого життя, 7 років місій в Одеській і Донецькій області, а останні 20 років він посвятив для нас, для Братства Святого Священ­номученика Христового Йосафата. То були тяжкі часи, надзвичайно тяжкі часи, дорогі браття і сестри. Властиво, коли повстало Братство і семінарія, то Сам Господь Бог та Марія нам послали отця Євстахія. То був великий трудівник на ниві Господній, то був невтомний тру­дівник для Царства Божого тут на землі. Маючи сім’ю, дітей, онуків, маючи де жити і спокійно жити, він покинув все знову задля Христа, знову, щоби підтримувати справу Божу. Я був дуже спокійний, бо він був поруч. Я мав тут парафію, в Рясне-2, Янів, опісля ще сестри, – то було дуже багато праці і не можливо було одному все тримати. Він був не тільки права, а й ліва моя рука. Він показував приклад, приклад віри, приклад покори і смиренності, жертви і посвяти. Я не пам’ятаю, щоб він коли – небудь сказав, що не можу, мені затяжко. Я не кажу вже про ті останні роки, коли йому було дуже важко. «Є щось до відправи, то прошу мене кликати в будь-якій годині. Як не встигаю, то таксі візьму, приїду». Він був людиною безвідмовною, людиною молитви, отець був пер­шим вдосвіта в каплиці, в семіна­рії, молився і чекав семінаристів на молитву. То була людина, яка віддала все для Христа – серце, тіло, свої ноги, свої руки, свої уста. З паличкою йшов на третій поверх. То був мученик конфесіоналу, лю­дина, яка слухала сповіді. Людина, яка дбала і не цуралася бідного ка­ліки. Багато людей, які приходили до семінарії (немічні, бідні), отри­мували з його рук допомогу. Завж­ди вмів поділитися або сказав ко­мусь із семінаристів, щоб дати, ви­неси, бо хтось прийшов. Він знав, що треба. Пам’ятаю такий при­клад: одна хвора, яка добре не ба­чила і не могла читати, потребува­ла помочі, він з нею зв’язувався по телефону і провадив їй вечірні мо­литви. То була потіха для людини, з якою молиться разом священик. І таких прикладів, дорогі браття і сестри, можна давати дуже багато. Також ота посвята, його любов до Марії. Я ніколи його не зустрічав, щоби в нього в кишені або в ру­ках не було вервиці. То була лю­дина такої глибокої-глибокої мо­литви, внутрішньої молитви. І Бог дав йому ту ласку – він випросив, дорогі браття і сестри, тої великої ласки в Господа Бога. На Щедрий вечір був о. Мар’ян – висповідав. На наступний день, на Йордан, закінчувалася Григоріянка за по­мерлу Тетяну. О дванадцятій вночі відправив останню. Ще на Щедрий вечір ви, його родина, разом ще­дрували, вчив вас пісень, моли­лися, і він спокійно вночі заснув – і тихо відійшов до Господа Бога. Чи то не є ласка Божа?! Чи то не є ласка Божа, питаю вас?! Ласка! Щоби так завершити свою дорогу, зробивши порядок у своєму житті, у своїх обов’язках. У той останній день – висповідався, відправив Службу Божу, заснув – і душа по­кинула тіло. Так, за ту покору, за ту смиренність, за ту молитву, яку він заносив до Господа Бога. Це є надзвичайно велика ласка від Го­спода Бога.

   Так. Тепер родина. Він вас лю­бив. Не раз, приїхавши з села, він казав: «О, моя Паска буде радісна. Всі висповідалися, всі запричаща­лися. Я спокійний». Я не раз ка­зав: «Прошу отця, може вам треба помогти, може вам треба грошей, маєте дітей, онуків, може вам тре­ба їм щось допомогти?» «Ні, про­шу отця, там все в порядку». Я кажу: «Звідки ви знаєте, що все в порядку?» Він вам, я розумію, так матеріально не допомагав, але ви мали великий щит, дуже великий щит, дуже великий захист – молит­ву вашого батька, дідуся і праді­дуся. Він жив вірою. Ви не знаєте, як він тішився – оті шлюби, які ми давали його онукам в тій церкві, в тій святині, ви не знаєте, як він переживав не тільки за братів, за сестер, як він хотів, щоб всі навер­нулися, щоби всі пізнали правду, щоби всі любили Ісуса. Як він то тверезо, деколи, знаєте, дуже бо­ляче переживав, коли не все розу­міли. Він мені розказував приклад про брата, який також відійшов до вічності. Там були і якісь політичні розбіжності, суперечки, а він ви- йшов і каже: «Ну скажіть мені, хто у вашому житті на першому місці – Бог чи Україна?» А присутні відпо­віли: «Україна». І він каже: «Боже, прошу отця, ми діти одної мами. Я не кажу, що вони не віруючі, але не можна так говорити. Бог завжди має бути на першому місці в нашо­му житті». Він старався, щоб Бог у вашій сім’ї, у вашій родині завжди був на першому місці. Для нього це було найважливіше. Він вас знав, він вас любив, він завжди за вас молився, неустанно за вас молив­ся і просив Божого благословення і Божої опіки для вас.

Сьогодні ви прощаєтеся з ним: три доньки, зяті, син і невістка… Син сьогодні далеко, далеко за океаном, не може відпровадити в дорогу до вічності свого бать­ка. Така наша доля, доля народу, але певно тяжко йому, що разом не може бути тут з вами. Проща­єтеся з тим батьком, який вам дав не тільки фізичне життя, але який молився за вас, за зріст вашого ду­ховного життя. Він хотів вас бачити побожними, чесними, шляхетними, справедливими, добрими. Він про­щається з вами – дев’ятьма онука­ми, дванадцятьма правнуками – ви всі в нього були на списку, він всіх вас знав поіменно, він молився за кожного із вас. Він знав проблеми ваших сімей, ваших родин… І сьо­годні, направду, ви тратите такого великого молільника у вашій сім’ї. Те, що робив ваш тато, ваш дідусь і прадідусь, не має завмерти. То ви мусите своєю молитвою підтриму­вати один одного. Покійний сьо­годні прощається з братом, брато­вою, прощається з двома сестрами, з якими разом виросли, провадили дитинство, молоді роки. Прощаєть­ся зі сватами, прощається сьогодні покійний із священиками Братства Святого Священномученика Йоса­фата, прощається з преподобни­ми сестрами, яких також любив, завжди, як мене не було, то йшли до нього до сповіді, а він підтри­мував, потішав, молився за вас. І в сьогоднішній день він відходить і просить вас надалі о молитву за його безсмертну душу. Прощаєть­ся сьогодні зі всіма нашими вірни­ми, які любили отця Євстахія. І не раз питали, як там отець Євстахій, чому його не бачимо, що з ним і так дальше. Дуже багато людей питали, любили його. Любили його за таку простоту, за таке відкри­те серце, за доброту, за те, кажу ще раз, мучеництво в конфесіона­лі. Коли був здоровий, то не було жодної нічної адорації, де б він не сповідав людей. Отець завжди приходив допомагати, і я цього не забув, не забули цього і вірні. Ми пам’ятаємо і будемо молитися за спокій його душі, бо він заслужив, щоб ми про нього пам’ятали, щоб він був у наших серцях і в наших родинах.

   Прощається покійний з роди­ною з Устя, з Стрия, Новояворів­ська, Львова, з дальшою і з близь­кою родиною, сусідами, знайоми­ми, з приятелями. Як я не можу сьогодні не сказати того, як він ретельно виконував свій обов’язок на фабриці «Весна» в каплиці Ма­тері Божої Неустанної Помочі. Коли був здоровий, завжди йшов туди і молився за робітників, за всіх, які там працюють. То була людина великої жертви і посвяти, великої любові, йому лежало на серці спа­сіння людських душ.

   Ми з ним говорили ще скоріше (всі ми смертні), де він мав би бути похоронений. Вже як помер покій­ний отець Столярчук, о. Євстахій каже: «Знаєте що, отче, людина є людиною, рідні, а особливо молоді, можуть забути, де відправляв їхній тато, їхній дідусь, що таке Тради­ція, чому та церква є такою, тому я хотів би бути похоронений тут. Вони конче приїдуть, а як приїдуть на цвинтар, то і зайдуть до цер­кви». Я подумав собі, який він роз­судливий. Такою є розсудливість священика. Хіба ні?! І знову дбав не за тіло. Бо міг попросити, щоб його похоронили біля пані їмості. Він дбав за родину, за віру. Ото є правда: ми віримо, але вартує щось опустити і наша віра скоро вивітриться, згасне, як та свічка. І навіть у тих випадках він думав так розумно і розсудливо, бо думав по Божому. Каже: «Вони прийдуть на цвинтар і згадають, вони прийдуть до церкви і почують, як в тій цер­кві моляться і як треба молитися». Як дійсно він дбав за той дар святої віри.

Сьогодні від себе, від всіх свя­щеників, сестер монахинь, від всіх вірних – дякую, отче Євстахію, за твою послугу, за жертву твого жит­тя, за твою любов, за твою посвя­ту. Як щось було не так між нами, хай Бог простить і тобі, і нам, а ми обіцяємо, що кожного разу, як бу­демо йти з похорону чи в інші дні, то будемо молитися за спокій тво­єї душі, будемо заносити молитву, щоби добрий Бог прийняв тебе до Царства Небесного. Я дякую всім, які молилися за отця Євстахія, які опікувалися. Особливо хочу по­дякувати отцю Степану Курилові, який, направду, дбав, який будучи в семінарії, і навіть тоді, коли був вдома, то ретельно виконав оцей обов’язок священика Братства. Він завжди знаходив час, щоби поїха­ти, щоби відвідати, щоби подзво­нити. Це була з боку отця Степа­на дуже велика послуга. І так має бути. Ми маємо шанувати старість і поважати її, бо Господь Бог це благословляє. Тому ще раз дякую вам за вашу присутність і за вашу молитву. І так як ми молилися за його здоров’я, так і тепер молімся за спокій його душі. Амінь.

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Христос ся хрещає!

Генеральний

настоятель СБССЙ

о. Василь Ковпак

Хай Мати Божа запровадить його душу до Неба

Спогади отців Братства Св. Йосафата

«Ви є світло для світу», – сказав Христос до своїх апостолів!

   Кожна людина проживає лише одне життя, дане Богом, і від цьо­го життя залежить, яка буде її віч­ність. Один мудрець колись ска­зав: «Яка віра, таке і життя, яке життя, така і смерть, яка смерть, така і вічність твоя буде!» Не го­ловне, як ти зачав, а головне, як ти скінчив своє життя, – кінець вінчає людину. Це не тільки цита­ти мудрих людей, це було головне правило життя о. Євстахія. Звід­ки мені це відомо, можливо хтось запитає, а відповідь проста, я як семінарист, а потім як священик жив з отцем 20 останніх років його життя в семінарії і був свідком його живої віри. Скажу Вам по правді, нам всім далеко до його ревності. Життєрадісний і завжди усміхне­ний! Щодня, пів до п’ятої ранку в келії отця Євстахія вже світилася настільна лампа. Коли я заходив запитати, чи все добре, чи часом отцеві не погано, отець усміхну­лися і сказали, відпочивайте, все добре, я молюся… А молився отець дуже багато… Розважання, Утрен­ня, Вечірня, три повних вервиці на день, Сл. Божа, вервиці до Божо­го милосердя і Непорочного Серця Марії, вечірні молитви і багато мо­литов приватних.

   А праця рук! Його старечі руки – теж гарний приклад для моло­дих. Робив (виливав) свічки, які гарно горіли біля кивоту, помагав складати дрова на зиму, а остан­ні роки отець мішками чистив го­ріхи. Окрім молитви і праці отець дуже любив читати духовні книж­ки, знав дуже багато віршів Тараса Шевченка та інших письменників напам’ять, а коли виходив на про­повідь, то найкращою його про­повіддю були його гарячі сльози. Варто наголосити, що отець дуже любив сповідальницю, де чекав на спраглі людські душі, але дуже ча­сто і сам сповідався, бо хотів три­мати своє серце в чистоті для Бога. І тому: «Яка віра, таке і життя, яке життя, така і смерть, яка смерть, така і вічність твоя буде!» Смерть отця Євстахія, це його перехід до Бога, якого любив все своє життя, а для нас, священиків, це дуже ве­лика втрата. Втрата батька, свяще­ника, заступника… Я пишу ці ряд­ки і розумію, що це капля в морі з його відважного і святого життя, я розумію, що не можливо на папері передати все, що ти бачив щодня, що хвилини… пишу, а душа плаче, що його вже між нами нема.

   Отче, ви були тим правдивим світлом для нас! Дякуємо вам від усієї душі!

* * *

   Будучи ще семінаристом, при­гадується, як прийшла одна жіноч­ка з недалекого будинку. Її мучила невідома хвороба, лікарі не могли дати ради, і вона не знала, як собі зарадити, словом, «гасла»… Шука­ючи хоч якогось порятунку, при­йшла до нашої семінарської капли­ці, просила про поміч, про молитву за оздоровлення. Отець Євстахій взяв требник, поклав руку на голо­ву жінки, що клякнула, і почав від­мовляти молитви на оздоровлення. І під час цієї молитви отця Євстахія жінка вся почала тремтіти, трясти­ся, не знаючи що з нею робиться. Отець незважаючи на такі симп­томи дочитав молитву до кінця… Після цього жінці полегшало і все відійшло, немов що нечисте вийш­ло з неї. Вона стала здоровою і по­божною нашою парафіянкою. Цей випадок ілюструє про силу молит­ви отця Євстахія і допомогу людям. І не тільки тій одній жіночці отець Євстахій допоміг своєю молитвою і жертвою Св. Літургії, а багатьом, і близьким, і далеким, і тим, які про­сили його про молитву, навіть по телефону, і тих, хто не просив, а отець сам брав намірення, особли­во за грішників і хворих. За кого отець мав молитися і жертвувати Службу Божу, то записував на ли­сточку, який місяць і більше лежав на престолі, і отець щоденно його перечитував на Св. Літургії.

   Коли вже старість забирала помаленьку сили, і отець вже не міг їздити на парафії, то старався надолужити молитвою. Брав по три повних Вервиці в день (три Помпейські дев’ятниці), відмовляв щоденно Хресну дорогу та інші мо­литви, багато часу провадив в се­мінарській каплиці при Євхаристій­ному Ісусові. На спільні молитви приходив перший завчасу, зранку сам двері відкривав. А як любив сповідальницю?! Вона стала для нього другою «приватною» кімна­тою після спальні. Коли йшлося про уділення Св. Тайн, послужити вірним, навіть коли вони прийшли серед дня, коли отець спочивав, то старенький отець Євстахій завжди ставав і сходив до людей. Отець Євстахій горів, коли йшлося про щось, що могло людей привернути до Бога, коли йшлося про спасін­ня, про апостолят для вірних, про привернення людей до Традиції – це було його життям. Він не тільки виїжджав до домівок вірних близь­ко Львова при потребі, отець, вже будучи в Братстві з 2006 р., ще декілька раз їздив на наші пара­фії на сході України. Одне слово, «горів» і був перейнятий думками самого Спасителя, щоб чимось по­служитися для спасіння людських душ. Багато всього не опишеш, бо це треба було самому побачити у його житті на щодень, тільки тоді зрозуміємо і ще більше полюбимо о. Євстахія.

Ще слід згадати про особли­ву любов, яку отець мав до душ у чистилищі. Хто зі знайомих від­ходив до вічності, отець не чекав, щоб його просили про молитву, а сам старався чимшвидше за них відправити Григоріянку, яку часто відправляв, немов її любив. І пев­но, що є знаком Божим: коли до­бігали його дні, відправляв Григо­ріянку, і Бог дозволив, щоб він її не перервав, а дослужив до кінця, бо 30-ту Службу Божу останньої у священичому житті Григоріянки, отець відправив у першу годину дня, який вже наступив – з 0 год до 1 год ночі 19 січня перед сво­їм спочинком, який став для ньо­го вічним… Дякуємо Вам, Отче Євстахію, від щирого серця за Ваш приклад життя, за Ваші слова повчання і потіхи, за Ваше бать­ківське і Христове Серце, яке билося у Ваших грудях. І ко­жен священик нашого Братства, який вихований Вами буде до кінця життя пам’ятати про Вас у своїх молитвах. Вічная пам’ять перед Богом за Ваші труди!

* * *

Світлої пам’яті о. Євстахій Галаник свого часу був духівни­ком у нашій Традиційній Духов­ній Семінарії Непорочного Серця Матері Божої Фатімської і зали­шив нам, молодим священикам, приклад побожного, жертвен­ного й шляхетного душпастиря. У моїй пам’яті він назавжди за­лишиться, найперше, як свяще­ник молитви, невтомної праці й самопосвяти служінню Богові і людям. Коли йшлося про славу Божу і спасіння людської душі – чи то Св. Сповідь, чи будь-які інші Богослуження або церковні треби ‒ отець Євстахій ніколи не жалів ні своїх сил, ні здоров’я, хоча був уже далеко не моло­дим.

Повертаючись до семінарії з навчання чи роботи (на той час ми мали поле і велику господар­ку в с. Ясниськах), найчастіше ми бачили нашого о. Євстахія в семінарській каплиці перед киво­том з вервицею в руках. Вервицю отець дуже любив і постійно на ній молився до Матері Божої, подаючи цим самим нам, семінаристам, гар­ний приклад до наслідування.

Пригадався такий випадок з мого раннього семінарського життя. Отець Євстахій дав мені завдання – поїхати на автовокзал, що по вулиці Стрийській, і забрати якусь передачу від водія певного автобуса. При цьому запитав, чи я маю з собою вервицю, і дав мені духовну настанову: коли буду че­кати на прибуття автобуса, який може ненароком і припізнитися, щоб не марнував часу, а взяв у руки вервицю й молився. Звичай­но, я з радістю виконав те, що наказав мені мій духівник. Ця ду­ховна порада закарбувалася гли­боко в моєму серці по сьогоднішній день. Хоч вервицю в нашій родині молилися щоденно, але це стало для мене мовби ще сильнішим за­кликом до постійної і більш ревної молитви на Св. Вервиці. Відтоді я старався завжди і всюди носити з собою вервицю й молитися на ній, як тільки випаде вільний час – чи то як їду в маршрутці, чи за будь- яких інших обставин.

   Отець Євстахій завжди, що­денно відмовляв повне священиче правило. Коли ми поверталися пі­зно ввечері до Семінарії дуже зму­ченими – бо цілий день працюва­ли на господарстві чи в полі – він чекав на нас і в таких випадках завжди давав нам диспензу (звіль­нення) від Вечірні. Запрошував на кухню повечеряти, коротко помо­литися й лягати відпочивати. При цьому казав: ви працювали весь день, а я вже помолився за вас усе церковне правило. Звичайно, що й ми також старалися молитися і при праці, й дорогою в маршрутці.

Отець Євстахій дуже любив і цінував Службу Божу. Йому важко було уявити, як це можна опустити щоденну Св. Літургію. Останніми роками хворів на серце, пережив інфаркт. Його забрали до лікарні. Але як тільки трохи прийшов до сил, отець одразу став вимагати в лікарів, щоб відпустили його до семінарії. Він ніяк не міг змирити­ся з тим, що не може в лікарні від­правляти щоденно Службу Божу. І справді, Господь Бог подарував цьому ревному священикові ласку, що до останнього дня свого життя він міг відправляти Службу Божу. А останню в своєму житті Св. Лі­тургію наш о. Євстахій відправив опівночі на Свято Богоявлення Го­споднього за кілька годин до того, як Бог покликав його до Вічності. Він ніби передчував, що не можна чекати до ранку, і як тільки вибила дванадцята година, опівночі роз­почав свою останню Службу Божу на землі. Дякувала йому старша дочка, яка опікувалася ним і догля­дала його. Згодом вона згадувала, що отцеві вже дуже важко було відправляти… Він вже не міг стоя­ти, тому відправляв сидячи і весь час витирав лице від поту… Але ніщо не могло стати на перешкоді, бо отець знав, яка велика вартість Служби Божої, дуже любив і ціну­вав її й тому віддавав усі свої сили, щоб її не опустити. Казав: «Я вже немічний і не можу працювати як священик на парафії, але відпра­вити Службу Божу я зобов’язаний, бо я священик і багато людей по­требують її...»

Отець завжди переживав, щоб усі вірні, а особливо ми, молоді священики, ніколи не втратили ка­толицької віри, щоб були добрими послідовниками наших блаженних мучеників і подавали добрий при­клад людям.

   У нашій Традиційній Семінарії о. Євстахій був нашим духовним сповідником, і ми, тоді ще зовсім юні питомці, не маючи належного духовного досвіду, у Св. Сповіді відкривали отцеві свою душу, ви­знавали свої немочі, гріхи, упад­ки… Отець бачив, що моя душа розбита, бо не можу дати собі раду з гріхами, часто повторював мені: «Ти маєш брати за приклад наших блаженних ‒ священиків, єписко­пів. Якщо Бог дав їм ласку бути святими, то й тобі Бог поможе по­бороти твої гріхи, але ми повинні працювати над собою, молитися й просити про це Бога!»

   Хочу щиро подякувати Господу Богові за ласку, що дав нам такого о. Євстахія в ті нелегкі часи випро­бування нашої віри. Бо це був важ­кий час для нас, а особливо для о. Василя Ковпака, нашого Гене­рального настоятеля, який узяв тоді на себе весь тягар і відпові­дальність за збереження Св. Тра­диції УГКЦ в нашому народі… У той час тільки формувалась наша Ду­ховна Семінарія, було дуже важко, бракувало священиків на парафі­ях, а тим більше для опіки над се­мінарією. І саме тоді Господь Бог подарував нам Свою поміч і під­тримку в особі о. Євстахія. Впев­нений, що завдяки його священи­чій ревності й неустанній молитві в наміренні збереження Св. Традиції УГКЦ наше Священиче Братство на чолі з Генеральним настояте­лем о. Василем змогло пережити бурхливу бурю цькувань, судів, переслідувань і вистояти до сьо­годні. Впевнений також, що Бог нас ніколи не покине. А о. Євстахій відтепер буде постійно пам’ятати й молитися за нас у Небі. Дякую на­шому дорогому отцеві Євстахію за його молитву, за святий приклад служіння Богові і людям!

   Хай Мати Божа запровадить його душу до Неба, а Милосердний і Добрий Господь дарує йому вічну радість у Царстві Небесному!

Вічна і блаженна йому пам’ять!