Хай буде воля Твоя

Дорогі читачі нашого часопису, пропонуємо вам справжню перли­ну серед творів святого Альфонса Лігуорі, бо вона подібна радше на одну з натхненних книг Святого Письма, ніж на витвір людського розуму. Сам святий Учитель Цер­кви часто перечитував її. Навіть коли уже в старечі роки у нього дуже послабився зір, старець-пра­ведник просив, щоб інші читали її для нього, і це було великою поті­хою серед численних прикрощів та багатьох недуг у житті св. Альфон­са, який старанно дотримувався усіх засад, які описав у цій «золотій книжечці», і ревно намагався при­щепити їх іншим. У нього постійно на устах були ці слова: «святі сто­пи стали святими тому, що завжди годилися з Божою волею».

І. ГОДИТИСЯ З БОЖОЮ ВОЛЕЮ – ЦЕ НАЙБІЛЬША ЧЕСНОТА

Святим і досконалим є той, хто правдиво любить Господа Бога, гідного безмежної любові: «А над усе будьте в любові, що є зв’язок досконалості» (Кол. 3, 14). А прав­диво любить Бога той, хто єднає свою волю з Божою волею, бо, як каже святий Діонісій Ареопагіт, го­ловний плід любові – це злука тих сердець, що любляться так, що одне хоче того, чого хоче друге. Отже, чим більше людина єдна­ється з Божою волею, тим більшу має любов до Бога. Правда, що Господеві подобаються умертвлен­ня, покути, розважання, Причастя, діла милосердя щодо ближнього. Але тільки тоді, коли згідні з Його волею. Інакше Господь не лише не приймає їх, а й гидує ними та карає за них. Якби в господаря були два наймити: один працює цілісінький день без відпочинку, але все ро­бить за своїм бажанням; другий, хоч і не завдає собі стільки труду, та в усьому слухає свого господа­ря. Кого з них більше любитиме той господар? Очевидно, що другого, а не першого. Так само це стосуєть­ся і нас. Чи ж наші вчинки можуть йти на славу Божу, якщо ми їх чи­нимо без Божого вподобання? «Го­сподь не жадає від нас жертв», – каже Божий пророк до Савла. Чого Він очікує він нас? Послуху Його наказам! «Хіба ж Господеві більше до вподоби всепалення та жертви, аніж послух Господньому слову? Бунт – це гріх чарівництва, сваво­ля – злочин ідолопоклонства» (1 Сам. 15, 22). Інакше кажучи, лю­дина, яка йде за власною волею, а не за волею Божою, допускається певного роду ідолопоклонства, бо замість шанувати Божу волю, вона шанує свою власну.

Найбільше прославити Господа Бога у цьому житті ми можемо лише виконанням Його святої волі. Саме цього вчить нас своїм прикладом наш божественний Спаситель. Він прийшов на землю, щоб трудитися на славу свого Небесного Отця. І ось як – за словами святого Павла – Він промовляє до свого предвіч­ного Отця: «Ти не схотів ні жертв, ані приносу, а приготував єси тіло мені. Тоді я сказав: Ось іду, ... щоб учинити твою волю, Боже» (Євр. 10, 5). «Тобі не сподобалися жер­тви, принесені людьми. Ти хочеш, щоб я жертвував Тобі це тіло, що ти мені дав. Так, я готовий викона­ти твою волю»... Часто Спаситель говорить, що прийшов на землю чинити не свою волю, а волю свого Отця: «Бо зійшов Я з Неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю Того, хто мене послав» (Ів. 6, 38). Ісус хотів, щоб світ пізнав, яку любов Він має до свого Отця, щоб світ бачив, як Він кориться Його волі, навіть тоді, коли та воля домагається від Нього пожертву­вати себе за спасіння людей. Хри­стос сказав це дуже виразно, коли йшов назустріч ворогам, які мали повести Його на смерть: «Але щоб світ знав, що Я Отця люблю, і так, як Отець мені заповідав, Я чиню. Уставайте ж, ідімо звідси» (Ів. 14, 31). Іншим разом Він заповів, що вважатиме своїм братом того, хто буде сповняти Божу волю: «Бо хто чинить волю мого Отця, ... той мій брат...» (Мт. 12, 50).

Святі мали тільки одну-єдину мету у своєму житті – чинити Божу волю, бо були переконані, що саме в цьому й полягає повна доско­налість душі. Блаженний Генрик Сузо говорив: «Бог не вимагає від нас надзвичайної освіченості, але хоче, щоби ми у всьому підкори­лись Його святій волі». А свята Те­реза про це висловлювалася так: «у молитві-розважанні треба ста­ратися насамперед погодити свою волю з волею Бога, маючи непо­хитне переконання, що саме у цьо­му полягає найвища досконалість. Чим більше будемо практикува­ти цю чесноту, тим щедріші дари одержимо від Господа і будемо ро­бити більші поступи в духовному житті».

Одного дня блаженна Стефанія Сончіно, домініканка, мала видін­ня: Господь Бог дав їй на кілька хвилин побачити Небо, де поміти­ла багато людей, яких знала ще колись на землі, вони були постав­лені у небесні ряди Серафимів. Водночас їй було об’явлено, що ці душі осягнули такий високий сту­пінь слави тому, що за життя ціл­ковито єднали свою волю з волею Бога. Блаженний Генрик Сузо ча­сто говорив: «Я волів би бути най­нужденнішим земним хробаком з Божої волі, ніж небесним Серафи­мом зі своєї власної».

   Ми, що живемо тут на землі, повинні вчитися у Божих вибран­ців у Небі, як маємо любити Бога. А їхня чиста і досконала любов до Господа полягає у цілковитій злуці власної волі з Його волею. Якщо б Серафими дізналися, що Бог хоче, щоб вони цілу вічність збирали пі­сок на морському побережжі або пололи бур’ян на городах, вони радо і з найбільшою приємністю виконували б цю працю. Навіть якщо Бог об’явив би їм, що хоче бачити їх у пекельному вогні, вони б відразу кинулися в огненну прір­ву, щоб згодитися з Його святою волею. Тому й Ісус Христос вчить нас просити в молитві ласки вико­нувати Божу волю на землі так, як святі творять її в Небі: «Нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на зем­лі» (Мт. 6, 10).

   Господь називає Давида чо­ловіком «по своєму серцю» за те, що виконував усю Його волю: «Я знайшов Давида, сина Єссея, чоло­віка мені до серця, що виконає всю мою волю» (Ді. 13, 22). І справді, цей великий цар був завжди гото­вий виконувати Божу волю і не раз говорив: «Бадьорим стало моє сер­це, Боже, бадьоре моє серце» (Пс. 56, 8). У молитві Давид найбільше просив Бога, щоб навчив його ви­конувати Його святу волю: «Навчи мене творити волю Твою» (Пс. 107, 2).

   Цілковито згодитися з Божою волею – це найкоротша дорога до святості. Погляньмо на Савла: Він йде переслідувати Христову Цер­кву, але під час цієї подорожі Ісус Христос просвічує його і навертає. Що ж робить Савло? Що він гово­рить? Він каже лише одне: «Го­споди, що хочеш, щоб я вчинив?» Словом і ділом він прямує до спов­нення Божої волі, а Господь неза­баром проголошує його вибраною посудиною та апостолом народів: «Бо він для Мене обране знаряддя, щоб занести моє ім’я серед поган» (Ді. 9, 15).

   Хто віддає Богові свою волю, той віддає Йому все. Бо хто віддає своє добро через милостиню, кров свою через бичування, свою по­живу через піст, той віддає тільки частину того, що має, але той, хто віддає Богові свою волю, віддає Йому все, що має, і може сказати: «Господи! Я убогий, але віддаю Тобі все, що можу дати, бо, пожер­твувавши Тобі свою волю, не маю вже більше нічого. Саме такого дару домагається від нас Бог: «Дай мені, сину, твоє серце» (Прип. 23, 26). «Сину», – говорить Господь до кожного з нас, – дай мені своє серце, тобто свою волю». Св. Ав­густин навчає: «Наймиліше, що ми можемо пожертвувати Богові, – це сказати Йому: «Господи візьми собі нас, Тобі віддаємо нашу волю цілковито, дай нам пізнати, чого жадаєш від нас, бо ми готові вико­нати Твоє бажання».

   Тому, якщо хочемо бути ми­лими Божому Серцю, стараймося згоджуватися в усьому з Його свя­тою волею. І не тільки згоджува­тися, а єднатися з Нею так, щоб ці дві волі – Божа і наша – злучилися, немов зіллялися в одну. Така тісна злука-єдність полягає в тому, що бажатимемо лише того, чого хоче Бог, інакше кажучи, Божа воля стане нашою волею. Це і є верши­на досконалості. До неї ми повинні прямувати невпинно. Вона має ста­ти метою усіх наших діл, бажань, розважань, молитов. А щоб успіш­ніше йти до цієї мети, благаймо по­мочі наших святих Покровителів, Ангелів-Хоронителів, особливо у Матері Божої, яка була найдоско­налішою поміж святими саме тому, що завжди і у всьому єдналася з Божою волею.

II. ПІДКОРИСЯ БОЖІЙ ВОЛІ В УСЬОМУ

   Наша воля повинна єднатися з Божою в усьому: як у прикрощах, так і тоді, коли все гаразд. В ща­сті-достатках навіть грішники вмі­ють непогано годитися з Божою волею, а святі годяться з нею і в тому, що їм неприємне, що ранить їх власну любов. Саме тут прояв­ляється досконала любов до Бога. Преподобний Іван Авільський, бу­вало, говорив: «Одне сказане «Го­споди, слава Тобі» у прикрощах має набагато більше значення, ніж тисяча подяк у гаразді і в успіхах, коли все йде згідно з нашими ба­жаннями».

   Годитися з Божою волею тре­ба не тільки у випробуваннях, що походять безпосередньо від Бога – хвороби, душевні страждання, неуспіх у господарстві, смерть ро­дичів та подібні нещастя, але й таких, які доводиться терпіти від людей: погорду, наклепи, кривду, крадіжки та різні переслідування. Тут слід зауважити, що коли хтось неславить нас, ганьбить нашу честь і гідність, кривдить нас мате­ріально, це не означає, що Господь бажає, щоб якась людина грішила, кривдячи нас, однак Бог хоче на­шого упокорення, нашого зубожін­ня, нашої покути. Очевидним є те, а навіть правдою віри, що у світі нічого не діється незалежно від Божої волі: «Я – Господь, і іншого немає. Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро й допускаю зло» (Ісаї 45, 6–7). Отже, від Бога походить всяке добро і всякі при­крощі, які ми неслушно називаємо злом, а вони обертаються для нас добром тоді, коли ми охоче при­ймемо їх з Божих рук. У цьому нас запевняє пророк Амос: «Чи ста­неться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би?» (Книга про­рока Амоса 3, 6). А святий мудрець ще давніше про це сказав, що добро і зло, життя і смерть, убоз­тво й багатство, усе походить від Бога. «Добро і зло, життя і смерть, убозтво й багатство – від Господа» (Сир. 11, 14).

Вище вже було сказано про те, що Бог не хоче гріха того, хто не­справедливо поступає з нами і не бере участі у злобній його волі, але Господь настільки причетний до нашого терпіння, що дає кривдни­кові потрібної сили для виконання своїх намірів: щоб міг нас вдарити, забрати нашу власність, чи знева­жити нас. Отже, можемо сказати, що Бог напевно хоче, щоб ти за­знав цієї прикрості, яку Його рука тобі посилає. Тому Господь заявив Давидові, що Сам буде посилати ті кривди, які чинитиме йому рідний син Авесалом. Це повинно було бути карою за гріхи Давида: «З твого ж власного дому нашлю лихо на тебе» (2 Сам. 12, 11). Так само Бог заповів жидам, як кару за їхні злочини, нашестя ассирійців, щоб їх пограбували і знищили: «Горе Ашшурові, палиці мого гніву й киє­ві мого пересердя» (Іс. 10, 5). Так, Бог послуговується ассирійцями як своїм мечем, щоб покарати жидів. Та й Ісус Христос сказав святому Петрові, що Його страсті та смерть радше походять від Отця Небесно­го, аніж від людей: «Чашу, яку дав мені Отець, – чи не мав би я її ви­пити» (Ів. 18, 11).

   Пригадаймо, що відповів пра­ведний Йов, коли прибіг посла­нець (мабуть, сам диявол) та зві­стив йому, що савейці пограбували усе його майно та ще й повбивали його дітей? «Господь дав. Господь і взяв» (Йов 1, 21). Йов не сказав, що Господь дав дітей мені, багат­ства, а савейці все це забрали, але що Господь усе це мені дав, і Гос- подь усе це від мене забрав. Він добре розумів, що це нещастя ста­лося з Божої волі, тому відразу ж додав: «Нехай Його святе ім’я буде благословенне! Як Господеві по­добається, так хай буде: будь Ім’я Господнє благословенне».

   Тому не треба думати, що різ­ні нещастя, які нам дошкуляють, є випадковими або походять суто зі злої волі людей. Навпаки, ми по­винні бути переконані, що всі вони приходять до нас з Божої волі, бо все, що трапляється проти нашої волі, каже св. Августин, стається якраз за Божою волею.

   Блаженні мученики Епітет і Атон за наказом мучителя були страшно мучені: їхні тіла роздира­ли залізними гаками, пекли смо­лоскипами, але і при цьому вони повторювали лише одні слова: «Господи, нехай Твоя воля спов­ниться в нас!» А коли прибули на місце своєї останньої муки, мужньо виголосили: «Благословен будь, вічний Боже, за те, що твоя воля досконало сповнилась у нас!»

   Цезарій розповідає про якогось монаха, як здавалося на перший погляд, нічим не відрізнявся від інших своїх співбратів, проте осяг­нув такий високий ступінь свято­сті, що вже тільки сам дотик його одежі зцілював хворих. Здивова­ний таким явищем, ігумен запитав його: «Скажи мені, брате, як ти чиниш такі чуда? Адже провадиш таке саме життя, як інші». Монах на це відповів, що йому теж див­но, бо сам не може цього пояснити. Настоятель шукав відповіді далі: «Можливо, ти з особливим уподо­банням відмовляєш якісь молит­ви?» – «Ні, – відповів покірний мо­нах, – нічого такого незвичайного в мене немає, хіба тільки те, що я завжди в усіх справах намагаюся хотіти тільки того, чого хоче Бог. Тому, напевно, Господь дав мені ласку жити в єдності, в цілкови­тій злуці з Його волею. «Добробут, успіхи, – говорив він далі, – не на­поює мене щастям, а в прикрощах я не почуваюся дуже пригнобле­ним, бо однаково приймаю з Божої руки як одне, так і друге. Єдиною метою усіх моїх молитов є доско­нале сповнення святої Божої волі у мені». Тоді ігумен знову запитав: «А та кривда, заподіяна нам поза­вчора якимось злобним чоловіком, який підпалив наше господарство: згоріло наше збіжжя та худоба, тому тепер не маємо з чого про­годуватися? Невже така шкода не засмутила тебе?» На це монах від­повів: «Ні, отче! Я навіть подяку­вав за це Господу Богові, бо завж­ди так чиню у подібних випадках, оскільки переконаний, що Господь нічого не чинить ані не допускає такого, що не могло б обернутися на Його славу, а нам на більше до­бро. Тому, що б не сталося, я завж­ди намагаюся бути всім задоволе­ний». Почувши таку відповідь, яка виявляла досконалу згоду з Божою волею, ігумен вже не дивувався тому, що той праведний монах чи­нив такі великі чуда.

III. ЩАСЛИВІ ТІ, ЯКІ ЦІЛКОВИТО ЗГІДНІ З БОЖОЮ ВОЛЕЮ

   Хто плекає чесноту згоди з Бо­жою волею, той не тільки освячує свою душу, але також переживає постійний внутрішній мир вже у цьому світі.

   Коли одного разу запитали арагонського короля Альфонса Ве­ликого, який був дуже розумним володарем, кого він вважає най­щасливішим у світі, король відпо­вів: «Думаю, той найщасливіший, хто в усьому кориться волі Бога і приймає з Його рук як добро, так і лихо».

   «Ми знаємо, що тим, які люб- лять Бога, ... усе співдіє на до­бро» (Рим. 8, 28). Ті, що люблять Бога, завжди задоволені усім, бо найбільшою приємністю для них є виконувати Божу волю навіть і в тому, що їм неприємне. Вони зна­ходять втіху навіть у терпіннях, бо знають, що приймаючи їх охоче, дуже подобаються своєму любо­му Господові. Тому ніщо не може затьмарити їхнього щастя. Бо ж справді, чи може душа відчувати більше задоволення, коли бачить, що всі її бажання здійснені? А саме той, хто бажає тільки того, чого хоче Бог, має все, чого собі бажає, бо все, що діється у світі, крім грі­ха, стається з Божої волі.

   У Житті святих Отців читаємо про те, як рілля одного праведного хлібороба родила краще, ніж зем­ля його сусідів. Коли його запитали про причину цього явища, він від­ повів: «Не дивуйтеся тому, що мені так щастить, бо я завжди отримую від Бога таку погоду, яку собі ба­жаю». Здивовані відповіддю, люди питали: «Як так може бути?!» На що почули такі слова: «Ось як, – каже праведник, – я не бажаю собі ніколи ніякої іншої погоди, лише такої, яку мені Бог пошле. А тому, що я бажаю тільки того, чого хоче Бог, Він також стає прихильний до моєї волі і дає мені такі плоди, яких я собі бажаю».

Душі, які коряться Божій волі, за словами Сальвіяна, будучи упо­кореними, саме цього бажають собі. Коли вони вбогі, то люблять своє убожество, тобто вони задо­волені усім, що їм трапиться. Тому їхнє життя щасливе. Коли прихо­дить холод чи спека, дощ або ві­тер, згідний з Божою волею чоло­вік скаже: «Я хочу, щоб було хо­лодно, я хочу, щоб було спекотно, я хочу щоб падав дощ, щоб віяли вітри, бо того хоче Бог». Якщо ж прийде нужда чи переслідування, недуга чи смерть, праведник все одно буде повторювати: «Я хочу бути убогим, хочу бути переслі­дуваним, хворим, навіть хочу по­мерти, бо так хоче Бог». Ось таку святу свободу мають Божі діти. Вона вартує більше понад усі зем­ні багатства і почесті, більше, ніж усі царства світу. Ось таким любим миром користуються чисті праведні душі, який перевищує усі почуттєві розкоші: «І мир Божий, що вищий від усякого уявлення» (Фл. 4, 7), цей Божий мир веселить людину більше, ніж будь-які забави, бен­кети, почесті та всі інші світові вті­хи. Земні розкоші, звичайно, подо­баються почуттям тоді, коли хтось ними милується, проте це триває недовго. Вони пусті, скороминущі і не приносять нікому справжньо­го щастя, до того ще й засмучують духа, який є джерелом правдивого задоволення. Тому Соломон, ску­штувавши усіляких земних втіх, вигукнув з гіркотою: «Це теж мар­нота і гонитва за вітром» (Прип. 4, 16), бо в усьому тому знайшов лише марноту і засмучення духа.

«Безумний же змінюється, наче той місяць» (Сир. 27,11).

Ось що каже Святий Дух: Бе­зумний – це грішник, який зміню­ється, мов той місяць, шо збіль­шується і зменшується. Сьогодні він сміється, завтра вже плаче, сьогодні – лагідний, покірний, а завтра – лютий, як тигр. Чому ж це так? Тому, що грішник буває задоволений чи незадоволений в залежності від того, що його спіт­кає: щось приємне чи прикре, тому він змінюється в залежності від того, що з ним трапляється. Так поступає безумний грішник. А пра­ведник, навпаки, подібний до сон­ця, яке завжди світить однаково незмінним блиском, незважаючи на те, що відбувається у світі. Він знаходить задоволення для себе у підкоренні себе Божій волі. У цьо­му і полягає його непорушний мир душі, який переживає у своєму житті.

   Святі завжди корилися Божій волі, тому вже у цьому житті почу­валися настільки щасливими, що здавалося їм, наче перебувають у раю. Як розповідав св. Доротей, праведні Отці у давні віки жили у великому душевному мирі, охоче приймаючи все з руки Господньої. Свята Марія Магдалина Паційська, коли тільки чула вимовлені кимось слова «Божа воля», відчувала таку потіху, що в любовному захоплен­ні забувала про все, що з нею і навколо неї відбувалося. Звичай­но, чеснота не позбавляє нас здат­ності відчувати. Навіть найбільший праведник відчуватиме якусь при­крість у випробуваннях, але це від­чуття залишиться у нищій частині його душі, а у вищій – пануватиме мир і спокій доти, доки наша воля буде з’єднана з Божою. Спаситель обіцяв своїм апостолам радість повну і тривалу: «І ніхто ваших радощів від вас не відбере... Щоб радощів ваших було вщерть» (Ів. 16, 22–24).

   Той, хто завжди єднається з волею Господа, зазнає саме такого щастя, повного і тривалого: повно­го, бо він має все, чого бажає, як вже було сказано, а тривалого, бо цього щастя ніхто не в силі забрати йому, тому що ніхто не зможе пе­решкодити здійсненню Божої волі.

   Отець Іван Тавлєр розповідав про одну подію, що сталася з ним. Багато років він благав Господа, щоб послав йому людину, яка на­вчила б його правдивого духовно­го життя. І ось одного дня почув голос, який сказав йому: «Іди до церкви і там знайдеш те, чого так дуже просиш». Отець попрямував до храму і там, біля церковних во­ріт, зустрів якогось босого жебра­ка у подертому лахмітті. Привітав його щирим словом:

   – Доброго дня, друже!

   – Пан отче, – відповідає йому нуждар, – я не пригадую собі, щоб у мене був колись лихий день.

   – То дай вам Боже щастя, – по­бажав йому священик.

   – Але ж я, слава Богу, ще ні­коли не був нещасливий, – сказав жебрак і за хвилю додав: – По­слухайте, отче, я сказав вам, що в мене ніколи не було лихого дня. І це правда. Коли я голодний, то славлю за це Господа Бога, коли падає сніг чи дощ, благословлю Його за це. Якщо хтось мною по­горджує, зневажає або доводиться мені терпіти якусь іншу прикрість, і тоді дякую за це Господу. Також сказав, що ніколи не був нещас­ливий. І це теж правда, бо я звик бажати всього того, чого хоче Бог, без будь-якого застереження: що б не сталося – солодке чи гірке – все приймаю радісно з Божої руки, бо знаю, що це для найбільшого мого добра. Ось у чому полягає моє щастя.

   – А скажіть мені, чоловіче, якщо Бог хотів би бачити вас про­клятим у пеклі, що ж тоді сказали б ви? – продовжував розмову отець.

   – Якби Бог того хотів, – відпо­відав нуждар, – я обійняв би сво­го Господа з покорою та любов’ю і тримав би так сильно, що бажаючи кинути мене до пекла, Він змуше­ний би був Сам туди зійти зі мною; а мені набагато миліше було б пе­ребувати з Ним у пеклі, аніж посі­дати всі небесні розкоші без Нього.

   – Де ви знайшли Бога?

   – Я знайшов його там, де поки­нув створіння.

   – Хто ж ви властиво?

   – Я цар!

   – Де ж ваше царство?

   – Воно у моїй душі, там я во­лодію, тримаю лад: пристрасті під­владні розуму, а розум – Богові.

Вкінці отець Тавлєр ще запитав його, як він осягнув таку доскона­лість.

   – Ось як, – відповів жебрак, – я старався зберігати мовчання між людьми, щоб розмовляти з Богом, і разом з тим намагався перебувати в єдності з Господом, бо в ній зна­ходжу свій мир і своє щастя.

   Ось такий спасенний вплив має на душу людини з’єднання з Бо­жою волею! Той убогий жебрак, єднаючи свою волю з Божою, на­певно був багатший у своїй нужді, ніж усі земні царі, і щасливіший у своїх терпіннях, аніж усі люди сві­ту серед розкошів.

(Далі буде)

Св. Альфонс Ліґуорі,

з книжки  «Нехай буде воля Твоя»