Молебень до Найсвятішого Серця Ісусового

Священик: Благословен Бог наш, всегда, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь. Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, Іже везді сий і вся ісполняяй, Сокровище благих і жизни Подателю, прийди і вселися в ни, і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, души наша.

† Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (3 рази).

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости беззаконія наша; Святий, посіти і ісціли немощі наша імени Твоєго ради.

Господи, помилуй (3 рази).

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Отче наш, Іже єси на небесіх, да святится ім'я Твоє, да прийдет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси і на земли. Хліб наш насущний даждь нам днесь і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим; і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Священик: Яко Твоє єсть Царство, і сила, і слава Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь.

І далі співають Тропар, глас 4-й:

Днесь вселенная радується, ібо на престолі Сердце Спасителя в пламені огненнім зрится, всіх призивающе ко божественному пристанищу, ідіже болізні душ і тілес ісціляются; сего ради призови і мене, Спасе, презирая моя согрішенія.

Вірні співають:

Величаєм Тя, Животдавче Христе, яко сподобил єси нас бити причастниками щедрот Святійшаго Сердца Твоєго.

Йдуть стихи величанія:

Что воздам Господеві о всіх, яже воздаде мні?

На него упова серце моє, і поможет ми.

Серце чисто созижди во мні, Боже, і дух прав обнови во утробі моєй.

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Священик: Воньмім! Мир † всім. Премудрость, воньмім!

Вірні співають Прокімен, глас 4-й:

Воскликніте Господеві вся земля, пойте же імені Єго, дадіте славу хвалі Єго.

Стих: Вся земля да поклониться Тебі, і поєт Тебі, да поєт же імені Твоєму, Вишній.

Воскликніте Господеві вся земля:

Священик: Господу помолімся.

Вірні: Господи, помилуй.

Священик: Яко Свят єси, Боже наш, і во святих почиваєш, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь. Всякоє диханіє да хвалит Господа.

Стих: Хваліте Бога во святих Єго, хваліте Єго во утвержденії сили Єго.

Вірні: Всякоє диханіє да хвалит Господа.

Священик: І о єже сподобитися нам слишанію Святаго Євангелія, миром Господа Бога молім.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Священик: Премудрость, прості, услишім Святаго Євангелія. Мир † всім.

Вірні: І Духові Твоєму.

Священик: От Матея Святаго Євангелія чтеніє.

Вірні: Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Священик: Воньмім!

Євангеліє від Матея, зачало 43-є:

Рече Господь Своїм учеником: вся Мні предана суть Отцем Моїм, і ніктоже знаєт Сина, токмо Отец; ні Отца кто знаєт, токмо Син, і ємуже аще волит Син открити. Прийдіте ко Мні всі труждающіїся і обремененнії, і Аз упокою ви. Возміте іго Моє на себе, і научітеся от Мене, яко кроток єсьм і смирен сердцем, і обрящете покой душам вашим. Іго бо Моє благо, і бремя Моє легко єсть.

Вірні: Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Відтак священик виголошує:

Ісусе, Сине Бога живаго, откривий щедроти Святійшаго Сердца Твоєго, помилуй і спаси Тебе величающих.

Вірні після кожного стиха співають:

О Найсвятіше Сердце Ісуса, помилуй нас!

Сердце Ісуса, красото пресвітлая, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, сило непобідимая, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, люби неізреченная, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, веселіє сердца моєго, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, труждающихся помоще, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, дівственних ціломудріє, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, очисти ум мой от помислов суєтних, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, сохрани сердце моє от похотей лукавих, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, покрове житія моєго, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, надеждо в смерті моєй, помилуй і спаси Тебе величающих.

Сердце Ісуса, утішеніє моє на суді Твоєм, помилуй і спаси Тебе величающих.

*Щодо стихир у молебні до Найсвятішого Серця є різні традиції. В Станиславівській єпархії за Блаженного кир Григорія Хомишина були введені стихири: "Ко всім взиваєши, Ісусе". Отці Василіяни практикують: "Хвала Тобі, Серце Христове". А у Львівській єпархії брали тільки молитву до Серця Христового без стихир. Священик може брати стихири на вибір.

Відтак вірні клякають і співають стихири на 2-й глас. Подобен: "Єгда от древа".

Хвала Тобі, Серце Христове,

Відвічная Божая любове!

Честь Тобі вічна і хвала,

У Тобі, радість серця мого,

Терпіло Ти за мене много,

Велика страсть Твоя була.

Стих: Серце чисте сотвори мені, мій Боже!

О серця мого Серце ясне!

Ти з болю краялось, нещасне,

Тепер Тебе благаю я:

Огрій Ти нині серце в мене,

Нехай не буде так студене,

Се просьба і мольба моя.

Стих: Один з воїнів копієм ребро Йому пробив!

Зранене, Христе, Серце в Тебе,

Я Тебе молю в час потреби:

Прийми також серце моє

І так зрани його стрілою,

Як і Твоє в час упокою

Зранило остре копіє.

Стих: І зараз вийшла Кров і Вода.

На груди Твої я дивлюся,

Схились, нехай і я нап'юся

З криниці чистої любви,

Знижись до мене милостиво,

Душі голодній дай поживу,

Мене цілого обнови.

Стих: Найперше обмий мене з провини і очисти мене з мого гріха!

О Серце! Яви міць Свого чару,

Яви всю силу Свого жару,

Що нищить всяку сквернь дотла:

Нехай любов Твоя могуча

Прийде на грішника, як туча,

Нехай здержить його від зла.

Стих: Не віддали мене від Свого Лиця!

Тебе я прошу ще одного:

Постав моє серце побіч Свого,

При Собі захист йому дай,

Там йому буде любо, мирно,

Там то возрадуєсь безмірно,

Бо там йому сотвориш рай.

Або

Ко всім взиваєши, Ісусе, прийдіте ко мні, всі труждающіїся і обремененнії, і аз упокою ви сего ради воспівающи щедроти Твоя мили Тебі діємся отверзи нам двер Сердца Твоєго, в немже заключенни свободимся от всякія напасти і скорби і нужди і свишняго мира сподобимся.

Стих: Молитви моя Господеви воздам, пред всіми людьми Єго.

Радуйся Сердце Сладчайшеє, двере єдина божественнаго входа спасаємих, се Тебі в жертву обіщаваєм никогдаже закони Твоя пренебрегати, ниже дияволу, ниже міру, ниже тілу нашему работати, токмо Тебі єдиному послужити сего ради молимся Тебі, не отрини нас от Сердца Твоєго, но милостивно помилуй.

Стих: Повім ім'я Твоє братії моєй, посреді церкви воспою Тя.

Радуйся Сердце Сладчайшеє, бисере драгоцінний, украшающий престоли церквей Господних, Тебі предлагаєм все наше єстество, да прієм владініє над нами, привяжи нас ко любві Твоєй, і сотвориши нас во храм свой.

† Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Радуйся Сердце Сладчайшеє, пламень попаляющ гріхи наша, Тебе молим сотвори, да душа наша окаянная, душа страстная ужаснется, зряще преславная Твоя таїнства і со вірою і упованієм воспіваєт, дивен єси, Ісусе, во всіх діліх Твоїх, предивен во отворенії Сердца Твоєго.

Відтак священик з вірними відмовляє голосно молитву до Серця Христового:

Пресвяте Серце Ісуса, джерело всякого добра! Припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю; жалую щиро за мої гріхи і віддаю Тобі моє серце. Зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним в усім, чого Ти від нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для Тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, спомагай у всіх потребах та благослови мене в усіх працях, а вкінці дозволь мені в ласці Твоїй свято вмерти. Амінь.

Або

Господи Ісусе Христе, Боже наш, зволь, щоб серце наше стало престолом любові Твоєї; уста наші нехай розказують про всещедру милість Твою; очі наші нехай безнастанно вдивляються в Рану Найсвятішого Серця Твого; розум наш нехай розважає про недосліджені досконалості Твої; пам'ять наша нехай зберігає дорогі спогади милосердя Твого. Всели в нас, о Господи Боже наш, нехай ісповідуємо безмежну любов Найсвятішого Серця Твого. Нехай буде благословенне Ім'я Твоє Отца, і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь.

Потому священик співає єктенію:

Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєй, молимтися, услиши і помилуй.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Єще молимся о Святійшем Вселенстім Архієреї нашем (ім'я), Папі Римстім, і о Преосвященнійшем Архієпіскопі і Митрополиті нашем Кир (ім'я), і о боголюбивім Єпіскопі нашем Кир (ім'я), о служащих і послуживших во святім храмі сем, і о отціх наших духовних, і всей во Христі братії нашей.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Єще молимся Тебі, Господу Богу нашому, призріти на стенанія, слези і вопль гонимих віри католическія ради, і силою благости Твоєя ізбавити і помиловати їх.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Єще молимся о єже услишатися гласу моленія нашего і молитві, і помиловати раб Твоїх украшающих храм сей святий, да благоприятна будет милостиня їх пред престолом владичества Твоєго, Господи, услиши і помилуй.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Єще молимся о єже умножитися числу почитателей Святійшаго Сердца Твоєго, і благословити почитающих Є, Господи, милостивно услиши і помилуй.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Єще молимся о предстоящих людех, ожидающих от Тебе великія і богатия милости, за творящих нам милостиню, і за вся християни.

Вірні: Господи, помилуй (3 рази).

Милостію і щедротами і человіколюбієм Єдинороднаго Сина Твоєго, с Нимже благословен єси со Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков.

Вірні: Амінь.

Священик: Премудрость!

Вірні: Благослови.

Священик: Сий благословен і препрославлен Христос, Бог наш, всегда, нині, і присно, і во віки віков.

Вірні: Амінь. Утверди, Боже, віру католическую вовіки віков.

Священик: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вірні: Честнійшую Херувим і славнійшую без сравненія Серафим, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицю Тя величаєм.

Священик: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.

Вірні: † Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Господи, помилуй (3 рази). Благослови.

Священик: От Сердца всю благодать істочивий, Христос істинний Бог наш, молитвами Пречистия Своєя Матере, святих славних і всехвальних Апостол, преподобних і богоносних отец наших, і всіх святих, помилуєт і спасет нас, яко Благ і Человіколюбец.

Вірні: Амінь.

Ісусе тихий, покірного Серця, вчини моє серце після Серця Свого!

Ісусе тихий, покірного Серця, постав моє серце побіч Серця Свого!

Ісусе тихий, покірного Серця, сховай моє серце в Рані Серця Свого!

(Священик напереміну з вірними).