Апологетика. В обороні католицької віри

Аргументи для утвердження в святій вірі

Автор: о. Станіслав Бартиновський, ТІ

Упор.: о. Андрій Коваль, СБССЙ

Видання: Львів, 2011. – 552 с.

Книга священика Станіслава Бартиновського, ТІ (1870-1947) «На­стільна апологетика» - класичний апологетичний підручник першої по­ловини XX ст. Вона видавалася багато разів великими накладами, її ви­вчали в загально-освітніх школах Польщі.

Цю працю без перебільшення можна назвати пам’яткою класичної католицької думки. У ній ґрунтовно представлені розумові аргументи, якими цілі покоління апологетів боронили католицьку віру, спростовані численні закиди проти правдивої релігії.

У наш час постмодернізму і суб’єктивізму, духовної дезорієнтації і скептицизму такі книжки дають людині нове серце і нову душу, утвер­джують її в об’явлених правдах св. віри, загострюють розум та збага­чують інтелектуально.

Цим пояснюється доцільність нового доповненого видання безцін­ної і завжди актуальної книги отця С. Бартиновського.

Зміст

Передмова

Переднє слово

Вступ

ПЕРША ЧАСТИНА

ІСНУВАННЯ БОГА І ОБОВ'ЯЗОК РОЗУМНИХ СТВОРІНЬ ЩОДО НЬОГО

Існування Бога

Докази

Одностайне свідчення всіх народів переконує нас в існуванні Бога

Голос совісті переконує нас в існуванні Бога

Існування життя на землі переконує нас в існуванні Бога

Доцільний порядок у видимому світі доводить існування Бога

Виникнення світу вказує, що мусить існувати Бог як остаточна причина всіх речей

Існування випадкових (тобто необов'язкових) істот вказує, що мусить існувати обов 'язкове єство

Зміни і рух, що відбуваються в світі, вказують, що Бог існує

Хибні системи, що не визнають існування Бога

Правдива наука веде до віри в Бога

Про причини невіри

Божа Істота

Спосіб пізнання Божої Істоти

Означення Істоти Бога

Прикмети Божої Істоти

Боже Провидіння

Теорія розвитку, або еволюції і походження людини

Про походження видів узагалі

Теорія незмінності

Що говорить про розвиток видів теперішній рослинний і тваринний світ?

Що говорять про розвиток видів знахідки при розкопках?

Теорія еволюції

Що впливає на зміну видів

Теорія Дарвіна, або природного добору

Про походження людини

Що говорить наука про дарвінізм?

Звідки такий розголос дарвінізму?

Закінчення

Нематеріальність і безсмертність людської душі

Духовність, тобто нематеріальність душі

Розумові функції людини засвідчують, що її душа не є матеріальною

Дії волі доводять, що людська душа є духовною істотою  

Свобідна воля людини свідчить, що людська душа є духовною істотою

Людська душа є істотою, яка може існувати самостійно              

Душа людини є істотою одиничною, тобто нескладеною і неподільною

Безсмертність душі

Висновки

Віра людства в безсмертність душі

Обов'язок розумних створінь щодо Бога

Поняття релігії

Людина повинна бути релігійною

Родина повинна бути релігійною

Релігія і держава

ЧАСТИНА ДРУГА

ПРО ОБ'ЯВЛЕНУ РЕЛІГІЮ ВЗАГАЛІ

Можливість і потреба об'явленої релігії

Поняття Об'явлення

Про можливість Об'явлення взагалі

Можливість вірогідного Об'явлення

Про чуда і пророцтва як знаки вірогідності

Об'явлення

Чуда можливі

Поняття чуда

Доказ можливості чудес

З боку створінь ніщо не противиться можливості чудес  

Чуда можна розпізнати

Чуда справді діються

Чудо св. Януарія

Чуда в Люрді

Боротьба проти чудес у Люрді      

Чуда у Фатімі

«Танок сонця»

Паломництва і чудеса

Про пророцтва

Поняття пророцтва

Можливість існування і ствердження пророцтва

Доказова сила чудес і пророцтв

Потреба Об'явлення

Моральна потреба Об'явлення

Абсолютна потреба Об'явлення

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

ПРО ОБ'ЯВЛЕНУ РЕЛІГІЮ ЗОКРЕМА

Про історичні джерела об'явленої релігії

А) Святе Письмо

Вірогідність Святого Письма

Вірогідність книг Старого Завіту

Вірогідність книг Нового Завіту

Христос існував насправді

Б) Традиція

Розвиток об'явленої релігії

1. Первісне Об’явлення

2. Давніше патріархальне Об’явлення

3. Пізніше патріархальне Об’явлення

4. Мойсеєве Об'явлення

Дотримання і подальший розвиток Мойсеєвого Об'явлення

5. Християнське Об'явлення

Божественна місія Христа

Месіанські пророцтва

І. Пророцтва, що стосуються приходу Месії

ІІ. Пророцтва про походження і місце народження Месії

ІІІ. Пророцтва про подробиці з життя Месії

ІV. Пророцтва про Господню Муку

V. Пророцтва про прославлення Месії після смерті

Здійснення Месіанських пророцтв на особі Ісуса Христа

Божество Господа Христа на основі Євангелій

Особисті свідчення Христа про своє Божество

Вірогідність свідчень Христа про себе самого

Чуда Христа взагалі

Чуда Христа, зокрема

а) Воскресіння Лазаря

б) Воскресіння Христа

І. Христос справді помер

А. Свідчення ворогів

Б. Свідчення приятелів Христа

В. Обставини муки і поховання до гробу

ІІ. Христос справді воскрес

А. Свідчення ворогів

Б. Свідчення приятелів

В. Психологічні докази

Г. Правду воскресіння Христа сам Бог підтвердив чудами

В. Про вірогідність Христа свідчать Його власні пророцтва

Г. Вірогідність Христа підтверджує Його справа

Післяслово

Обов'язок прийняття християнської релігії

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА - ЄДИНОПРАВДИВА

ХРИСТОВА ЦЕРКВА

Вступні зауваження

Заснування, призначення та устрій Христової Церкви

а) вибір Апостолів

б) Христос поручив Апостолам свою потрійну владу

в) водночас із владою навчання Христос уділив Апостолам дар непомильності

г) Христос зробив св. Петра головою видимої всієї Св. Церкви

Вступні відомості

1. Обіцянка примату

2. Доручення примату

3. Примат св. Петра у світлі фактів

д) Христос надав своїй Церкві ознаку тривалості

Божий авторитет Церкви

Ознаки Христової Церкви

Згадані чотири ознаки у всій своїй повноті має Католицька Церква

І. Католицька Церква відзначається тим, що Вона єдина

ІІ. Католицька Церква відзначається тим, що Вона свята

ІІІ. Католицька Церква - соборна

IV. Католицька Церква - апостольська

1. Існування від апостольських часів

2. Зберегла ту саму науку, засоби освячення і устрій

3. Папа і єпископи - правонаступники Апостолів

Папа — законний наступник св. Петра

Важливі історичні докази

Єпископи є наступниками апостолів

Обов'язок приналежності до Католицької Церкви

Св. Церква непомильна у своєму навчанні

Людина помиляється

Св. Церква не помиляється

Непомильність Церкви - історичний факт

У Св. Церкві непомильно навчають:

1. Єпископи, що перебувають у єдності з Папою

2. Папа, який навчає «з катедри»

В чому Св. Церква непомильна?

Висновки

Джерела, з яких Св. Церква черпає об'явлену науку

Про Божий авторитет Св. Письма і Св. Традиції

А. Св. Письмо натхнене Богом

Боже натхнення охоплює всі книги Св. Письма: всі їх частини і розділи

Канон Св. Письма

Пояснення Св. Письма

Читання Св. Письма рідною мовою

Б. Традиція і Божий авторитет Св. Традиції

Вступні відомості

Божий характер Традиції

Наука Св. Церкви - норма для кожного, тобто правило св. віри

Боже походження Св. Церкви у світлі історичних фактів      

1. Дивовижне і стрімке поширення християнства

а) Самих засобів не достатньо

б) Внутрішні перешкоди

в) Зовнішні перешкоди

2. Безперервне існування християнства – доказ його Божого походження

3. Відродження світу християнством свідчить про його Боже походження

А) Стан світу перед Христом

Б) Стан світу після Христа

Зменшення суспільних різниць

Значення папства за визначними істориками іновірців

4. Непереможна витривалість мучеників підтверджує Боже походження християнства

І. Природний доказ

ІІ. Надприродний доказ

Висновок

Закінчення

Алфавітний список осіб

Тематичний покажчик