Молебень до Матері Божої

Священик: Благословен Бог наш, всегда, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь.(Якщо молебень правиться у Великодньому часі, то після "Амінь" замість "Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі" і "Царю Небесний", вірні співають: Христос воскресе із мертвих - З рази).

Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, Іже везді сий і вся ісполняяй, Сокровище благих і жизни Подателю, прийди і вселися в ни, і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.

† Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (3 рази).

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости беззаконія наша; Святий, посіти і ісціли немощі наша імени Твоєго ради.

Господи, помилуй (3 рази).

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Отче наш, Іже єси на небесіх, да святится ім'я Твоє, да прийдет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на земли. Хліб наш насущний даждь нам днесь і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим; і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Священик: Яко Твоє єсть Царство, і сила, і слава Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь.

І далі співають Тропар, глас 4-й:

Ко Богородиці приліжно нині притецем, грішнії і смиреннії, і припадем в покаянії, зовуще із глубини душевния: Владичице, помози, милосердовавши на ни; потщися, яко ізгибаєм от множества гріхов. Не отврати раб Твоїх тщих, Тебе бо єдину Заступницу імами.

†Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Не умолчим нікогдаже, Богородице, сили Твоєя глаголати ми недостойнії; аще бо не би Ти предстала молящися за ни, кто би нас ізбавил от толиких бід? Кто же би нас сохранил до нині свободни? Не отступим от Тебе, Владичице: Твоя бо раби спасаєш присно от всякія біди, єдина Благословенная.

Священик: Воньмім! Мир † всім. Премудрость, воньмім!

Вірні співають прокімен, глас 4-й:

Помяну ім'я Твоє во всяком роді і роді.

Стих: Слиши, дщи, і виждь, і приклони ухо твоє.

Вірні: Помяну ім'я Твоє во всяком роді і роді.

Священик: Господу помолімся.

Вірні: Господи, помилуй.

Священик: Яко Свят єси, Боже наш, і во святих почиваєши, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь. Всякоє диханіє да хвалит Господа.

Стих: Хваліте Бога во святих Єго, хваліте Єго во утвержденії сили Єго.

Вірні: Всякоє диханіє да хвалит Господа.

Священик: І о єже сподобитися нам слишанію Святаго Євангелія, Господа Бога молім.

Вірні: Господи, помилуй (3).

Священик: Премудрость, прості, услишім Святаго Євангелія. Мир † всім.

Вірні: І Духові Твоєму.

Священик: От Луки Святаго Євангелія чтеніє.

Вірні: Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Священик: Воньмім!

Євангеліє від Луки (Лк. 1, 39-56)

Во дні они, воставши Маріям, іде во горняя со тщанієм во град Юдов. І вниде в дом Захаріїн і цілова Єлисавет. І бисть, яко услиша Єлисавет цілованіє Маріїно, взиграся младенец во чреві єя; і ісполнися Духа Свята Єлисавет. І возопи гласом веліїм і рече: Благословенна Ти в женах і благословен Плод чрева Твоєго. I откуду мні сіє, да прийде Мати Господа моєго ко мні? Се бо яко бисть глас цілованія твого в ушію моєю, взиграша младенець радощами во чреві моєм. І блаженна віровавшая, яко будет совершеніє глаголанним Єй от Господа. І рече Маріям: Величит душа моя Господа, і возрадувався дух мой о Бозі, Спасі моєм. Яко призрі на смиреніє раби Своєя, се бо от нині ублажат мя всі роди. Яко сотвори мні величіє Сильний, і свято ім'я Єго. Пребисть же Маріям с нею яко три місяци і возвратися в дом Свой.

Вірні: Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Потому священик виголошує:

Пресвятая Діво Маріє, Богородице Всемилостивая, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Вірні після кожного стиха співають:

О Маріє, Мати Божа, молися за нами.

(або: Пресвятая Богородице, спаси нас).

Мати Христа Бога нашего, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Мати Предвічния любови, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Мати Божія благодати, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Діво непорочно зачатая, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Діво Херувимов світлійшая, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Діво Серафимов славнійшая, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, голубице нескверная, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, благовонний цвіте нетлінія, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, добрая дівам младопитательнице, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, покрове міру ширший облака, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, праведного Судії умоленіє, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, плачущих утішеніє, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, грішников прибіжище, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, Ходатаїце, во успенії Твоєм нас не оставляющая, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Маріє, єдина Чистая і Благословенная, радуйся і спаси на Тя уповающих.

Відтак вірні клякають і співають стихири на 2-й глас. Подобен: "Єгда от древа".

За всіх молишися, Благая, прибігающих со вірою в державний Твой покров, іного бо не імами грішнії ко Богу в бідах і скорбіх присно ізбавленія, обременені гріхи многими, Мати Бога Вишняго. Тімже Ти припадаєм: ізбави от всякаго обстоянія раби Твоя.

Стих: Помяну імя Твоє во всяцім роді і роді.

Всіх скорбящих радость і обидимих заступница і алчущих питательница, странних утішеніє, обуреваємих пристанище, больних посіщеніє, немощних покров і заступница, жезл старости, Мати Бога Вишняго, Ти єси Пречистая: потщися і молимся, спастися рабом Твоїм.

Стих: Слиши, дщи, і виждь, і приклони ухо твоє.

Радуйся, Пречистая Діво. Радуйся, чесний скиптре Царя Христа. Радуйся, прозябшая грозд тайний. Радуйся, двере небесная і неопалимая купино. Радуйся, всемірний світе. Радуйся, всіх радосте. Радуйся, вірних спасеніє. Радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище, Владичице.

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу,* і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Глас 8-й Подобен: "На хвалу потекл".

Радуйся, вселенния похвало. Радуйся, храме Господень. Радуйся, горо приосіненная. Радуйся, всіх прибіжище. Радуйся, світильниче златий. Радуйся, славо правовірних честная. Радуйся, Маріє, Мати Христа Бога. Радуйся, раю. Радуйся, божественная трапезо. Радуйся, сіне. Радуйся, ручко всезлатая. Радуйся, всіх упованіє.

Відтак священик відмовляє голосно молитву до Пречистої Діви Марії

Згадай, Всемилостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби Ти залишила того, хто під Твою опіку прибігав, у Тебе помочі благав, Твоєго заступництва просив. Оживлений таким довір'ям, приходжу до Тебе і припадаю, як грішник і, каючись з моїх гріхів, прошу Тебе: о Мати Предвічного Слова, не погорди моїми словами, але послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь.

Умилосердися, Найліпша Мати, над тими, що відпали від Святої Католицької Церкви, і виєднай їм ласку навернення. Амінь.

Далі священик закликає:

Помолімся за Церкву Христову, за Святішого Отця Папу Римського, за єпископів, священиків і всіх вірних.

Вірні за кожним разом відмовляють голосно:

Богородице Діво, радуйся обрадованная Маріє, Господь с Тобою, благословенна Ти в женах і благословен Плод чрева Твоєго, яко родила єси Христа Спаса Ізбавителя душам нашим.

Помолімся за з'єднання всіх християн під проводом Христового Намісника і наслідника святого Апостола Петра.

Богородице Діво...

Помолімся за нашу багатостраждальну Батьківщину.

Богородице Діво...

Помолімся за навернення грішників.

Богородице Діво...

Помолімся за добрі покликання до стану священичого і монашого.

Богородице Діво...

Потому священик співає єктенію:

Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твоєй, молимтися, услиши і помилуй.

Вірні: Господи, помилуй (3).

Священик: Єще молимся о єже сохранитися граду сему (весі сей або обителі сей), і святому храму сему, і всякому граду, весі і страні, от глада, губительства, труса, потопа, града, огня, меча, нашествія іноплеменник і междоусобния брані: і о єже милостиву бити, благопремінительном, благому і человіколюбивому Богу нашему, і отвратити весь гнів Твой на ни движащийся, і ізбавити нас належащаго праведного Своєго прещенія, і помиловати нас.

Вірні: Господи, помилуй (12).

Священик: Услиши ни, Боже, Спасителю наш, упованіє всім концем землі, і сущим в морі далече; і Милостиве, милостив буди, Владико, о грісіх наших і помилуй ни. Милостив бо і Человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь.

Священик: Премудрость!

Вірні: Честнійшую Херувим і славнійшую без сравненія Серафим, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаєм.

У Великодньому часі замість "Честнійшую Херувим" вірні співають:

Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тебі возсія; ликуй нині і веселися, Сіоне; Ти же, Чистая, красуйся, Богородице, о востанії Рождества Твоєго.

Священик: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.

Вірні: † Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Господи, помилуй (3). Благослови.

У Великодньому часі замість цього вірні співають:

Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ і сущим во гробіх живот даровав.

Господи, помилуй (3). Благослови.

Священик: Христос (воскресни із мертвих, смертію смерть поправий і сущим во гробіх живот даровавий) істинний Бог наш, молитвами Пречистая Своєя Матере, преподобних і богоносних отец наших і всіх святих помилуєт і спасет нас яко Благ і Человіколюбец.

Вірні: Амінь.